İnsan doğumu təkamüldə niyə daha çox ağrılı və riskli oldu?

82

Heyvanların bir çoxunda doğuş sadə ikən, insanda bu proses çox ağrılı və risklidir. Əlavə olaraq yeni doğulmuş Şimpanzə balası, doğulduqdan bir neçə gün sonra sərbəst hərəkət və ətarfı tam müşahidə edə bilərkən,  insanlarda bu uzun vaxt tələb edən prosesdir.  Qısaca, sanki insan digər heyvanlara nəzərən tam inkişaf etməmiş doğulur. Hətta doğuş zamanı ən çox problemə məruz qalan heyvanın Homo Sapiens olduğunu deyə bilərəik.

İnsanlarda doğum prosesinin digər heyvanlara nisbətən çətinləşməsinin və insanın aciz doğulmasının səbəbi dik yerimə ilə əlaqələndirilirdi. Belə düşünülürdü ki, dik yerimək üçün çanğın  kiçilməsi və beyinin böyüməsiylə başın bədənə olan nisbətinin böyüməsi, doğum prosesinin embrional inkişafın bir az erkən dövrlərində başlamasına zəmin yaradır. İndi isə bütün problemin bundan ibarət olmadığını bilirik.

Doğuş çətin bir prosesdir və ölümlə də nəticələnə bilər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı statistikaya görə, hamiləlik və doğuş zamanı yaranan  problemlər səbəbiylə hər gün ortalama 830 qadın ölür. Üstəlik bu say, 1990-cı ilə nisbətən 44% azalmışdır.

Londondakı ULC universitetindən uşaqların qidalanması üzrə mütəxəssis  Jonathan Wells deyir ki, “ Bu rəqəmlər çox qorxuncdur, dişi məməlilər arasında doğuş zamanı bu qədər qurban verən canlı növü yoxdur”

Niyə insanlarda doğum bu qədər risklidir? Bu ölümlərin qarşısını necə alaq?

20-ci əsrin ortalarında doğuş problemləri üzərində böyük araşdırmalar başlanmışdı. O vaxtdan yaxın keçmişə qədər problemin qədim əcdadlarımız olan homininlərin iki ayaq üzərində yeriməyə başlmasında görülürdü. Homininlərə aid ilk paleonloji qalıq 7 milyon il əvvələ aiddir. Bunların insanlarla az ortaq cəhəti var idi, amma ətraf mühit şəraiti iki ayaq üzərində daha çox gəzə bilənlərin sağ qalmaq şansını artırırdığından, edilən araşdırmalar onların da iki ayaq üzərində gəzə bildikləri göstərdi.

Primatların müasir sinifləndirməsi

Dik yeriyişin gətirdiyi dəyişikliklər.

Dik yerimək üçün əlbəttə ki, orqanizm də dəyişməli idi. Bundan ötrü daha yaxşı iki ayaq üzərində yeriyə bilənlər həyatda sağ qaldı. Primatların çoxunda enli çanaqlar vardır, amma homininlərdə çanaq daralmışdır. İnsanlar homininlərin iki ayaq üzərində yerimələrini davam etdirdikləri üçün onların da çanağı şimpanzələrə nisbətən dardır. Dik yerimək həm də ayaqla tutma funksiyasının itməsinə (nəticəsi olaraq palantaris əzələsi ridumentə çevrilmişdir) və onurğa sütününa təzyiqin daha çox düşməsinə (nəticəsi olaraq bel ağrılarına səbəb olur) gətirib çıxarmışdır.

Çanaq da daraldığı üçün dölün doğuş kanalından keçməsi  qismən çətinləşmişdir. 2 milyon il əvvəl isə qidalanmanın dəyişməsi ilə  beyinin bədənə nisbətinin böyüməsi, kəllənin də böyüməsinə səbəb olmuşdur. Əvvəlkindən uzun gövdə, qısa ətraflar və böyük kəllə ilə insana daha çox oxşayırdı.

Yuxarıda da dediyimiz kimi kəllənin böyüməsi və çanağın kiçilməsi doğuşun çətinləşməsinə səbəb oldu. Təkamülləri paradoksal bir formada davam etməyə başladı.

1960-cı ildə antropoloq Sherwood Washburn buna “obstetric dilemma” adını  verdi. Bundan sonra tez tez belə adlandırılmağa  başlandı. Hələ də bir çox alim insan doğuşunun mükəmməl olduğunu düşünür.

obstetric dilemma* -obsenstric: hamiləlik  və dilemma: iki istiqamətdə də çıxılmaz bir vəziyyəti ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn: “aşağı tüpürsən saqqal, yuxarı tüpürsən bığ”

Lakin son illərdə Wells də daxil olmaq üzrə bəziləri bu açıqlamanım yetərli olduğunu düşünmür və doğum problemində başqa faktorların də təsiri olduğuna inanır.

İnkişafı tamamlamadan doğulmaq.

Washburn’un nəzəriyyəsinə görə: obstetrik dilemma körpənin inkişafını tamamlamadan doğulması yolu ilə həll edilirdi. İki milyon il əvvəl insan beyni böyüməyə başlamış və buna bir həll tapmışdı: hamiləlik müddətini qısaltmaq. Beləcə, insan balası inkişafını tamamlamadan doğulur, bunun sayəsində doğumdakı çətinlik azalmış olurdu. Digər primatlar isə daha uzun bir hamiləliklə inkişafını tamamlamış balalar doğururdu.

Rhode Island Üniversitetinden Holly Dunsworth tələbə olarkən obstetric dilemmanın həllinə dair bir gün dəlilləri tapacağına ümid edirdi.

Washburn, nəzəriyyəsinində dəyişiklik etməmişdi, o elə düşünürdü ki, dölün  kəlləsi  böyük və ananın çanağı kiçik olduğu üçün doğuş inkişaf tamamlanmamış baş verirdi.

Dunsworth isə bunun qənaətbəxş açıqlama olmadığını deyir.

İnsanların çoxunda hamiləlik 38-40 həftə davam edir. Şimpanzələrin isə bu müddəti 32, qorillalarınki və orangutanlarınkı isə 37 həftədir. 2012 ci ildə Dunsworthun da iştirak etdiyi araşdırmada, insanlarda digər primatlara nisbətən bədən  böyüklüyü faktoru göz önünə alındığında belə, hamiləlik 37 gün daha uzundur və nəticəsi olaraq daha böyük beyinli bala doğulur. Bu məlumatlar Washburn’ün nəzəriyyəsinin problemli olduğunu göstərirdi.

Bir digər problem isə niyə görə təkamüldə qalça sümüyü və doğuş kanalının doğuşu asanlaşdırmamasındadır. Doğuş kanalı təkamüllə  böyüyə ya da başqa funksiya qazana bilərdi. Amma qazanmadı.

2015-ci ildə, Anna Warrener Kembric, Massaçusets  və Harvard Universitetində həmkarları ilə bunu geniş formada araşdırdı. Labaratoriyada könüllülərdən ibarət kişi və qadınları müşahidə etdilər. Digərlərinə nisbətən enli qalçası olanlar heç  də qaçmaq və ya başqa işlərdə energrtik olaraq geri qalmırdılar. Yəni çanaq indi olduğundan bir az daha geniş ola və doğuş asanlaşa bilərdi. Görünür problem başqa idi.

Qadının enerji problemi.

Kanadadakı Victoria Universitetindən Helen Kurki də dar qalça sümüyünün daha yaxşı gəzməni  təmin etdiyi tezisinin doğru olmadığını söyləyir. Bundan əlavə, əgər qadınların qalça sümüyü gəzmək üçün dar, doğum üçün geniş olma kimi bir çıxmazla qarşı-qarşıya isə doğum kanalının bir qızıl standarta uyğun olması  və çanağın ölçülərinin qadından qadına çox dəyişməyəcək olması lazım idi.

Kurki, Warrenerin işindən xəbərdar olmadan özü obstetric dilemma üçün əks arqumentlərini  söyləmişdi. 2015-ci ildə yüzlərlə insan skeletini təhlil edildikdən sonra, Kurki doğum kanalı ölçüsü və formasınnın dəyişən variasiyalarının olduğu barədə məqaləsində məlumat verib. Bu hətta insanlar arasında qol və ayaq ölçülərinin bir birindən fərqləndiyi qədər fərqləndiyini deyir.

Dunsworth bu problemdə enerjinin əhəmiyyətli bir faktor olduğunu söyləyir. Hamiləliyin xüsusilə son həftələrində qadın metabolik olaraq da çox yorulur və böyüyən döl ananın bütün enerjisini istifadə edəcək hala gəlir. Çünki təkamüldə beyni böyüyən insan, enerjisinin 20%-i  hətta çoxunu beyində sərf olur. Bu səbəblə hamiləliyin bir mərhələdə sona çatması lazımdır.

Dunsworth’a görə, doğumun 39-cu həftədə reallaşmasının səbəbi beyni çox böyümədən körpənin doğum kanalından daha asan çıxmasını təmin etmək üçün deyil, qadının enerji sərhədinə gəlmiş olmasındandır. Bunu isə “energetics of gestation and growth (EGG)” olaraq adlandırır. Təkamül yolu ilə qalça sümüyü və doğum kanalı genişlənə bilərdi, amma buna ehtiyac yox idi.

Kurki də bu fikiri təsdiqləyir  və doğum kanalının çox qadında kifayət qədər geniş olduğunu söyləyir.

Lakin yenə də hər gün doğumla bağlı 830 qadın ölümü və qadınların 40%-ində doğum səbəbli ciddi dəyişməyə məruz olan incimə və xəsarətlər qeydə alınır. Bu rəqəmlər, qadınların nəslini davam etdirmək üçün böyük bir əvəz ödədiyini göstərir.

Wells bu problemin uzun müddətdə bu qədər ağır olmadığını, insan təkamülünün daha əvvəlki mərhələlərində doğumun daha asan olduğunu düşünür.

Çox köhnə dövrlərdən qalma qalça sümüyü qalıqları və uşaq kəlləsi tapmaq çətin olsa da məlumatlar insanın əcdadları Homo erectus və Neandertallarda doğumun daha asan olduğunu göstərir.

10 000 il əvvəl əkinçiliyin yaranması da doğuşun çətinləşməsinə səbəb ola bilər.

Wells, əkinçiliklə birlikdə insanda meydana gələn fiziolojik  (piylənmə, əzələlərdə atrofiya) dəyişmələrin doğumu çətinləşdirmiş  ola biləcəyi qənaətindədir. əkinçiliyə  keçilən ilk dövrlərə aid insan skeletlərinin ovçuluq və yığıcılıq vaxtlarındakıyla  müqayisədə daha qısa olduğu, bunun zülal ağırlıqlı qidalanmadan karbonhidrat ağırlıqlı qidalanmaya keçidin nəticəsi ola biləcəyi təxmin söyləyir.

Daha qısa boylu qadınlarda çanaq sümüyü də daha dar və doğum daha çətin olur. Bundan əlavə, karbohidrat dolu qidalanma dölün böyük və kök olmasına, beləcə doğumun çətinləşməsinə səbəb olmuşdur.

Bütün bu faktorlar nəticəsində milyonlarla il daha asan olan doğumlar, 10 min il əvvəl əkinçiliyə keçilməsiylə çətinləşmiş ola bilər.

Statistikalar, doğuşdan asılı qadın ölümlərinin azaldılmasında qidalanmanın əhəmiyyətli bir faktor ola biləcəyini göstərir.

Dunsworth, Wells, Kurki və başqaları onları parçalayana qədər Washburnun ideyaları, onilliklər boyunca insanlara məntiqli gəlmişdi. ” EGG perspektiv idi və nə qədər doğrudur?”-deyə Dunsworth soruşur. Əlavə də edir ki, “Biz axtarışı dayandırmamalıyıq və çoxlu dəlil toplanmaq lazımdır”. Bir alimdən də gözləniləcək söz budur.

Bu mövzudakı araşdırmalar davam edir. Məsələn Avstriya Konrad Lorenz Təkamül Araşdırmaları İnstitutundan Barbara Fişer 2015-ci ildə etdiyi araşdırmalarda qadınların baş böyüklüyü ilə qalça sümüyünün genişliyini9n düz mütənasib olduğunu və bunun genetik əlaqəli olduğunu gördü.

Onlar deyirlər ki, Dunsworth’un EGG nəzəriyyəsi Washburnun nəzəriyyəsini təkzid edə yox, tamamlaya da bilərdi. Müasir təkamüldə bir çox səbəb  kompleks formada təsir də edə bilər.

Fischer ve Mitteroecker, qadının kəllə ölçüləri ilə çanaq ölçüləri arasında əlaqə olduğunu 99 skelet üzərində edilən tədqiqatda təsdiqlədi. Kəllə ölçülərinin çanaq ölçüləri ilə müəyyən nisbətdə genetik əlaqəli olması daha böyük başlı qadınların doğuşda üstünlük əldə etməsi deməkdir.

“Bu, doğuş probleminin hələ də həll olunduğu mənasına gəlmir”- deyir, Fischer.

Əslində başqa bir problem daha var: qadın skeleti yaşlandıqca dəyişir.

Marcia Ponce de León və İsveçrenin Sürix Universitetindən Christoph Zollikofer tərəfindən 2016-cı ilin mayında edilən bir tədqiqatdada, 275 nəfərdən ibarət müxtəlif yaşlardakı kişi və qadın çanaq ölçüləri alındı . Tədqiqatçılar, qadınların həyatı boyunca çanaq ölçülərinin dəyişdiyini gördülər. Hamiləlik zamanı isə bu ölçü arta, klimaks zamanı isə normadan kiçilə bilir.

Kişi (solda) və Qadın (sağda) çanağı

Əvvəllər düşünürdülər ki, döl nə qədər döyük olsa bir o qədər sağlam, amma doğullma ehtimalı az olur. İndi isə keser əməliyyatları ilə ölçüsü iri olan uşaqlar da doğulur.

Başqa bir məsələ də uşaqların digər məməli heyvan balalarına nəzərən inkişaf sürətinin zəif getməsidir.

Northwestern Üniversitetindən Prof. Christopher Kuzawanın başçılıq etdiyi bir tədqiqatda müxtəlif yaş qruplarında uşaqların beyinlərini maqinit rezonans tomoqrafiyası ilə müqayisə etdilər. Müəyyən olundu ki, uşaqların beyinlərinin ən çox aktiv olduğu yaşlarda fiziki inkişafları da çox zəif gedir. Beyin isə energetik olaraq birbaşa qlükozadan istifadə edir. Tədqiqatda yer alan William Leonard bildirir ki, uşaqların beyinləri bəzi inkişaf dövrlərində normal insanlardan fərqli olaraq, bədən enerjisinin 1/5-ni yox, 2/3-ni istifadə edir.
Buna görə də insanlar digər məməlilərə görə daha passiv inkişaf edir.

İnsanın təkamülündə onu “insan” edən orqanın da, fizioloji, fəlsəfi  və sosial problemləri də ən çox ortaya çıxaran orqanının beyin olduğunu deyə bilərik.

Müəllif: Hikmət Hamdullayev

 

Mənbə:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248409002176

http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v203/n3/pdf/scientificamerican0960-62.pdf

http://www.pnas.org/content/109/38/15212

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118903

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22922/abstract;jsessionid=CA30EFD8FE268F1126B0748AC599C9A7.f02t04

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oa.784/abstract

 

82 ŞƏRH

 1. The general condition of any person is composed from the set factors, among which health. Types health presented difficult system, on which not only common well-being depend, but also ability to work of the organism.

  Impossible unravel and explore health, types health, and also others components of the healthy strong organism, if thoroughly not go into the next position. Thus, the health of a person, to date, is called normal and durable psychosomatic state of the individual.
  where is heartburn located

 2. I simply want to mention I’m all new to blogging and site-building and actually liked this page. Most likely I’m going to bookmark your blog . You amazingly come with exceptional posts. Cheers for sharing your blog.

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 5. I discovered your website web site on google and appearance many of your early posts. Always keep in the top notch operate. I just extra encourage Rss to my MSN News Reader. Looking for toward reading a lot more on your part at a later date!…

 6. F*ckin’ amazing things here. I’m very satisfied to peer your post. Thank you a lot and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 7. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 8. I simply wish to inform you you that I am new to online blogging and extremely loved your report. Very possible I am likely to store your blog post . You really have outstanding article materials. Get Pleasure From it for giving out with us your favorite site write-up

 9. Usually I don’t learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice article.

 10. Usually I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 11. A person essentially assist to make seriously posts I might state. That is the first time I frequented your web page and so far? I surprised with the analysis you made to make this particular publish extraordinary. Fantastic process!

 12. Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 13. F*ckin’ awesome issues here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i’m taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 14. Thank you, I’ve recently been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have found out till now. But, what concerning the conclusion? Are you positive about the supply?

 15. Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal web site.

 16. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 17. You have observed very interesting points ! ps decent site. “The empires of the future are the empires of the mind.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

 18. I do agree with all the ideas you’ve introduced for your post. They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too short for newbies. May you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 19. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 20. Many thanks for the data contained and also the pictures, we were seeking certain things today and handled to find your blog, we are leaving these comments to make certain that you keep composing even more information similar to this

 21. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 22. F*ckin’ awesome things here. I’m very happy to peer your article. Thanks a lot and i am taking a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 23. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 24. A lot of thanks for all of your effort on this site. Kim loves participating in research and it is easy to understand why. My spouse and i know all concerning the dynamic medium you convey priceless items via your web blog and in addition increase participation from the others on that point so our favorite girl is now being taught a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new year. You have been performing a fabulous job.

 25. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 26. I am no longer sure the place you’re getting your info, but good topic. I must spend some time studying much more or figuring out more. Thanks for wonderful information I was on the lookout for this info for my mission.

 27. Thanks a lot for giving everyone a very pleasant possiblity to read in detail from here. It is usually very amazing and also packed with a great time for me personally and my office co-workers to visit your website at a minimum 3 times weekly to see the newest tips you have. Not to mention, I am at all times satisfied for the sensational guidelines you give. Selected 3 points in this posting are in truth the best we have ever had.

 28. Good post and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to get some professional writers? Thx 🙂

 29. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 30. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 31. Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 32. I do trust all of the ideas you’ve presented for your post. They are very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 33. I do believe all the ideas you’ve offered on your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are very brief for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 34. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 35. Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect web-site.

 36. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 37. Only a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style. “Individuals may form communities, but it is institutions alone that can create a nation.” by Benjamin Disraeli.

 38. I just need to tell you that I am new to writing and certainly loved your write-up. Very possible I am probably to save your blog post . You definitely have stunning article content. Appreciate it for expressing with us your main site report

 39. Good day there, just turned aware about your web page through Yahoo and bing, and have found that it’s seriously entertaining. I will be grateful for should you persist this post.

 40. I do consider all of the ideas you have presented on your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for starters. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 41. certainly like your website however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the reality however I’ll definitely come back again.

 42. Normally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great article.

 43. Normally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice article.

 44. Hey there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.

 45. Thank you, I have just been looking for info approximately this topic for a long time and yours is the best I have found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you sure in regards to the source?

 46. Good site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 47. I’m still learning from you, as I’m trying to reach my goals. I certainly liked reading all that is written on your blog.Keep the posts coming. I enjoyed it!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin