Tomas Bernhard – “Kəmağıl Viktor” – Postmodern hekayə

93

TOMAS BERNHARD –  (1931, 9 fevral Hollandiya – 1989, 12 fevral, Avstriya) İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı alman ədəbiyyatının ən vacib yazıçılarından biri sayılmaqdadır. Əsərlərində vətəni Avstriyaya qarşı böyük qəzəb var. Əyalətin geridəqalmış mühafizəkarlığını, əqli inkişafa zərbə vuran eqoizmi yazıçının ən çox işlədiyi mövzulardır.

Romançı kimi Tomas Bernhardın ən vacib özəlliyi üslubudur. Romanları əsasən bir uzun, bütöv paraqrafdan ibarətdir. Bernhardın cümlələri davamlı şəkildə ara cümlələr, mötərizələr, tirelərlə uzanır. Təhkiyəsi tez-tez birinci şəxsin təkindən çıxır, monoloqlara, narazı pasajlara çevrilir. Əsərlərinin strukturu də iç-içə keçən elliptik formada olur, bir hadisə roman boyunca təkrar-təkrar qarşımıza çıxa bilir. Onun əsas hədəfi Avstriyanın ictimai və intellektual həyatıdır. Sənətçilərdən siyasətçilərə, filosoflara uzun bir siyahı Bernhardın qəzəbindən öz payını alır, üstəlik, bu şəxslər həmişə bədii obraz olmurlar, çox vaxt gerçək həyatdakı həqiqi insalar olurlar. Məsələn, “Odun kəsmək” romanında birgə işlədiyi teatrın heyətindəki insanlara həqarət etdiyi üçün məhkəməlik olub. Bernhard ölkəsinə olan sərt mövqeyinə görə, “çörək yediyi qaba tüpürür” deyilərək günahlandırılıb. Tomas Bernhard konkret bir ideologiyanın sözçüsü olmayıb, romanlarında hər cür siyasi və ideoloji qrupu qəddarcasına tənqid edib. 

 

 

KƏMAĞIL VİKTOR

 

(Qış nağılı)

Təsəvvür edin ki, dünən gecə meşədən keçən dağ cığırında bir adamla – ona Kəmağıl Viktor deyirdilər, əlil idi, bir ayağı yoxuydu – toqquşmuşdum. Çox tələsirdim. Həm həmişəki tənbəlliyimin öhdəsindən gəlmək istəyirdim, həm də axı həkiməm, bir qonşum – pasientim yox, sağlam qonşum – məndən Fedinqdə yaşayan (bizim dağın o biri tərəfindədir) bir xəstə qohumunu ziyarət etməyimi xahiş etmişdi. Çünki qohumunun beyni ilə bağlı problemləri başlamışdı. Kitablarda qorxulu sözlərlə təsvir olunan bu xəstəliyin səbəbini hələ də izah edə bilmirlər. Kəsəsi, dağ, meşə və qalın qar örtüyünün üstəsindən gələrək pasientimin yanına gedirdim. Birinci dərəcəli alpinist olduğum da ki, hamıya məlumdur. Birdən meşənin ən sıx yerində bu Kəmağıl Viktorla rastlaşdım və əməllicə qorxdum.

– Mənəm, Kəmağıl Viktor! – onunla toqquşanda ilk sözü belə oldu, mən isə onu heç görməmişdim. “Parovoz ayaqlarımın üstündən keçib!” – qışqırdı, yalnız bu zaman ayaqsız olduğunu gördüm. Özü də elə qışqırırdı ki, elə bil, bu iş yazığın başına indicə gəlib. Dərhal düşündüm: bu dağların, qarın arasında qatar nə gəzir, heç rels də döşəyə bilməzsən. Həm də mən heç nə eşitməmişdim, nə qışqırıq, nə adam səsləri. Düzdür, bu Kəmağıl sonra əlavə elədi:

“Hə… bu fəlakətin üstündən səkkiz il keçib.” – meşənin ortasında isə protez ayaqları sındığı üçün uzanıb. Birdən öz-özümə fikirləşdim ki, qoy qaçmağı yoxlayım – Kəmağıl Viktor danışırdı – “Ona görə də sındılar. Bunların öz ayağım yox, taxta olduğunu tamam unutmuşdum, birdən mənə elə gəlmişdi ki, onlar yenidən öz ayaqlarımdır! Burda bir adama rast gəldiyimə çox sevindim” – məni deyir, bir də deyir ki, qaranlıq olsa da, mənim necə yaraşıqlı olduğumu dərhal başa düşüb, axı bunu səsdən, yeriyişdən hiss eləmək olur. “Bəli, siz gəlməsəydiniz,” Kəmağıl Viktor sözünə davam edir, “yəqin ölmüşdüm, özü də belə dəhşətli aqibətlə. Özünüz bilirsiniz, ölümünə donmaqdan pis şey yoxdur.”

Ona həkim olduğumu deyəndə bu insan – etiraf etməliyəm ki, bu dəqiqə məni onun vəziyyətindən çox adı maraqlandırırdı, sən bir ada bax “Kəmağıl” – bu Kəmağıl mənim elektrik, inşaatçı, çörəkbişirən, ya da əkinçi yox, həkim olduğuma çox sevindi. Ondan soruşdum ki, gecə vaxtı  meşənin ortasında, üstəlik bu havada nə gəzir. Heç sağlam adam da gecə saat on ikidə burdan sağ çıxa bilməz. Dedi ki, bir saat əvvəl bir dəyirmançı ilə mərcə girib – o, Trayxda dağın biz olan tərəfində yaşayır, Kəmağıl isə onun barədə uzun illər eşitsə də, indiyədək görməyib – Trayxdan olan dəyirmançı onunla düz səkkiz yüz şillinqdən (bu, bizim ən yaxşı pinəçimizdən bir cüt axsaqlar üçün olan çəkmədən almağa kifayət edirdi və Kəmağıl artıq on ildir ki, belə çəkmələrin arzusundaydı) mərcə girmişdi ki, əgər Kəmağıl Trayxdan düz saat 11-də çıxsa, gecə yarısınadək rahatca Fedinqə çata bilər.  O, taxta ayaqları ilə qışın ortasında, belə şaxtalı gecədə bir saata dağı, meşəni keçib Fedinqə çata bilməzdi. Heç Kəmağılın özü də buna inanmırdı, buna baxmayaraq, (“Axı mən cahiləm!”) sınamağa qərar verdi. Yaxşı pul qazanmaq fürsətini əldən vermək olmazdı. O, şərtləşdikləri kimi düz saat on birdə Trayxdan çıxıb. Dəyirmançı onu xəbərdar etmişdi ki, ölə bilər və bu cür ölməkdən dəhşətli heç nə yoxdur (“Həqiqətən də az qala dəyirmançının dediyi kimi olacaqdı!”). Yəqin ki, mərci uduzmuş olsa da, mənim sayəmdə donub ölməyəcəkdi. Üstəlik xoşbəxtlikdən onu bu cür dəhşətli, həm də bir qədər gülməli vəziyyətdən məhz həkim, özünün dediyi kimi desək “mötəbər tibb sənətinin nümayəndəsi, əsl həkim” xilas edib.

Mən onu qaldırıb üstündəki qarı çırpdım və gördüm ki, protezləri adətən olduğu kimi düz ortadan sınıb. Düşünmədən onu çiynimə qaldırdım, çünki öz xəstəmin yanına tələsirdim. Əlbəttə, onu taxta ayaqları olmadan daşımaq daha asan olardı, lakin ikimiz də nə qədər çalışsaq da, donmuş bağları aça bilmədik. Sınıq protezlər donub kəsik ayaqlarına yapışmışdı. Yəqin bu onu çox incidirdi. Üstəlik ölüm qorxusu da onu haldan salmışdı. Lakin bu cür əlil güclü ağrıya dözməyə öyrəşmişdi (ətdən və sümükdən ayaqlarının yerinə taxtalar olanda, istər-istəməz ağrıya da öyrəşirsən), buna görə də ağlamırdı, sızıldamırdı, qışqırmırdı, inildəmirdi – qəti şikayət etmirdi. Əksinə onu xilas etdiyim, çiynimə götürdüyüm və sınıq taxta ayaqlarını qarnımın üstündə çarpazladığım üçün çox xoşbəxt idi. Yükümün üç, dörd, bəlkə də on dəfə ağırlaşdığını hiss etsəm də, meşədən mümkün qədər tez çıxıb Fedinqə çatmağa çalışırdım.

Kəmağıl artıq saat on iki üçün Fedinqə çatmaq və dəyirmançıya qalib gəlmək – yəqin dəyirmançı şərtləşdikləri kimi əvvəlcədən düz yolla gəlib rəqibini gözləyirdi – barədə düşünmürdü. Görünür, heç bunu yada salmaq barədə də düşünmürdü, ancaq mən özüm saata baxıb – saat on ikinin yarısı idi – düşündüm ki, biz, yəni mən və belimdə oturan Kəmağıl saat on iki üçün Fedinqə çata bilərik. Ona görə addımlarımı daha da sürətləndirdim, onsuz da məni gözləyən xəstəyə görə yeyin yeriyirdim, indi isə lap meşənin içi ilə şığımağa başladım. Belimdə isə bütün ayaqsızlar kimi yumşalmış, sanki sümüksüz olan adam oturmuşdu. Onun sınıq taxtaları gah cırıldayır, gah çatlayır, gah xırçıldayırdı. Özü isə sürətlə qaçdığım üçün heç bir söz demirdi. Yalnız meşənin kənarına çatanda və uzaqda Fedinqin işıqları görünəndə dedi:

“Deyəsən, Fedinqdir?”

“Hə! Əlbəttə Fedindir, bəli, bəli. Fedin!”

Saatı soruşdu.

“Yox, hələ on iki olmayıb” – deyirəm. Özüm isə elə qaçıram ki, az qala, huşumu itirəm. Birdən Kəmağıl deyir ki, dəyirmançı ilə kilsə darvazalarının qarşısında görüşmək üçün sözləşiblər.

“Darvazaların?” – soruşuram, “Nə yaxşı, mənim xəstəm elə kilsənin yanında yaşayır.” Artıq kilsə darvazalarına çatırıq və deyirəm: “Hələ on iki olçayıb!” girişə tərəf götürülürəm, orda isə həqiqətən hündür, qara bir adam dayanıb. Kəmağılı onun ayaqlarının yanına atmağı düşünürəm, bircə, yazığın bir yerini əzməyim. Onu atdım və saat on ikini göstərdi. Mənim Kəmağılım düz dəyirmançının qarşısında uzanıb, haqqı çatan pullar üçün əlini uzadır.

Əlbəttə, dəyirmançı özünü itirdi, ancaq mən kim olduğumu deyib üstünə lazımı qaydada çəmkirəndən sonra bu gombul, qara dəyirmançı yekə, qara pul kisəsini çıxarıb – görünür, mərci uduzduğunu qəbul etdiyi üçün yox, sadəcə ürkdüyü üçün – qarşısında uzanan Kəmağılın Viktorun ovucuna düz səkkiz yüz şillinq saydı.

“Sözümüz sözdür,” – dedi dəyirmançı, hərçənd kiminsə bu Kəmağılı götürüb qaça-qaça Fedinqə çatdıracağını gözləmirdi. O dedi ki, bu adamın canına heç bir quru qəpik belə verməzdi. Onun özü mərc girməyi təklif edəndə çaşıb qalmışdı.

“Bu Kəmağılı sağ görəcəyimi düşünmürdüm!” – gedə-gedə əlavə elədi. “Ah, bu həkimlər… Həmişə başqalarının işlərinə burunlarını soxurlar!” – bunu deyib gözdən itdi.

Kəmağılı yenidən çiynimə atıb onunla birlikdə xəstəmin yanına getdim. Vaxtında gəlib çıxmışdıq. Sonra onu qonşu mehmanxanaa apardım, gecə qalmaq üçün yerini rahatladım və pulu əvvəlcədən ödədim.

Bununla tanışlığımız sona yetdi. Lakin Kəmağıl vidalaşanda mənə sidq-ürəkdən təşəkkür etməyə başladı. Lap təəccübləndim. Evə qayıdanda özümdən bunun səbəbini soruşdum.  Hərçənd bir qədər əvvəl bir də onun  barədə düşünməməyə qərar vermişdim. Elə bu vaxt bir şeyi dərk elədim: “Yaxşı, mərci udub səkkiz yüz şillinq qazandı. Yəni yaxşı ustanın əlindən çıxmış bir cüt əla çəkmənin pulunu. Amma bunun uğrunda protezlərini məhv eləyib axı. Protezlər isə ikimin yarıma başa gələcək. Nətər adamdı bu Kəmağıl. – meşənin sıx yeri ilə evə gedə-gedə düşünürəm, yerimək isə həqiqətən çətinləşib, elə bilirdim ki, it-bata düşəcəm. “Dəlidi, nədi?”

 

Tərcümə etdi: İlahə Əkbər

93 ŞƏRH

 1. I just want to say I’m newbie to blogging and certainly liked this website. Probably I’m going to bookmark your site . You really come with exceptional well written articles. Cheers for revealing your blog.

 2. I merely desire to reveal to you that I am new to posting and clearly liked your information. More than likely I am prone to remember your blog post . You truly have impressive article material. Get Pleasure From it for discussing with us your url article

 3. I genuinely enjoy reading on this internet site , it contains wonderful articles . “The longing to produce great inspirations didn’t produce anything but more longing.” by Sophie Kerr.

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. I’m just commenting to make you understand what a extraordinary experience my child found visiting your webblog. She figured out lots of things, which included how it is like to have an excellent teaching mindset to let certain people just master various extremely tough subject areas. You really did more than readers’ expectations. Thank you for churning out the useful, trusted, revealing as well as unique tips about this topic to Julie.

 6. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 7. fantastic points altogether, you simply received a brand new reader. What would you recommend in regards to your put up that you just made some days in the past? Any sure?

 8. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :).

 9. Thanks for sharing your ideas with this blog. Likewise, a misconception regarding the financial institutions intentions while talking about foreclosure is that the financial institution will not getreceive my repayments. There is a certain amount of time in which the bank will require payments here and there. If you are as well deep inside the hole, they may commonly desire that you pay the actual payment in full. However, i am not saying that they will have any sort of repayments at all. When you and the loan company can have the ability to work anything out, your foreclosure process may stop. However, in case you continue to skip payments in the new plan, the foreclosed process can pick up exactly where it left off.

 10. Thanks for helping out, excellent information. “Those who restrain desire, do so because theirs is weak enough to be restrained.” by William Blake.

 11. I like this website so much, saved to fav. “Respect for the fragility and importance of an individual life is still the mark of an educated man.” by Norman Cousins.

 12. You are my aspiration, I own few blogs and very sporadically run out from brand :). “Fiat justitia et pereat mundus.Let justice be done, though the world perish.” by Ferdinand I.

 13. My husband and i have been quite joyful Jordan could deal with his survey through the entire precious recommendations he made from your own weblog. It is now and again perplexing to just find yourself making a gift of tips which usually some people might have been selling. And we already know we now have the website owner to be grateful to for this. The specific illustrations you’ve made, the straightforward web site navigation, the friendships you will help instill – it is all wonderful, and it is leading our son and our family imagine that the topic is cool, which is certainly highly vital. Thank you for the whole lot!

 14. naturally like your website however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the reality then again I will certainly come again again.

 15. Hiya very cool site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I am glad to search out numerous helpful info right here in the put up, we’d like work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.

 16. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 17. Somebody essentially lend a hand to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to make this actual post incredible. Great activity!

 18. I want to show my respect for your kindness in support of men and women who actually need help on this idea. Your special dedication to getting the solution all over has been certainly productive and has really helped men and women much like me to achieve their aims. Your important tips and hints implies this much to me and somewhat more to my mates. With thanks; from everyone of us.

 19. I simply wished to appreciate you again. I do not know what I might have accomplished in the absence of those strategies revealed by you directly on that situation. It previously was the fearsome dilemma in my position, but spending time with the professional strategy you managed the issue forced me to weep for gladness. Now i’m thankful for this information and wish you know what a great job that you’re putting in training others through the use of your websites. Probably you’ve never got to know all of us.

 20. You are my inhalation, I possess few blogs and infrequently run out from post :). “Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and the frog dies of it.” by E. B. White.

 21. You really make it seem really easy along with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I might by no means understand. It sort of feels too complicated and very broad for me. I’m taking a look ahead on your next submit, I¡¦ll attempt to get the hang of it!

 22. I was just seeking this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 23. Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice post.

 24. hello!,I really like your writing so so much! percentage we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I need a specialist in this house to unravel my problem. Maybe that is you! Taking a look forward to see you.

 25. I simply had to thank you very much once more. I am not sure what I might have undertaken in the absence of these hints discussed by you over that area of interest. This has been a real scary condition in my opinion, nevertheless witnessing your expert way you managed the issue took me to cry for delight. Now i am happier for the support and thus believe you recognize what an amazing job your are accomplishing training others using a blog. Probably you have never come across all of us.

 26. You could certainly see your expertise in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 27. Simply desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 28. I simply needed to appreciate you again. I do not know what I might have followed without the ways provided by you about such a area of interest. It was the scary dilemma in my circumstances, however , being able to view this well-written technique you managed that took me to jump for fulfillment. I am grateful for this guidance and pray you are aware of a powerful job you are accomplishing instructing people today all through your web page. Most likely you haven’t encountered all of us.

 29. you are really a excellent webmaster. The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve done a fantastic job in this topic!

 30. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 31. hello!,I love your writing so a lot! proportion we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I require a specialist in this space to solve my problem. May be that’s you! Having a look ahead to look you.

 32. My husband and i have been very thankful that Jordan managed to do his researching with the ideas he got through your weblog. It is now and again perplexing to just happen to be making a gift of thoughts which most people may have been making money from. And we all know we now have the writer to appreciate because of that. The type of explanations you made, the easy site navigation, the friendships you can make it possible to engender – it’s got everything terrific, and it is helping our son and our family consider that the article is amusing, which is wonderfully mandatory. Thanks for all the pieces!

 33. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 34. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 35. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 36. You can certainly see your skills in the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 37. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “The guy with the biggest stomach will be the first to take off his shirt at a baseball game.” by Glenn Dickey.

 38. I simply have to reveal to you that I am new to writing and extremely loved your webpage. Probably I am most likely to save your blog post . You certainly have lovely article content. Get Pleasure From it for share-out with us your very own internet site article

 39. Hi there, just became familiar with your webpage through yahoo, and found that it is genuinely informational. I’ll truly appreciate should you decide continue on this post.

 40. I truly enjoy reading through on this internet site , it contains wonderful blog posts. “One doesn’t discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time.” by Andre Gide.

 41. hello!,I love your writing so so much! proportion we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I require a specialist on this area to resolve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to peer you.

 42. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!

 43. I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and great user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 44. You really make it appear really easy together with your presentation but I to find this matter to be really something which I feel I might never understand. It kind of feels too complicated and extremely vast for me. I am taking a look ahead in your subsequent put up, I¡¦ll attempt to get the dangle of it!

 45. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 46. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 47. I definitely wanted to make a quick comment to express gratitude to you for all of the lovely hints you are posting on this site. My time consuming internet look up has at the end of the day been honored with reasonable tips to share with my classmates and friends. I would point out that most of us visitors actually are rather lucky to dwell in a remarkable community with so many outstanding individuals with beneficial things. I feel rather lucky to have encountered your website and look forward to tons of more fabulous moments reading here. Thanks a lot again for all the details.

 48. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 49. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and web and this is actually frustrating. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 50. Somebody necessarily help to make seriously articles I might state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this particular post incredible. Magnificent process!

 51. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 52. Thank you for your whole labor on this web page. Debby enjoys participating in investigation and it’s really simple to grasp why. Most of us notice all relating to the dynamic means you render sensible things by means of your blog and as well invigorate participation from the others on the point plus our daughter is without question studying a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You’re performing a fantastic job.

 53. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really realize what you’re speaking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my site =). We may have a hyperlink alternate agreement between us!

 54. I do accept as true with all the concepts you have presented for your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are too quick for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin