Tullantı DNT nədir? “Ruh DNT Effekti”.

67

DNT`nin qısa tarixi.

DNT`ni ilk dəfə isveçrəli həkim Friedrich Miescher 1869-cu ildə istifadə olunmuş cərrahi sarğı üzərindəki irini mikroskopla müşahidə edərkən kəşfetmişdir. 1919-cu ildə Phoebus Levene nukleotidləri əmələ gətirən əsası, qlükozanı və fosfat turşusunu müəyyən etmişdir. Levene, DNT`nin bir birinə fosfat qrupları ilə bağlı olan nukleotidlərdən ibarət bir zəncir olduğu fikrini də irəli sürmüşdür. Lakin, Leveno bu zəncirin qısa olduğunu və əsasların özlərini təkrar etdiyi bir sıralamaya malik olduğunu düşünmüşdü. William Astbury, DNT`nin nizamlı quruluşa sahib olduğunu göstərən alfa-şüaların difraksiya görüntülərini əldə etmişdir.

1928-ci ildə Frederich Griffith, pnevmokok bakteriyasının “düz” forma verən xüsusiyyətin “qıvrım” formalı pnevmokok bakteriyasına ötürülməsinin mümkün olduğunu, bunun üçün ölü “düz” bakteriyanı canlı “qıvrım” bakteriyalarına qarışdırmaq kifayət olduğunu göstərdi. Bu təcrübədən istifadə edərək Oswald Avery, Colin MacLeod və Maclyn McCarty 1943-də formanı dəyişən faktorun DNT olduğunu göstərdilər.

1953-də James D. WatsonFrancis Crick DNT`nin indiki qəbul olunmuş modelini “Nature” jurnalında irəli sürmüşdülər. Bu cüt spirallı molekullar olan model alfa-süasının difraksiyasından alınmış rəsmə əsaslanırdı, bu rəsm də 1952-ci ildə Rosalind FranklinRaymond Gosling tərəfindən əldə edilmişdir. Modelin əsaslandığı digər məlumat da Erwin Chargaffın əvvəlki illərdəki məqaləsində DNT`dəki əsasların bir biri ilə birləşməsidir. Chargiffin normaları hər iki zəncirin spiral formalı olmasını aşkar etməkdə böyük rol oynamışdı.

James D. Watson və Francis Crick

 

Junk (tullantı) DNT nədir?

(Junk – türk dilində “hurda”, “çöp” kimi tərcümə olunur. “Çöp DNA”. Azərbaycan dilində heç bir mənbədə bu mövzu haqda məlumat olmadığından, bu məqalədə “Junk DNA” fərdi xarakter daşıyaraq “tullantı DNT” kimi tərcümə edilərək yazılıb.)

1950-ci illərdə DNT qruluşunun öyrənilməsindən sonra, zülal sintezində yalnız bədənimizdəki bütün DNT iştirak etdiyi düşünülürdü. Təqribən 10 il sonra DNTnin əksər hissəsinin əslində zülal sintezində isştirak etmədiyini, bütün genomun sadəcə 2%-nin bu prosesdə rol aldığı öyrənildi. Geriyə qalan 98%lik hissənin isə funksiyası bilinmədiyindən həmin hissəyə “Zülal kodlamayan DNT” adı verildi. Əvvəllər funksional genlərin təkamül prosesində bilinməyən bir səbədən dolayı zülal sintez etmək qabiliyyətini itirdiyi düşünülmüş və bu səbəblə həmin 98%-lik hissədəki genlər saxta gen (pseudogen) adlandırıldı.

Heç bir genetik material ehtiva etməyən tullantı DNT uzun illər alimlərin böyük marağına səbəb olmuşdu.

İnsan genomunun əksər hissəsini əhatə edən bu quruluş, əslində genlərin transkripsiya zamanı (transkripsiya – “üzünün köçürülməsi” kimi tərcümə olunan zülal sintezindəki proses) zədə almasının qarşısını alır. Daha da çox, tullantı DNT əslində bütün genetik kodlanmanı idarə edən hissədir.

2010-cu ildə Sinqapur Genetika İnstitutu tərəfindən aparılan araştırma nəticəsində tullantı DNT olaraq adlandırılan hissədə insanları digər canlılardan fərqləndirən vacib xüsusiyyətlərin kodlandığına dair sübutlar ortaya çıxardı. Əvvəlki düşüncə ilə “məqsədsizcə təkrarlanan genetik sıralanmaların” olduğu – tullantı DNT hissəsində baş verən bir çox fərqli transkripsiya ilə növlərarası fərqlilikləri müəyyənləşdirdiyi kəşf edildi. Araşdırma nəticələri, bu zülalları bağlayan və onları bir yerdə saxlayan tullantı DNTnin bəzən yeni bölgələrə yayılaraq həmin bölgənin bütün fəaliyyətini dəyişdirə bildiyini göstərdi. Bu da növlər arası fərqliliklərin aydınlanması baxımından əhəmiyyət daşıyır.

Genomda vacib hissə olan, ancaq tullantı DNT adlandırılan bu genetik material “tullantı” olmadığını hər tədqiqatla daha da yaxşı başa düşülür. Amerikada siçanlar üzərində aparılan bir təcrübədə, funksiyasız deyilən bu DNT zəncirinin silinərək yox edilməsi nəticəsində siçanın damarlarınında daralmalar müşahidə olunmuşdur.

Başqa bir araşdırmada, infarktın əsas səbəblərindən olan, ürəyi qidalandıran damarların trombla tutulması nəticəsində yaranan tac damar xəstəlikləri olan hər kəsdə, genomun 9p21 bölgəsində bir ədəd nukleotidin mutasiya etdiyi müəyyən olundu. Bu nukleotid, DNTnin zülal kodlamayan, yəni, tullantı hissəsində yerləşirdi. Siçanlarda bu bölgəyə təsadüfedən gen informasiyasının silinməsi bu bölgədən 100.000 əsas uzaqlıqdakı iki genin pozulması ilə nəticələndi. Həmçinin, bu siçanlarda, şiş əmələ gəlməsi və erkən ölüm halları baş verdi.

 

DNTnin əsil funksiyası.

Milyonlarla il əvvəl, həyat təzə başladığında heç vaxt əsri bərabəri olmayacaq bir məlumat ötürmə (Data transmission) sistemi meydana gəlmişdi. Bu kimyəvi mesaj əsrlər boyu kopyalanaraq günümüzə gəlib çatmışdır. İlk zamanlara görə daha mürəkkəb olsa da bu mesaj həmişə eyni qaldı. DNT məlumat ötürücü qurğu kimi işləyir, hüceyrələrimizə kodlamış olduğu saysız məlumatları sonrakı nəsillərə ötürür. DNTnin məlumat ötürmə mexanizması olduğu bilindikdən sonrakı araşdırmalar onun bioloji internet şəbəkəsi olduğunu və yenidən programlana bildiyini göstərdi.

Ruh DNT Effekti (DNA Phanton Effect). 1995-ci ildə Dr. Vladimir Poponin və Dr. Peter Gariaev DNTni sınaq şüşəsinə qoyulub üzərinə lazer şüaları tutulması ilə başlayan təcrübələrində, DNT sınaq şüşəsindən çıxarıldıqdan sonra həmin lazer şüasının DNT nin spiral formasında qalmasını müşahidə etdilər. bu qəribə hadisəyə “Ruh DNT Effekti” adını verdilər. Bunun səbəbi DNTnin kosmos zaman sistemində pozulma təsiri ilə izzah olunur. belə ki, kosmosda DNT vakum effekti göstərərək mikroskopik qurdcuq dəliyi (Wormhole) əmələ gətirir. Enşteynin nisbilik nəzəriyyəsində varlığını təxmin etdiyi Wormholelərin canlı orqanizmlər tərəfindən yaradılma ehtimalı yüksək idi. Bu dəliklər kainatın tamam fərqli nöqtələrini bir-birinə bağlayıb məlumatın zamandan asılı olmadan ötürülməsini təmin edir. DNTnin sınaq şüşəsindən çıxarılmasından sonra hələ də DNTnin formasının görülə bilməsinin səbəbi də bu Wormholelər nəticəsində məlumatın enerji olaraq daima var olmağa davam etməsidir. Bu effekt günümüzdəki paranormal hadisələrə də qismən aydınlıq gətirir. Misal: çox güman ki, sizin də elə tanışlarınız olub ki, gecə gördüyü yuxuların reallaşdığını, hissərinin çox vaxt doğru çıxdığını iddia eləsin, ya da anidən heç bir tanışında olmadığı xəstəliyə tutulsun yaxud da anidən hansısa bir xəstəliyi yox olub getsin. Bunların səbəbi bu təcrübələrlə əldə edilən məlumatlar canlı organizmlərin genetik miraslarını istifadə edərək bir kvant əlaqə sahəsi yarada bilməsini, buradan məlumat alış-verişi eləyə bildiyini göstərir. Buna uzun illər əvvəl Kvant fizikasında “Kvant Qarışıqlıq” adı verilmişdir. Bu “qarışıqlıq” – bir birindən uzaqda olsalar belə cisimlərin və ya orqanizmlərin məlumat alış-verişi edə bildiyini deyir. Əslində, bu əlaqə mexanizması bütün kainatı əhatə edir. Əslində, təbiətdə belə inkişaf etmiş bir əlaqə sistemi bir çox növ tərəfindən milyon illərdir ki, aktiv olaraq istifadə olunur. Məsələn. Quş və kəpənəklər köç əsnasında bir-birləriylə bu yolla əlaqə qurur, sürüdən geridə qalsalar və hətta bu köç yolunu ilk dəfə istifadə eləmiş olsalar belə istiqamətlərini tapma mövzusunda çətinlikyaşamırlar. Eyni qaydada bitkilərində bir-birlərinə oxşar siqnallar yollaya bildiyi və özlərini böcəklərdən qoruya
bilmələri məlumdur.

Əlbəttə DNT bu cür həddindən artıq inkişaf etmiş bir ünsiyyət üsulundan istifadə edə bilirsə, bunun üstünlükləri olduğu kimi bəzi əks təsirləri də var. Məsələn. İnsanların elektromaqnit dalğalar qarşısındakı həddindən artıq həssaslığı bu əks təsirlərdən biridir. Orqanizmin elektromaqnit dalğalarını uzun müddət qəbul etməsi insan sağlamlığı baxımından zərərli olmasının səbəbi, tullantı DNT şüa formasındakı məlumatı da köçürdüyü üçün radiasiyanı da köçürmüş sayılmasıdır ki, bu da öz növbəsində getetik pozğunluqlara gətirib çıxara bilir.
Təcrübənin ən maraq kəsb edən qismi isə tullantı DNTnin günümüzdə istifadə olunan danışıq dilləri ilə eyni xüsusiyyətə malik olmasıdır.DNTnin də bir qrammatikası, mənası və sözlər sırası var. DNTnin istifadə elədiyi dilin “insanlardakı danışaraq anlaşmanın atası” olabildiyi düşünülür.

Bu təcrübə genetik materialın dəvamlı sabit bir quruluşda olmadığını göstərir. DNT öz quruluşunu özü dəyişə bilir. Alimlər sınaq şüşəsindəki DNTyə lazer şüası tutduqlarında bu işığın dalğa uzunluğunda bir qrup xüsusi kodları (səs tezliyi ilə ötürülən sözcüklər) DNTyə ötürməyi bacardılar. Bu isədanışıq dilinin də işıq dalğaları kimi ötürülə bilməsi və genetik proqramlaşdırmanın təzədən düzəldilə bilməsi mənasına gəlir. DNT əlaqə şəbəkəsi qurmaqdan əlavə səs vasitəsi ilə də proqramlaşdırıla bilir. Bunun üçün tək lazım olan faktor düzgün seçilmiş tezlikdir. Bu yöntəmlə xəstəlikləri belə sağalda bilirlər. Dəri xərcəngi müalicəsində, dəridə kiçik bir ləkə qalmadan xərçəngli hüceyrələri məhv eləmək mümkün olur. Hal hazırda bu üsuldan istifadə edərək tam sağalma ilə nəticələnə biləcək xəstəliklər kifayət qədər çoxdur.

Daha əvvəl edilən araşdırmalarda DNTnin 150 MHz tezlikli dalğalar yaydığı öyrənilmişdi, bunun nəticəsində həmin dalğaları dərk edə bildiyi ortaya çıxmışdı. Bunun nəticəsində heç bir əks təsiri olmadan DNT programlaşdırmaları başlandı. Bu da tibb sahəsində çox böyük bir inqilaba səbəb oldu. Uzun illərdin funksiyasız olduğu düşünülər tullantı DNTnin əslində genetik materialımızın əsil əlaqə qaynağı, həmçinin dillərin də mənşəyi olabilməsi ortaya çıxdı.

Gələcəkdə bu araşdırmalar DNTnin komputerlərdə istifadə oluna biləcəyini göstərir. Belə görünür ki, DNTnin uzun illər ən vacib olduğu bilinən funksiyası – zülal sintezi, bəlkədə DNTnin ən əhəmiyyətsiz funksiyası olduğu təsdiqlənəcək. bütün bu tətqiqatların ən böyük ortaq nöqtəsi isə, işığın bədənimizə enerji və məlumat ötürməsinə zəmin yaratmasıdır. Kvant fizikasının genetika ilə birləşməsi nəticəsində insan bədənində kvant fizikası ilə bağlı əhəmiyyətli kəşflər oluna bilər.

Mənbə:
*http://www.buergerwelle.de/assets/files/warnke_warum_koennen_kleinste_leis.pdf?cultureKey=&q=pdf/warnke_warum_koennen_kleinste_leis.pdf
* “Biltek” jurnalı. 36. sayı
* http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genetica04.htm

Leave a Reply

67 Comments on "Tullantı DNT nədir? “Ruh DNT Effekti”."

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
you could try here
Guest

I just want to tell you that I’m new to blogging and site-building and seriously loved this web page. Likely I’m planning to bookmark your blog post . You amazingly come with outstanding posts. Many thanks for sharing your blog.

FaytecH North America^
Guest

Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

Metroclick:
Guest

MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

+Emery EPS
Guest

I merely desire to share it with you that I am new to blog posting and genuinely cherished your post. Very likely I am prone to store your blog post . You simply have impressive article material. Be Thankful For it for swapping with us your own site webpage

Projektowanie Stron WWW
Guest

Very interesting subject, regards for putting up.

Pozycjonowanie Stron Gorzow
Guest

You could definitely see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. “Until you walk a mile in another man’s moccasins you can’t imagine the smell.” by Robert Byrne.

News
Guest

I have learn a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you place to make this kind of fantastic informative web site.

Eurotax
Guest

I conceive this website contains some rattling wonderful info for everyone :D. “Nothing great was ever achieved without enthusiasm.” by Ralph Waldo Emerson.

internet shopping
Guest

Thanks for all of your hard work on this web page. Gloria delights in doing internet research and it’s obvious why. All of us notice all regarding the compelling ways you produce helpful tactics by means of your website and as well foster contribution from people on this idea and our own girl is without a doubt understanding a whole lot. Enjoy the rest of the new year. You have been carrying out a remarkable job.

John Deere Repair Manuals
Guest

Amazing this kind of guide is definitely incredible it really aided me and also our kids, thanks a lot!

News
Guest

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

Karczmiska Drugie Maszyny Rolnicze
Guest

Hiya very cool web site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to seek out numerous useful info right here within the post, we want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

http://blogcabinca.org
Guest

You made certain fine points there. I did a search on the subject and found the majority of people will agree with your blog.

http://bestresearchpapers.net
Guest

Hi, Neat post. There is a problem with your site in web explorer, might test this¡K IE still is the marketplace chief and a huge component to other folks will pass over your excellent writing because of this problem.

Fashion
Guest

You have brought up a very good points , appreciate it for the post.

health and fitness
Guest

Wow, superb weblog layout! How long have you ever been running a blog for? you make running a blog glance easy. The full glance of your site is wonderful, let alone the content material!

Strony Internetowe Cennik
Guest

As soon as I detected this site I went on reddit to share some of the love with them.

Tore Aus Polen
Guest

Simply wanna remark that you have a very nice website , I like the design and style it actually stands out.

chanelpascher.com
Guest

As a Newbie, I am always exploring online for articles that can benefit me. Thank you

gym bag
Guest

Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

columbusgis.com
Guest

You completed some good points there. I did a search on the theme and found the majority of people will consent with your blog.

brandsfavor.com
Guest

I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

zgrzewarka do rur olx
Guest

I really like your writing style, good info , appreciate it for posting : D.

consultarnumero.com
Guest
My husband and i felt very glad when Jordan managed to carry out his researching using the precious recommendations he discovered out of your site. It is now and again perplexing to simply happen to be giving out tips and tricks that many the rest could have been making money from. And we grasp we’ve got you to give thanks to for that. The type of illustrations you’ve made, the straightforward website navigation, the friendships your site aid to engender – it is most fabulous, and it is making our son and our family imagine that this content is cool,… Read more »
healthexpo2015.net
Guest

You are a very bright individual!

http://www.crammonduk.com
Guest

naturally like your website however you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality however I¡¦ll surely come again again.

zgrzewarka do rur olx
Guest

You are my inspiration, I own few blogs and very sporadically run out from post :). “Fiat justitia et pereat mundus.Let justice be done, though the world perish.” by Ferdinand I.

zgrzewarka do rur castorama
Guest

I really enjoy reading through on this internet site , it has got great content . “Do what you fear, and the death of fear is certain.” by Anthony Robbins.

odziez robocza gorzow
Guest

You have remarked very interesting details! ps nice website.

FlightTickets
Guest

You can definitely see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

BestSkinCare
Guest

This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

NewHomes
Guest

Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

CarpetTiles
Guest

As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling great , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

EducationalStudent
Guest

Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my blog something like that. Can I take a fragment of your post to my blog?

Jeansowe Buty Na Koturnie
Guest

I do believe all of the ideas you’ve introduced for your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for beginners. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

motherboard
Guest

Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

Health
Guest

I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

rent
Guest

MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

PublicFinance
Guest

I enjoy you because of all your work on this site. Betty enjoys doing investigations and it is obvious why. I learn all relating to the compelling tactic you deliver reliable steps through your website and as well as increase contribution from other individuals about this concern and our own girl is certainly being taught a lot. Take pleasure in the rest of the new year. You are always doing a terrific job.

NursingEducation
Guest

I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

CareerLink
Guest

I’m still learning from you, but I’m trying to achieve my goals. I definitely enjoy reading everything that is posted on your site.Keep the aarticles coming. I enjoyed it!

FlightDiscounts
Guest

I really appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

Mustang Cizmy
Guest

Enjoyed looking at this, very good stuff, thankyou . “All things are difficult before they are easy.” by John Norley.

Wicker Furniture
Guest

Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with almost all important infos. I would like to peer extra posts like this .

Mens Fashion
Guest

Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

HairColor
Guest

Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist other users like its aided me. Great job.

Companies
Guest

Hi folks there, just turned aware of your post through Bing, and found that it is genuinely beneficial. I’ll take pleasure in in the event you keep up this post.

Consultant
Guest

I really desire to notify you that I am new to having a blog and absolutely valued your post. Very possible I am likely to bookmark your blog post . You certainly have outstanding article material. Be Thankful For it for share-out with us your favorite internet site page

Obuv Mustang
Guest

Someone necessarily assist to make severely posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual put up extraordinary. Magnificent task!

Educational Credit
Guest

Magnificent web site. Plenty of helpful info here. I am sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you in your effort!