Fobiyanın 166 növü

92

Fobiya növləri hansılardır? Ən geniş yayılan fobiya:

 

SOSİAL FOBİYA

Related image

Çox rastlanan növlərdən biri də sosial fobiyadır. Sosial fobiyası olan kəslər başqa insanların özlərini mühakimə etdiyi və mənfi qiymətləndirdiyi düşüncəsi ilə çatışmazlıq, alçaldılmış hiss edər və xəyal qırıqlığına uğrayarlar. Bu insanlar tək olduqda narahat olur və narahatlıq əlamətləri ictimai fəaliyyətlərə birbaşa aiddir. Sosial fobiyası olan insanlar, yad insanlarla söhbət etmək və ya hərəkət etməkdən çəkinərlər. Yanlış bir şey edəcək, söyləyəcək və sanki insanlar onunla lağ edəcək, onu yadırğayacaq, alçaldığı, hər kəsin içində rüsvay olacaq kimi hiss edər. Hər kəs danışarkən ona baxır. Etdiyi ən kiçik səhvlər onların gözündə çox böyükdür ki, onlar özlərini kobud hesab edirlər.

 

Sosial fobiya aşağıdakı hallarda baş verə bilər:

 

Cəmiyyət arasında danışmaq

Partiyə , yığıncağa qoşulmaq, yeni insanlarla görüşmək kimi ictimai fəaliyyətlər

Bir iş edərkən başqaları tərəfindən baxılmaq

Özümüzdən vəzifəcə və ya yaşca böyük insanlarla ünsiyyət zamanı

Qarşı cinslə tanışlıq v söhbət zamanı

İctimai tualetlərin istifadə edilməsi

Telefonda danışmaq

Başqalarının yanında yazı yazmaq

Hər kəsin içində üzünün qızarması

 

Bu xəstələrin qorxduğu şərtlərə cavab verdikləri təqdirdə narahatlıqların daha çox olması ehtimalı vardır. Məsələn sosial fobiyası olan bir şagird dərs izah etməyə qalxdığında dili tutulur, üzü qızarar, söyləyəcəklərini unudar, hər kəs ona baxırmış kimi gələr və bu səbəblə performansı düşər. Bu xəstələr qorxularının mənasız olduğunu bilirlər, lakin onlar qorxularının qarşısını ala bilmirlər. Sosial fobiya utancaqlıqdan ayrılmalıdır.

 

Sosial fobiyasıolan insanların ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti də çətinliyi eşitməmək üçün etdikləri bu qaçınma davranışlarıdır.Utanğac insanlar yeni bir mühitə girdiyində çətinlik duya bilərlər lakin çətinliyə girməmək üçün ictimai fəaliyyətlərini bir növ olduğu kimi sərgilmirlər . Xəstələrin hiss etdikləri narahatlıq çox şiddətli olmaqda və bu duyğuları yaşamamaq üçün müraciət etdikləri qaçınma davranışları bu kəslərin evdə, işdə, məktəbdə və digər ictimai mühitlərdə performansını salmaqda və əlaqələrin pozulmasına gətirib çıxarmaqdadır. Nəticədə ortaya çıxan sosial izolyasiya tez-tez depressiyaya gətirib çıxarır.

 

Fobiyaların başqa bir çox növü də var.

 

 

Ablutofobiya: yuyulma qorxusu

Ağırofibiya: küçələrdə və ya küçələrdə keçmək qorxusu

Agorafobi: açıq yer və ya izdihamdan qorxma

Ailurofobiya: pişik qorxusu

Akluofobi: qaranlıq qorxusu

Acrophobia: yüksək yerlərdə qorxu

Akustika: müəyyən səslərin qorxusu

Algofobi: əzab qorxusu

Amaksofobi: avtomobil qorxusu (və ya vasitə)

Amatofobiya: toz qorxusu

Amnesiya: yaddaşını itirmək qorxusu

Amfobiya: əlamətdar obyektin qorxusu

Anatidaephobia: hisslər / ördəklər tərəfindən izlənilmək qorxusu

Anemofobi: fırtına qorxusu

Antrofobiya: daşqından qorxma

Antropofobiya: insanlar qorxusu

Apifobi: arı qorxusu

Aracnofobi: hörümcəklərin qorxusu

Aritmofobiya: ədədlərdən qorxmaq

Asimmetrofiya: Simmetrik olmayan şeylərdən qorxma

Astenofobiya: zəif olmaq qorxusu

Astrafobiya: göy gurultusu qorxusu

Ataxphobia: səliqəsizlik qorxusu

Atelopiya: mükəmməl olmaq qorxusu

Aviofobi: uçuşdan,təyyarədən qorxma

Ballistophobia: silah və ya güllə qorxusu

Bathophobia: dərin qorxu, yüksək binaların keçməsi qorxusu

Batcafophobia: bir qurbağa, və ya cüt yaşayan heyvanlardan qorxu

Belonefobi: iynələrdən qorxma

Bibliofobiya: kitab qorxusu

Botanofobiya: bitkilərin qorxusu

Bromidrosifobi: bədən qoxusundan qorxma

Brontofobiya: göy gurultusu qorxusu

Datafobi: qorxma

Dentofobiya: diş qorxusu

Dermatopatofobiya: dəri xəstəliklərinin qorxusu

DecatriaparasCevifobi: Cümə günü gələn ayın 13-cü günü qorxusu

Eisoptrofi: aynadan qorxmaq

Elektrofobiya: elektrik qorxusu

Emetofobiya: qusma qorxusu

Entomofobiya: həşərat qorxusu

Endofobiya: geyim qorxusu

Epistaxiofobiya: burun qorxusu

Erotofobi: cinsi əlaqə qorxusu

Farmakofobiya: narkotik qorxusu

Phasmophobia: ghosts qorxusu

Febrifobi: yüksək atəş qorxusu

Filemafobi: Öpüşmək və öpmək qorxusu

Filofobiya: məhəbbətdən qorx, sevgi qorxusu

Fobofobi: qorxu qorxusu

Fotofobi: işıq qorxusu

Gametophobia: evlənmək qorxusu

Gefirofobi: keçid körpüləri qorxusu

Gerontofobiya: yaşlıların qorxusu və ya yaşlanma

GladysFobo: camaatın qarşısında danışma qorxusu

Haptophobia: toxunulma qorxusu

Harpaksofobi: cinayət və ya oğru qurbanı olmaqdan qorxur

Heliophobia: günəş qorxusu

Image result for Heliophobia

Hematofobiya: qan qorxusu

Herpetofobi: sürünənlərin qorxusu

Heterophobia: Heteroseksuallardan qorxma, nifrət

Hidrophobic: su qorxur, üzmək və ya boğmaq

Hipofobiya: nəm və ya yağış qorxusu

Hypegyeaphobia: məsuliyyət qorxusu

Hipnofobi: yatmaqdan qorxma

Hipofobiya: atların qorxusu

Homiklofobi: qorxu qorxusu

Homofobiya: homoseksualizm qorxusu

Christianophobia: xristian və xristianlardan qorxu

İtirofobi: balıq qorxusu

İslamofobiya: İslam və Müsəlmanlardan qorxma

Jinfobiya: qadınlardan qorxma

Yaponiyafobiya: Yaponlardan qorxmaq

Kainatetefobiya: yenilik qorxusu

Cacofobiya: çirkinlik qorxusu, çirkin şeylər

Kakorafiyafobiya: uğursuzluq qorxusu

cancerfobiya: xərçəng olma qorxusu

Kardiofobiya: ürək xəstəliyindən qorxma

Cataglefobiya: istehza qorxusu

Kimofobiya: kimyəvi maddələrin qorxusu

Xanofobi: qaranlıq qorxusu

Keyfobiya: soyuq və qış qorxusu

Kinofobiya: itlərin qorxusu

Climacticophobia: qorxu pilləkənlərdən və ya pilləkənlərdən düşmək

Klaustrofobiya: qapalı yer qorxusu. Lift, düz tavanlar, dəhlizlər, qapılar və dolu avtobuslar , yeraltı keçidlər, alt keçidlər və kilidli otaqlar olan otaqlar, onlar üçün dəhşətli yerlərdir. Xəstənin əsas qorxusu bu yerlərdə tələf olunmaq, nəfəs almaq və boğulmaqdır.

Koulrofobiya: klounların qorxusu

Koumpounofobiya: düymələr qorxusu

Kremnofobiya: yüksək yamaclarda və qayalarla qorxu

Kristofobiya: donma və dondurma qorxusu

Xronomorfofobiya: saat qorxusu

Xanthofobiya: sarı rəng qorxusu

Ksenofobiya: yad insanlardan qorxu

Xylofobiya: ağac və ya meşə qorxusu

Limnofobiya: göllərin qorxusu

Lytikafobiya: məhkəmə və məhkəmə qorxusu

Logofobiya: müəyyən sözlərdən qorxmaq

Lokofobiya: ağ rəng qorxusu

Manyofobiya: dəhşətə getmək qorxusu-dəli olmaq qorxusu

Mastiqofobiya: cəzalandırılma qorxusu

Mexanofobiya: maşın qorxusu

Melanofobiya: qara tonlardan qorxma

Mikrobiofobiya: mikroorqanizmlərin qorxusu

Mizofobiya: çirklənmə qorxusu

Monofobiya: təklik qorxusu

Musofobiya: siçan qorxusu

Necrofobiya: bədən qorxusu

Nelfobiya: şüşə qorxusu

Niktofobiya: gələcək qorxusu

Nozokomofobiya: xəstəxanadan qorxu

Nudophobia: çılpaqlıq qorxusu

Negrophobia: Siyasdan qorxaraq

Obezofobiya: yağ alma qorxusu (köklük)

Okphobia: vasitə qorxusu

Ornitofobiya: quşların qorxusu

Orophobia: dağdan enmə qorxusu

Osmofobiya: müəyyən qoxular qorxusu

Otofobiya: boş yerlərdə tək olma qorxusu

Panfobi: hər şeydən qorxma

Papirofobi: kağız qorxusu

Paraskavedekatriafobi: ayın on üçü və cümə günündən qorxur

Pathophobia: xəstə olmaq qorxusu

Pedophobia: uşaq qorxus

Pyrofobi: yanğın qorxusu

Plakofobiya: məzar daşlarının qorxusu

Pogonophobia: saqqallı və ya saqqallı insanlar qorxusu

Politophobia: siyasətçilərdən qorxmaq

Porfirofobiya: bənövşəyi rəng qorxusu

Potampbobi: çaylar və su axınlarının qorxusu

Potofobi: spirtli içkilərdən qorxma

Pteronofobiya: quş tüklərinin qorxusu

Radiofobiya: X-lərdən qorxma.

Ranidafobi: qurbağalardan qorxur

Selenofobiya: ay qorxusu

Siderofobi: ulduzların qorxusu

Symmetrophy: simmetriya qorxusu

Skiofobi: kölgələrdən qorxun

Sosiofobiya: cəmiyyətdən, ümumiyyətlə insanlar qorxusu

Soteriofobi: başqalarına ehtiyacı olan qorxu

Tafefobi: diri-diri basdırılma qorxusu

Taxofobiya: yüksək sürətdən qorxma

Talasofobiya: dənizdən və okean qorxusundan

Tantofobiya: ölüm qorxusu

Texnofobi: texnologiyadan qorxma

Teratofobiya: Hamilə qadın bir deformasiya olunan, çirkin bir uşaq doğurmaqdan qorxur

Termofobi: istilik qorxusu

Testophobia: test və ya imtahan qorxusu

Topofofiya: hamilə qalma və doğuşdan qorxma

Tomophobia: cərrahiyyə qorxusu

Toxifobi: zəhər qorxusu

Topofobiya: müəyyən yerlərdə qorxu

Transfobiya: transseksual və transseksual insanlar qorxusu

Traumatophobia: yara qorxusu

Trikinofobiya: qida zəhərlənməsi qorxusu

Triskaidekafobi: 13 sayından qorxu

Trypanophobia: aşılanmaq və ya infeksiya qorxusu

Trichopathophobia: saç xəstəliklərinin qorxusu

Tripofobi: dəlik qorxusu

Urophobi: boşluq qorxusu

Venerefobi: vərəm xəstəliklərinin qorxusu

Venus travisi: gözəl qadın qorxusu

Vermifobi: qurdlar qorxusu

Ksenofobiya: kənar qorxu

Zelophobia: qısqanclıq qorxusu

Image result for Zelophobia

Zoophobia: heyvan qorxusu

 

Qaynaq:  http://www.nurmeric.com/fobi-cesitleri-nelerdir?-46s.html

Fobi nedir? Nedenleri ve tedavi yolları nelerdir?

 

92 ŞƏRH

 1. I just want to mention I am new to weblog and honestly enjoyed your web site. More than likely I’m want to bookmark your website . You absolutely come with very good articles and reviews. Kudos for sharing with us your website.

 2. I really desire to show you that I am new to writing a blog and genuinely cherished your site. Most likely I am inclined to store your blog post . You really have stunning article blog posts. Admire it for sharing with us your very own url document

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. you’re actually a just right webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a magnificent process on this subject!

 6. A person necessarily help to make seriously articles I might state. This is the first time I frequented your web page and so far? I surprised with the analysis you made to create this particular publish amazing. Magnificent job!

 7. You can certainly see your expertise in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart. “Billy Almon has all of his inlaw and outlaws here this afternoon.” by Jerry Coleman.

 8. The subsequent time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my choice to learn, but I really thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might fix in case you werent too busy looking for attention.

 9. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 10. I just couldn’t depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person supply on your guests? Is going to be back steadily to investigate cross-check new posts.

 11. naturally like your website however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the reality then again I will surely come back again.

 12. Appreciate it for helping out, wonderful info. “Our individual lives cannot, generally, be works of art unless the social order is also.” by Charles Horton Cooley.

 13. Thank you for sharing excellent information. Your web-site is so cool. I’m impressed by the info that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles.

 14. hello!,I like your writing very a lot! share we communicate extra approximately your article on AOL? I need a specialist in this house to unravel my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 15. hi!,I like your writing very a lot! proportion we be in contact more about your post on AOL? I need an expert in this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to see you.

 16. Hello very cool site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m happy to seek out a lot of helpful info right here in the put up, we want work out more techniques in this regard, thanks for sharing.

 17. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 18. Normally I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 19. I got what you mean , regards for putting up.Woh I am happy to find this website through google. “It is a very hard undertaking to seek to please everybody.” by Publilius Syrus.

 20. What i don’t understood is actually how you are now not actually much more well-favored than you might be now. You’re so intelligent. You realize thus significantly when it comes to this matter, made me in my opinion believe it from a lot of varied angles. Its like women and men are not fascinated except it¡¦s something to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. All the time care for it up!

 21. A person necessarily lend a hand to make significantly posts I’d state. This is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this actual submit extraordinary. Wonderful process!

 22. F*ckin’ amazing things here. I am very happy to look your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 23. I needed to write you the very small note just to thank you yet again for the magnificent secrets you have shown on this website. It is surprisingly open-handed with people like you to grant openly just what most people would’ve distributed as an e-book to earn some cash on their own, particularly considering the fact that you might have done it if you wanted. These concepts additionally acted to become a fantastic way to comprehend other people have the same dreams just as mine to know the truth great deal more concerning this matter. I think there are a lot more enjoyable instances ahead for many who looked over your site.

 24. I wish to express my passion for your kindness giving support to visitors who really need guidance on this important question. Your personal dedication to passing the message around became remarkably beneficial and has made professionals much like me to reach their pursuits. This insightful facts indicates a whole lot a person like me and somewhat more to my fellow workers. Best wishes; from everyone of us.

 25. Thanks , I have recently been looking for information approximately this subject for ages and yours is the best I have discovered so far. However, what about the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 26. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 27. Merely wanna comment on few general things, The website design is perfect, the articles is real excellent. “In business school classrooms they construct wonderful models of a nonworld.” by Peter Drucker.

 28. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 29. I want to express appreciation to you for bailing me out of this matter. After researching throughout the search engines and seeing concepts that were not helpful, I figured my entire life was over. Living without the strategies to the difficulties you’ve solved as a result of this guideline is a crucial case, as well as the ones which could have negatively affected my career if I hadn’t noticed your blog. The talents and kindness in controlling all the pieces was helpful. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a subject like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks so much for your professional and sensible help. I will not think twice to suggest your web page to anyone who will need guidelines about this topic.

 30. Hi, Neat post. There’s a problem with your web site in internet explorer, could check this¡K IE still is the market chief and a large part of other people will leave out your magnificent writing because of this problem.

 31. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 32. I just couldn’t go away your site before suggesting that I really enjoyed the standard information an individual supply on your guests? Is going to be again ceaselessly to check out new posts.

 33. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific web site.

 34. You actually make it appear really easy along with your presentation but I in finding this matter to be actually something that I think I’d by no means understand. It seems too complex and extremely vast for me. I am looking forward in your subsequent put up, I¡¦ll try to get the hold of it!

 35. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 36. I really need to tell you that I am new to online blogging and extremely adored your page. Probably I am probably to store your blog post . You undoubtedly have fabulous article content. Acknowledge it for expressing with us the best blog document

 37. Hi here, just turned out to be receptive to your web page through Search engine, and realized that it’s quite entertaining. I will like should you retain this post.

 38. of course like your website but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the reality then again I will surely come again again.

 39. You really make it seem really easy along with your presentation but I find this matter to be really something which I think I’d never understand. It kind of feels too complex and very vast for me. I am looking forward to your next put up, I¡¦ll try to get the dangle of it!

 40. Hi, Neat post. There is an issue along with your web site in web explorer, would test this¡K IE nonetheless is the market leader and a big element of other people will omit your fantastic writing because of this problem.

 41. Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great site.

 42. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is really annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 43. I believe this web site has got some rattling superb info for everyone. “A kiss, is the physical transgression of the mental connection which has already taken place.” by Tanielle Naus.

 44. you are in point of fact a just right webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a magnificent process on this matter!

 45. I am not certain the place you’re getting your information, however great topic. I needs to spend a while learning more or figuring out more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

 46. I wanted to put you that very little note to help say thanks the moment again for the breathtaking secrets you have shared on this page. This has been incredibly generous with you to deliver publicly exactly what a lot of people could have offered for sale for an ebook to help with making some dough for their own end, most notably since you could possibly have done it if you considered necessary. The tips additionally worked to be the good way to be sure that most people have a similar keenness really like my very own to know a lot more when it comes to this issue. I am sure there are many more fun periods up front for many who scan through your site.

 47. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 48. Hi, Neat post. There is a problem with your site in web explorer, might check this¡K IE still is the marketplace leader and a good part of people will omit your wonderful writing because of this problem.

 49. I really enjoy examining on this web site , it contains good blog posts. “It is easy to be nice, even to an enemy – from lack of character.” by Dag Hammarskjld.

 50. You really make it appear so easy together with your presentation however I find this topic to be really something that I feel I’d never understand. It seems too complex and very large for me. I am taking a look forward on your subsequent publish, I will try to get the cling of it!

 51. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 52. Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 53. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 54. I intended to create you a bit of note in order to give many thanks over again about the remarkable strategies you’ve shown at this time. It is surprisingly open-handed with people like you to offer extensively all some people could possibly have distributed as an ebook to earn some money on their own, notably seeing that you might have tried it if you ever considered necessary. Those points in addition served to become a easy way to be certain that other people have a similar dreams just like my very own to realize a whole lot more when it comes to this problem. I’m sure there are lots of more pleasant occasions in the future for folks who examine your blog post.

 55. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 56. Usually I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 57. Good website! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 58. It is in point of fact a great and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 59. hello!,I love your writing very so much! share we be in contact extra about your article on AOL? I need a specialist in this area to solve my problem. May be that is you! Having a look forward to look you.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin