Peşə seçimi zamanı gəncin düşüncələri

92

193 il əvvəl may ayının 5-də Trierdə protestant ailəsində dünyaya bəşəriyyətin ən görkəmli ziyalılarından olan alman mütəfəkkiri, filosof, sosioloq, iqtisadçı və ictimai xadim Karl Henrix Marks gəlib. Onun  fəlsəfədə “dialektik və tarixi materializm”, iqtisadiyyatda “izafi dəyər nəzəriyyəsi” və siyasətdə “sinfi mübarizə təliminin formalaşması” işləri  bəşəriyyətə böyük töhfələr verib. Bu münasibətlə  Marksın 17 yaşındaykən yazdığı məqaləni təqdim edirik.

Karl Marks – Peşə seçimi zamanı gəncin düşüncələri  (1835)

Təbiət özü heyvan üçün onun hərəkət etməli olduğu fəaliyyət dairəsini müəyyən etmişdir və o, bu hərəkətləri rahat şəkildə yerinə yetirir. Onun hədlərindən kənara çıxmağa çalışmır və digər dairənin mövcudluğu haqqında düşünmür. Həmçinin, tanrı insana ümumi məqsədi  – bəşəriyyəti və insanın özünü nəcibləşdirmək məqsədini göstərmişdir və bu məqsədlərə çatmaq üçün vasitələrin müstəqil şəkildə əldə etmək imkanı təqdim etmişdir. O, insana imkan vermişdir ki, cəmiyyətdə ona müvafiq olan mövqeyi tutsun və ona özünü, cəmiyyəti yüksəltmək üçün ən yaxşı imkanlar versin. Belə seçimin mümkün olması insanın, dünyanın digər canlılar qarşısındakı böyük üstünlüyüdür, amma bununla birlikdə bu seçim elə bir hərəkətdir ki, insanın bütün həyatını məhv edə, onun bütün planlarını poza və onu bədbəxt edə bilər. Bu seçimi ciddi şəkildə götür-qoy etmək, nəticədə, öz həyat yoluna qədəm qoyan və ən vacib işlərini taleyin oyununa buraxmaq istəməyən gəncin ilk vəzifəsidir. Hər kəsin qarşısında müəyyən məqsədi var – elə bir məqsəd ki, onun özü üçün böyük görünür və həqiqətdə elə bir məqsəd ki, ən güclü inancı, ən səmimi qəlb səsini tanıyır, çünki tanrı heç vaxt fanini rəhbərsiz qoymur, bu səs sakitcə, amma əminliklə danışır. Amma bu asanlıqla susdurula bilən səsdir və bizim həvəs hesab etdiyimiz şey, bəlkə də, anın məhsuludur və mümkündür ki, bu an onu yenidən məhv etsin. Bizim təxəyyülümüz alovlanır, bizim hisslərimiz oyaqdır, gözlərimiz qarşısında ruhlar gəzir və biz ehtirasla bizə görünən məqsədə aludəyik, tanrının özü bizə bunu göstərib. Amma bizim hərarətlə bağrımıza basdığımız şey tezliklə bizi özündən itələyir və budur, bizim bütün mövcudluğumuz məhv edilir.

Buna görə də biz seçdiyimiz peşənin bizi, doğrudan da, ilhamlandırdığını, daxili səsimizin onu qəbul etdiyini, həvəsimizin yanılma olmadığını, ilahi çağırış hesab etdiyimizin özünü aldatmaq olub-olmadığını götür-qoy etməliyik. Biz ilhamlanma mənbəyini tapmadan bunu öyrənə bilərik?

Böyük olan parıltı ilə əhatə olunub, parıltı şöhrətpərəstlik doğurur, şöhrətpərəstlik isə ilhamlanma və ya bizə ilhamlanma kimi görünən şeyi yarada bilər, ancaq şöhrətpərəstlik şeytanının cəlb etdiyi insanı şüur artıq tutmaq iqtidarında deyil və imsan qarşısıalınmaz gücün onu cəlb etdiyi yerə atılır. O, cəmiyyətdəki yerini özü seçmir, onun əvəzinə bunu vəziyyət və illüziya edir.

Bizim meylimiz daha çox parlamaq imkanımızın olduğu ictimai vəziyyət deyil. Bu elə bir vəziyyət  deyil ki, bu mövqeyi tutduqda, bəlkə də, bir neçə il ərzində biz bir dəfə də olsun yorğunluq hiss etməyək, bizim həvəsimiz azalmasın, bizim şövqümüz heç vaxt soyumasın. Əksinə, tezliklə biz hiss edəcəyik ki, bizim arzularımız təmin olunmayıb, bizim ideyalarımız gerçəkləşməyib, bu zaman biz tanrıdan narazılıq edib, bəşəriyyəti lənətləyəcəyik.

Amma təkcə şöhrətpərətslik bu və ya digər peşəyə qarşı qəfil həvəs yarada bilməz. Biz, güman ki, bu peşəni öz xəyalımızda bəzəmişik. Elə bəzəmişik ki, o, həyatın verməyə qadir olduğu ən yüksək səadətə çevrilmişdir. Biz bu peşəni əqlən təhlil etməmişik, onun  nə qədər ağır olduğunu, bizim üzərimizə qoyduğu məsuliyyəti götür-qoy etməmişik. Biz ona sadəcə uzaqdan baxmışıq, uzaq isə aldadıcıdır.

Bu halda şüurumuz bizim məsləhətçimiz ola bilməz, çünki o, hislərlə aldadılmış, fantaziya ilə gözləri qamaşmış olduğundan nə təcrübəyə, nə də dərin müşahidəyə əsaslanır. Bəs biz nəzərlərimizi hara yönəldək? Şüurumuzun bizi tərk etdiyi zamanda bizi kim dəstəkləyəcək? Böyük həyat yolu keçmiş, taleyin sərtliyinin sınağından çıxmış valideynlər. Ürəyimiz bizə bunu deyir.

Və əgər bizim həvəsimiz hələ öz qüvvəsini qoruyursa, biz seçdiyimiz peşəni sevməyə davam ediriksə, onu soyuqqanlı şəkildə müzakirə etdikdən, ağırlığını, bütün çətinliklərini gördükdən sonra belə ona meyl hiss ediriksə, bu zaman biz onu seçməliyik. Şövqümüz bizi aldatmır, tələskənlik bizi yanıltmır.

Amma biz həmişə həvəsimizin olduğu peşəni seçə bilmirik. Cəmiyyətdəki münasibətlərimiz müəyyən dərəcədə o qədər müəyyən olunmağa başlayır ki, biz ona müəyyənedici təsir göstərə bilək.

Bizim cəmiyyətdəki münasibətlərimiz hələ biz onlara həlledici təsir göstərmək iqtidarında olmamışdan əvvəl müəyyən dərəcədə qurulmağa başlayır. Artıq bizim fiziki təbiətimizin özü tez-tez  bizə qorxulu tərzdə müqavimət göstərir, onun haqlarına məhəl qoymamağa isə heç kimin hünəri çatmaz.

Düzdür, ondan üstün olmaq bizim imkanlarımız daxilindədir, lakin o zaman bizim süqutumuz da daha tez baş verəcək. Belə olan halda, biz zəif bünövrə üzərində bina ucaltmağa qərar veririk və bütün həyatımız mənəvi, cismani prinsiplərin başıbəlalı mübarizəsinə çevrilir. Öz daxilində mübarizə aparan ünsürlərə qalib gələ bilməyən insan həyatın qarşısıalınmaz təzyiqlərinə necə müqavimət göstərə bilər, necə rahat hərəkət edə bilər? Axı yalnız arxayınlıqdan böyük və möhtəşəm işlər əmələ gələ bilər. O, məhz yetişmiş məhsul bitən torpaqdır. Lakin  baxmayaraq ki peşəmizə uyğun olmayan fiziki halda biz uzun müddət işləyə bilmirik və bu, nadir hallarda bizə sevinc gətirir, yenə də öz əmin-amanlığımızı vəzifəmizə qurban verdiyimiz fikri bizi enerjili olmağa sövq edir, zəif güclə olsa belə. Amma əgər biz lazımi bacarığımız olmayan peşəni seçsək, onu heç vaxt layiqli dərəcədə həyata keçirə bilməyəcəyik və tezliklə utanc hissi ilə öz bacarıqsızlığımızı görəcək və öz-özümüzə dünyada ən lazımsız insan olduğumuzu, cəmiyyətin öz vəzifəsini həyata keçirə bilməyən üzvləri olduğumuzu deyəcəyik. O zaman ən təbii nəticə özümüzə qarşı olan nifrət hissimiz olacaq. Bundan daha əzabverici, ətraf mühitin  hədiyyəsi ilə bundan daha az əvəzlənə bilən nəsə varmı? Özünə qarşı olan nifrət qəlbi daima zəhərləyən və gəmirən, onu canlandıran, qanı soran və ona insana qarşı sevgisizlik və ümidsizlik zəhəri yapışdıran ilandır.

Ətraflı baxış keçirdiyimiz müəyyən peşədəki bacarıqlarımız haqqında olan yanılma  özünə görə qisas alan bir səhvdir və o ətraf mühitdən töhmət almasa da, bizə ətraf mühitin verə biləcəyi əzablardan daha dəhşətli əzablar verir.

Əgər biz bunların hamısını ölçüb-biçmişiksə və həyat şəraitimiz bizə istədiyimiz peşəni seçməyə imkan verirsə, onda bizə daha çox şərəf gətirəni, tamamilə əmin olduğumuz ideyalara əsaslanan peşəni seçə bilərik. Biz bəşəriyyət naminə fəaliyyət üçün və onunla müqayisədə istənilən peşə yalnız vasitə olan o ümumi məqsədə, mükəmməlliyə yaxınlaşmaq üçün bizə daha geniş sahələr açan peşəni seçə bilərik.

İnsanı ən çox ucaldan, onun fəaliyyətinə, bütün səylərinə ən çox nəciblik verən, onu kütlə üzərində ucaldaraq insanların heyrətinə səbəb olan məhz şərəfdir.

Lakin yalnız qul olmadığımız, öz mühitimizdə müstəqil olaraq yarada bildiyimiz peşə bizə şərəf gətirə  bilər. O peşə ki, insandan ən azından zahirən çirkin hərəkət tələb etmir və o peşəyə ki, ən yaxşı olan, alicənab belə fəxarətlə girişə bilər. Bütün bunlara malik olan peşə ən yüksək olmasa da, ən üstün tutulandır. Lakin necə ki, şərəfimizə layiq olmayan peşə bizi alçaldır, eləcə də yalan olaraq qəbul etdiyimiz ideyalara əsaslanan peşənin ağırlığı altında da, nəticədə, biz haldan düşürük.

Biz burda özünü aldatmaqdan başqa xilas yolu görmürük, özünü aldatma üzərində qurulan xilas isə ümidsizlik dolu xilasdır.

Həyata müdaxilə etməkdən daha çox abstrakt həqiqətlərlə məşğul olan peşələr  möhkəm prinsipləri, qəti və sarsılmaz əqidəsi olmayan bir gənc üçün daha təhlükəlidir. Bununla bərabər, əgər bu peşələr qəlbimizdə dərin köklər salıblarsa, onlarda hakim olan ideyalar uğrunda biz öz həyatımızı və bütün səylərimizi qurban verə biliriksə, onlar bizə ən yüksək peşələr kimi gəlir.

İstedadı olan insanları onlar xoşbəxt edə bilirlər, lakin tələsik olaraq, düşünmədən, ani olaraq təsir altına düşərək bu işə girişən insanları məhvə məhkum edirlər.

Əksinə, peşəmizin əsaslandığı ideyalar haqqında olan yüksək fikirlər bizə cəmiyyətdə daha yüksək mövqe verir, ləyaqətimizi artırır, fəaliyyətimizi sarsılmaz edir.

Yüksək qiymətləndirdiyi peşəni seçən insan ona layiq olmadığını düşünsə, diksinəcək. Onun cəmiyyətdə tutduğu mövqe alicənab olduğu üçün o da alicənablıqla hərəkət edəcək.

Lakin peşə seçimində bizi istiqamətləndirən əsas rəhbər bəşəriyyətin rifahı, bizim özümüzü mükəmməlləşdirməyimizdir. Düşünmək lazım deyil ki, bu iki maraq düşmən olub bir-birilə ədavətə girə bilər və onlardan biri o birini məhv etməlidir. İnsan təbiəti elə qurulub ki, insan yalnız öz müasirlərini mükəmməlləşdirmə yolu ilə, onların rifahı üçün çalışaraq özü mükəmməlliyə çata bilər.

Əgər insan yalnız özü üçün çalışırsa, o çox güman ki, məşhur alim, böyük mütəfəkkir, mükəmməl şair ola bilər, lakin heç vaxt həqiqi mükəmməl və böyük insan ola bilməz.

Tarix ümumi məqsəd uğrunda çalışaraq daha da mükəmməlləşən insanları böyük olaraq qəbul edir. Təcrübə ən xoşbəxt insan olaraq daha çox insana xoşbəxtlik gətirəni tərifləyir. Dinin özü bizə öyrədir ki, hamının can atdığı o ideal bəşəriyyət naminə özünü qurban verdi. Bu nəsihətləri inkar etməyə kimin hünəri çatar?

Əgər biz bəşəriyyət üçün daha çox çalışa biləcəyimiz çərçivədə bir peşə seçmişiksə, onun ağırlığı altında əzilməyəcəyik, çünki bu hamı uğrunda olunan qurbandır. O zaman biz miskin, məhdud, eqoistik sevinc duyğusu keçirməyəcəyik, bizim xoşbəxtliyimiz milyonlara məxsus olacaq. Onda bizim əməllərimiz  sakit, lakin aktiv həyatla yaşayacaq, külümüzün üstündə isə nəcib insanların coşqun göz yaşları axacaq.

İlk dəfə 1925-ci ildə çap edilmişdir.

 (c) SOLFRONT

Redaktə: Zumrud Karimova

92 ŞƏRH

 1. I just want to tell you that I’m new to blogging and certainly enjoyed you’re website. Most likely I’m want to bookmark your site . You surely come with good articles and reviews. Many thanks for sharing with us your web site.

 2. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. of course like your website but you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality on the other hand I’ll definitely come back again.

 5. I really hope to reveal to you that I am new to blogging and very much liked your article. Very possible I am probably to bookmark your blog post . You literally have great article materials. Get Pleasure From it for discussing with us your favorite website report

 6. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “Any man would be forsworn to gain a kingdom.” by Roger Zelazny.

 7. Hey very cool website!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally…I am happy to search out a lot of helpful info right here in the publish, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.

 8. I haven’t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 9. I am now not positive the place you’re getting your info, however good topic. I must spend a while finding out more or working out more. Thanks for fantastic information I used to be searching for this information for my mission.

 10. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect website.

 11. I am only commenting to let you understand of the nice discovery our princess went through studying your site. She came to find such a lot of issues, which included what it is like to have an amazing helping character to have many people with no trouble know just exactly specified advanced things. You really did more than my expectations. Many thanks for imparting those insightful, trustworthy, revealing and also easy tips about that topic to Lizeth.

 12. Magnificent site. A lot of useful information here. I’m sending it to several buddies ans also sharing in delicious. And of course, thanks on your effort!

 13. I’ve recently started a website, the information you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “There is a time for many words, and there is also a time for sleep.” by Homer.

 14. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 15. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 16. I do agree with all the concepts you’ve introduced on your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for beginners. May just you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 17. I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i¡¦m satisfied to exhibit that I’ve an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot definitely will make sure to do not fail to remember this web site and provides it a glance on a relentless basis.

 18. of course like your website but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

 19. I needed to create you that little bit of note to thank you so much over again for your precious pointers you have featured in this case. This has been wonderfully generous of you to grant without restraint precisely what some people could possibly have offered for sale for an e book to help with making some bucks for their own end, mostly given that you might have tried it in the event you desired. These thoughts as well served to become a great way to fully grasp most people have the same eagerness similar to my personal own to understand a great deal more related to this condition. I’m sure there are lots of more fun times in the future for folks who looked over your website.

 20. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 21. Thank you for some other magnificent article. The place else may anybody get that type of information in such an ideal approach of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such information.

 22. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 23. whoah this blog is wonderful i love reading your articles. Stay up the good work! You understand, many persons are searching round for this info, you could aid them greatly.

 24. Good website! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 25. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 26. Thanks, I’ve recently been looking for information about this topic for a while and yours is the best I have came upon so far. But, what about the bottom line? Are you certain concerning the source?

 27. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 28. I precisely wished to thank you so much all over again. I do not know the things I might have achieved in the absence of these creative ideas discussed by you over such a field. Certainly was an absolute challenging case in my opinion, but being able to see this well-written strategy you dealt with it took me to leap over fulfillment. Now i’m thankful for your assistance and thus expect you realize what a powerful job you are carrying out instructing other individuals with the aid of your site. Most probably you’ve never encountered any of us.

 29. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 30. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 31. I precisely wanted to appreciate you all over again. I am not sure the things that I would’ve carried out in the absence of the type of methods discussed by you relating to such subject matter. It had been a distressing problem in my view, nevertheless seeing this specialised mode you processed that forced me to jump for delight. I’m happy for the work and pray you realize what a great job you’re getting into instructing most people with the aid of your site. I’m certain you have never met all of us.

 32. hello!,I love your writing so a lot! share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to peer you.

 33. Absolutely indited subject material, appreciate it for selective information. “He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.” by Michel de Montaigne.

 34. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 35. Howdy there, just became mindful of your writings through Bing and yahoo, and found that it is really informational. I’ll be grateful for in the event you carry on this idea.

 36. Only wanna input on few general things, The website layout is perfect, the content material is really wonderful. “Good judgment comes from experience, and experience comes from bad judgment.” by Barry LePatner.

 37. I merely wish to inform you you that I am new to putting up a blog and genuinely loved your information. Very possible I am prone to save your blog post . You seriously have fabulous article materials. Acknowledge it for expressing with us all of your url page

 38. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 39. I wanted to send you that little bit of observation to help say thank you yet again over the gorgeous views you’ve featured on this site. It is so wonderfully generous with people like you to supply unhampered just what a few individuals would’ve offered for sale for an ebook to help with making some dough for themselves, precisely considering that you might well have done it if you ever wanted. Those pointers likewise acted to become a easy way to be aware that most people have the identical eagerness the same as mine to realize much more related to this matter. I’m certain there are some more pleasurable moments up front for individuals who discover your blog.

 40. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 41. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “No one can wear a mask for very long.” by Seneca.

 42. I am now not certain the place you are getting your info, but great topic. I must spend some time learning more or working out more. Thanks for excellent info I was in search of this info for my mission.

 43. What i don’t realize is in truth how you’re not really a lot more neatly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You already know thus significantly in relation to this subject, produced me personally consider it from a lot of numerous angles. Its like men and women don’t seem to be interested until it is something to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 44. hello!,I love your writing so much! percentage we be in contact extra approximately your article on AOL? I require a specialist in this space to unravel my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to look you.

 45. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 46. wonderful issues altogether, you simply received a logo new reader. What might you recommend in regards to your post that you made some days in the past? Any certain?

 47. What i do not realize is actually how you’re no longer actually a lot more well-preferred than you might be now. You are very intelligent. You already know thus considerably on the subject of this matter, made me in my view believe it from so many numerous angles. Its like women and men don’t seem to be involved unless it’s something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times deal with it up!

 48. I do trust all of the concepts you have offered for your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for newbies. May just you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.

 49. Good site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 50. I would like to express my appreciation to this writer for bailing me out of this dilemma. Because of researching throughout the online world and finding proposals that were not powerful, I figured my entire life was over. Being alive minus the approaches to the problems you’ve solved as a result of this article is a critical case, as well as the ones that would have in a wrong way affected my entire career if I had not noticed your web blog. Your primary training and kindness in controlling every aspect was excellent. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a subject like this. I can at this point relish my future. Thanks a lot so much for this expert and sensible guide. I will not be reluctant to endorse your blog post to any person who will need recommendations about this topic.

 51. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is really a terrific web site.

 52. Thank you so much for giving everyone such a memorable opportunity to read in detail from this site. It is usually so kind plus jam-packed with a great time for me and my office acquaintances to visit your blog at the very least 3 times weekly to read through the newest issues you have got. And indeed, I’m at all times contented with your breathtaking solutions you serve. Selected 3 points in this posting are easily the most effective I have ever had.

 53. you are really a excellent webmaster. The website loading velocity is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic task in this matter!

 54. Wow, incredible blog layout! How long have you ever been blogging for? you make blogging look easy. The full glance of your site is fantastic, let alone the content material!

 55. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this info So i¡¦m happy to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much no doubt will make sure to don¡¦t omit this site and provides it a look on a continuing basis.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin