SONUNCU YAZILAR

Duyğu və Qavrayışın Pozuntuları

  Cisim və hadisələr hiss üzvlərimizə təsir edir və duyğu şəklində subyektiv effekt yaradır. Bu zaman subyekt əks etdirilən obyektə münasibətdə heç bir fəallıq göstərmir. Duyğular əsasında yaranan mürəkkəb proseslər qavramadır....

Stephen Hawkingin Qara Dəlik informasiya paradoksuna müdhiş həlli

Onun ağlı, həqiqətən, bənzərsiz idi. Dövrümüzün ən böyük beyinlərindən biri olan Stiven Hokinq (Stephen Hawking) arxasında xeyli sayda qəlbi qırıq elm aşiqi buraxaraq öldü. Ölümündən aylar öncəsinə qədər hələ məqalələr...

Tarixi “yaxşılıq” – Çəkilmiş ilk foto

Edisonun Teslaya etdiyi möhtəşəm "yaxşılıq"lardan sonra öyrəndiyim digər bir tarixi "yaxşılıq" da elə məhz Luiz Daqer (Louis Daguerre)'in Nikafor Nips (Nicéphore Niépce)ə etdiyi idi. Bu şəkil (ikisi də eyni...

Homo Sapiens: əvvəli və sonu

SAPİENS İnsan növünün qısa tarixi Yuval Noah Harari Birinci hissə İnformasiya inqilabı. Elmi çevrələr maddə, enerji, zaman və kosmosun ortaya çıxışını bundan 13.5 milyard il öncə gerçəkləşən böyük partlama (Big Bang) ilə bağlayırlar. Kainatın...

Che Guevara // Bioqrafiya (1928-1959)

Ernesto Guevara. O dünyada ən çox şəkli yayılan 2 insandan biridir (red.digəri Benjamin Franklin). 14 iyun 1928-ci ildə (red. bəzi mənbələrdə onun 14 mayda doğulduğunu iddia edirlər amma rəsmi...

Ən böyük hindu-buddist məbədi: Anqkor Vat

Anqkor Vat günümüzdə Hind-Çin yarımadasında yerləşən "Kamboca Krallıq"ı adlanan ölkənin sərhədləri içində yer almış, 1113-1150-ci illərdə yaşamış Xmer İmperiyasının kralı II Suryavarman (əmisini filin üstündə öldürərək, 14 yaşında taxta...