Atavizm: Qurd adam sindromu

87

Müəyyən növə məxsus bəzi orqanizmlərdə keçmişdə onların uzaq əcdadında olmuş , lakin təkamül prosesində itmiş əlamətlərin meydana çıxması halları müşahidə olunur , bu isə “atavizm” adlanır. Atavizmin əmələ gəlməsi bu əlamət üçün cavabdeh olan genlərin növün genomunda qalması sayəsində baş verir, lakin orqanizmin normal inkişafında onların fəaliyyəti təcrid olunur.İnsanlarda atavizmə misal olaraq, quyruğun, bədənin hər yerində sıx tük örtüyünün (hipertrixoz) və əlavə bir neçə süd vəzisinin inkişaf etməsini göstərmək olar.Məqalədə isə bədənin hər yerində sıx tük örtüyünün inkişaf etməsi haqqında danışmaq istəyirəm.
İnsanlar demək olar ki , çılpaq vəziyyətdəki dəriləri ilə primatlar arasında bənzərsizdir.Başqa məməli növləri qalın bir kürkə sahib olduqları halda , biz insanların başı və bədənin bir neçə yeri xaric tük örtüyü zəif inkişaf etmişdir.Bəs necə bu qədər tüksüzləşə bildik?Alimlər əsrlər boyu bu sual ətrafında düşünmüşlər. Cavab tapmaq isə asan deyildi. İnsan təkamülündəki ən əhəmiyyətli keçid (məsələn , dik yerimənin ortaya çıxması kimi) , əcdadlarımızın qalıqlarını birbaşa qeyd altına alınmış vəziyyətdə idi.
Əcdadlarımızın bədən tüklərini niyə itirdiklərini anlamaq üçün əvvəla digər növlərin niyə kürklərinin olduğunu düşünməyimiz lazımdır.Qıllar məməlilərə xas bir bədən örtüyüdür.Tük örtüyü məməlilər sinfinin xarakterik xüsusiyyətlərindən biridir.Haradasa , bütün məməlilər heç olmasa , müəyyən miqdar tükə sahibdir , çoxunda isə tük örtüyü sıx olur.Tüklər islanmağa , günəşin zərərli şüalarına və parazit və ya mikroblara qarşı qorunmanı təmin edir.
Heyvanlarda tüklərin təkamülü ilə bağlı çox fikir mövcuddur.Bunların çoxunun doğru ola bilmə ehtimalı olduğu üçün bütün fikirləri ümumi bir qaydada birləşdirmək lazımdır.Qıllar dərimizin “derma” təbəqəsində yaranır.Tükün tərkibi , əsasən , keratin zülalından ibarətdir.Tüklərə , əsasən , məməlilərdə rast gəlinir və əslində məməliləri ayırd edən xüsusiyyətlərdəndir.Bəzi başqa canlılarda , məsələn , protistalarda “sil” (cilia) və ya həşəratlarda “uzun bığcıqlar” şəklində qarşımıza çıxır.
Tüklərin təkamülü ilə əlaqədar olaraq bu məlumatı verməkdə fayda var: Viyana Tibb Məktəbinin 2008-ci ildə apardığı araşdırma tüklərin təkamülünün məməlilərin , quşların və sürünənlərin əcdadı olan və təxminən 310 milyon il əvvəl yaşamış olan bir növdən başlanğıc götürdüyünü göstərir.Beləcə , ortaq əcdaddan təkamül edən və gələcək nəsildə gözlənən xüsusiyyətlərə sinapomorfi (synapomorphy) deyilir.Aparılan bu araşdırma göstərir ki , toyuqlar , kərtənkələlər və insanlar alfa keratin , yəni tükün ana maddəsini törədən genlər , tamamilə , eynidir.İnsanlarda əcdadları və yaxın qohumlarındakı kimi sıx tük örtüyünün olmaması , əksəriyyətimizə məlum olduğu kimi və elmi olaraq da açıqlamaların irəli sürüldüyü kimi , bədənimizin göstərdiyi bəzi digər adaptasiyalarla əlaqədardır.
Ancaq bəzi insanlarda isə tük örtüyü əcdadlarımızda olduğu kimi təkrarlanır.
Hipertrixozis xəstəliyi.Qurd adam sindromu.

Hipertrixoz dünyada görülən ən qəribə xəstəliklərdən biridir.Ümumiyyətlə , dünyada ən maraqlı 7 xəstəlik mövcuddur.Bunların içərisində Hipertrixoz da yer alır.Bu , əslində, bir növ dəri xəstəliyidir.Buna görə də insanlara ictimai olaraq çox mənfi təsir edir.Xəstəliyə həm qadınlarda , həm də kişilərdə rast gəlinir.Ancaq keçmişdə qadınlarda bu xəstəliyin olmasını “Hirsutizm” adlandırırdılar.Xalq arasında hipertrixoz xəstəliyinə “Qurd adam sindromu” da deyilir.
Çox keçmiş zamanlardan bəri günümüzə qədər mövcud olan qurd adam sindromu(hipertrixoz) doğum ilə görülməklə yanaşı , zamanla da meydana gələ bilər.İlk olaraq Avstraliyada 1968-ci ildə rast gəlinmişdir.Bu xəstəlik eyni zamanda “Ambras sindromu” olaraq da adlandırılır.Bu narahatlığın təməlində tam olaraq nəyin olduğu hələ bilinməzkən ən önəmli faktorun genetik pozğunluq olduğu deyilir.
Çox nadir görülən və maraqlı olan Hipertrixoz xəstəliyi rast gəlindiyi zaman çox aydın şəkildə anlaşılır.Ən diqqətə çarpan əlamətləri əllərdə , qollarda , ayaq , kürək , çiyin və üzdə həddindən artıq tüklərin çıxmasıdır.Bu həddindən artıq tüklənmənin dəqiq müalicəsi də məlum deyil.Hipertrixoz xəstəliyi əsarət altına aldığı şəxsin ciddi psixoloji problemlər yaşamasına səbəb olur.Fiziki pozğunluqlar meydana gəldiyindən bu narahatçılıq ilə mübarizə aparan insanlar özlərinin digər insanlardan fərqli olduğunu düşünürlər və ətraflarından uzaqlaşaraq yalnız bir həyat tərzi keçirməyi seçirlər. Aylarla çölə çıxmır və özünü gündən-günə pis hiss edirlər.Yaşanan bu vəziyyət ciddi psixoloji problemləri bərabərində gətirir.
Bir çox xəstənin əsl şikayəti ətrafındakı insanlar tərəfindən lağ edilməsidir.Buna görə də  , xəstələrin çoxu psixoloji dəstək almalıdır. Xəstəliyin yoluxucu olub-olmadığı hələ kəşf edilmədiyi üçün bəzi ölkələrdə xəstələr karantinə alınaraq toplumdan uzaqlaşdırılmaqdadır və bu da insanın ciddi mənada yalnızlığa məhkum edilməsinə səbəb olur.
Hipertrixozun aşağıda göstərilən 2 növü var:
1.Ümumiləşdirilmiş hipertrixoz-bu zaman tük örtüyü bütün bədəni həddindən artıq dərəcədə örtür.Adətən , bədənin yuxarı hissəsi və üz nahiyəsinin tüklə daha çox örtülməsi ilə xarakterizə olunur.
2.Lokallaşdırılmış hipertrixoz-bu zaman bədənin müəyyən hissələrinin tüklə örtülməsi məhdudlaşır.
Bundan əlavə hipertrixozun iki sinfi də vardır:
1.Qazanılmış hipertrixoz-doğumdan sonra baş verir.
2.Anadangəlmə hipertrixoz-bu doğumdan bəri mövcud olan qüsurla əlaqəli ola bilər.Bu çox nadir haldır , hansı ki , yalnız 50 nəfərdə müşahidə olunmuşdur.
Hipertrixoz xəstəliyinə günümüzə qədər 100-ə yaxın insanda rast gəlinmişdir.Xəstələrin demək olar ki , hamısı bunun keçici bir hal olduğunu düşünür və yaxud gerçək olmadığına inanırlar.Qurd adam sindromu görülən insanların hamısında xəstəliyin yaranma səbəbi eyni çıxmışdır.
2008-ci ildə Hindistanda yaşayan bir uşaqda sindromun əlamətlərinə rast gəlinmişdir ,  qəzet və xəbərlərin mövzusu olaraq bu xəstəliyin gerçəkliyi o illərdə tamamilə sübut olunmuşdur.
Bəzi mütəxəssislərə görə xəstəliyin təməlində androgen hromonlarının sürətli fəaliyyəti və ya tostesteron hormonu dayanır. Buna görə də ,  mütəxəssislər tostesteron hormonu üzərində ciddi araşdırmalar aparmağa davam edir.Bəzən xərçəngdən sonra da bu xəstəlik müşahidə olunur. Eyni şəkildə Hindistanda yaşayan ailənin 3 qızında bu xəstəlik görülmüş və mütəxəssislərin araşdırmalarına görə Hipertrixoz xəstəliyinin genetik olaraq nəsildən-nəslə keçə biləcəyi də qarşıya qoyulmuşdur. Dəridə meydana gələn tüklənmə bəzi şəxslərdə bütün bədənə yayıla bilir.
Ümumiyyətlə , dünya üzrə götürdükdə bu sindroma ən çox Hindistanda rast gəlinir.Sindromun qarşısını almaq üçün hələki yeganə vasitə epilyasiya və lazerlə müalicədir.Bu şəkildə xəstə psixoloji olaraq özünü rahat hiss edir və ictimai mühitlərə çıxa bilir.
Yuxarıda qeyd etdim ki , xəstəliyə yoluxanlar ictimaiyyətdən uzaqlaşırlar , amma fərqli hallara da rast gəlinir.Məsələn , bu xəstəlikdən öz şəxsi mənafeyi üçün istifadə edənlər.Yəni xəstəliyin müşahidə olunduğu şəxslər sırasında sirkdə işləyərək bundan gəlir əldə edənlər də var.Məqaləmin davamında həmin şəxslərdən bir neçəsi haqqında məlumat vermək istəyirəm.

Stefan Bibrovski(Stephan Bibrowski) 1890-cı ildə Polşada  anadan olmuşdur.O bədəni tüklə örtülmüş şəkildə doğulmuşdur.Anası Benedikt(Benedict) bunu rəzillik hesab edirdi.Stefan 4 yaşında olanda anası onu Sedlmayer adlı alman sirk menecerinə verir.

Bibrovski Avropa səyahətinə çıxır. Orada üzündəki tüklərlə aslan kimi göründüyü üçün ona Lion sözündən törəyən Lionel ləqəbi verilmişdir. Lionel bu səyahətlər zamanı 5 dil oyrənməyi də bacarır.

 

Stephan Bibrowski

Alisa Elizabet Doherti(Alice Elizabeth Doherty) Bibrovskidən fərqli olaraq sirk yox , sərgi adamı idi.

Alice Elizabeth Doherty

 

O , Hipertrixoz Lanuginosa ilə doğulmuş yeganə amerikalı kimi bənzərsiz özəlliyini qoruyub saxlamışdır.Vəziyyət son dərəcə qeyri-adi idi.O , üstünlüklərlə və ipək kimi yumşaq sarı saçlarla doğulan bir amerikalı canavar idi.Alisa 1887-ci ildə 14 martda Mineapolisdə orta təbəqəli ailədə anadan olmuşdur.Alisaya məxsus olan tüklü olma xüsusiyyəti onun nəslində heç kəs üçün xarakterik deyildi , bacı və qardaşlarının heç biri bu xüsusiyyətlə dünyaya gəlməmişdir və onun valideynləri izah edə bilmirdilər ki , nəyə görə onların qızı bu vəziyyətə düçar olub , ancaq atası əsas da vəziyyəti dərk etməkdə çətinlik çəkirdi ,  tezliklə başa düşdü ki , insan möcüzəsi olan balaca mavi gözlü Alisaya insanlar şahid olmaq üçün məmnuniyyətlə yaxşı pul ödəyərdilər.Alisa öz kariyerasına 2 yaşında sərgilərdə başlamışdır , hər şeydən önəmlisi o sevimli və köməksevər bir uşaq idi , o ,  hər şeyə maraqla yanaşırdı ,  onun heyranlarından biri  yazıçı Vinconsin(Winconsin)  yazırdı ki , o, sevimli pişik balası kimi yeriyən bir uşaqdır.Onu Miçiqanda “bu günə qədər doğulmuş ən möcüzəvi insan” adlandırırdılar , 5 yaşına çatanda onun saçları artıq üzünü 12.5 sm-ə qədər örtmüşdü və yeniyetməlik illərinin əvvəllərində isə tüklərinin uzunluğu 20 sm-ə qədər idi.Alisa öz dövrünün bir sərgi nümunəsi olmuşdur desəm , yanılmaram. Böyük şəhərin mərkəzində kommersial obyekt üçün kirayə haqqı vermək , sərgini təşkil etmək və başqa şəhərə köçməmişdən əvvəl əhaliyə bilet satmaq Alisanın dəstəkçiləri və ya ailə üzvləri üçün müştərək bir iş idi.Doherti ailəsi öz qeyri-adi qızı vasitəsilə rahat yaşamağın yolunu tapmışdı.Hipertrixozun çox nadir olması faktına baxmayaraq , Alisanın səyahət etdiyi dövrdə- 1800-cü illərin sonlarında çoxqıllı insan olan sehrbazların həmin dövr üçün aktual olan çoxluğu var idi.Lionel (şir üzlü insan) və Jo-jo (itsifətli oğlan) Alisayla müqayisədə şan-şöhrətdə daha uğurlu olduqlarını göstərdilər.Bu fakt onunla əlaqədardır ki , onların arxasında müəyyən ekzotik görünüş kimi keyfiyyətlər var idi. Digər tərəfdən , Alisa yaxşı niyyətli ailə tərəfindən tərbiyə olunmuş sakit bir qız idi.

Burmiz (Burmese) ailəsinin anadangəlmə Hipertrixoz Lanuginosalı olması  maraqlı tarixi hadisə idi.Ailənin ilkin üzvləri Ava məhkəməsində işləyirdilər , ancaq sonrakılar həyatlarını şou – biznesdə keçirməyə başladılar, 1880-ci ildə gəlir məqasədilə özlərini sərgiləyirdilər.Onların qeyri-adi saçları olduqca maraq cəlb edirdi və insanlarla xatirə şəkli çəkdirirdilər.Tüklü Burmiz aiəsi anadangəlmə Hipertrixoz Lanuginosalı 4 nəsil olan yeganə ailə idi, hansı ki , onlarda ardıcıl dominant autosom rejimi mövcud idi.

 

The Burmese family

REDAKTƏ ETDİ: FATİMƏ VƏLİYEVA

87 ŞƏRH

 1. I merely hope to reveal to you that I am new to online blogging and undeniably enjoyed your work. Likely I am most likely to bookmark your blog post . You absolutely have fabulous article material. Appreciate it for sharing with us all of your website article

 2. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. Very interesting subject , thankyou for putting up. “I do not pretend to know where many ignorant men are sure-that is all that agnosticism means.” by Clarence Darrow.

 6. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “By nature, men are nearly alike by practice, they get to be wide apart.” by Confucius.

 7. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 8. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 9. You have observed very interesting details ! ps nice website . “‘Tis a sharp medicine, but it will cure all that ails you. — last words before his beheadding” by Sir Walter Raleigh.

 10. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 11. I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 12. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 13. What i do not understood is in reality how you’re not actually a lot more neatly-appreciated than you might be now. You are so intelligent. You realize therefore significantly in relation to this matter, produced me individually imagine it from so many numerous angles. Its like men and women are not involved until it is something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. All the time care for it up!

 14. You are my breathing in, I possess few web logs and occasionally run out from post :). “Yet do I fear thy nature It is too full o’ the milk of human kindness.” by William Shakespeare.

 15. Excellent website. A lot of useful info here. I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thanks on your sweat!

 16. hello!,I love your writing very much! percentage we keep up a correspondence more about your post on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. May be that is you! Having a look ahead to see you.

 17. I have to express my affection for your generosity supporting individuals that actually need help on this one matter. Your personal dedication to getting the solution all-around had become especially productive and have consistently encouraged girls like me to get to their desired goals. Your own useful instruction entails a great deal to me and far more to my fellow workers. Warm regards; from all of us.

 18. You can definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart. “A simple fact that is hard to learn is that the time to save money is when you have some.” by Joe Moore.

 19. I wish to express my thanks to the writer for bailing me out of this particular difficulty. After searching throughout the world wide web and seeing techniques that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Living without the presence of answers to the difficulties you have fixed all through your good guide is a critical case, and ones that might have in a negative way damaged my career if I had not come across your website. The know-how and kindness in controlling all things was very useful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this. I can also at this time relish my future. Thanks for your time so much for your professional and sensible guide. I won’t think twice to recommend your blog post to any person who needs to have tips on this subject.

 20. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 21. Whats up very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI am happy to search out a lot of useful information here within the post, we want develop more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 22. hello!,I like your writing so much! proportion we keep in touch more about your article on AOL? I require a specialist in this space to unravel my problem. May be that’s you! Having a look forward to see you.

 23. Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 24. I and my buddies ended up reviewing the good techniques found on your web page and so suddenly I had an awful feeling I never thanked the website owner for those secrets. All of the people happened to be absolutely stimulated to learn them and now have really been enjoying those things. Thank you for genuinely very accommodating and then for settling on variety of quality useful guides most people are really eager to learn about. My personal honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

 25. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 26. What i do not understood is in truth how you are now not actually much more smartly-appreciated than you may be now. You are so intelligent. You already know therefore significantly on the subject of this subject, made me for my part imagine it from a lot of various angles. Its like men and women aren’t fascinated except it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs nice. At all times handle it up!

 27. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 28. Thank you, I have just been looking for information about this subject for a while and yours is the greatest I’ve found out so far. But, what in regards to the bottom line? Are you sure about the source?

 29. Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 30. I do agree with all the ideas you’ve introduced on your post. They’re really convincing and can definitely work. Still, the posts are too quick for novices. May you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 31. I wish to show my gratitude for your generosity giving support to folks who have the need for help with your field. Your real commitment to passing the solution up and down turned out to be exceptionally valuable and has always enabled others like me to achieve their endeavors. Your warm and friendly hints and tips indicates so much to me and still more to my office colleagues. Regards; from each one of us.

 32. I do accept as true with all the ideas you’ve offered on your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 33. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 34. I simply wish to share it with you that I am new to blog posting and completely cherished your work. Very likely I am going to save your blog post . You seriously have magnificent article blog posts. Admire it for expressing with us your favorite internet site webpage

 35. Greetings here, just started to be conscious of your wordpress bog through Google, and discovered that it is genuinely entertaining. I will appreciate should you decide carry on this post.

 36. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is really a great site.

 37. You can certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart. “History is the version of past events that people have decided to agree upon.” by Napoleon.

 38. Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist different customers like its aided me. Great job.

 39. Wonderful work! That is the kind of information that should be shared across the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this publish higher! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 40. I wish to voice my love for your kind-heartedness giving support to visitors who really want help with this content. Your real commitment to passing the message across became pretty beneficial and have constantly empowered professionals much like me to reach their ambitions. This useful help indicates a great deal a person like me and further more to my office colleagues. Regards; from all of us.

 41. What i do not realize is if truth be told how you are not actually much more well-liked than you may be now. You’re so intelligent. You already know thus significantly in relation to this subject, produced me for my part consider it from so many varied angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it¡¦s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs great. Always deal with it up!

 42. hi!,I love your writing so much! share we be in contact extra approximately your post on AOL? I require an expert on this area to unravel my problem. May be that’s you! Having a look forward to peer you.

 43. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 44. Thanks so much for giving everyone remarkably splendid chance to read critical reviews from this blog. It is usually so pleasant plus jam-packed with a great time for me personally and my office peers to search your site at least three times in a week to see the new secrets you will have. And indeed, we are always fulfilled considering the very good creative ideas you serve. Selected 1 tips on this page are easily the most effective I’ve had.

 45. I precisely desired to thank you so much once again. I’m not certain the things that I could possibly have handled in the absence of the information provided by you concerning that area of interest. Entirely was an absolute frightening problem in my view, nevertheless witnessing a expert approach you resolved the issue took me to leap with gladness. Now i am happy for this assistance and even believe you comprehend what a great job you have been carrying out instructing people today using your blog post. More than likely you haven’t encountered any of us.

 46. I have been surfing on-line greater than three hours lately, but I never discovered any interesting article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the net shall be a lot more helpful than ever before.

 47. Hello, Neat post. There’s a problem with your web site in internet explorer, could test this… IE nonetheless is the marketplace leader and a large part of other folks will pass over your great writing because of this problem.

 48. Thank you so much for providing individuals with a very remarkable opportunity to read articles and blog posts from this blog. It can be very terrific and as well , full of a good time for me and my office fellow workers to visit your site a minimum of 3 times every week to find out the latest guides you have got. And indeed, we are always fulfilled for the tremendous tips and hints served by you. Selected 1 facts on this page are unquestionably the simplest I’ve ever had.

 49. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 50. Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin