Tullantı DNT nədir? “Ruh DNT Effekti”.

67

DNT-nin qısa tarixi.

DNT`ni ilk dəfə isveçrəli həkim Friedrich Miescher 1869-cu ildə istifadə olunmuş cərrahi sarğı üzərindəki irini mikroskopla müşahidə edərkən kəşfetmişdir. 1919-cu ildə Phoebus Levene nukleotidləri əmələ gətirən əsası, qlükozanı və fosfat turşusunu müəyyən etmişdir. Levene, DNT`nin bir birinə fosfat qrupları ilə bağlı olan nukleotidlərdən ibarət bir zəncir olduğu fikrini də irəli sürmüşdür. Lakin, Leveno bu zəncirin qısa olduğunu və əsasların özlərini təkrar etdiyi bir sıralamaya malik olduğunu düşünmüşdü. William Astbury, DNT`nin nizamlı quruluşa sahib olduğunu göstərən alfa-şüaların difraksiya görüntülərini əldə etmişdir.

1928-ci ildə Frederich Griffith, pnevmokok bakteriyasının “düz” forma verən xüsusiyyətin “qıvrım” formalı pnevmokok bakteriyasına ötürülməsinin mümkün olduğunu, bunun üçün ölü “düz” bakteriyanı canlı “qıvrım” bakteriyalarına qarışdırmaq kifayət olduğunu göstərdi. Bu təcrübədən istifadə edərək Oswald Avery, Colin MacLeod və Maclyn McCarty 1943-də formanı dəyişən faktorun DNT olduğunu göstərdilər.

1953-də James D. WatsonFrancis Crick DNT-nin indiki qəbul olunmuş modelini “Nature” jurnalında irəli sürmüşdülər. Bu cüt spirallı molekullar olan model alfa-süasının difraksiyasından alınmış rəsmə əsaslanırdı, bu rəsm də 1952-ci ildə Rosalind FranklinRaymond Gosling tərəfindən əldə edilmişdir. Modelin əsaslandığı digər məlumat da Erwin Chargaffın əvvəlki illərdəki məqaləsində DNT-dəki əsasların bir biri ilə birləşməsidir. Chargiffin normaları hər iki zəncirin spiral formalı olmasını aşkar etməkdə böyük rol oynamışdı.

James D. Watson və Francis Crick

 

Junk (tullantı) DNT nədir?

(Junk – türk dilində “hurda”, “çöp” kimi tərcümə olunur. “Çöp DNA”. Azərbaycan dilində heç bir mənbədə bu mövzu haqda məlumat olmadığından, bu məqalədə “Junk DNA” fərdi xarakter daşıyaraq “tullantı DNT” kimi tərcümə edilərək yazılıb.)

1950-ci illərdə DNT qruluşunun öyrənilməsindən sonra, zülal sintezində yalnız bədənimizdəki bütün DNT iştirak etdiyi düşünülürdü. Təqribən 10 il sonra DNT-nin əksər hissəsinin əslində zülal sintezində isştirak etmədiyini, bütün genomun sadəcə 2%-nin bu prosesdə rol aldığı öyrənildi. Geriyə qalan 98%lik hissənin isə funksiyası bilinmədiyindən həmin hissəyə “Zülal kodlamayan DNT” adı verildi. Əvvəllər funksional genlərin təkamül prosesində bilinməyən bir səbədən dolayı zülal sintez etmək qabiliyyətini itirdiyi düşünülmüş və bu səbəblə həmin 98%-lik hissədəki genlər saxta gen (pseudogen) adlandırıldı.

Heç bir genetik material ehtiva etməyən tullantı DNT uzun illər alimlərin böyük marağına səbəb olmuşdu.

İnsan genomunun əksər hissəsini əhatə edən bu quruluş, əslində genlərin transkripsiya zamanı (transkripsiya – “üzünün köçürülməsi” kimi tərcümə olunan zülal sintezindəki proses) zədə almasının qarşısını alır. Daha da çox, tullantı DNT əslində bütün genetik kodlanmanı idarə edən hissədir.

2010-cu ildə Sinqapur Genetika İnstitutu tərəfindən aparılan araştırma nəticəsində tullantı DNT olaraq adlandırılan hissədə insanları digər canlılardan fərqləndirən vacib xüsusiyyətlərin kodlandığına dair sübutlar ortaya çıxardı. Əvvəlki düşüncə ilə “məqsədsizcə təkrarlanan genetik sıralanmaların” olduğu – tullantı DNT hissəsində baş verən bir çox fərqli transkripsiya ilə növlərarası fərqlilikləri müəyyənləşdirdiyi kəşf edildi. Araşdırma nəticələri, bu zülalları bağlayan və onları bir yerdə saxlayan tullantı DNT-nin bəzən yeni bölgələrə yayılaraq həmin bölgənin bütün fəaliyyətini dəyişdirə bildiyini göstərdi. Bu da növlər arası fərqliliklərin aydınlanması baxımından əhəmiyyət daşıyır.

Genomda vacib hissə olan, ancaq tullantı DNT adlandırılan bu genetik material “tullantı” olmadığını hər tədqiqatla daha da yaxşı başa düşülür. Amerikada siçanlar üzərində aparılan bir təcrübədə, funksiyasız deyilən bu DNT zəncirinin silinərək yox edilməsi nəticəsində siçanın damarlarınında daralmalar müşahidə olunmuşdur.

Başqa bir araşdırmada, infarktın əsas səbəblərindən olan, ürəyi qidalandıran damarların trombla tutulması nəticəsində yaranan tac damar xəstəlikləri olan hər kəsdə, genomun 9p21 bölgəsində bir ədəd nukleotidin mutasiya etdiyi müəyyən olundu. Bu nukleotid, DNT-nin zülal kodlamayan, yəni, tullantı hissəsində yerləşirdi. Siçanlarda bu bölgəyə təsadüfedən gen informasiyasının silinməsi bu bölgədən 100.000 əsas uzaqlıqdakı iki genin pozulması ilə nəticələndi. Həmçinin, bu siçanlarda, şiş əmələ gəlməsi və erkən ölüm halları baş verdi.

 

DNT-nin əsl funksiyası.

Milyonlarla il əvvəl, həyat təzə başladığında heç vaxt əsri bərabəri olmayacaq bir məlumat ötürmə (Data transmission) sistemi meydana gəlmişdi. Bu kimyəvi mesaj əsrlər boyu kopyalanaraq günümüzə gəlib çatmışdır. İlk zamanlara görə daha mürəkkəb olsa da bu mesaj həmişə eyni qaldı. DNT məlumat ötürücü qurğu kimi işləyir, hüceyrələrimizə kodlamış olduğu saysız məlumatları sonrakı nəsillərə ötürür. DNT-nin məlumat ötürmə mexanizması olduğu bilindikdən sonrakı araşdırmalar onun bioloji internet şəbəkəsi olduğunu və yenidən programlana bildiyini göstərdi.

Ruh DNT Effekti (DNA Phanton Effect). 1995-ci ildə Dr. Vladimir Poponin və Dr. Peter Gariaev DNT-ni sınaq şüşəsinə qoyulub üzərinə lazer şüaları tutulması ilə başlayan təcrübələrində, DNT sınaq şüşəsindən çıxarıldıqdan sonra həmin lazer şüasının DNT nin spiral formasında qalmasını müşahidə etdilər. bu qəribə hadisəyə “Ruh DNT Effekti” adını verdilər. Bunun səbəbi DNTnin kosmos zaman sistemində pozulma təsiri ilə izzah olunur. belə ki, kosmosda DNT vakum effekti göstərərək mikroskopik qurdcuq dəliyi (Wormhole) əmələ gətirir. Enşteynin nisbilik nəzəriyyəsində varlığını təxmin etdiyi Wormholelərin canlı orqanizmlər tərəfindən yaradılma ehtimalı yüksək idi. Bu dəliklər kainatın tamam fərqli nöqtələrini bir-birinə bağlayıb məlumatın zamandan asılı olmadan ötürülməsini təmin edir. DNT-nin sınaq şüşəsindən çıxarılmasından sonra hələ də DNT-nin formasının görülə bilməsinin səbəbi də bu Wormholelər nəticəsində məlumatın enerji olaraq daima var olmağa davam etməsidir. Bu effekt günümüzdəki paranormal hadisələrə də qismən aydınlıq gətirir. Misal: çox güman ki, sizin də elə tanışlarınız olub ki, gecə gördüyü yuxuların reallaşdığını, hissərinin çox vaxt doğru çıxdığını iddia eləsin, ya da anidən heç bir tanışında olmadığı xəstəliyə tutulsun yaxud da anidən hansısa bir xəstəliyi yox olub getsin. Bunların səbəbi bu təcrübələrlə əldə edilən məlumatlar canlı organizmlərin genetik miraslarını istifadə edərək bir kvant əlaqə sahəsi yarada bilməsini, buradan məlumat alış-verişi eləyə bildiyini göstərir. Buna uzun illər əvvəl Kvant fizikasında “Kvant Qarışıqlıq” adı verilmişdir. Bu “qarışıqlıq” – bir birindən uzaqda olsalar belə cisimlərin və ya orqanizmlərin məlumat alış-verişi edə bildiyini deyir. Əslində, bu əlaqə mexanizması bütün kainatı əhatə edir. Əslində, təbiətdə belə inkişaf etmiş bir əlaqə sistemi bir çox növ tərəfindən milyon illərdir ki, aktiv olaraq istifadə olunur. Məsələn. Quş və kəpənəklər köç əsnasında bir-birləriylə bu yolla əlaqə qurur, sürüdən geridə qalsalar və hətta bu köç yolunu ilk dəfə istifadə eləmiş olsalar belə istiqamətlərini tapma mövzusunda çətinlikyaşamırlar. Eyni qaydada bitkilərində bir-birlərinə oxşar siqnallar yollaya bildiyi və özlərini böcəklərdən qoruya
bilmələri məlumdur.

Əlbəttə DNT bu cür həddindən artıq inkişaf etmiş bir ünsiyyət üsulundan istifadə edə bilirsə, bunun üstünlükləri olduğu kimi bəzi əks təsirləri də var. Məsələn. İnsanların elektromaqnit dalğalar qarşısındakı həddindən artıq həssaslığı bu əks təsirlərdən biridir. Orqanizmin elektromaqnit dalğalarını uzun müddət qəbul etməsi insan sağlamlığı baxımından zərərli olmasının səbəbi, tullantı DNT şüa formasındakı məlumatı da köçürdüyü üçün radiasiyanı da köçürmüş sayılmasıdır ki, bu da öz növbəsində getetik pozğunluqlara gətirib çıxara bilir.
Təcrübənin ən maraq kəsb edən qismi isə tullantı DNT-nin günümüzdə istifadə olunan danışıq dilləri ilə eyni xüsusiyyətə malik olmasıdır.DNT-nin də bir qrammatikası, mənası və sözlər sırası var. DNT-nin istifadə elədiyi dilin “insanlardakı danışaraq anlaşmanın atası” olabildiyi düşünülür.

Bu təcrübə genetik materialın dəvamlı sabit bir quruluşda olmadığını göstərir. DNT öz quruluşunu özü dəyişə bilir. Alimlər sınaq şüşəsindəki DNT-yə lazer şüası tutduqlarında bu işığın dalğa uzunluğunda bir qrup xüsusi kodları (səs tezliyi ilə ötürülən sözcüklər) DNT-yə ötürməyi bacardılar. Bu isədanışıq dilinin də işıq dalğaları kimi ötürülə bilməsi və genetik proqramlaşdırmanın təzədən düzəldilə bilməsi mənasına gəlir. DNT əlaqə şəbəkəsi qurmaqdan əlavə səs vasitəsi ilə də proqramlaşdırıla bilir. Bunun üçün tək lazım olan faktor düzgün seçilmiş tezlikdir. Bu yöntəmlə xəstəlikləri belə sağalda bilirlər. Dəri xərcəngi müalicəsində, dəridə kiçik bir ləkə qalmadan xərçəngli hüceyrələri məhv eləmək mümkün olur. Hal hazırda bu üsuldan istifadə edərək tam sağalma ilə nəticələnə biləcək xəstəliklər kifayət qədər çoxdur.

Daha əvvəl edilən araşdırmalarda DNT-nin 150 MHz tezlikli dalğalar yaydığı öyrənilmişdi, bunun nəticəsində həmin dalğaları dərk edə bildiyi ortaya çıxmışdı. Bunun nəticəsində heç bir əks təsiri olmadan DNT programlaşdırmaları başlandı. Bu da tibb sahəsində çox böyük bir inqilaba səbəb oldu. Uzun illərdin funksiyasız olduğu düşünülər tullantı DNT-nin əslində genetik materialımızın əsil əlaqə qaynağı, həmçinin dillərin də mənşəyi olabilməsi ortaya çıxdı.

Gələcəkdə bu araşdırmalar DNT-nin komputerlərdə istifadə oluna biləcəyini göstərir. Belə görünür ki, DNT-nin uzun illər ən vacib olduğu bilinən funksiyası – zülal sintezi, bəlkədə DNT-nin ən əhəmiyyətsiz funksiyası olduğu təsdiqlənəcək. bütün bu tətqiqatların ən böyük ortaq nöqtəsi isə, işığın bədənimizə enerji və məlumat ötürməsinə zəmin yaratmasıdır. Kvant fizikasının genetika ilə birləşməsi nəticəsində insan bədənində kvant fizikası ilə bağlı əhəmiyyətli kəşflər oluna bilər.

Mənbə:
*http://www.buergerwelle.de/assets/files/warnke_warum_koennen_kleinste_leis.pdf?cultureKey=&q=pdf/warnke_warum_koennen_kleinste_leis.pdf
* “Biltek” jurnalı. 36. sayı
* http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genetica04.htm

67 ŞƏRH

 1. I just want to tell you that I’m new to blogging and site-building and seriously loved this web page. Likely I’m planning to bookmark your blog post . You amazingly come with outstanding posts. Many thanks for sharing your blog.

 2. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. I merely desire to share it with you that I am new to blog posting and genuinely cherished your post. Very likely I am prone to store your blog post . You simply have impressive article material. Be Thankful For it for swapping with us your own site webpage

 5. You could definitely see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. “Until you walk a mile in another man’s moccasins you can’t imagine the smell.” by Robert Byrne.

 6. I have learn a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you place to make this kind of fantastic informative web site.

 7. I conceive this website contains some rattling wonderful info for everyone :D. “Nothing great was ever achieved without enthusiasm.” by Ralph Waldo Emerson.

 8. Thanks for all of your hard work on this web page. Gloria delights in doing internet research and it’s obvious why. All of us notice all regarding the compelling ways you produce helpful tactics by means of your website and as well foster contribution from people on this idea and our own girl is without a doubt understanding a whole lot. Enjoy the rest of the new year. You have been carrying out a remarkable job.

 9. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 10. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

 11. My husband and i felt very glad when Jordan managed to carry out his researching using the precious recommendations he discovered out of your site. It is now and again perplexing to simply happen to be giving out tips and tricks that many the rest could have been making money from. And we grasp we’ve got you to give thanks to for that. The type of illustrations you’ve made, the straightforward website navigation, the friendships your site aid to engender – it is most fabulous, and it is making our son and our family imagine that this content is cool, and that is unbelievably important. Thank you for the whole thing!

 12. You can definitely see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 13. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 14. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 15. I do believe all of the ideas you’ve introduced for your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for beginners. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 16. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 17. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 18. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 19. I enjoy you because of all your work on this site. Betty enjoys doing investigations and it is obvious why. I learn all relating to the compelling tactic you deliver reliable steps through your website and as well as increase contribution from other individuals about this concern and our own girl is certainly being taught a lot. Take pleasure in the rest of the new year. You are always doing a terrific job.

 20. I’m still learning from you, but I’m trying to achieve my goals. I definitely enjoy reading everything that is posted on your site.Keep the aarticles coming. I enjoyed it!

 21. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 22. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist other users like its aided me. Great job.

 23. Hi folks there, just turned aware of your post through Bing, and found that it is genuinely beneficial. I’ll take pleasure in in the event you keep up this post.

 24. I really desire to notify you that I am new to having a blog and absolutely valued your post. Very possible I am likely to bookmark your blog post . You certainly have outstanding article material. Be Thankful For it for share-out with us your favorite internet site page

 25. Someone necessarily assist to make severely posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual put up extraordinary. Magnificent task!

 26. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 27. you’re in point of fact a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve performed a great process in this topic!

 28. F*ckin’ amazing things here. I’m very happy to look your article. Thanks a lot and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 29. I would like to voice my admiration for your kind-heartedness giving support to persons that have the need for assistance with your theme. Your personal commitment to getting the solution across was astonishingly functional and has without exception enabled others just like me to attain their dreams. Your entire important key points indicates a whole lot to me and additionally to my mates. Many thanks; from all of us.

 30. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 31. It’s in reality a nice and useful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 32. Hiya very nice website!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I am glad to seek out numerous useful information here in the publish, we’d like work out extra strategies in this regard, thanks for sharing.

 33. Hello very nice blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find so many helpful information here within the submit, we want develop more techniques on this regard, thank you for sharing.

 34. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 35. I simply wanted to compose a small note to express gratitude to you for those awesome techniques you are writing here. My extensive internet investigation has now been rewarded with beneficial points to go over with my pals. I ‘d suppose that most of us readers actually are rather blessed to dwell in a good community with so many awesome people with insightful tips and hints. I feel truly privileged to have discovered the webpages and look forward to plenty of more cool minutes reading here. Thank you once more for everything.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin