İnternet – Domen Adları

0

İnternet — bir neçə kompüterler sisteminin bir-birilə əlaqəli olduğu, qlobal səviyyədə yayımlanan və daimi olaraq inkişaf edən əlaqə şəbəkəsidir.

İnternetdə vahid idarəetmə mərkəzi yaxud vahid müdiriyyət yoxdur. Buna baxmayaraq, şəbəkənin belə təşkili, əslində, dərindən düşünülmüş struktur deməkdir. Bu struktur 1969-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən işlənmiş ARPAnet layihəsi çərçivəsində qurulmuş və on minlərlə dünya proqramçılarının kollektiv şüuru ilə getdikcə inkişaf etdirilmiş və mükəmməl hala gətirilmişdir. Gələcək şəbəkənin strukturuna ilk addımlardan başlayaraq informasiyanın nəqlinin etibarlılığı və yüksək səviyyəli qəzaya qarşı müqaviməti təmin edilmişdir.

İnternetin əsas xidmətləri: Elektron poçt (e-mail), Telekonfranslar və nəhayət, WWW – informasiya-sorğu verilənlər bazaları, hökümət sənədləri, kitabxana kataloqları və s. kimi çoxsaylı müxtəlif sənədlərdən ibarət olan hipermətn mühiti.

— İki və ya bir neçə kompüter verilənlər mübadiləsi məqsədi ilə bir-birinə qoşulduqda kompüter şəbəkəsi yaranır.

— Bir təşkilatın kompüterlərini birləşdirən şəbəkəyə Lokal şəbəkə və ya LAN (Local Area Network) deyilir.

— Lokal şəbəkələri və fərdi istifadəçiləri birləşdirən şəbəkə Qlobal şəbəkə və ya WAN (Wide Area Network) adlanır.

— Lokal şəbəkəni (LAN) qlobal şəbəkə (WAN) ilə birləşdirən kompüter və bu kompüterdəki proqram təminatı şlyuz (Gateway) adlanır.

Qlobal şəbəkələri birləşdirən daha yüksək səviyyəli şəbəkə də mövcuddur. Bu şəbəkə İnternet adlanır. İnternet bütün dünya üzrə müxtəlif kompüterlər arasında ünsiyyət üçün imkan yaradan və informasiya mübadiləsini təmin edən şəbəkələr sistemidir.

Müxtəlif tipli, müxtəlif əməliyyat sistemli kompüterlərin belə bir ünsiyyəti nəticəsində ortaya uyğunluq problemi çıxır. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə informasiya mübadiləsinin təşkili üçün vahid qaydalar, yəni vahid standart (protokol) işlənmişdir. Bu protokol – [[TCP/IP’]] (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – verilənlərin nəqlinə nəzarət / internet protokoludur.

İnternetə qoşulma ayrılmış kanal vasitəsilə və ya zəng etmə yolu ilə, yəni telefon xətti ilə həyata keçirilir. Ayrı-ayrı kompüterlərin ayrılmış kanal vasitəsilə və ya telefon xətti ilə şəbəkəyə qoşulması üçün nəzərdə tutulmuş qurğuya Modem (modulyator – demodulyator) deyilir.

Domen – İnternet şəbəkəsində domen adları fəzasının sahəsidir.

Domen adı dedikdə domenin simvolik adı nəzərdə tutulur. Domen adı bir domen daxilində istənilən hərf və rəqəm birləşməsi ola bilər. Domenin tam adı nöqtə ilə ayrılmış bütün domenlərin adlarından təşkil olunur və internetdə nəşr edilmiş hər hansı veb-saytın ünvanını göstərir.

Məsələn, az.wikipedia.org domen adı üçüncü səviyyəli az domeninə aiddir, o da öz növbəsində ikinci səviyyəli wikipedia domeninə, wikipedia isə birinci səviyyəli org domeninə aiddir.

Saytların rəqəm şəklində verilmiş İP ünvanlarını yadda saxlamaq çox çətin olduğundan DNS sistemi vasitəsi ilə bu ünvanlar domen adları ilə əvəz olunur.

Beləliklə, domen adı – istənilən internet istifadəçisinin sayta müraciətinə şərait yaradan ünvandır.

Rəqəmli nömrələri yadda saxlamaq çətin olduğundan domen adlarından istifadə olunur. Məsələn, www.elm.az. Burada www (world wide web).elm domen, .az isə birinci səviyyəli domendir. İnternetdə altdomenlər (subdomain) də mövcuddur. Məs.: http://www.firststeps.az. Ünvanın bir şəkildən başqa şəklə çevrilməsi xüsusi Domen Adları xidməti (DNS – Domain Name Service) tərəfindən yerinə yetirilir.

Göstərilən birinci səviyyəli təşkilat domenləri mövcuddur:

 • .com kommersiya ilə məşğul olan təşkilatlar;
 • .edu – təhsillə məşğul olan təşkilatlar;
 • .org – kommersiya ilə məşğul olmayan təşkilatlar;
 • .gov – hökumət təşkilatları;
 • .mil – Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi təşkilatları;
 • .int – beynəlxalq təşkilatlar;
 • .net – şəbəkə xidmətləri göstərən təşkilatlar.

Məsələn, www.azercell.com, www.wikipedia.org kimi birinci səviyyəli təşkilat domenlərindən başqa, kompüterin yerini müəyyənləşdirən coğrafi domenlər də var. Birinci səviyyəli coğrafi domenlər:

 • .az – Azərbaycan
 • .de – Almaniya
 • .fr – Fransa
 • .se – İsveç
 • .ru – Rusiya
 • .jp – Yaponiya
 • .us – Amerika Birləşmiş Ştatları
 • .tw – Tayvan
 • .tr – Türkiyə
 • .ua – Ukrayna
 • .ro – Rumıniya
 • .kz – Qazaxıstan
 • .tk – Takilao
 • .ge – Gürcüstan
 • .uk – Böyük Britaniya

Brauzer və ya Veb səyyah – kompüterdə işləyən və internet səhifələrinin axtarışına və baxılmasına imkan yaradan bir proqramdır. İnternetdən sizə və sizdən internetə informasiya göndərərkən brauzer müştəri-server sxemindən istifadə edir. Bu sxemdə sizin kompüter müştəri kimi, uzaqda yerləşən kompüter isə server kimi çıxış edir. Ən geniş yayılmış brauzerlər Internet Epxlorer, Opera, Google ChromeMozilla Firefox sayılır.

 

Həmçinin baxa bilərsiz:

 

Brief History of the Internet

 

 

Brief History of the Internet

 

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin