İncəsənətdə fransız inqilabı- Jak Lui David

96

XVIII əsrin sonlarında Fransada feodalizmin ağırlığını daşımaqdan bezmiş xalq Volter, Russo, Monteskyö kimi maarifçilərin əsərlərindən də təsirlənərək etirazlara başladılar. “Üçüncü dərəcəli” insanların-xalqın deputatlarının etirazına isə 1789-cu il mayın 5-də Versaldakı danışıqda Kral XVI Lüdoviq məhəl qoymadı. Və silki səsvermə qaydasına qərar verdi (Fransada əhali 3 silkə bölünmüşdü. Birinci silkə Ruhanilər, ikinci silkə zadəganlar, üçüncü silkə isə geriyə qalan əhali aid idi.) Bundan hiddətlənən deputatlar iyunun 17-də özlərini Milli Məclis elan etdilər. Bir neçə gün sonra Kral iclas keçirilən binanın qapısını bağlatdırsa da, üçüncü silkin deputatları top oynanılan zala toplaşaraq, konstitusiya hazırlamayınca dağılışmayacaqlarına təntənəli sürətdə and içdilər. Bu möhtəşəm səhnə incəsənətdə məşhur rəssam  Jak Lui Davidin “Top oynanılan zalda andiçmə”sini doğurmuşdur.

 

 

le Serment du jeu de paume (1791), musée national du château de Versailles et de Trianon.  (Tennis zalında andiçmə)

 

Jak Lui David (Jacques-Louis David)  incəsənətin fransız inqilabçısıdır. 1748-ci 30 avqustda Parisdə anadan olan David  neoklassisizmin ən görkəmli nümayəndəsi sayılır. O Fransada və İtaliyada  təhsil almışdır. Fransız inqilabı dövründə isə bəşəriyyətə inqilabın başlanmasının  və bitməsinin carçıları olan hadisələri rəsmə çevirdiyi 2 böyük əsər bağışlamışdır. Bu iki əsərdən birincisi yuxarıda bəhs etdiyimiz əsərdir.  Fransız inqilabı dövründə o konventin əvvəlcə deputatı daha sonra isə sədri seçilir və məğlubiyyətədək yakobinçilərin tərəfində durur.

David Self Portrait.jpg

David. Avtoportret

 

 

 

 

Tezliklə etiraz edən xalq kütlələri artdı, silah anbarları ələ keçirildi, ordunun bir hissəsi də etirazcilara qoşuldu və 1789-cu il İyunun 14-də Bastiliya qalasının mühasirəsi və təslimi ilə inqilab baş verdi. Bütün əks-inqilabi müqavimətlərə davam gətirən inqilabçılar elə həmin il “insan və vətəndaş hüquqları bəyannaməsi” hazırladı və bununla da söz və vicdan azadlığını, mütləq monarxiyanın ləğvini elan etdi. Əhaliyə qoyulmuş vergilər azaldıldı, ölkədə ticari qiymətlər sabitləşdirildi.

Nəticədə Milli Konvent (məclis) dövləti idarə etməyə başladı. Məclisdə yüksək burjuaziyanı təmsil edən Jirondalılar-jirondistlər aşağıda öndə otururdular. Davamlı respublikaçı mövqe tutanlar isə arxada, yuxarıda oturduqları üçün “dağ”lar adlandırılırdılar. Həmçinin məclisdə məclis rəhbətindən sağda oturanlar daha çox Ancien Régime  tərəfdarları olanlar, yeniliklərə, dəyişikliklərə qarşı olanlar idi, solda oturanlar isə xalqçılar, yenilikçi burjualar idilər. Odur ki, sağçılıq və solçuluq anlayışı məhz bu məclisdən öz adını almışdır. Fransa parlamentində bu ənənə hələ də davam etdirilir və sağ və sol görüşdən olanlar uyğun tərəflərdə əyləşirlər.

Daha sonra yakobinçilər kralın konvent mühakiməsinə verilməsinə nail oldular. 1793-cü ilin əvvəllərində kral və kraliça edam edildi. (Söhbət Lüdoviqin həyat yoldaşı, Avstriya imperatorunun qızı Mari Antuanettadan gedir, hansı ki instagram hesabımızdan  onun məşhur “əgər çörək tapmırlarsa, qoy tort yesinlər” ifadəsinə aid post paylaşmışdıq)

Vaxt keçdikcə Robespyer,Danton və Maratın başçılıq etdikləri dağlar hakim rol oynamağa başladılar. Müxtəlif islahatlarla, ən əsas da kəndlərdə feodal münasibətlərin ləğvi ilə kəndlilərin gözündə yüksələn dağlar öz aralarında da problemlər yaşayırdılar. Həmçinin onların ən önəmli üzvlərindən biri olan Marat bu ərəfədə suiqəsdlə öldürülür.

Jan Pol Marat İnqilabdan sonra Fransada artıq 1 ildir ki, hökm sürən Yakobin partiyasının ən fəal üzvlərindən biri idi. Lakin o, jirondistlər tərəfindən sevilmir, terroru dəstəkləməklə ittiham olunurdu.  Maratın dərisində problemlər olduğundan gününün çoxunu vannada keçirir, çalışmalarını da bəzən vannada dincələrkən edirdi. 13 İyul 1793 tarixində  önəmli sənədlər barədə müzakirə edəcəyi bəhanəsilə evinə gələn Şarlotta Korde tərəfindən bıçaq zərbəsilə öldürülən Marat Fransanın önəmli insanlarının dəfn olunduğu Panteonda dəfn edilir. Şarlotta özünü Maratın dostu kimi tanıtmışdı və guya etirazçı jirondistlərin adlarını verəcəkdi. Hətta Marat bıçaqlandıqda “Aidez-moi, ma chère amie!” – “Kömək elə, əziz dostum” deyir. Daha  sonra o, tutulur və gilyotinə məhkum olunaraq edam edilir. Korde dövrün aristokrat ailəsindən idi, monastr təhsili görmüşdü və yakobinçilərin krala və zadəganlara qarşı qətllərində  xüsusilə də Maratı günahkar gördüyü üçün öldürdüyünü iddia edirdi.  Və o qətlinə “mən bir nəfəri öldürdüm, lakin yüz min nəfəri xilas etdim” deyərək haqq qazandırırdı.

Jacques-Louis David - Marat assassinated - Google Art Project 2.jpg

Maratın ölümü

 

 

 

 

 

Maratın ölümü dostu Jan Lui Davidə çox təsir edir və o, məşhur “Maratın ölümünü” yaradır.  O hadisədən bir gün öncə Maratın evində idi və yaxın dostunun faciəvi ölümü ona çox təsir edir. Dostunu çox sevən Davidin əsərində Maratın dərisində bıçaq izindən başqa heç bir qüsur görünmür. David dostunu adəta  qəhrəman kimi göstərib və rəsmi çəkərkən Caravagionun “İsanın məzara qoyulması” əsərindəki pozisiya ilə oxşar pozisiyada çəkib.

 

“İsanın məzara qoyulması”

 

 

 

 

 

Maratın ölümündən tarixdə təsirlənən başqa rəssamlar da olmuşdur və onların rəsmlərinə aşağıda baxa bilərsiniz.

Guillame-Joseph Roques, Marat’ın Ölümü

 

 

Paul Baudry, Charlotte Corday

 

 

 

Aşağıda isə “The Scream” əsərindən yaxşı tanıdığımız Edvard Munkun eyni mövzuda çəkdiyi əsərə baxırıq.

 

 

Daha sonra Yakobinçilər öz aralarında mübahisələr yaşayırlar. Robespyer öz rəqiblərinin edamına nail olduqdan sonra xalqda və “dağ”ların böyük qismini təşkil edən “sağ”larda ona qarşı münasibət dəyişir və 9 termidorda (27 iyul 1794) sui-qəsdçilər çaxnaşma salır, Robespyer və tərəfdarları edama məhkum olunurlar. Beləliklə, Yakobinçilərin hakimiyyətinə son qoyulur. (qeyd edək ki, termidor inqilabi təqvimin aylarından biridir)

Fransız Burjua inqilabı feodallar və monarxiya üzərində qələbə çalan yeganə burjua inqilabı idi. Ən böyük nailiyyəti isə Feodal quruluşunu dağıtması idi.

Daha sonralar hakimiyyət əvvəl konsul, sonra isə imperator kimi Napoleon Bonapartın əlində cəmləşir. Jak Lui David isə onun saray rəssamı olur. Napoleonun ölümü və 1816-cı ildə  Burbonlar sülaləsinin hakimiyyətinin bərpası ilə əlaqədar Brüsselə köçür və ömrünün sonunadək (1825) orada yaşayır. David Qro, Jerar, Enqr kimi məşhur rəssamların da müəllimi olmuşdur.

 

Jak Lui Davidin İnqilab öncəsi və Napoleon dövrü çəkdiyi əsərlərlə aşağıda tanış ola bilərsiniz:

 

À gauche un homme dans un lit, à ses côté un vieillard montre du doigt en face, une femme debout

Érasistrate découvrant la cause de la maladie d’Antiochius (1774), Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts

 

une femme assise avec son enfant, se lamente auprès du cadavre d'un homme couché torse nu

La Douleur d’Andromaque (1783), musée du Louvre.

 

trois hommes casqués tendent leur bras vers des sabres brandis par un vieillard, à droite deux femmes assises éplorées

Le Serment des Horaces (1784, achevé en 1785), musée du Louvre.

Socrate au centre, dirige sa main vers une coupe que lui tend un homme, autour de lui, ses disciples

La Mort de Socrate (1787), New York, Metropolitan Museum of Art.

 

A gauche Brutus est assis dans la pénombre, à droite sa femme et ses filles regardent des hommes portant des corps

(Et tu Brute?!)

Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils (1789), musée du Louvre.

 

Les Sabines (1799, Paris, musée du Louvre).

 

Léonidas aux Thermopyles (1800-1814, musée du Louvre)

 

Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard (1800), château de Malmaison.

 

Le Sacre de Napoléon (1808, Paris, musée du Louvre).

 

 

Və nəhayət ki, ölümünə bircə il qalmış:

 

Tableau qui montre le dieu Mars et Venus assise à ses côtés. avec Cupidon et trois graces. Sur le fond un temple grec.

Mars désarmé par Vénus et les grâces (1824, Musées royaux des beaux-arts de Belgique).

 

Müəllif: Gündüz Osmanlı

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat və internet resursları:

 

Orta əsrlər tarixi – Y,M. Mahmudlu , Ə. Ə. Qocayev və b. (Yaqub Mahmudlunun ümumi Redaktəsi ilə)

Yeni Tarix   -T.T. Vəliyev, R.C. Süleymanov və b.  (Tofiq Vəliyevin ümumi redaktəsi ilə)

İncəsənət. – baş red.İ. Qasımzadə, Müəlliflər: G. Ağayeva, N. Babaxanov və b.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David

https://tr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David

https://tr.wikipedia.org/wiki/Marat%27%C4%B1n_%C3%96l%C3%BCm%C3%BC

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Death_of_Marat

https://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Corday

http://www.oxfordartonline.com/public/page/themes/neoclassicismandthefrenchrevolution

 

 

96 ŞƏRH

 1. Fransız inqilabı tarixi və bu tarixin ən böyük rəssamı, həm inqilabçıların fəal nümayəndəsi, həm də Napoleonun saray rəssamı olmağı bacarmış Jak Lui David haqqında dünyagörüşünüzü yetərincə artıracaq bir məqalə. Həmçinin burada “sağçılıq” və “solçuluq”un mənşəyini öyrənəcək, “The scream”in müəllifi Munkun yetərincə məşhur olmayan bir əsərilə də tanış olacaqsınız

 2. I simply want to say I’m all new to blogging and site-building and seriously savored you’re web-site. More than likely I’m likely to bookmark your blog post . You actually have good article content. With thanks for sharing with us your website.

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. I simply need to tell you that I am new to posting and undeniably loved your work. Most likely I am probably to bookmark your blog post . You absolutely have impressive article materials. Admire it for share-out with us your main website report

 5. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 6. Nice blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 7. Hi, Neat post. There is a problem along with your website in web explorer, could check this… IE still is the market chief and a huge section of other people will miss your excellent writing due to this problem.

 8. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and come with approximately all vital infos. I would like to look extra posts like this.

 9. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks, I’ll try and check back more often. How frequently you update your site?

 10. I genuinely enjoy looking at on this site, it holds superb blog posts. “Beware lest in your anxiety to avoid war you obtain a master.” by Demosthenes.

 11. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 12. obviously like your website however you need to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality however I’ll surely come back again.

 13. I just could not go away your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information an individual supply to your guests? Is going to be again frequently to check up on new posts.

 14. I together with my guys appeared to be reading through the excellent procedures on your site then all of the sudden I got a horrible suspicion I had not thanked the site owner for those techniques. All of the guys were for this reason warmed to read through them and already have pretty much been loving those things. Many thanks for turning out to be considerably considerate and for having these kinds of extraordinary topics most people are really desperate to understand about. My personal sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 15. I have recently started a site, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “Quit worrying about your health. It’ll go away.” by Robert Orben.

 16. I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 17. Hiya very cool site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally¡KI’m glad to find numerous useful info here in the post, we need work out more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 18. I have been browsing on-line greater than three hours nowadays, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is beautiful value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the internet shall be a lot more helpful than ever before. “Where facts are few, experts are many.” by Donald R. Gannon.

 19. Thank you, I have just been searching for information about this subject for ages and yours is the best I have came upon so far. But, what in regards to the conclusion? Are you positive about the source?

 20. hello!,I love your writing so so much! share we be in contact more about your post on AOL? I need a specialist in this house to unravel my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to peer you.

 21. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 22. Many thanks for the information and the images, we were searching for particular things today and also took care of to discover your blog, we are leaving these remarks to make sure that you maintain writing even more info such as this

 23. I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 24. I think this is among the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 25. Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 26. I wish to convey my love for your kind-heartedness in support of persons who have the need for help with this important situation. Your special dedication to passing the solution all through was definitely helpful and have regularly helped associates like me to arrive at their pursuits. Your own warm and friendly tutorial denotes a great deal to me and extremely more to my office workers. Regards; from everyone of us.

 27. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 28. Thanks so much for giving everyone a very pleasant opportunity to read in detail from this site. It is often very nice and also stuffed with a lot of fun for me personally and my office colleagues to search your website really three times in 7 days to find out the latest things you have got. And of course, we’re usually fascinated concerning the striking information you give. Certain two tips in this article are in reality the most effective I’ve had.

 29. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 30. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 31. Thank you, I’ve recently been looking for info approximately this topic for ages and yours is the greatest I’ve found out so far. However, what in regards to the conclusion? Are you sure about the source?

 32. Thank you so much for giving everyone an exceptionally wonderful chance to read articles and blog posts from this site. It can be very pleasing and also packed with a lot of fun for me and my office acquaintances to search your blog a minimum of three times in 7 days to read through the new tips you have got. And lastly, I am at all times satisfied concerning the good principles you serve. Some 3 ideas in this post are surely the most efficient we have all had.

 33. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 34. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 35. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 36. Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. I would like to see more posts like this .

 37. Good – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 38. I really have to share it with you that I am new to writing a blog and clearly loved your work. Most likely I am prone to store your blog post . You really have great article content. Get Pleasure From it for discussing with us your own site report

 39. Howdy there, just got mindful of your post through Google, and realized that it’s genuinely good. I’ll take pleasure in should you maintain such.

 40. Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 41. I keep listening to the rumor talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 42. I simply could not leave your web site before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person supply in your guests? Is going to be again regularly in order to check up on new posts.

 43. Terrific paintings! This is the kind of information that are supposed to be shared across the web. Shame on Google for now not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 44. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i am glad to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most undoubtedly will make certain to don¡¦t overlook this site and give it a look on a continuing basis.

 45. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 46. Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily brilliant chance to read articles and blog posts from here. It can be very lovely and full of a great time for me personally and my office co-workers to search the blog minimum three times in one week to read through the new items you will have. Not to mention, I’m so actually happy with your very good tricks served by you. Some 4 areas in this article are surely the most impressive we have had.

 47. I have recently started a site, the info you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “There is a time for many words, and there is also a time for sleep.” by Homer.

 48. I¡¦ll right away clutch your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly let me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 49. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 50. I am glad for writing to let you be aware of of the exceptional experience our princess gained browsing your blog. She came to find a wide variety of issues, including what it’s like to have an amazing coaching nature to get a number of people very easily learn chosen complex subject areas. You truly surpassed her expected results. Thank you for providing the warm and friendly, healthy, educational as well as fun tips about the topic to Ethel.

 51. Thanks so much for providing individuals with remarkably nice possiblity to read in detail from this website. It is often so pleasurable plus stuffed with fun for me personally and my office colleagues to search your web site minimum three times every week to see the newest issues you have got. And definitely, I’m actually astounded for the fantastic creative ideas you serve. Some 2 facts in this article are in reality the simplest I’ve ever had.

 52. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.

 53. I simply desired to thank you very much once again. I do not know the things I would have made to happen in the absence of the actual creative concepts shown by you about this theme. It became a very intimidating circumstance in my view, nevertheless coming across a professional form you managed it took me to weep for contentment. I’m just happier for the work and even believe you find out what a powerful job you were accomplishing instructing the mediocre ones through the use of your websites. Most probably you’ve never got to know any of us.

 54. you’re really a excellent webmaster. The website loading pace is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a excellent process on this subject!

 55. you are truly a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you’ve performed a magnificent activity in this matter!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin