SONUNCU YAZILAR

Eukariotların prokariotlardan təkamülü və Endosimbiyoz Teorem (qayda)

Təkamül prosesini nəzərdən keçirsək hər zaman daha ibtidai (sadə) canlılardan daha ali (mürəkkəb) canlıların təkamül etdiyini görərik. Üstəlik, istər fosil, istərsə də molekulların inkişafına baxdıqda bu keçid aydın şəkildə...

Yağlı boyanı ixtira etdi: Jan Van Eyck və sənəti

Yan van Eykin (Jan Van Eyck) doğum tarixi və həyatının ilkin illəri ilə bağlı dəqiq məlumatlar yoxdur. Yalnız Hollandiyanın Almaniya sərhəddi yaxınındakı Limburg bölgəsinin Maaseyck şəhərində doğulduğu təxmin edilir....

Ağrıkəsicilər necə təsir göstərir?

Ağrı sindromu gündəlik həyatda rast gəlinən ciddi problemlərdən biri hesab edilir. Bununla belə ağrılar insanın iş qabiliyyətinə və yeni biliklərin mənimsənməsinə də mənfi təsir göstərir. Bu cür problemlərin həlli...

“Saturn”-Qoyya

Ispan rəssam Qoyya ( Francisco Goya) xəstəliklərlə keçən son illərində 1819-cu ildə Madrid yaxınlarında Manzanares sahilində "Quinta del Sordo", yəni "Karın evi" adlı bir ev aldı. Iki mərtəbəli evin...

Nikola Tesla Nisbilik nəzəriyyəsini qəbul etmirdi

“Eynşteynin nisbilik işləri göz qamaşdıran bir riyazi illuziyadan ibarətdir. Bu illuziya insanları ovsunlayıb təsir edir və bir tərəfdən də altında yatan səhvləri gizlədir. Eynşteynin nəzəriyyəsi cahil insanların onu bir...

Gündəlik həyatda mifologiya

Tibb sahəsində mifologiya Yunan və Latın mənbələrinə əsaslanan elmi terminologiyanın inkişafı qərbdə sənaye çevrilişinin və buna bağlı informasiya istehsalının artdığı dövrə təsadüf edir. Tibb sahəsində böyük inkişaflar baş verirdi, hər...