Sevgi dilləri.Sevgi yoxsa Eşq

94

“Eşq bir bəladır ki,girifdar olmayan bilməz.” Eşqi və sevgini bu cür poetik və gözəl sözlərlə ifadə edən dahi Füzuli eşqin və sevginin həyatda nə cür dərin və möhkəm duyğular olduğunu vurğulamışdır.Müdriklər sevginin həyatda əsas rol oynaması barədə həmfikirdirlər.Biz sevginin mükəmməl başgicəlləndirən bir duyğu olduğu düşüncələrlə böyüdük.Psixoloqlar sevginin son dərəcə vacib insan ehtiyacı olduğu qənaətinə vardılar.Şifahi xalq ədəbiyyatında xüsusi ilə dastanlarda sevgi üçün dağları aşmaq,dənizlər və səhraları keçmək,inanılmaz çətinliklərə qatlanmaq təsvir və təlqin edildi.Əsrlər boyu sevgi ilə əlaqələndirilməmiş bütün insan uğurlarının mənasız olduğu deyilərək sevgi ucaldıldı.Sevgi sözü yalnız aşiq olduğunuz insana aid edilmir.Çox geniş miqyasda istifadə olunur.Psixoloji tarazlığı yerində olması arzulanan uşağın emosional ehtiyacları təmin edilməlidir.Uşaqlıq illərində kifayət qədər sevgi və şəfqət görməyənlər böyüdükdən sonra sosial və emosional problemlərlə üzləşirlər.Anadan olanda hamı sevgi anbarı ilə doğulur.Hər birimiz daxilimizdəki sevgi anbarının dolu saxlanılmasını istəyirik.Sevgi anbarı boş olduğu zamanlarda uşaqları yanlış davranışlar sərgiləyəcəklər.Bir uşaq həqiqətən sevildiyini hiss edərsə,normal böyüyəcək.Uşaqların xoşagəlməz davranışlarına yol açan səbəb onların sevgi anbarlarının boş olmasıdır.Onların yaramazlıqları əslində hiss etmədikləri sevgi axtarışlarının təhrif olunmuş formasıdır.Onlar sevgini yanlış yerlərdə,yanlış şəkillərdə axtarırlar.Sevgi sadəcə uşaqların ehtiyacı deyil.Bu ehtiyac yetkin insanlarda da özünü göstərir.Ailələrin qurulmasıma,inkişafına və tənəzzülünə təsir edir.Eşqlə sevgi hər nə qədər bir çoxları tərəfindən eyni mənalı sözlər olaraq qəbul edilsədə,onlar bir-birindən fərqli anlayışlardır.Eşq insanın əlavə cəhd,enerji sərf etmədən reallaşdırdığı bir instinktdir.Bu instinkt canlının öz nəslini bioloji olaraq davam etdirməsi üçün mövcuddur və yalnız insana aid deyil.Canlılar arasında da cütləşməli həyata keçən bu güclü cazibə eşq vasitəsi ilə həyata keçir.Tamamilə  qeyri-şüuri bir prosesdir.Eşq olmasa,varlıqların bioloji dövriyyəsi dayanar,nəsillər kəsilər.Eyni zamanda eşq daimi deyil.Öz funksiyasını yerinə yetirdikdən sonra sona çatır.Eşq müxtəlif canlılarda müxtəlif müddətlərdə olur.Araşdırmalara görə insanda eşqin müddəti maksimum 2 il 6 aya qədər uzanır.Köhnə bir metaforada deyilən “sevginin ömrü 3 ildir”ifadəsində nəzərdə tutulan şey sevgi yox, eşqdir.Sevgi isə sırf sosial ehtiyac və bəşəri dəyərdir.İnsanlar sevgiyə ehtiyacları olduğu zaman aşiq olurlarsa,eşq bu ehtiyacı müvəqqəti ödəyir.Lakin bu qaçınılmaz olaraq müvəqqətidir.Təsiri məhduddur.Eşqin müddəti sona çatdıqdan sonra insan həzzin zirvəsindən enir və sevgiyə olan ehtiyac qabarır.Çünki bu ehtiyac təbiətimizin əsasında mövcuddur və hislərimizin mərkəzində dayanır.Aşiq olmadan əvvəl sevgiyə ehtiyac duyduq və yaşadıqca duyacayıq.Evlilikdə partnyorların bir-birləri tərəfindən hiss etmək istədikləri sevgi ailə binasının sementidir.Bu sevgi ailəni bütöv tutan başlıca faktordur.Sevgi eşqdən fərqli olaraq bir instinkt deyil,sadəcə dəyərdir.Xüsusi davranışlarla insanlar tərəfindən qavaranılır.İnsan zəkasının əsasən yönlədiyi məqam duyğulardan ibarətdir.Dünyanı idarə edən şeylər duyğulardır.Nə ediriksə,əvvəlcə bir şeylər hiss eliyib sonra hərəkətə keçirik.Səhər bizi yuxudan oyandıran,dərsə tələsdirən,saatlarla kitab arxasında saxladan şey duyğulardır.İki təməl duyğunun üzərində dayanırıq.Qorxu və sevgi.Ya ağrıdan qaçırıq,ya da həzzə yönəlirik.”Mən bunları etməsəm mənim başıma problemlər gələ bilər” bu ağrıdan qaçmaqdır.”Mən bunları etsəm bu mükafata nail olacam” deyirik,bu isə həzzə yönəlməkdir.İnsan əsrlər boyu sevginin sirrini həll etməyə,onu açmağa çalışıb.İbtidai icma dövründən indiyə qədər dəyişilməz olan bir məqam-sevgi var.İnsan XVII əsrdə necə sevirdisə,indidə elə sevir.Amma burada bir az qarışıq  məqamlar ortaya çıxa bilər.Yəni,qarışıq məqamlar nədən ibarətdir? Bəzi hallarda heç bir şeyi görmür,ancaq onu düşünürük,onun haqqında fikirləşirik,gecələr yuxumuz ərşə çəkilə bilir.Sadəcə onun haqqımda düşünərək onun xəyalı ilə yaşayırıq.Bunun adı sevgidir mi ya başqa bir şey? Burada sevgi ilə eşqi bir-birindən ayırmaq lazımdır.Eşq yarandıqda ilk anda insan bədəninə adrenalin,noradrenalin,testosteron,dopamin və  bir çox maddələr ifraz olunur.Elə bir miqdarda maddələr ifraz olunur ki,insanda güclü bir həzz yaranır.Bu maddələr insanda başqa insana qarşı maqnit cazibəsi yaradır.Eşq əgər sevgiyə çevrilərsə, davamlı olaraq gedə bilər.

İnsanlarda sevgi anbarının dolu olması lazımdır.Sadəcə olaraq uşaqlara  deyil,böyüklərə də aiddir.Sevginin cürbəcür növləri var.Vətənə,valideynə,Allaha və ya məşğuliyyət sevgisi mövcuddur.Lakin bu sevgi növləri  bir-birindən struktur baxımından və dünyanı qavrama baxımından fərqələnsələrdə yaranan duyğuların arasınada bənzərliklər var.Biz orada sevgini tapmış oluruq.Abraham Maslovun “Ehtiyacların piramidası” haqqında əsərində xüsusi bölmə “sevgi və aid olma tələbatına” yer ayrılıb.Sevgi ehtiyacı insanların ən təməl ehtiyaclarından biridir.Ünsiyyət ehtiyacını təmin edən şey sevgi ehtiyacıdır.İnsanlar əgər sevgiyə olan ehtiyacını təmin etmək istəyirsə,o zaman bunları axtarırlar.Axtarışda olurlar.Hətta bu ehtiyacı bilən və fərq edən bir çox şirkətlər bununla bağlı çox böyük sosial şəbəkələr meydan gətirdilər və dünyanı dəyişdirən texnologiyalar orta çıxartdılar.Təməldə yatan şey insanın ehtiyaclarını təmin etməkdir.İstər uşaq olsun, istər yetkin şəxs olsun hər bir insanın sevgiyə ehtiyacı var.Ancaq bu ehtiyac insanlarda müxtəlif olur.Bir qrup insanlar diqqətini güc qazanmağa verir,daha güclü olmaq istəyir.Digər qrup insanlar isə uğur qazanmaq istəyir.Üçüncü qrup insanlar isə sevgi qazanmaq istəyir.Bu 3 insan qrupunda həm gücə,həm sevgiyə ,həm də uğura ehtiyac var.Sadəcə bunlardan biri prioritetdir.Daha çoxdur.İnsan var ki,sevgi onun üçün hər şeydən önəmlidir.Siz bunu insanların davranışlarından görə bilərsiniz.Güc axtaran insanlar döyüş idman növlərini izləyir,səs tonu amiranə olur,hakim mövqedə olmağa çalışırlar.Digə qrup insanlar uğur üçün,əldə edəcək nəticələr üçün yola çıxır.Üçüncü qrup insanlar sevgi verməyə çalışırlar.Bu insanları əllərində bir iş varsa,dostu,tanışı onlara zəng edib probleminin olduğunu deyərlərsə,artıq bu qrup insanlar işlərin kənara qoyur,dostunun problemləri ilə məşğul olmağa çalışırlar.Sevgi-metaproqrama,yəni davranış qəlibi güclü olan insanlarda müşahidə edə bilərsiniz.İnsanların hər birində mütləq sevgi ehtiyacı var.Beş ədəd sevgi dili (kanalı) var.

 1. Xidmət davranışları
 2. Dəstəkləyici sözlər
 3. Birlikdə olmaq,birlikdə zaman keçirmək
 4. Toxunma təması
 5. Hədiyyə vermək

Biz bir-birimizə sevgini bu kanallardan hər hansısa biri ilə alırıq və ya veririk.Bu beş kanalın beşi də hər birimizdə var.Lakin bir kanal prioritetdir.

(1) İlkin olaraq xidmət davranışlarına baxaq.İnsan başqa bir insana xidmətini göstərərək,adətən insanlardan bunu götürə bilərik ki,ailələrdə xanımın öz həyat yoldaşına qulluq göstərməsi və ya bəylərin ev işləri ilə məşğul olması və s xidməti göstərək sevgini verdiyini zənn edə bilər.Qarşı tərəf isə sevgini onun kimi anlayırmı yoxsa anlamır?

(2) Digər sevgi kanalı dəstəkləyici sözlərdir.”Sən bir dənəsən”,”Səndən yoxdur”,”Səni çox sevirəm” bu cür ifadələrlə sevgini göstərə bilər.Cəsarətləndirici sözlər,təqdir edici sözlər və ya komplimentlər də ola bilər.Bunlar  dəstəkləyici sözlərdir.Sevgi dili dəstəkləyici sözlər olan insanlar daha çox sevgini eşitmək istəyir.Daha çox qarşı tərəfə vermək istəyir.Xanımlar tez-tez “sən məni sevirsən?” kimi suallar verir.Qarşı tərəf bunu anlaya bilmir.Sevgi dili başqa bir kanal olduğu üçün onun tez-tez bu sualları niyə verdiyini anlaya bilməz və anlamırda .Fərqində olmadığı üçün belə olur.Hər dəfə də dəfələrlə “Mən sənə 100 dəfədə dedim sevirəm”  desə də qarşı tərəf bu sözləri davamlı olaraq eşitmək istəyir.

(3) Üçüncü sevgi dili birlikdə zaman keçirməkdir.Bərabər bir yerdə olmaq,kafeyə getmək,söhbət etmək,gəzinitiyə çıxmaq və s.Ailə daxili münasibətlərdə birlikdə nə qədər çox zaman keçirilərsə daha çox sevgi alıb və yaxud verdiyini hiss edə bilər.

(4) Dördüncü sevgi dili toxunma təmasıdır.Bəzən elə ola bilərki,bir tərəfin sevgi dili dəstəkləyici sözlər olsun,daha çox kompliment deyə bilər,amma qarşı tərəf üçün bundan önəmlisi bir sığal,tumar və ya əlini tutmaq,toxunmaq daha önəmli olsun.Qarşı tərəfin sevgi dilini anlayarıqsa,o zaman biz onu öz kananlı ilə verə bilərik.Biz nə veririksə verək önəmli deyil.Önəmli olan qarşı tərəfin nə alacağıdır.Qarşı tərəfin qavrama filtrləri bizim sözlərimizi tərcümə eliyərək qavrayır.Verənin verdiyi ilə alanın aldığı tamamilə başqa şeylər olur.

(5) Beşinci sevgi dili isə hədiyyə verməkdir.Burada daha çox bahalı hədiyyələrdən söhbət getmir.Pul azdırsa,1,2 manatlıq hədiyyə də qarşı tərəf üçün kifayət edər.Maddi imkan yoxdur,o hədiyyəni özünüz də hazırlaya bilərsiniz.Məsələn xoş sözlərlə zəngin olan bir məktub ola bilər.Fərq eləməz.Lakin onun kanalı ilə verdiyiniz üçün o xoşbəxt olacaq.Ancaq insanların dəyərləndirmə sistemləri də var.Milyonerin bir dollarlıq hədiyyə verməsi fərqli qavranıla bilər.İnsanın maddi səviyyəsinə uyğun bir şəkildə sevgisini ifadə etməsi mümkündür.Bu hər zaman mümkündür.Hətta maddi imkan olmasa belə.Hədiyyə vermək dedikdə,hər kəs hədiyyəni sevə bilər,lakin  qarşı tərəfin birinci sevgi dili nədirsə ona diqqət etmək lazımdır.

Eşq gəldiyi zaman insan beyni dumanlanır,kilidlənir “onda nöqsan yoxdur”,”o dünyada 1 dənədir və ən mükəməlldir” kimi ifadələr yaranır.Zaman keçdikcə artıq özümüzə qayıdırıq.İlk dövrlər ondan ötrü hər şeyi etməyə hazırıq,hətta özümüzü fərqli bir səviyyəyəm gətiririk,qürurumuzu tam sıxırıq,yox eliyirik.Eqo ortadan qalxır.”Nə əmr eləsən,sənin üçün edərəm deyirik”.Zaman keçdikcə eqo yavaş-yavaş yerinə gəlir.Buludlardan enirik,ayağımız torpağa dəyir.O zaman münasibət bir az sərtləşir.”Ayaqqabını burada çıxart özləri bura gələ bilməz” və ya “Götürdüyün əşyanı yerinə qoy” deyirik.Qarşı tərəfdə artıq nöqsanları axtarmağa başlayırıq,tapdıqca da arada münaqişələr çıxır,sıxıntılar yaranır.Ünsiyyət problemləri meydana çıxır.

Dünyada bütün problemlərin kökünə yendikdə əsasında dayanan problemin ünsiyyət problemləri olduğunu görərik.İnsanlar bir-birlərini dilini anlamdıqları üçün daha mənasız bir hala gəlirlər.O zaman sıxıntılar başlayır.Əgər sevgini necə alırıqsa,necə veririksə ,bunu biləriksə xüsusən də övladların və yaxud partnyorların sevgi dillərini biləriksə həyat dəyişir.Sevin və sevilin…

94 ŞƏRH

 1. I simply want to say I’m very new to blogging and seriously savored this web blog. Probably I’m planning to bookmark your site . You certainly have awesome posts. Thank you for sharing with us your web site.

 2. I simply want to mention I am just very new to weblog and seriously liked you’re web-site. Likely I’m going to bookmark your blog . You certainly come with incredible stories. Cheers for sharing with us your website page.

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. Hello my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and include approximately all vital infos. I’d like to see extra posts like this.

 6. I merely need to inform you that I am new to online blogging and completely valued your webpage. Likely I am most likely to store your blog post . You indeed have wonderful article materials. Acknowledge it for share-out with us your web document

 7. Thanks, I’ve just been looking for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have discovered so far. But, what concerning the conclusion? Are you positive about the source?

 8. Someone necessarily assist to make significantly posts I would state. That is the very first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to make this particular publish extraordinary. Excellent task!

 9. You are my inspiration, I own few blogs and sometimes run out from brand :). “‘Tis the most tender part of love, each other to forgive.” by John Sheffield.

 10. Good write-up, I am regular visitor of one’s web site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 11. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 12. I do accept as true with all the concepts you have introduced to your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for newbies. May just you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 13. Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just excellent and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 14. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 15. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 16. My wife and i have been absolutely cheerful John managed to deal with his inquiry out of the ideas he acquired out of the web page. It is now and again perplexing to simply find yourself giving freely thoughts which usually other folks might have been trying to sell. And we also see we now have the blog owner to give thanks to for that. All the illustrations you made, the straightforward web site navigation, the relationships you give support to foster – it’s most wonderful, and it’s really assisting our son and our family consider that that issue is fun, which is truly serious. Thanks for everything!

 17. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 18. of course like your website however you need to take a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the reality however I’ll surely come again again.

 19. I’ve recently started a blog, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “The only winner in the War of 1812 was Tchaikovsky” by Solomon Short.

 20. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 21. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 22. Good day very cool website!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI am glad to search out so many useful info here within the publish, we want develop more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 23. Needed to post you a little observation to thank you so much as before considering the marvelous opinions you have provided above. This is wonderfully generous with people like you to provide without restraint exactly what a number of us would have advertised for an electronic book in order to make some cash for their own end, primarily given that you might well have tried it in the event you wanted. The smart ideas in addition served to be a good way to be aware that other people online have the identical desire just as my personal own to grasp more on the topic of this problem. I think there are several more pleasant instances in the future for individuals that looked over your website.

 24. I precisely had to say thanks again. I’m not certain the things I would have made to happen in the absence of the basics shared by you regarding such concern. It was actually the intimidating crisis for me personally, however , seeing a new skilled mode you managed that made me to leap for delight. I’m just thankful for your advice and in addition trust you realize what an amazing job you have been getting into educating others with the aid of your web page. Most probably you’ve never met any of us.

 25. I got what you intend, thanks for putting up.Woh I am thankful to find this website through google. “You must pray that the way be long, full of adventures and experiences.” by Constantine Peter Cavafy.

 26. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 27. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 28. Thanks a lot for sharing this with all people you really realize what you’re speaking about! Bookmarked. Please also consult with my website =). We could have a link alternate contract among us!

 29. Thank you, I have just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the best I’ve came upon so far. But, what in regards to the bottom line? Are you positive about the supply?

 30. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 31. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 32. Needed to create you that little bit of note to help say thanks a lot once again with your pretty suggestions you’ve provided on this page. This has been certainly tremendously open-handed of you to offer unreservedly precisely what most of us could possibly have made available for an e-book to help with making some profit on their own, primarily considering the fact that you might have tried it if you wanted. These points in addition acted to become easy way to comprehend most people have a similar interest similar to mine to know the truth much more in regard to this problem. I believe there are many more pleasant times up front for individuals who look into your blog post.

 33. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 34. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 35. I simply could not leave your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info an individual provide in your guests? Is gonna be back regularly in order to check out new posts.

 36. I simply need to share it with you that I am new to writing and completely adored your site. Very likely I am likely to store your blog post . You undoubtedly have fantastic article material. Be Thankful For it for giving out with us your very own site article

 37. Good day there, just started to be familiar with your website through Bing, and discovered that it is really informative. I’ll truly appreciate in the event you maintain this idea.

 38. Simply wanna comment on few general things, The website style is perfect, the content material is rattling excellent. “To the artist there is never anything ugly in nature.” by Franois Auguste Ren Rodin.

 39. I carry on listening to the news bulletin speak about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 40. Wonderful paintings! This is the type of information that are supposed to be shared around the web. Shame on Google for not positioning this put up upper! Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 41. I just could not depart your web site prior to suggesting that I really loved the standard info an individual provide in your visitors? Is gonna be again continuously in order to check out new posts.

 42. My spouse and i were very satisfied Edward managed to finish off his reports via the ideas he had from your weblog. It is now and again perplexing just to happen to be making a gift of solutions which usually most people have been making money from. And we also realize we need the writer to thank for this. Most of the illustrations you made, the easy site menu, the relationships you can aid to engender – it’s got mostly wonderful, and it is aiding our son in addition to the family feel that that article is thrilling, which is extraordinarily indispensable. Many thanks for all the pieces!

 43. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 44. I enjoy you because of all of your effort on this web page. My niece delights in engaging in investigation and it’s obvious why. Most people hear all regarding the dynamic mode you produce vital thoughts via your website and as well invigorate contribution from others about this concern plus our favorite girl is really studying so much. Enjoy the rest of the year. You have been doing a really great job.

 45. Generally I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article.

 46. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 47. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a great site.

 48. Enjoyed looking through this, very good stuff, thanks . “I will do my best. That is all I can do. I ask for your help-and God’s.” by Lyndon B. Johnson.

 49. Wow, fantastic weblog format! How long have you ever been running a blog for? you made running a blog glance easy. The entire look of your web site is wonderful, as neatly as the content material!

 50. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 51. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 52. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 53. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 54. Generally I don’t learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice article.

 55. fantastic issues altogether, you just received a logo new reader. What might you suggest in regards to your put up that you made some days ago? Any sure?

 56. Somebody necessarily assist to make seriously posts I might state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this particular post incredible. Wonderful process!

 57. I must show my gratitude for your generosity for men and women who absolutely need assistance with this particular area. Your personal commitment to passing the solution up and down ended up being extraordinarily productive and has all the time enabled folks just like me to arrive at their pursuits. Your warm and helpful useful information indicates a great deal to me and especially to my colleagues. With thanks; from everyone of us.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin