Covanni Lorenso Bernini (ing. Giovanni Bernini – 7 dekabr 1598-ci ildə Neapol krallığında (İtaliya) anadan olmuş, 28 noyabr 1680-ci ildə Roma, Papa hökumətində vəfat etmişdir), demək olar ki, XVII əsrin ən böyük heykəltəraşı və seçilən memarı olmuş italyan rəssamdır. Bernini heykəltəraşlıqda Barokko stilini yaratmışdır və onu o dərəcədə inkişaf etdirmişdir ki, digər heykəltəraşlar bu mövzuda yalnız ikinci dərəcəli yerə məxsusdurlar.

Bernininin karyerası Romaya köçəcək qədər istedadlı olan florensiyalı heykəltəraş atası Pietro Bernininin əlinin altında işləməklə başlamışdır. Gənc vunderkind o qədər çox çalışırdı ki, rəssam Annibal Korraççinin (ing. Annibale Carracci) və Papa V Pavlın patronajının tərifinə layiq olmuşdur və bir müddət sonra özü haqda tövsiyə ala bildi və müstəqil heykəltəraş kimi işləməyə başladı. Ona Vatikanda öyrəndiyi antik yunan və Roma mərmərinin araşdırmaları və həmçinin, XVI əsrin əvvəlinin Son Renessansı haqqındakı bilikləri böyük təsir etmişdir. Onun Mikelancelo (Michelangelo) haqqındakı araşdırmaları sonradan Papa VIII Urban olan və Bernininin ən böyük hamisi olan kardinal Barberini Maffeo üçün tikilmiş Müqəddəs Sebastianda (təxminən 1617-ci il) açılmışdır.

Bernininin ilkin yaradıcılığı papa ailəsinin üzvü olan kardinal Şipione Borqezenin (ing. Scipione Cardinal Borghese) diqqətini cəlb etmişdi. Bernini ilk dəyərli heykəllər seriyasını natural ölçüdə düzəldirdi. Seriyada Troyadan gizlənən Eney, Anxiz və Aksaniyanın, demək olar, sistemsiz baxışlarından (1619) Pluton və Prozenpinanın (1621-1622) güclü xarici görünüşünə qədər necə inkişaf etdiyi görünür, daha sonra isə əgər rahatladıcı olsaydı, bir yerdən görünməli olan Apollon və Dafnanın (1622-1624) hallüsinasiyalı baxışına keçirik. Öz Davudunda (1623-1624) Bernini görünməyən düşmənə daş atan fiqur təsvir edir. Bernininin bu dövrdə düzəltdiyi kardinal Robert Bellarminin (ing. Robert Cardinal Bellarmine, 1623-1624) daxil olduğu bir neçə portret büstlər, baş ilə bədənin əlaqəsini anlamağa və üzdəki ani mimikaları sərt realizm ilə təsvir etməyə yardımçı olmuşdur. Bu mərmər işləri daha incə effektlər yaratmaq üçün materialı azaldan hissədə rəqibsiz ustalıq nümayiş etdirirdi. Bernininin dəri və saç kimi səthi teksturalara həssaslıqla yanaşması və kölgələrdəki yeni hisslər Mikelancelonun ənənəsində qırıldı və Qərb mədəniyyəti tarixində yeni dövrün yaranmasına səbəb oldu.

“Davud”, mərmər heykəl, 1623-1624-ci illər, Borghese qalereyası, Romada saxlanılır (britannica.com)

(Yaxından baxmaq üçün: https://www.youtube.com/watch?v=1xU0SY9LF2s)

Pontifakt VIII Urban (1623-1644) ilə Bernini böyük yaradıcılıq və sənətkar inkişafı dövrünə daxil oldu. Urban onu öz proteqasına rəsm çəkmə və memarlıqda praktika etməyə çağırdı. Onun ilk memarlıq işi Romadakı Santa Bibiana kilsəsinin rekonstruksiyası (yenidənqurma) olmuşdur. Həmin dövrdə Berniniyə Müqəddəs Pyotrun Romadakı Müqəddəs Pyotr bazilikasındakı məzarı üzərində simvolik heykəl yaratmaq sifariş edilmişdi. Bunun nəticəsi olaraq 1624 və 1633-cü illər arasında tamamlanmış məşhur qızılı-bürünc balxadin yaranmışdır. Onun əyri sütunları erkən xristianlıqda köhnə Müqəddəs Pyotrun səcdəgah ekranında istifadə olunmuş sütunlarından əmələ gəlmişdir. Bernininin son nəticədə orijinal yaradıcılığı top və xaçı dəstəkləyən dörd mələklə əhatələnmiş taclandırılan volyutların yuxarı çərçivəsidir. Balxadin onun vəziyyəti ilə ideal proporsiyadadır və çətin ki, onun dörd mərtəbəli bina hündürlüyündə olduğunu anlamaq olur. Onun yuxarıya, qələbə çalan taca hərəkət edən canlı konturu, onun alovlanan qızılı ilə gücləndirilən tünd rəngi ona canlı orqanizm xarakteri verir.  Memarlıq və heykəltəraşlığın analoqu olmayan qarışığı – balxadin, həqiqətən, ilk barokko abidəsidir. Nəticədə, o, Bernininin Müqəddəs Pyotrunun interyeri üçün, proyektin dizayn proqramı üçün mərkəz oldu.

Balxadin, Müqəddəs Pyotr bazilikasının interyeri (britannica.com)

(Yaxından baxmaq üçün: https://www.youtube.com/watch?v=VGcFdd0A_VY)

Daha sonra Bernini Müqəddəs Pyotrun kolossal heykəllər ilə olan gümbəzini dəstəkləyəcək bəndlərin yaradılmasını idarə etmişdir, lakin onlardan yalnız biri – Müqəddəs Longin onun tərəfindən dizayn edilmişdir. O, həmçinin, VIII Urbanın portret büstlər seriyasını da yaratmışdır, lakin onun əvvəlki portretlərindəki ilk büstün keyfiyyətinə çatmaqda onun hamisi kardinal Şpione Borghese kömək etmişdir. Kardinal danışıq və hərəkət aktında təsvir edilmişdir və hərəkət subyektin xarakterini nümayiş etdirdiyi sanılan bir anda tutulub.

Bernininin bir memar kimi vəzifəsi 1629-cu ildə, Berninin Müqəddəs Pyotrun və Palazzo Barberininin memarı olanda Karlo Modernonun ölümündən sonra daha da artır. Bu dövrdə o tək bütün işləri yerinə yetirmirdi, həm də başqalarının da köməyinə arxayın olmuşdu, çünki onun komissiyalarının sayı artmışdı. O, uğurlu şəkildə öz studiyasını təşkil etmişdi, ona görə də, komanda tərəfindən yaradılmış ornament və heykəllər bir bütünün yaradıcılığı kimi görünürdü. Bernininin işləri o vaxt və həmişə onun qızğın roma katolizmi (o, hər gün messanı ziyarə edirdi) ilə formalaşmışdır. O, Trent şurasının (1545-1563) dini incəsənətin məqsədinin dindarları öyrətmək və ilhamlandırmaq olduğu və Roma-katolik kilsəsi üçün propaqanda kimi xidmət etməli olduğu fikri ilə razı idi. Dini incəsənət həmişə aydın və realist olmalıdır və hər şeydən əvvəl o, dindarlıq üçün emosional stimul daşımalıdır. Bernininin dini incəsənətinin inkişafı onun bu prinsiplərə sadiq qalmaq üçün vicdanlı səyləri ilə müəyyən olunurdu.

VII Urbana işlədiyi dövrdə Bernini yeni və fərqli növ abidələr – məzar tikililəri və fontanlar yaratmağa başladı. VIII Urbanın məzar tikilisi (1628-1647) bizə papanın əlini əmr edici əda ilə qaldıraraq oturduğunu, aşağıda isə iki xeyirxahın mərmər fiqurlarını göstərir. Bernini, həmçinin, inqilabi təsir oyatmış kiçik qəbir fiqurları seriyası da yaratmışdır, onlardan ən təsirlisi Mariya Radji (1643) olmuşdur. Lakin onun fontanları Romaya verdiyi ən böyük töhfə sayılır. Tritonun (1642-1643) Piazza Barberini meydanındakı fontanı Roma memarlıq fontanının dramatik formasıdır – Piazza fontanının ənənəvi həndəsi formada qurulmuş hovuzları, elə bil ki, canlanıblar. Dörd delfin suyu balıqqulağından ayıran dəniz tanrısını saxlayan balıqqulağını görür.

Lakin Berninin ilkin memarlıq işləri həmişə uğurlu olmamışdır. 1637-ci ildə o, Müqəddəs Pyotrun qabağında zəng qülləsi tikmişdi. Amma 1646-ci ildə ağırlığından söküləndə Bernini bir müddətlik biabır olmuşdu.

Bernininin ən heyrətamiz abidələri 1640-1660-cı illər arasında yaranmışdır. Roma meydanı Novodakı “Dörd çay heykəli”-ni (1648-1651) qədim Misir obeliski dəstəkləyir, çuxurlu qayanın üstündəki 4 mərmər heykəl dünyanın 4 böyük çayını simvolizə edir. Bu onun ən təsirli əsərlərindən biridir.

“Dörd çay fontanı”, mərmər, 1648-1651, Piazza Navona, Romada yerləşir. (britannica.com)

(Yaxından baxmaq üçün: https://www.youtube.com/watch?v=BHPLj2LfKiI)

Bernininin yaradıcılığının ən yetkin formasına nümunə olaraq Romadakı Santa Mariya Della Vittoriyadakı Karnaro şapelidir, o, onun karyersının əvvəlindən başlayan inkişafın son vəziyyətidir. Kardinal Frederiko Karnaro tərəfindən sifariş edilmiş şapel balaca kilsədəki balaca transeptdə yerləşir. Onun koordinatoru Bernininin mistik təcrübə keçirmiş məşhur ispan karmelit reformator Tereza Avillanı təsvir edən “Müqəddəs Terzanın ekstazı” (1645-1652) heykəlidir. Terezanın mələyin qəlbinə ox vurduğu, ilahi sevgi verdiyi xülyasını təsvir edərkən Bernini Terezanın başına gələnlərə öz fikri ilə davam edir. Boşluğa müqəddəs ürəkgetməni təsvir edən heykəl qrupu memari və dekorativ elementlerin zəngin şəkildə birləşdirdiyi və artikullaşdığı səcdəgahın altındakı niş ilə göylərə açılır. Sağda və soldakı sahədə Kornaro ailəsinin fərdləri enerjili şəkildə söhbət, mütaliə və ya dua pozalarındadırlar. Kornaro şapeli Bernininin üçölçülü rəsm idealını özündə daşıyır. Müqəddəs Tereza və mələklərin heykəli ağ mərmərdən hazırlanıb, lakin izləyici deyə bilmir ki, o yerdədir, yoxsa yüksək relyefdədir. Üstündəki gizli mənbədən heykəlin üzərinə düşən təbii gün işığı qızılı şüalar kimi qrupun bir hissəsidir. Müqəddəs Terezanın ekstazı adi maddi mənada heykəl deyil. Əksinə, dini dramın tabeçiliyində olan heykəlin, işığın təsvir olunduğu təsviri səhnədir.

“Müqəddəs Terezanın ekstazı”, mərmər-bürünc heykəl, 1645-1652, Kornaro şapeli, Santa Mariya Della Vittoriya kilsəsində yerləşir (britannca.com)

(Yaxından baxmaq üçün: https://www.youtube.com/watch?v=gtRSye-SS6o)

Daha sonrakı illərdə onun heykəltəraşlıq əhatəsindəki hər kəsi idarə etmək istəyinin artması Berninini diqqətini daha çox memarlığa cəmləşdirməyə vadar etdi. Kornaro şapelini bitirdikdən sonra tikdiyi kilsələr içərisində Romadakı Müqəddəs Andrea al Krivinale kilsəsi (1658-1670) onun dramatik parlayan gümbəzli hündür səcdəgahı və ənənəvi olmayan oval planı ilə ən təsirlisi sayılır. Lakin Bernininin ən böyük memari nailiyyəti Müqəddəs Pyotr bazilikasının ətrafındakı meydanı əhatə edən kolonnadır. Böyük meydanların əsas funksiyası Pasxa və digər bayramlarda Papanın xeyir-duasını almağa gələn insanları tutmaları idi. Bernini ana kilsənin qolları kimi müqayisə etdiyi kilsəyə trapesiya görünüşlü forvard-formalar ilə birləşən böyük oval planlaşdırırdı. Müstəqil sütunlar təsirli korpusun tələbatlarını ödəmək üçün yeni bir qərar idi. Piazza ziyarətçini kilsəyə yönləndirir və Müqəddəs Pyotrun həddən artıq böyük fasadı ilə bərabərləşir. Bernininin ovalı ətrafı tutur, 1586-cı ildə V Sikstut kilsəsindən gətirilmiş Vatikan obeliskinə cəmləşir. Bernini köhnə Maderno fontanınını meydanda böyük ox üzərində yerləşdirmişdi və onun təkrarını digər tərəfdə yerləşdirmişdi ki, hər şeyi stenoqrafik etsin. Bernininin oval planlı Sant-Andrea al-Kvirinale kimi analogiyası həm mənada fərqlilik cəhətdən, həm də funksiyasına görə maraq oyadır.

Müqəddəs Pyotr bazilikasının kolonnadası və piazzası, 1655-1667 (britannica.com)

(Yaxından baxmaq üçün: https://www.youtube.com/watch?v=PAEyZdHL1-k)

Bernininin ən möhtəşəm dini bəzəyi Müqəddəs Pyotrun taxtı və ya Pyotr Kafedralı (1657-1666) sayılır, Papanın orta əsr taxtının qızıl-bürünc örtüyü. Bernininin vəzifəsi yalnız stul üçün dekorativ örtük yaratmaqla bitmirdi, həm də bütün Müqəddəs Pyotrun apsidası üçün böyük kilsədə səyahət zamanı mənalı məqsəd tapmalı idi. İlk baxışdan oturacaq ilkin kilsənin teologiya doktorlarını: Amvrosiya, Afanasiya, İonna Xraysostom və Avqustini təsvir edən dörd təsirli bürünc heykəl ilə dəstəklənir, buludlardakı mələklərin və Günəş şüalarının qızıl işləmələri ova pəncərədə çəkilmiş müqəddəs ruh göyərçinindən gəlir. Kafedral meydan ilə, demək olar ki, eyni vaxtda bitirilmişdi və bu iki iş arasındakı kontrast Bernininin universallığını göstərir. Hər ikisi də Papa Çiqi VII Aleksandr üçün düzəldilmişdir – o, Bernininin ən böyük hamilərindən biri idi. Bernininin VII Aleksandr üçün dizayn etdiyi məzar tikilisi böyük hissədə onun şagirdləri tərəfindən düzəldilmişdi.

Özünün böyük işlərinə əlavə olaraq Bernini bir neçə portret büstlər çıxartmağa davam etmişdir. Onlardan birincisi Modena hersoqu Françesko I d’Estenin büstü (1650-1651) onun portretdə yaratdığı inqilabın kuliminasiya nöqtəsidir. Kardinal Borqezenin məhdud edilməzliyi və azadlığı böyük hissədə qalmışdır, amma o, həm Barokko dövrünün, həm də kişilərin ideallarının təsvir edildiyi qəhrəmanlığın əzəmətli və möhtəşəm hərəkətləri ilə birləşmişdir.

Françesko I d’Esto, Modena hersoqu, mərmər büst, 1650-1651, Modena, İtaliyadakı Este qalereyası və muzeyində saxlanılır (britannica.com)

Bernini 1665-ci ildə Parisə getdi, bu isə onun Romada olmadığı ən uzun vaxtdır. Səyahət uzun illər Fransa kralı XIV Lüdovik tərəfindən verilən dəvətə cavab olaraq edilmişdi, məqsəd isə yeni kral rezidensiyasının yaradılması idi. Bu dövrdə Bernini o qədər məşhur idi ki, yol boyu getdiyi hər yerdə insanlar onu görmək üçün yığılırdılar. Onun gəlişini Parisdə təntənəli şəkildə qarşıladılar, lakin sonra o, İtaliya memarlığını Fransaya nisbətən təriflədiyinə görə özünün hissiyatlı ev sahibini təhqir etdi. Onun bu sözləri Fransada az populyar olmasına və qismən Luvrdakı layihələrindən imtina etmələrinə səbəb oldu. Bernininin Fransaya səyahətinin yeganə töhfəsi XIV Lüdovikin böyük büstüdür, kralın Günəşə ilahi hökmranlıq ilə baxdığı xətti, vertikal və stabil portret. Bu təsvir 100 il davam edən kral portretləri üçün standarta çevrilmişdi.

Bernininin heykəltəraşlıqda sonrakı işləri onun “Müqəddəs Pyotr”dakı möhtəşəm işlərinə nisbətən kölgədə qalmışdır, lakin onlardan bir neçəsi böyük marağa səbəb olmuşdur. Romada yerləşən Santa Mariya del Popolo kilsəsindəki Çiqi şapeli üçün o iki qrup yaratmışdır: Şirlər denindəki Daniel və Mələkdəki Habakkuk (1655-1661). Bu işlər onun sonrakı stilinin başlanğıcını göstərir: uzadılmış bədənlər, ifadəli jest və sadələşdirilmiş, amma emosional ifadə. Eyni xüsusiyyətlər Müqəddəs Pyotrun taxtındakı rəsmlərdə də qarşılanır və Bernininin 1667-1671-ci illər arasında tələbələri ilə orientasiya etdiyi Romadakı Sanr Anjelo körpüsü üçün düzəldilmiş hərəkət edən mələklərdə sonlanır. Papa IX Kliment (1667-1669) Bernininin düzəltdiyi mələklərə o qədər dəyər verirdi ki, onlar körpüyə heç vaxt yerləşdirilmədi və indi Romadakı Sant Andrea della Fratte kilsəsində yerləşir.

Tibreforsdan keçən yenilənmiş Sant Anjelo körpüsü Vatikana, həm də Bernininin digər yaradıcılıq nümunələrinə – meydan, Skala Regiya və balxadin və Müqəddəs Pyotr formasında katadonlar – Roma-katolik kilsəsinə dəstək olmaq üçün daha da çox Papa qüdrətinə baxmağa imkan yaradır. Bernini son illərində Müqəddəs Pyotr üçün daha bir bəzəyi bitirmişdi: Santimesso Sakramento şapelinin səcdəgahı (1673-1674). İnsanın mələk sevgisinin elastikliyi Bernininin sonrakı stilini təcəssüm edən sonsuz bürünc örtük ilə kontrastdadır. Son illərində o, belə görünür ki, memarlığın inkar edilməyəcək insanın keçidli vəziyyətlərinə zidd olan qaydalar tapmışdı.

Bernininin son ən böyük işlərindən biri Romada San Françesko Ripa kilsəsində yerləşən sadə səcdəgah şapelidir. Səcdəgahın qabağındakı dərin sahə “Xeyir-dualı Lüdovik Albertoninin ölümü”nü təsvir edən heykəli ortaya çıxarır. Bernini bilərək memarlığı, heykəltəraşlığı və rəsmi kulminasiyanı Kornaro şapeli olan proseslərı fırladaraq fərqi rollar kimi ayırmışdı. Buna görə də, səcdəgah şapeli əvvəlki illərin kilsə interyeri variasiyalarına nisbətən daha ənənəvidir. Ark boşluğunu doldurmaq yerinə, Lüdovikin heykəli böyük həcmli boşluğun alt hissəsində yerləşir və onun uzanmış fiqurunun üstündəki basmalarda oynayan gün işığı ilə işıqlandırılır. Onun əlləri sinəsini sıxıb, əzablı ölümünü ifadə edir.

“Xeyir-dualı Lüdovik Albertoninin ölümü”, səcdəgah, 1674, Roma, səcdə yeri şapelində yerləşir (britannica.com)

(Yaxından baxmaq üçün: https://www.youtube.com/watch?v=zjzu6GaPqS8)

Bernini 81 yaşında, 8 papaya xidmət etdikdən sonra vəfat etmişdir, o öləndə onu təkcə Avropanın ən böyük sənətkarlarından biri kimi deyil, həm də onu Avropanın ən böyük insanlarından biri sayırdılar. O, İtaliyanın universal dahiləri sırasında sonuncu olmuşdur və onun yaratmağa kömək etdiyi Barokko stili sonuncu ümumdünya standartı olmuş italiyan stili olmuşdur. Onun ölümü İtaliyanın Avropadakı incəsənət üzrə hegemonluğunun sonu kimi xatırlanır. Onun inkişaf etdirdiyi stili hələ iki nəsil boyunca Avropanın fərqli hissələrindəki memarlar: Romadan Mattia de Rossi və Karlo Fontana, Avstriyadan B.B.Fişer fon Erlax və həmçinin, Bavariyadan Kosmas və Eqid Kvirin Asamin davam etmişdir.

Aşağıda Covanni Lorenso Bernininim yaradıcılığına aid nümunələrlə tanış ola bilərsiniz:

“Apollon və Dafni”, mərmər heykəl, 1622-1624, Roma, Borghese qalereyasında yerləşir (britannica.com)

(Yaxından baxmaq üçün: https://www.youtube.com/watch?v=lMJRzRJkXS0)

“Meduza”, mərmər heykəl, 1630, Roma, Kapitolin muzeyində saxlanılır (britannica.com)
“Pluton və Presorpina”, mərmər heykəl, 1621-1622, Roma, Borghese qalereyasında saxlanılır (britannica.com)

(Yaxından baxmaq üçün: https://www.youtube.com/watch?v=3motcx0GRck)

“Lənətlənmiş ruh”, mərmər büst, 1619, Roma, Palazzo di Spagada saxlanılır (wga.hu)
“Xeyir-dua almış ruh”, mərmər büst, 1619, Roma, Palazzo di Spagada saxlanılır (wga.hu)
“Müqəddəs Longinus”, mərmər heykəl, 1631-1638, Vatikan, Müqəddəs Pyotr bazilikasında yerləşir (wga.hu)

(Yaxından baxmaq üçün: https://www.youtube.com/watch?v=8hSd8mJJ-Ws

Mənbə: https://www.britannica.com/biography/Gian-Lorenzo-Bernini

 

Redaktə etdi: Şəfiqə Babayeva

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin