SONUNCU YAZILAR

Müasir Azərbaycan rəssamları

Dövrümüzün gənc rəssamları daha müasir və aktiv mövzulara toxunarkən, dövrümüzdə yaşayan və nisbətən yaxşı çox olan şəxslər daha keçmiş adət-ənənələrlə bağlı mövzulara toxunur. İncəsənət insanlarının fərqli baxış tərzi yaratdıqları...

Kəllə // Ensiklopedik bilgi

Kəllə (lat. cranium, ing. skull) onurğalı heyvanlarda baş hissəni əhatə edən skelet quruluşdur. Sümük və ya qığırdaqdan yaranır. Beyin və bəzi hiss orqanlarını qoruyur. Üst çənə kəlləyə daxil olsa...

Teodor Gerikalt (Theodore Gericault)

Teodor Gerikalt (Theodore Gericault - 26 sentyabr 1791 - 26yanvar 1824), əsasən, "Meduzanın salı" adlı əsəri ilə tanınmış fransalı rəssam və daşlar üzərinə müxtəlif rəsmlərin çap edilməsi ilə məşhur...

Emmelin Pankhörstün “Ya Azadlıq, Ya Ölüm!” Nitqi

Bu nitq 1913-cü il 13 noyabr Hartford, Konnekutda sufrajist (qadınların səsvermə hüququnu müdafiə edən) hərəkatının yaradıcısı və lideri Emmelin Pankhörst (ing. Emmeline Pankhurst) tərəfindən səsləndirilib. Mən burada bir vəkil kimi...

Heyvanlar heç vaxt bu qədər real çəkilməmişdi. Rosa Bonheur

Fransız rəssam Rosa Bonheur (Marie - Rosalie Bonheur) 1822-1899-cu illər arasında yaşamışdır. Bonheur heyvan rəsmləri, kənd həyatı, təbiət gözəllikləri ilə bağlı əsərləri və sənətinə əks etdirdiyi realizm ilə tanınır. XIX...

Sandro Bottiçelli və əsərləri

Əsl adı Alessandro di Mariano Filipepi olan Sandro Bottiçelli (Sandro Botticelli) 1445-ci ildə Florensiyada doğulmuşdur. Gənc yaşlarından etibarən rəsm, naxış və həndəsə sənətini Fra Filippo Lippi'nin (Fra Filippo del Carmine)...