Süni intellekt haqqında qısa məlumat

79

Süni intellekt intellektual maşın yaratmağı, xüsusən yalnız insanlara məxsul olduğu düşünülən yaradıcı fəaliyyətlə məşğul ola bilən intellektual proqram yaratmağı özünə məqsəd götürmüş elm və texnologiyadır. Bu elm həmdə insan intellektinin araşdırılması kimi də başa düşülür.

Süni intellekt bir elm kimi praktik və nəzəri hissələrdən ibarətdir. Praktik cəhətdən «Süni intellekt» problemi bir tərəfdən informatikaya və hesablama riyaziyyatına, digər tərəfdən isə neyrofiziologiyaya və psixologiyaya aid edilir.

«Süni intellekt» haqqında ilk fikirlər mexaniki materealizmin yaranması ilə, Dekartın «Metod haqqında mühakimələr» və Tomas Qobbsun «İnsan təbiəti» əsərlərində öz əksini tapdı.

1943-cu ildə U. Mak-Kallok və U. Pitts öz məqalələrində süni neyron sistemi anlayışını təklif etdilər. D. Xebb 1949-cu ildə «Davranış oraqanizasiyası» əsərində neyronların öyrənilməsini əsaslarını göstərdi. Bu fikirlər bir neçə il sonra amerikan neyrofizioloq Frenk Rozenblattı inkişaf etdirdi. O, insan davranışlarını modelləşdirən mexanizm yaratmağı təklif etdi və onu «Perseptron» adlandırdı.

 

Süni intellekt nə ilə məşğul olur sualının cavabı tam mənada yoxdur. Hər bir yazıcı süni intellekt haqqında kitab yazarkən bu elmə müəyyən bir aspektdən yaxınlaşır.

Fəlsəfi cəhətdən insan intellektinin təbiəti və mənşəyi  sualının cavabı hələ yoxdur. Kompüter «şüurluluğunun» da hər hansı bir həddi yoxdur, lakin süni intellektin yaradılmasına bir sıra hipofizlər verilib, bunlara da Turinq testini və Nyuel-Saymon hipofizini misal göstərmək olar. Ona görə də süni intellekt probleminin qoyulmasına iki cür yaxınlaşmaq olar:

Yuxarıdan aşağıya, semiotik – ekspert sistemlər, biliklər və məntiqi qərarlar bazası,  yüksək səviyyəli psiki prosessləri təqlid edən  sistemlərin yaradılması, məsələn, düşüncə, danışıq, incəsənət və s.

Aşağıdan yuxarıya, bioloji – biolojik elementlərə əsaslanan intellektləri modelləşdirmək üçün neyron sistemlərinin öyrənilməsi, evolusiya hesablamalarının aparılması, həmçinin neyrokomputer və biokomputerlərin yaradılması.Con Mak-Kartni tərəfindən verilən bu yaxınlaşma süni intellekt elminə daxil deyil,yalnızca məqsədləri birdir.

Süni intellektin yaradılması probleminə bir çox istiqamətdə yanaşmalar olmuşdur. Bunlardan bir neçəsi aşağıda qeyd olunmuşdur:

Turinq testi və intuitiv yanaşma-Modern komputerlərin atası sayılan Alan Turinq süni intellekt haqqında ilk fikirlərini 1950-ci ildə «Mind» jurnalında çap edilmiş «Hesablama maşınları və şüur» məqaləsində bildirib. O, həmin məqalədə insan ilə kompüterin arasında gedən testdən danışıb. Belə ki bu testdə bir insan hakim olur və bir insan və bir komputerlə sual-cavab edir. Hakim nə həmin adamı , nə də komputeri görə bilir. Turinq deyir ki komputer o zaman süni intellektə sahib ola biər ki, o hakimi çaşdırsın və hakim onunla adamın yoxsa komputerin danışdığını başa düşə bilməsin. Bu testə Turinq testi deyilir.

Simvolik yanaşma – Süni intellekt probleminə simvolik yanaşma ilk rəqəmsal maşınların yaranması dövründə yaranıb. Bu yanaşmada problemlərin həllinin tapılmasının uğur və səmərəliyi üçün informasiyanın abstraktlığı vacibdir.

Məntiqi yanaşma  – Süni intellekt sisteminin yaradılmasına məntiqi yanaşma modelləşdirilmiş mühakiməyə əsaslanır. Teorik əsas kimi məntiqə əsaslanır.

Agentli-orientasiyalı yanaşma – 1990-cı illərdə yaranmış yanaşmadır, aqentli-orientasiyalı yanaşma və yaxud intellektual aqentlərdən istifadə edən yanaşma adlanır. Bu yanaşmaya görə intellekt intellektual maşının qabağına qoyulmuş məqsədləri yerinə yetirilməsini hesablayan hissədir. Belə bir maşın ətraf aləmi sensorlarla qavrayan intellektual agent olacaq və onu əhatə edən obyektlərə icraedici mexanizmlərlə təsir edə biləcək.

Maşınların təlimi sərbəst şəkildə süni intellekt biliklərinin və onun işləmə proseslərinin alınmasına aiddir. Bu  süni intellekt elminin ilk dövrlərindən mərkəzi olmuşdur. 1956-cı ildə Darmund yaz konferansında Rey Solomonoff öz-özünü öyrədə bilən maşının ola biləcəyi haqqında hesabat yazdı və onu «İntuitiv nəticə maşını» adlandırdı. Maşın təliminin iki növü vardır; müəllimsiz və müəllim ilə. Müəllimsiz öyrənmə cisimləri olduğu kimi qavramağa icazə verir. Müəllim ilə öyrənmə isə sinifləndirməyə və reqressiv analizə kömək edir. Sinifləndirmə onun üçün istifadə olunur ki,  cismin hansı kateqoriyaya aid olduğu aydınlaşdırılsın. Reqressiv analiz isə ədədi sıralarda giriş ədədlərindən istifadə olunan funksiya tapılması ilə çıxış ədədinin proqnozlaşması üçün istifadə olunur.Təlim prossesi zamanı maşının düzgün cavabları mükafatlandırılır, yalnış cavabları isə cəzalandırılır.

Yuxarıda gördüyünüz diaqramda müəyyən illər ərzində süni intellektin bir riyazi məsələni həll edərkən buraxdığı səhvlər göstərilmişdir, qırmızı düz xətt isı insanın bu məsələni həll edlərkən buraxdığı səhvlərin sayıdır.

Robotexnika sahəsi və süni intellek elmi bir- biri ilə sıx əlaqədardır. Robotexnikada süni intellektdən istifadə edib intellektual robotların yaradılması süni intellekt elminin yeni bir sahəsini yaradır. İntellektuallıq üzərində cisimləri manipulyasıya etmək , olduğu yeri tapmaq, ətraf aləmi təhlil etmək və hərəkəti planlaşdırmaq üçün  işləmək lazımdır. Süni intellekti olan robotlara misal olaraq oyuncaq-robot Pleo,  Aibo, Qrio və s. göstərmək olar.

Süni intellekt elminin inkişafını iki istiqamətə ayırmaq olar:

 • İnsan qabiliyyətlərinə ixtisaslaşdırılmış süni intellekt sistemlərinin yaxınlaşmasına əlaqədar olan problemlərin həlli və insan təbiətini reallaşdıran inteqrasiyalar;
 • İnsanlıq problemlərini həll edə bilən artıq yaradılmış süni intellekt sistemlərinə əsaslanan süni intellektin yaradılması.

Hal-hazırda süni intellekt sahəsində daha çox fundamental deyil, praktik sahədə bir çox mövzuya maraq var. Süni intellektin yaradılmasına bir çox yanaşmalar istifadə edildi, lakin hələ də mükəmməl süni intellekti heç bir qrup yarada bilməyib.

Ən məşhur süni intellektlər- Pepper-Yapon şirkəti olan  Aldebaran Robotics və Softbank Mobile tərəfindən 2015-ci ildən satışa çıxarılmışdır. Bu humanoid robotun digər robotlardan fərqi odur ki, onun emosiyaları var. Pepper ətraf aləmi 3D kameralar vasitəsi ilə təhlil edə bilir, boyu 1.2 metr, kilosu isə  28 kilodur. O, insanların mimikaları ilə onların əhval-ruhiyyəsini başa düşə bilir. Həmçinin o, öz-özünü öyrədə bilən robotdur və lazım olan cavabları axtarmaq üçün internetə çıxışı var. Pepper hətta onu itələdikdə belə öz müvazinətini saxlaya bilir, insan toxunuşlarını hiss etmək üçün onda sensor qurğuları vardır.

Watson– IBM şirkərinin yaratdığı bu süni intellekt insan danışığını başa düşür və çoxlu sayda alqoritmlər vasitəsi ilə axtarış apara bilir. Watson amerikan intellektual oyunu olan «Jeopardy!» oyununda iştirak etmış və oyundakı iki iştirakçısına da qalib gəlmişdir.

Virtual söhbət  proqramları, ChatMaster-

Virtual söhbət proqramları insan danışığını təqlid edən, bir və daha çox insanla söhbət edən komputer proqramıdır. Ilk belə proqramlardan biri 1969-cu ildə Cozef  Beyzenbaum tərəfindən yaradılan Eliza proqramı olmuşdur. Belə düşünülür ki, ideal  virtual söhbət proqramı Turinq testini keçə biləcək. Chatmaster özü-özünü öyrədə bilən , insanla dialoq apara bilən proqramdır. Dialoq klaviatura ilə aparılır və ekranda əks etdirilir. Dialoq bütün dillərdə və hətta ieroqriflərlə də  aparıla bilir. Proqram yalnız yazılmış sözə deyil həmdə mətnin özünə reaksiya verə bilir. Proqramın cavabını nəinki düzəltmək həm də öz istədiyin cavab ilə dəyişdirmək olur.

Süni intellektlər haqqında maraqlı faktlar

 • Süni inttelktlərin istifadə olunduğu ağıllı sistemlərdə əksər hallarda qadın səslərindən istifadə olunur.
 • Bir çox valıdeynlər robot ev heyvanlarına üstünlük verirlər. Jan-Lu Raulun fikrinə görə 2025-ci ildə robot ev heyvanları canlı ev heyvanları ilə ciddi konkurent olacaq.
 • 2015-ci ildə Yapon tədqiqatçıları bildiriblər ki, öz-özünü bərpa edən robot düzəldiblər, belə ki, həmin robot iki ayağı belə olmayanda özünü bərpa edə bilir.
 • 1997-ci ildə Deep Blue adlı komputer məşhur şahmat çempionu Harri Kasparovu məğlub edib.

Stiven Havkinqsin süni intellekt haqqında fikirləri- Məşhur ingilis teorik fiziki və kosmoloqu olan Stiven Havkinq də süni intellekt haqqında fikrini bildirib. O, süni intellekt üçün ya bəşəriyyətin ən yaxşı, ya da ən pis naliyyəti olacağını deyib. Onun fikrinə görə süni intellekt yaradılsa o sürətlə evolusiya edib insan intellektini üstələyə bilər. Havkinqs fikrini belə bir nümünə ilə əsaslandırıb, deyək ki, elektrik stansiyası tikirsiz və bu zaman qarışqa yuvasını təsadüfən sökürsüz, heç kim qarışqaları vecinə almayacaq, özünüzü qarışqa yerinə qoymayın.

Mənbə: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

http://www.aiportal.ru/articles/introduction/history-ai.html

https://3dnews.ru/921635

ftp://109.87.116.192/pricol/%D1%EE%F4%F2/programs/cm/Doc/aboutprog.htm

http://www.publy.ru/post/17754

 

 

 

 

 

 

79 ŞƏRH

 1. I simply want to tell you that I am beginner to blogs and absolutely loved this page. More than likely I’m going to bookmark your blog post . You certainly come with exceptional stories. Bless you for sharing with us your web site.

 2. I just want to mention I’m all new to blogging and actually savored your website. Most likely I’m want to bookmark your site . You actually have good writings. Thanks a bunch for sharing with us your web-site.

 3. I just have to show you that I am new to wordpress blogging and extremely adored your website. Most likely I am going to remember your blog post . You certainly have excellent article materials. Like it for telling with us your very own website report

 4. What i don’t understood is if truth be told how you are not really a lot more neatly-favored than you may be now. You’re very intelligent. You understand thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from numerous varied angles. Its like men and women are not interested until it’s one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. Always take care of it up!

 5. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 6. Someone essentially lend a hand to make significantly posts I’d state. That is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular submit amazing. Wonderful activity!

 7. I simply couldn’t go away your site before suggesting that I really enjoyed the usual info an individual provide to your visitors? Is gonna be back incessantly in order to check up on new posts.

 8. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web site.

 9. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 10. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 11. of course like your web-site but you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth however I will definitely come back again.

 12. I like this weblog so much, saved to my bookmarks. “I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.” by Dorothy Parker.

 13. I haven¡¦t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 14. Excellent site. A lot of useful info here. I am sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks in your sweat!

 15. Thank you for every one of your hard work on this site. Debby delights in carrying out internet research and it is easy to understand why. My spouse and i hear all about the compelling means you deliver worthwhile ideas by means of your web site and foster contribution from some other people on this theme while our favorite daughter is certainly discovering a lot. Have fun with the rest of the year. Your conducting a fantastic job.

 16. Thanks , I’ve recently been looking for information about this subject for a while and yours is the best I’ve found out till now. But, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the source?

 17. fantastic issues altogether, you simply gained a emblem new reader. What could you suggest about your submit that you just made a few days in the past? Any sure?

 18. What i don’t realize is in fact how you are now not actually a lot more well-favored than you may be right now. You’re very intelligent. You understand thus significantly in relation to this matter, produced me individually believe it from a lot of various angles. Its like men and women don’t seem to be interested until it is one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs nice. At all times handle it up!

 19. I have read some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you set to create this kind of fantastic informative website.

 20. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 21. I really enjoy reading on this website , it holds wonderful blog posts. “The longing to produce great inspirations didn’t produce anything but more longing.” by Sophie Kerr.

 22. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 23. My husband and i ended up being quite joyous Peter could complete his investigations using the precious recommendations he obtained using your weblog. It is now and again perplexing to simply find yourself offering information that some people might have been selling. We really fully understand we have you to be grateful to because of that. Those explanations you have made, the simple website navigation, the relationships you can assist to promote – it’s everything remarkable, and it’s really making our son and our family imagine that this situation is enjoyable, which is certainly really vital. Thank you for all!

 24. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 25. I would like to express some thanks to this writer for rescuing me from this condition. Right after scouting through the internet and meeting views which are not productive, I thought my entire life was well over. Living minus the answers to the difficulties you’ve solved all through your entire guideline is a crucial case, as well as ones which could have adversely damaged my entire career if I hadn’t encountered the website. Your good capability and kindness in touching all things was very helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a point like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks for your time very much for your high quality and results-oriented guide. I will not be reluctant to endorse the sites to any individual who should get recommendations about this area.

 26. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 27. Some truly excellent information, Gladiolus I noticed this. “Perfect valor is to behave, without witnesses, as one would act were all the world watching.” by La Rochefoucauld.

 28. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 29. Very good written article. It will be valuable to anyone who employess it, including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

 30. magnificent post, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 31. Hi, Neat post. There’s a problem along with your website in web explorer, would check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a large portion of other folks will omit your wonderful writing due to this problem.

 32. hello!,I like your writing very much! percentage we be in contact more approximately your article on AOL? I need a specialist in this space to solve my problem. Maybe that is you! Looking forward to see you.

 33. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 34. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect website.

 35. I really want to share it with you that I am new to writing a blog and clearly loved your post. Most likely I am likely to save your blog post . You simply have impressive article material. Delight In it for sharing with us your main url page

 36. Good morning here, just turned mindful of your writings through Bing and yahoo, and found that it is truly entertaining. I’ll be grateful if you decide to continue on this post.

 37. Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a great website.

 38. I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 39. Thank you, I’ve recently been looking for info about this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. But, what concerning the bottom line? Are you positive in regards to the supply?

 40. I¡¦ll right away snatch your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise so that I may just subscribe. Thanks.

 41. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin