Yanılmalar-Psixoanaliz

82

Dəyərli xanımlar və bəylər! Gəlin, indi də fərziyyələr yürütməkdən əl çəkib birbaşa araşdırmalar aparmağa başlayaq. Bu araşdırmalarımızın məzmunu hamıya bəlli olan , insanların sıx-sıx qarşılaşdığı , ancaq çox az baş qoşduğu hadisələrdir. Bu hadisələr birbaşa xəstəliklərlə bağlı deyil və istənilən sağlam adamın da başına gələ bilər. Belə hadisələr insanın yanılması adlandırmaqla aşağıdakı növlərə bölünür :

 1. Sözdə yanılma – kimsə demək istədiyi bir sözün yerinə yanlış olaraq başqasını deyir
 2. Yazıda yanıma-kimsə yazmaq istədiyini bir sözün yerinə başqasını yazır və sonradan bu yanlışını duya da duymaya da bilir.
 3. Oxuda yanılma –burada kimsə verilmiş mətndəki hansısa sözü yazdığı kimi yox , başqa cür oxuyur
 4. Eşitmədə yanılma- bu durumda quağı çox yaxşı eşidən birisi ona deyilən hansısa sözü yanlış eşidir.

Bu tipli hadisələrin başqa nümunəsi isə unutqanlıqdır. Ancaq burada daimi yox ötəri olan unutqanlıqdan söz açılır, belə vəziyyətdə insanlaar bildikləri hansısa adları , yaxudda niyyətlərini ötəri olaraq unudur və sonradan xatırlayırlar. Buna uyğun gələn 3-cü qrup hadisələrdə artıq ötərilik olmur , bu vəziyyətdə nəyisə gizlədib unudursan, yaxud itirib tapa bilmirsən. Belə vəziyyətdə qarşılaşdığımız br ayrı unutqanlıqdır ; biz başqa tipli unutqanlıqlara təbii baxırıq, ancaq bu dediyimiz qısa davam edən unuqanıq bizə təəccüblü gəlir, habelə buna görə qanmız qaralır. Ötəri olaraq baş verən və çaşqınlıq adlanan hadisələr də bu sıradandır. Belə durumlarda qısa bir müddətdə nəyinsə dğru olduğuna inanırsan, ən qəribəsi isə, bu inandığın nəyinsə doğruluğuna öncədən də və ona inanmağa başlayandan hansısa vaxt keçəndən sonra inanmırsan. Yaşamın gedişndə belə vəziyyətlərlə kifayət qədərüzləşdiyimiz, məncə hamınıza bəllidir.

Alman dilində bu sözlərin hamısı “ bununla bağlı” , yaxud “ buna görə” anlamı verən “ ver” söz önü ilə başlayır. Bu hadisələrin demək olar hamısı önəmsizdir, ötəri və keçicidir və insanın yaşamında gözəçarpacaq bir rol oynamır. Çox az hallarda , tutalım nəyisə itirməklə bağlı olan hadisələrin neçəsi önəmli ola bilər. Ona görə də dediyimiz bu hadisələrə böyük önəm ermirlər və onlar baş verəndə də insanları çox az qıcıqlandırır. Mən indi baxışlarınızı belə hadisələrə yönəltmək istəyirəm. Siz isə mənim istəyimə qarşı çıxıb deyə bilrsiniz : “ Bu dünyada və onun ən başlıca bölmələrindən biri olan mənəvi aləmdə saya gəlməz , bilinməzliklərlə örtülü böyük gizlinlər varsa , psixi pozuntularla bağlı öz yozumunu gözləyən bir qədər önəmli işlər qalırsa , biz nədən öz dəyərli vaxtımızı belə kiçik məsələlərə sərf etməliyik? Siz ndi bizə eşitmə və görmə orqanları yaxşı işləyən hansısa bir insanın günün işıqlı vaxtında gerçək olmayan nəyisə görməsi və eşitməsi ilə bağlı danışıb , bnun nədən baş verdiyini desəydiniz , bir başqasının isə biraz öncə hamıdan artıq sevdiyi bir kəsin indi onu izlədiyini deməsinn nədən yarandığını aydınlaşdırmağa çalışsaydınız, yaxud birisinin şağa belə inandırıcı görünməyən qarabasmalarla üzləşdiyini deməsinin necə yarandığından danışsaydınız onda biz psixoanalizin doğurdanda, önəmli işlərlə məşğul olduğunu düşünə bilərdik. Siz isə , bütün bunların yerinə, hansısa natiqin niyə bir sözü demək yerinə yanılıb başqasını deməsindən, yaxud da evdar qadının öz açarını haradasa gizlədib sonra tapa bilməməsindən, bir sözlə , belə boş və mənasız işlərdən danışmaq istəyirsiniz. Elə isə bizim burada itirdiyimiz vaxtı gedib başqa ,daha maraqlı və dəyərli işlərə sərf etdiyimiz yaxşı olmazdımı?”  Onda mən də sizə belə bir cavab verərdim “ Bir az dözümlü olun , dəyərli xanımlar və bəylər!” Mənə elə gəlir ki, sizin bu qınaqlarınız heç də yerinə düşmür. Doğurdan da , psixoanaliz çox kiçik nəsnələrlə məşğul olmadığı ilə qürurlana bilməz . Tərsinə, başqa elmlərin önəm vermədiyi kiçik, gözəçarpmayan , necə deyərlər, hadisələr dünyasının qırıntıları onun başlıca araşdırma obyektləridir. Ancaq deyin görək, siz hansısa problemin dəyərinin onun parlaq görüntülərindən asıl olması ilə bağlı olan baxılarından danışaq istəyirsinizmi? Olduqca önəmli hadisələrin müəyyənvəziyyətlərdə və müəyyən zaman kəsiyində özünü güclə sezilən əlamətlərlə göstərdiyi ilə bağlı faktlar sizə tanış deyilmi? Mən belə hallarla bağlı sizə çoxlu nümunələr gətirə bilərəm. Üzümü burada oturan gənc kişilərə tuturam : siz vurulduğunuz xanımın ürəyini ələ aldığınızını olduqca kiçik  görüən hansısa əlamətlərdən sezirsinizmi? Doğurdanmı , vurğunu olduğunuz hansısa xanı öz dili ilə “sevirəm” deməyincə ,sizə qucaq açmayınca onun sizi sevdiyini bilmirsiniz?  Ötəri bir baxışdan, ürkək bir davranışdan , əlinizi öz əlndən birazca gec buraxmağından bu sevgini sezmirsinizmi?  Yaxud tutalım , siz bir kriminalist olaraq hansısa cinayət işini araşdırmada ölüm törədən caninin buraxdığı ən kiçik önəmsiz izlərə dayanaraq onu tapmağa çalışırsınız? Ona görə də biz önəmsiz sayılan əlamətləri lazıınca dəyərləndirməmək vərdişindən biryolluq əl çəkməliyik.  Əksər hallarda elə bu gərəsiz saydığımız əlamətlər bizi ən önəmli nəticələrə aparıb çıxarmağa yardımçı olur. Yeri gəlmişkən, məni düzgün anlaya bilməyiniz üçün deyim, mən də elə sizin kimi, ilk növbədə, yaşadığımız dünyanın və onu araşdıran elmlərin ən gərəkli problemləri ilə məşğul olmağın tərəfdarıyam. Ancaq burası da var ki, kiminsə uca səslə hansısa böyük problemlə məşğul olmaq istədiyini deməsi hələ heçnə demək deyildir. Çox vaxt belə durumlarda araşdırmalara nədən başlamağı tutuzdura bilmirlər. Elmi işlərdə uğur qazanmaq üçün ilk olaraq , gərək yan –yörəndə gözə çarpan   və araşdırmaq üçün əlçatan olan şeyləri öyrənməkdən başlayasan. Bu işi dərinliyə vararaq , götürqoy edərək , gözüaçıq və dözümlü olaraq yerinə yetirsəniz ,bir də uğur sizinlə olarsa onda ən kiçik sayıla biləcək bir araşdırma ilə çox böyük problemərin həll olunmasına aparan yolu aça bilərsiniz; dünyadakı bütün nəsələr qarşılıqlı olaraq bir-biri ilə bağlı olduğundan , bütün kiçik nəsnələr hansısa tellərlə böyük nəsnələrdən asılı olduğundan , belə araşdırmaların faydalı nəticələrə gətirib çıxara biləcəyi də gözləniləndir.

Bax belə bir məntiqə arxalanmaqla mən sizlərdə , sağlam insanlarda üzə çıxan və ilk baxışda olduqca kiçik və önəmsiz görünən yanılmalara maraq oyatmağa çalışıram. İndi isə psixoanalizlə heç bir tanışlığı olmayan birisini göz önünə gətirib , onun belə yanılmaları necə aydınlaşdıra biləcəyini araşdırmağa çalışaq.

Beləbirisi söz açdığımız mövzu ilə bağlı , ilk öncə , bunları deyəcəkdir : “ Ah , bilirsiniz, bu yanılmaların nə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün baş sındırmağa dəyməz, bu hamının başına gələ biləcək bir gözlənilməzlikdir”  Gəlin görək bu sözlərlə nə demək istəyir? Onun deməyindən belə çıxırmı: dünyada baş verən hadisələrin hamısını özündə saxlayan zəncirin halqalarından qopub ayrılan olduqca önəmsiz hadisələr də vardır . Və onlar baş verə də , verməyə də bilərlər? Ancaq elmi baxışların özülündə dayanan səbəb-nəticə bağının hansı bir yerdəsə beləcə qırılması elmi dünyagörüşünün bütünlüklə çökməsi demək olardı. Elə isə “ Allahın istəyi olmdan insanın başından bir tük də düşə bilməz “ deyən dini baxış elmi baxışdan daha ardıcıl və daha üstün görünməzdimi? Elə bilirəm ,bizim bu dediyimiz argumenti eşidincə psixoanalizi bilməyən tanışımız sözünü dəyişəcək və belə hadisələr daha dərindən öyrənilərsə , onların da səbəbsiz olmadığının üzə çıxacağını deyəcəkdir. Onun dediyi bu yeni yozuma görə ,belə halların ortaya çıxmasının səbəbi hansısa bir vəziyyətdə psixi funksiyada baş verən kənaraçıxmaların yaratdığı qeyri-dəqiqliklər ola bilər. Yəni düzgün danışan insanın sözünün yanıltmasının aşağıdakı səbəbləri ola bilər :

 1. O, xəstə yaxud yorğun ola bilər
 2. O, həyəcanlı ola bilər
 3. Onun başı bərk qarışıq ola bilər. Latter yu

Bütün bu deyilənlərin doğruluğunu asanlıqla sübut etmək olar. Freydə görə sağlam insanlarda da yorğun olduğu zaman , baş ağrıları və ya migrendən əziiyyət çəkən zaman tez-tez yanılma halları baş verir.Və bu hallarda insanlar əşyaların yerini tez-tez unuda bilər və ya adları dəyişik sala bilər. Yəni diqqətimiz başqa nəsnənin üzərində toplanıbsa o zaman çoxlu yanlışlar edə bilərik. Buna ən yaxşı nümunə kimi ,Almaniyada çıxan Fliegende Blatter yumoristik jurnalında təsvir olunan professorun  davranışlarını göstərə bilərik. O, gələcək kitabı ilə bağlı problemlər üzərində baş sındırdığından çətirini götürməyi unudur , başqasının şlyapasını geyinib gedir.

Dediklərimiz yetərincə aydın olduğundan , məncə kiminsə bunlara qarşı çıxacağını gözləməyə dəyməz.  Doğurdan da , axtardığımız hansısa sualın cavabı tapılanda onun düşündüyümüz qədər maraqlı olmadığı hallar da çox olur. İndi isə gəlin bu yanılmalara biraz da diqqətlə baxmağa çalışaq. Ortalıqda olan fərziyyələrə görə , onların baş verməsinə gətirib çıxaran çoxlu səbəblər vardır. İnsanın bədənində onu incidən hanısa ağrıların olması və qan dövranının pozulması onun normal iş qabiliyyətini itirməsinə gətirib çıxaran fizioloji səbəblər sayıla bilər ; həyəcan, yorğunluq, fikir dağınıqlığı-normal iş qabiliyyətinin itirilməsinin psixofizioloji səbəbləri ola bilər. Bütün bunları nəzəri baxımdan aydınlaşdırmaq çox asandır. Yorğunluqda, eləcə də fikir dağınıqlığında yaxud da həyəcan içində olduqda insanın diqqəti çoxlu başqa yönlərə dağıldığından onun əlində gördüyü işə yönələn diqqəti çox zəif olur. Ona görə də o bu durumda gördüyü işdə yanlışlığıa yol verir, yaxud bu işi dəqiqliklə görə bilmir. İnsanın bədənində ağrılar varsa , ya da beyninə axan qanın miqdarında dəyişiklik yaranıbsa , bu durumda da onun diqqəti zəifləyə və yanlışa qapıla bilər. Beləliklə də, baxığımız b vəziyyətlərin hamısında hansısa üzvi , ya da psixi kökü olsn səbəbdən insanın diqqəti zəifləyir və o, gördüyü işdə yanlışlığa yol verr.

Deyəsən, bu deyilən sözlərdən psixoanalizin işinə yaraya biləcək nələrsə tapmaq çox çətindir. Bu isə bizi başladığımız buaraşdırmanı yarımçıq qoymağa yönəldə bilər. Ancaq məsələyə birazca dərindən yanaşanda , yanılmaların heç də hamısının diqqəttin yayınması nəzəriyyəsi ilə yozula bilmədiyi üzə çıxır, hərhalda burada təkcə elə diqqətin yayınması faktorunun rol oynamadığı aydın olur. Aparılan sınaqların göstərdiyinə görə, yanılmalar və unutmalar yorğun olmayan, diqqəti yayınmayan, həyəcanlanmayan adamlarda da baş verir və yanılmalardan sonra onların adına yorğunluq , həyəcan kimi durumların yazılması yanlışdır, çox vaxt onlarözləri də heçbir fiziki gərginlik olmadan yanıldıqlarını boyunlarına alırlar. Doğrudan da , bütün bu olayların səbəblərini ancaq diqqətin üstünə yükləmək, diqqətin güclü olduğunda işlərin düz, zəif olduğunda isə yanlış görüldüyünü deməyn özü də gerçəkliyə uyğun deyildir. Bəlli olduğu kimi , çoxsaylı elə işlər vardırki, onlar avtomatik olaraq görülsə də, inamla və yanılmadan  yerinə yetirilir , habelə onların baş tutması üçün çox az diqqətli olmaq da yetərlidir. Tutalım, gəzməyə çıxanda düşünmədən yeriyirsən, ancaq azıb eləmədən istədiyin yerə gəlib çıxırsan . Hər halda, çox hallarda bu belə olur. Yaxşı pianoçu hansı anda pianinonun  hansı dilini basacağını düşünmədən çalır. Düzdür , o da hansısa halda yanıla bilər, ancaq barmaqlarını hansı dillərə toxundurmağa diqqət yetirmədən çalmaq , elə çalmağa yönələn diqqətin zəifliyi kimi dəyərləndirilə bildiyindən, onda gərək belə virtuoz çalğıçılar yanılmağın başlıca səbəbi sayılan bu “ diqqət zəifliyi”ndən daha çox yanlışlara yol verəydilər. Biz isə gerçəklikdə bunun büsbütün tərsii görürük : görülən çox işlər onları diqqəti gərginlədirmədən yerinə yetirəndə daha asan başa gəlir, onları düzgün yerinə yeirmək üçün diqqəti gərginləşdirmək isə çoxlu yanılmalara gətirib çıxarır. Bu halı “ həyəcanlanmaq” la əlaqələndirmək istəsək , onda bu “ həyəcan” ın nə üçün ürəkdən görməək istədiyimiz bir işdə diqqətli olmağımıza yardım etmədiyi anlaşılmaz qalır. Əyər hansısa çox önəmli bir nitqdə , yaxud da ciddi bir danışıqda yanılaraq demək istədiyinin büsbütün tərsi olan bir sözü deyirsənsə ,bunun psixofizioloji , yaxud da diqqətin yayınması səbəbi ilə necə baş verdiyini tapmaq olmur.

Tutalım, hansısa sözü unutduğun zasman qanın bərk qaralır , necə olursa olsun, o sözü xatırlamağa çalışırsan və bu istəyindən ayrıla bilmirsən. Onda nəyə görə belə bir sıxıntı keçirən insan bütün diqqətini toplayıb o sözü tapmağa çalışsa da , özünün dediyi kimi “ dilinin ucunda olan” bu söz yadına düşmür, ancaq birdən kimsəbu sözü deyəndə o andaca bu sözü xatırlayır? Yaxud birdən bir yanılmanın ardınca başqaları da gəlir, onlar bir-birinə qoşularaq artmağa başlayır. Tutalım, birinci dəfə hansısa görüşə gedəcəyini unudursan, soruşandan bu görüşə 2-ci dəfə gedəndə onu unutmayacağına bərk söz versən də görüş baş tutmur, sən demə, indi də görüşün vaxtını qarışdırmısan. Yaxud unutduğun sözü dolayı yolla xatırlamaq istəyəndə bu dəfə həmin sözü xatırlamaq üçün gərəkli olan ikinci bir sözü unudursan. Bu ikinci sözü xatırlamaq istəyəndə isə üçüncü bir söz yaddan çıxır və s. Yazıdakı yanılmalarda da mətni yazan, yaxud kitab çapı üçün  şirifləri yığan insanla da buna oxşar hadisələr baş verir. Deyilənə görə, belə bir yazı yanılması çox adlı-sanlı bir sosial –demokrat qazetini olduqca pis bir duruma salıbmış. Bu qazetdə, hansısa çox təntənəli mərasimlə bağlı yazıda belə bir bildiriş varmış: “ Mərasimə qatılanlar arasında əlahəzrət korprins də var idi “ burada taxt-tacın varisi, “vəliəhd” anlamında olan “ kronprins” yerinə “ qarğıdalı prins “ anlamıı verən “ korprins” yazılmışdır. Sonrakı gün qəzet buraxdığı yanlışa görə üzr istəyərək bu cümlədəki “ kornprins”sözünün “ knopprins “ ( düymə prins) kimioxunmalı olduğunu yazmaqla daha bir yanlışa yol vermişdi. Adətən,belə hallarda mövhumi qara qüvvələrin rolundan danışır, qəzetin mətbəə şiriftlərinin şər ruhların təsirinə düşdüyünü deməyi sevirlər, bunlar artıq psixoanalizin araşdırma mövzusu olmayan şeylərdir.

Mən bilmirəm, siz insanları sözdə yanılmağa şəkməyin, başqa sözlə desək, bunu onlara aşılamağın mümkünlüyünü bildirirsinizmi? Bununla bağlı indi lətifə kimi söylənən bir hadisə də danışılır: “ Səhnədə yeni olan bir aktyora “ Orleanlı bakirə” dramında baş rollardan birini verirlər; O, bir yerdə kralın yanına gəlib konnetablin öz qılıncını göndərdiyini deməli di. Məşq zamanı baş rolu oynayan aktyor bu , yeni olduğu üçün sıxılan və utanan aktyorla zarafat edir , bir neçə dəfə bu sözü dəyişib “ konfortabl” öz atını göndərdi şəklində deyir. Tamaşa zamanı bu qaragünlü aktyor doğrudan da çaşıb , bu sözü baş rolu oynayan aktyorun ona aşıladığı kimi deyir, baxmayaraq , tamaşadan öncə ona zarafatla deyilən bu sözü dilinə gətirməməklə bağlı xəbərdarlıq da olmuşdur “

Yanılmaların belə kiçik özəlliklərini yalnız elə diqqətin yayınması ilə aydınlaşdırmaq mümkün deyildir. Ancaq bu deyilənlər diqqətlə bağlı olan nəzəriyyənin yalan olduğunu da göstərə bilmir.

 

mənbəə : Z.Freyd -psixoanaliz , bölüm- yanlmalar 1

82 ŞƏRH

 1. Məqalə kifayət qədər yaxşı alınıb amma sıx-sıx buraxılmış orfoqrafik xətalar oxuyucunun fikrini yayındırır.

 2. I simply want to mention I am just all new to weblog and honestly liked your blog. Likely I’m want to bookmark your blog . You definitely come with superb articles and reviews. Appreciate it for sharing with us your web site.

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. I simply wish to inform you you that I am new to putting up a blog and really cherished your page. Quite possibly I am going to save your blog post . You literally have great article content. Be Thankful For it for share-out with us your very own blog report

 7. I and also my friends appeared to be looking through the best secrets from your website and unexpectedly I had an awful feeling I had not thanked the blog owner for those secrets. All the ladies are already for that reason happy to see all of them and now have definitely been using them. Appreciation for simply being very accommodating and for going for variety of incredible useful guides most people are really desirous to learn about. My personal sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

 8. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 9. I’ve learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to make this type of wonderful informative web site.

 10. Thanks a lot for providing individuals with a very marvellous chance to discover important secrets from here. It’s usually so amazing and also full of a lot of fun for me and my office colleagues to visit your site at least thrice in a week to read the newest items you have got. Not to mention, we are certainly amazed for the spectacular information you give. Some 4 facts in this post are in fact the most effective I’ve had.

 11. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 12. hi!,I really like your writing so so much! proportion we communicate extra about your post on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem. May be that’s you! Taking a look forward to peer you.

 13. You are my aspiration , I have few blogs and sometimes run out from to brand.I conceive this site has got some real good information for everyone. “Philosophy triumphs easily over past evils and future evils but present evils triumph over it.” by La Rochefoucauld.

 14. Thanks, I’ve just been searching for information about this subject for ages and yours is the best I’ve found out so far. But, what concerning the conclusion? Are you sure concerning the source?

 15. Normally I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice article.

 16. Some really superb content on this internet site, regards for contribution. “When he has ceased to hear the many, he may discern the One – the inner sound which kills the outer.” by H Hahn Blavatsky.

 17. I will right away take hold of your rss feed as I can not find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I may just subscribe. Thanks.

 18. you’re in reality a just right webmaster. The web site loading pace is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic task in this subject!

 19. Many thanks for the information included as well as the photos, we were looking for particular things today and also took care of to locate your blog, we are leaving these comments to guarantee that you keep writing even more info such as this

 20. Hi, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer, would test this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a large element of other people will leave out your magnificent writing due to this problem.

 21. Someone essentially lend a hand to make severely posts I would state. This is the first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this actual post incredible. Fantastic task!

 22. A person essentially assist to make significantly posts I’d state. This is the first time I frequented your web page and so far? I surprised with the research you made to make this particular publish amazing. Fantastic job!

 23. Just a smiling visitant here to share the love (:, btw great style. “Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler.” by Albert Einstein.

 24. A lot of thanks for all your hard work on this blog. My mother loves doing investigation and it is obvious why. Almost all hear all concerning the dynamic tactic you create practical items through the blog and as well cause participation from the others about this article and our child has been being taught a lot of things. Take advantage of the rest of the new year. Your doing a fabulous job.

 25. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 26. Wow, marvelous blog format! How long have you been running a blog for? you made running a blog glance easy. The total glance of your site is fantastic, let alone the content!

 27. Just desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 28. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! “Never let inexperience get in the way of ambition.” by Terry Josephson.

 29. Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 30. Simply wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 31. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 32. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 33. I together with my friends have already been checking the great recommendations on your site then unexpectedly I got an awful feeling I never expressed respect to the website owner for those secrets. All the women appeared to be consequently joyful to read through them and now have unquestionably been having fun with these things. Appreciation for truly being well thoughtful and also for obtaining these kinds of outstanding useful guides millions of individuals are really eager to discover. My sincere apologies for not saying thanks to earlier.

 34. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 35. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 36. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 37. certainly like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth on the other hand I’ll certainly come again again.

 38. Thanks, I have recently been looking for info about this subject for a while and yours is the best I’ve came upon so far. But, what concerning the conclusion? Are you positive about the source?

 39. Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw great design and style. “Competition is a painful thing, but it produces great results.” by Jerry Flint.

 40. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 41. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 42. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 43. I wish to express some thanks to the writer just for bailing me out of this difficulty. Just after researching through the world wide web and finding ideas which are not helpful, I assumed my life was over. Being alive devoid of the solutions to the problems you’ve sorted out as a result of your good site is a critical case, as well as those that could have in a wrong way damaged my entire career if I had not encountered the blog. The natural talent and kindness in maneuvering every item was very helpful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a solution like this. I can now relish my future. Thanks a lot very much for your reliable and amazing guide. I won’t hesitate to propose the blog to anybody who should have support about this area.

 44. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 45. You can definitely see your skills within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 46. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

 47. I simply had to thank you so much once again. I’m not certain the things I would have worked on in the absence of the type of tips and hints revealed by you relating to this theme. It previously was a challenging difficulty for me personally, however , encountering the very specialized approach you solved that took me to weep with joy. I am happy for your advice and then hope you realize what an amazing job your are accomplishing instructing some other people by way of a web site. Most likely you have never encountered any of us.

 48. Hey very nice site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info right here in the put up, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing.

 49. My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 50. Hi there, You’ve done a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

 51. Hi there, I discovered your site via Google whilst searching for a related subject, your site got here up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 52. obviously like your web-site but you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth however I will surely come again again.

 53. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin