Cərəyan müharibəsi

103

Tarixin unutmadığı dahi şəxsiyyətlər çox olub. Ancaq bu şəxsiyyətlərin içində Nikola Tesla və Tomas Alva Edisonun xüsusi yeri var. Elektrik dedikdə ağla ilk bu iki şəxsiyyət gəlir. Zaman irəlilədikcə bu iki ixtiraçının yolları kəsişəcək və sözün əsl mənasında aralarında “Cərəyan müharibəsi” baş verəcək.
Bir tərəfdə Tomas Edisonun Sabit cərəyanı (DC), digər tərəfdə isə Nikola Teslanın Dəyişən cərəyanı (AC)… Gəlin zamanda keçmişə gedək və hadisələrin axışına qoşularaq görək bu “müharibə”nin qalibi kim olacaq… Əvvəlcə “müharibə”nin şərtləri ilə tanış olaq və hər iki tərəfi qısaca tanıyaq, daha sonra “qoy, savaş başlasın”.
Tomas Alva Edison – dünya şöhrətli amerikalı ixtiraçı və sahibkar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında onun adına 1098, xaricdə isə 3 min patent mövcuddur. O teleqrafı, telefonu, kino aparatını təkmilləşdirmiş, elektrik lampasının sənaye üsulu ilə istehsalını təşkil etmişdir. O həmçinin elektrovoz istehsalına başlamış, fonoqraf kəşf etmişdir. Edison daim oxuyur, elm və texnikanın bütün nailiyyətlərindən və tələblərindən xəbərdar olurdu. O, 1869-1876-cı illərdə bir sıra orijinal cihazlar ixtira edib, patent almışdı.
1877-ci ildə Edison səsləri plastinkaya yazan fonoqrafı və sonra yazılmış səsləri yenidən “canlandıran” cihazı ixtira edir. Bu ixtirasına görə onu “Menlo-parklı sehrbaz” adlandırırlar. Edisonun bu ixtirası indiki səs texnikasının əcdadı olur. 1879-cu ildə Edison Lodıginin lampasını təkmilləşdirərək onu praktika üçün yararlı edir, lampaya sokol, patron əlavə edib, müasir səviyyədəki şəklə salır. Sonra o, öz dövrünün ən güclü generatorlarının layihəsini yaradır. 1882-ci ildə dünyada birinci olaraq istilik elektrik stansiyasını qurur və ictimaiyyətin istifadəsinə verir.
Edison teleqrafı təkmilləşdirərək bir cüt məftillə eyni vaxtda iki, hətta dörd teleqram vermək üsulunu ixtira edir. O, Bille telefonunu təkmilləşdirib, səsin telefonda təmiz, aydın və uca olmasına nail olur. Dünyada birinci elektrik dəmir yolunu o çəkir, qələvili akkumulyatoru ixtira edir, dəmir filizin maqnitlə seperasiyası üsulunu verir.
Elektrik enerjisinin hər evdə sərf olunmasını miqdını hesablamaq üçün Edison dünyada ilk sayğacı qurur. Əriyən qoruyucu ixtira edir, radio lampaları yaratmağın əsası olan termoelektron hadisəsini – Edison effekti – 1883-cü ildə kəşf edir, kino sahəsində bir çox mühüm ixtiraların müəllifi olur.
Edison həyatı boyu öz laboratoriyasında minlərlə təcrübələr aparmış və ixtiralarını praktikaya, məişətə çıxartmaq üçün iri zavodlar yaratmışdır. İxtiraçı-kapitalist olan Edisonun əməyi bütün bəşəriyyətə xidmət edib. Onun kimya, mədən işləri, hərbi texnika sahəsində də mühüm kəşfləri vardır.
Tomas Edison 1927-ci ildə Milli ABŞ EA-nın, 1930-cu ildən isə SSRİ EA-nın üzvü olur. (Mənbə: Fərhad Hacıyev Görkəmli fiziklər kitabı). Ancaq bütün bunlarla birlikdə Edison sabit cərəyan (DC) istifadə edirdi ki, bu da böyük güc itkisinə səbəb olurdu. Sabit cərəyanın daşınması üçün iri radiuslu naqillər lazım gəlirdi və hər mil başına elektrik stansiyası qurulmalı idi. O dövr üçün bu sistemlər ideal hesab olunurdu. Ancaq özü də bu problemləri düzəltmək üçün gecə-gündüz işləsə də heç nəyə nail ola bilmirdi. Çünkü sabit cərəyan genaratorlarında problemlər var idi və bu böyük mühəndislik problemi idi…
Nikola Tesla – müasir dəyişən cərəyan elektrik enerji şəbəkəsinin layihələndirilməsi üçün öz töhfələri ilə daha çox məşhurlaşan serb əsilli Amerika futuroloqu, elektriki və maşın mühəndisi, ixtiraçısı. Tesla ixtiralarına görə təxminən 300 patent alıb. Teslanın patentlərinin bəziləri nəzərə alınmayıb və müxtəlif mənbələr patent arxivlərində gizli yatan bəzi patentləri aşkar ediblər. İzah üçün qeyd etmək olar ki, Teslanın 26 ölkədə buraxılmış ən azı 278 patenti var. Teslanın patentlərinin çoxu ABŞ, Britaniya və Kanadadadır, ancaq bir çox digər patentləri bütün dünyada ölkələrində təsdiqlənib. Tesla tərəfindən kəşf olunmuş bir çox ixtiraya patent himayəsi qoyulmayıb. Teslanı digər alimlərdən ayıran şey onun ağlı və yaradıcı düşünmə qabiliyyəti idi. Bəzən o saatlarla labaratoriyada çalışır, fərqli nəzəriyyələri müqayisə edirdi. Hətta bəzi qaynaqlara görə Tesla bir dəfə 84 saat labaratoriyadan çıxmadan işləmişdir. Teslanın əsas hədəfi naqilsiz elektrik enerjisi ötürücülüyü idi. O yerin özünü keçirici kimi istifadə edərək elektrik enerjisi uzaq məsafələrə öz adını verdiyi Tesla Bobini vasitəsilə ötürmək istəyirdi. Ancaq burda bəzi problemlər üzə çıxdı və çıxmalı idi də… Onun əsas gördüyü işlər elektrik stansiyalarının layihələndirilməsi oldu və elektrik mühərriklərini inanılmaz bir səviyyədə inkişaf ettirdi. Bu elektrik mühərrikinin (maşının) növü Asinxron maşın idi. Mühərrikin fırlanması üçün maşın fırlanan maqnit sahəsi hasil edən üçfazlı cərəyan istifadə edirdi (Tesla prinsipcə 1882-ci ildən düşündüyünü irəli sürmüşdü). Beləliklə, qığılcımların olmaması, daima işinin yüksək səviyyədə saxlanması və mexaniki fırçaların əvəzlənməsi kimi üstünlükləri ilə yanaşı kollektora ehtiyac olmadan öz-özünə işə başlayan kimi layihələndirilən bu innovativ elektrik mühərriki 1888-ci ilin mayında patentləşdirildi. Bunların yanında bir çox ixtiralara imza atan Tesla tarixin yaddaşında zamanın ötəsində olan dahi kimi qalmışdır. Çünki onun düşündüyü yaradıcı fikirlər yaşadığı dövr üçün heç də qəbul edilən deyildi…
İndi hər iki tərəflə qısa tanışlıqdan sonra baxaq görək “Müharibə” necə başladı və kim qalıb oldu.
Bir tərəfdə yeni və üstün Dəyişən Cərəyan sistemi ilə Tesla və Vestinqhaus , digər tərəfdə isə daha geniş yayılmış sabit cərəyan sistemi ilə Tomas Edison və General Electric. Çikaqo Dünya Sərgisində güc kimdə olacaqdı? Teslanın mı sistemi daha güclü idi, yoxsa Edisonun mu?
Əvvəlcə Edisonun sabit cərəyan sisteminin problemlərinə nəzər salaq. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, sabit cərəyanın daşınması üçün böyük radiuslu naqillər lazım idi ki, çünki burada naqilin cərəyana qarşı göstərdiyi müqavimətdən ötrü daşınan enerjinin böyük bir qismi itkiyə gedir. Bu hal həm dəyişən cərəyanda, həm də sabit cərəyanda da var idi, ancaq dəyişən cərəyanda bunu aradan qaldırmaq daha sadə idi nəinki, sabit cərəyanda. Belə ki, sabit cərəyanlı sistemləri inkişaf etdirmək üçün böyük sürətdə hərəkətli və böyük həcmə malik olan genaratorlar lazımdır. Bunların istifadəsi həm zəhmətli,həm də nasazlıq zamanı təmiri çox baha başa gəlirdi. Amma dəyişən cərəyan isə çox ucuz qiymətə həm inkişaf etdirilə bilərdi, həm də sistemlər nasazlıq zamanı yenindən təmir edilə bilərdi. Həm də Edisonun Sabit Cərəyanında gərginliyi dəyişdirmək çox zəhmətli bir iş olduğundan genaratordan alınan gərginliyi istifadəçilərə qədər eyni şəkildə ötürürdü. Cərəyan kiçik gərglinlik genaratorlarından istifadəçilərə çatana qədər yolda böyük itkiyə məruz qalırdı. Edison bunu hər 2 km bir yeni genarator qoyaraq həll etmək istəyirdi, ancaq bu yenə də iqtisadi baxımdan bahalı və zəhmətli bir həll idi.
Ancaq Teslanın Dəyişən Cərəyan sistemlərində isə gərginliyi çox asan bir şəkildə dəyişdirmək mümkün idi. Dəyişən cərəyan şəbəklərindən gərginlik istifadəçilərə gələnə qədər yolda böyük gərginliklə gəlirdi və istifadəçilərə çatdıqda isə transformatorlar sayəsində kiçildilib istifadəyə verilirdi. Beləcə, daşınan enerjidə itkilər minimuma enirdi və çox az itki ilə elektrik enerjisi daşınaraq istifadəyə verilirdi. Beləliklə, çox az sayda naqil və bir neçə dirəklə enerjini daha uzun mənzillərə minimum itkilə daşımaq mümkün olurdu.
Edison öz “Avtoriteti”ni qorumaq üçün heç də xoş olmayan yollara əl atmağa başladı, çünki artıq Teslanın Dəyişən Cərəyan sistemləri Edisonun Sabit Cərəyan sistemlərini qabaqlayırdı, ona üstün gəlirdi. Edison bütün simpoziumlarda, sərgilərdə, hətta adi söhbətlərdə belə Teslanın Dəyişən Cərəyanını pisləyərək nüfuzdan salmağa çalışırdı. Çünkü AC (Dəyişən Cərəyan) sistemləri çox böyük sürətlə yayılırdı və Edison bundan narahat idi. Edisonun yanında işləyən iki elektrik mühəndisi – Artur Kennli və Harold Broun küçədən topladıqları pişik və itlərlə xalqa AC-nin təhlükələrini göstərmək üçün bir neçə təcrübə nümayiş etdirirlər. Yüksək platformaya çıxaraq pişik və itlərə canlı-canlı elektrik verirlər və yüzlərlə izləyicinin gözləri önündə heyvanları öldürürlər. Zamanla böyükbaş heyvanlara da elektrik verərək onların ölümü ilə AC sistemlərin necə “təhlükəli” oldugunu xalqa göstərdilər. Bununla da qane olmayan Edison daha da çirkin yola əl ataraq bir filə elektrik verərək xalqın gözü önündə heyvanı öldürmək istəyir. Nyu York sirkinin məşhur fili Topsy 3 nəfərin ölümünə səbəb olduğu üçün Fil ölümə məhkum edilir. Edison isə bu fürsətdən yararlanaraq filin elektrik verilərək öldürülməsini təklif edir. Yazıq fil 4 yanvar 1903-cü ildə dəyişən cərəyan mənbəyindən 6000 V gərginlik verilərək 1500 izləyicinin gözü önündəcə öldürülür…
img_8117
Bütün bunları kamera ilə qeydə alan Edison gələcəkdə davam etdirdiyi anti-AC propaqandalarında bu qeydlərdən istifadə edir.
Nəhayət, Cərəyan Müharibəsi artıq sonuna doğru yaxınlaşırdı. Artıq qalib bəlli olmalı idi. 1893-cü il Tesla və Vestinqhaus üçün bir dönüş nöqtəsi olacaqdı. Çikaqoda Kristof Kolombun Amerika qitəsini kəşf etməsinin 400-cü ilini qeyd etmək üçün o günə qədər misli görülməmiş bir sərgi təşkil edilir. Sərgidə Amerikanı təmsil edən son texnoloji yeniliklər də yer alacaqdı və bunların öncülü də elektrik olmalı idi. Həm Vestinqhaus, həm de Edisonun şirkəti ilə birləşmiş olan General Electric firması sərginin aydınlanma işləri üçün layihəyə qatılırlar. General Electric və Edisonun təklifi 1 milyon dollardan çox idi, halbuki Vestinqhaus daha az məbləğ – 400 min dollar təklif etmişdi. Aradakı qiymət fərqi General Electric və Edisonun acgözlüyünün deyil, bu cür böyük bir sahəni işıqlandırmaq üçün DC sistemin ehtiyacı olan əlavə kabel və generator yuvalarınən qoyulmasından qaynaqlanmaqdadır. Ən sonda layihəni Vestinqhaus qazanır.
Bu Tesla üçün çox böyük bir fürsət idi. Sonunda dünyaya AC-nin üstünlüklərini, Edisonun propaqanda kampaniyası olmadan göstərə biləcəkdi. Tenderi itirməkdən heç də xoşbəxt olmayan General Electric qrupu isə son olaraq işi axsatmaq üçün Vestinqhaus və Teslanın sərginin işıqlandırılmasında patenti Edisonun olan közərən telli lampanın istifadəsini qadağan edir. Vestinqhaus qrupu sürətlə bu qadağadan yaxa qurtarmaq üçün iki pinli yeni bir lampa icad edirlər.
Çikaqo Dünya sərgisi 1 May 1893 tarixində açılır. Açıldığı günün axşamında hava qaraldıqda o zamanki ABŞ başçısı olan Qlover Çlevlend işıqları bəsləyən ana mənbənin açarını qapadı, birdən sərgi sahəsindəki neoklasik binalar yüz minlərlə közərən lampa sayəsində işığa boğuldu . Bu, sərgiyə qatılan hər kəsin nəfəsini kəsən, möhtəşəm bir mənzərə ortaya çıxardı. Bu işıq şəhəri Teslanın ana sərgi salonuna yerləşdirdiyi on iki generator sayəsində işləyirdi. Ziyarətçilər həm AC generatorları, həm sərginin parıldayan işıqlarını, həm də AC ilə çalışan Vestinqhausun istehsal etdiyi fərqli elektrik alətlərini görmə fürsəti əldə etdilər. Tesla bu müsbət havanın gətirdiyi müdhiş fürsəti qaçırmadan sərgi sahəsində AC-nin etibarlı olduğunu göstərən və izləyənlərə sehrli görünən nümayişlər təşkil edərək AC-nin əslində etibarlı və möhtəşəm olduğunu nümayiş etdi. Qara smokin, ağ köynək və qalstuk, melon şapkası və altı rezin ilə örtülü botları ilə AC cərəyandan istifadə etməklə əllərindən qığılcımlar çıxardaraq, əlində tutduğu kabelsiz lampaları yandırdı və gələnləri ovsunladı. img_8118Bu sərgiyə 27 milyon insan gəlmişdi və demək olar ki, hər kəs Teslanın AC (Dəyişən Cərəyan) sitemini görmüş ondan təsirlənmişdi…Beləliklə, bu müharibənin qalibi artıq bəlli idi. Nikola Teslanın AC sistemləri Tomas Alva Edisonun DC sistemlərini məğlubiyyətə uğratmışdı. Bu qaçınılmaz sonluq Edison üçün üzücü idi. Çünki artıq əvvəlki nüfuzu elə də qalmamışdı. Tesla daha önə keçmişdi.
Cərəyan Müharibəsi Dünyanın Dəyişən Cərəyanın üstünlüyünü və Teslanın dahiliyini tanımaqla bitir. Bu Tesla üçün böyük bir zəfər idi. Tesla isə müharibədən qalib çıxmanın verdiyi güvənlə yeni layihələrə yönəlir. Sonrakı illərdə radiodan rentgen şüalarına, uzaqdan idarə sistemlərindən radar texnologiyasına qədər bir çox yeni texnologiyaya imza ataraq tarixə öz adını qızıldan hərflərlə yazdırır. Boş yerə Teslaya “zamanının ötəsindəki dahi” deməyiblər. Həmişə illər sonranı, əsrlər sonranı düşünərək hər kəsi qabaqlamağı bacaran şəxs müharibədən qalib ayrıldı.

103 ŞƏRH

 1. I simply want to say I’m new to blogging and absolutely enjoyed this web blog. More than likely I’m planning to bookmark your website . You definitely come with fabulous article content. Kudos for revealing your web page.

 2. I just want to tell you that I’m all new to weblog and seriously enjoyed you’re blog site. Very likely I’m likely to bookmark your blog post . You surely have beneficial articles and reviews. Many thanks for revealing your web-site.

 3. F*ckin’ awesome issues here. I’m very satisfied to look your post. Thank you so much and i am taking a look forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 4. I just want to show you that I am new to wordpress blogging and undeniably valued your website. Very likely I am probably to store your blog post . You simply have amazing article content. Be Grateful For it for telling with us your main site information

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 7. Fantastic web site. Plenty of useful information here. I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you for your effort!

 8. I will right away grasp your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me know in order that I could subscribe. Thanks.

 9. I really like your writing style, great information, appreciate it for posting :D. “Every moment of one’s existence one is growing into more or retreating into less.” by Norman Mailer.

 10. I precisely had to say thanks once more. I’m not certain the things I might have worked on without the actual aspects shown by you regarding that topic. It previously was a very frightening crisis in my position, nevertheless discovering your well-written manner you managed it forced me to weep with contentment. Now i’m happy for this help and even trust you really know what a powerful job that you are undertaking educating the mediocre ones through your web site. I know that you’ve never encountered any of us.

 11. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 12. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is actually a tremendous web site.

 13. What i don’t understood is if truth be told how you are now not really a lot more smartly-favored than you might be now. You’re so intelligent. You know therefore significantly in terms of this matter, made me personally consider it from so many various angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it¡¦s one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. At all times deal with it up!

 14. I am just commenting to make you understand what a awesome discovery my wife’s daughter found browsing your webblog. She came to find numerous pieces, which include what it’s like to have an awesome coaching mood to make many others really easily comprehend selected extremely tough matters. You undoubtedly did more than people’s desires. Many thanks for displaying those interesting, healthy, explanatory and in addition cool tips about your topic to Lizeth.

 15. I really wanted to develop a simple remark to express gratitude to you for all the great tips you are showing here. My particularly long internet research has finally been recognized with sensible concept to share with my visitors. I ‘d declare that most of us visitors actually are unquestionably blessed to exist in a fantastic place with very many awesome individuals with interesting tips and hints. I feel very much privileged to have come across your web site and look forward to so many more exciting minutes reading here. Thank you once again for all the details.

 16. It’s really a nice and helpful piece of info. I am glad that you just shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 17. Fantastic web site. A lot of useful information here. I am sending it to several pals ans also sharing in delicious. And of course, thank you on your sweat!

 18. I together with my pals were actually going through the good tips on your web blog and then came up with a horrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those techniques. All the young men were definitely consequently passionate to study all of them and now have certainly been using these things. Many thanks for truly being so accommodating and then for finding varieties of tremendous resources most people are really wanting to learn about. My very own honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 19. It is in point of fact a great and useful piece of info. I am happy that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 20. Many thanks for the data included and even the images, we were looking for specific things today as well as took care of to find your blog site, we are leaving these comments to make certain that you maintain composing even more information such as this

 21. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 22. magnificent post, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 23. I not to mention my pals have been studying the great guides located on your web site and then instantly developed a terrible suspicion I never thanked you for those tips. All the men became for that reason glad to see all of them and have now absolutely been making the most of those things. Appreciation for simply being simply kind and then for finding such magnificent themes most people are really eager to understand about. Our own honest apologies for not saying thanks to earlier.

 24. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 25. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 26. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is really a great site.

 27. I¡¦ll immediately clutch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me know in order that I may subscribe. Thanks.

 28. I would like to show thanks to the writer for bailing me out of this particular situation. Right after searching through the world-wide-web and seeing ideas that were not helpful, I was thinking my entire life was done. Living devoid of the approaches to the problems you have fixed by means of this website is a serious case, and ones that might have negatively affected my career if I hadn’t noticed your website. Your primary ability and kindness in touching a lot of things was excellent. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a thing like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thank you so much for this high quality and results-oriented help. I will not hesitate to propose your site to any person who desires counselling on this area.

 29. Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 30. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 31. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 32. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 33. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 34. What i don’t understood is in fact how you are no longer actually much more well-favored than you may be now. You’re so intelligent. You already know therefore significantly in terms of this topic, made me in my view believe it from numerous varied angles. Its like men and women are not fascinated except it is something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs excellent. At all times handle it up!

 35. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 36. naturally like your web site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality nevertheless I will surely come again again.

 37. I’m just commenting to let you know of the notable experience my cousin’s child went through reading through yuor web blog. She realized numerous details, most notably what it’s like to possess an amazing giving mindset to let certain people just fully grasp a number of multifaceted things. You undoubtedly exceeded our expectations. I appreciate you for imparting these precious, safe, revealing and in addition easy thoughts on your topic to Kate.

 38. I just want to advise you that I am new to online blogging and totally liked your information. Quite possibly I am probably to bookmark your blog post . You absolutely have memorable article materials. Like it for giving out with us the best internet article

 39. Hiya there, just turned out to be aware of your webpage through Google, and found that it’s seriously helpful. I’ll value should you persist this idea.

 40. Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 41. I¡¦m no longer sure the place you are getting your info, however great topic. I must spend some time studying more or working out more. Thanks for excellent information I used to be on the lookout for this info for my mission.

 42. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 43. Thanks , I’ve recently been looking for info approximately this topic for a while and yours is the best I’ve came upon so far. However, what concerning the bottom line? Are you certain in regards to the source?

 44. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 45. obviously like your web site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality however I¡¦ll definitely come back again.

 46. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 47. I do agree with all of the ideas you have presented to your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for beginners. May just you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 48. It¡¦s really a nice and helpful piece of information. I am glad that you just shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 49. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 50. What i don’t understood is in fact how you’re not actually a lot more smartly-liked than you might be right now. You’re so intelligent. You understand thus significantly in relation to this topic, made me in my view consider it from a lot of varied angles. Its like women and men are not interested except it’s one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs nice. All the time care for it up!

 51. obviously like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will certainly come back again.

 52. Thank you, I have recently been looking for info approximately this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. However, what concerning the bottom line? Are you positive about the supply?

 53. you’re actually a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a excellent task on this topic!

 54. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 55. Great work! That is the kind of info that are supposed to be shared around the net. Shame on Google for no longer positioning this post higher! Come on over and talk over with my site . Thanks =)

 56. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 57. Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for ages and yours is the greatest I’ve came upon till now. But, what about the bottom line? Are you sure concerning the source?

 58. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

 59. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 60. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is really annoying. A good blog with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin