Aqressiya nədir ?

87

Şərti olaraq aqressiyanı 2 növə bölürlər:

 • Düşmənçilik məqsədilə, kiməsə zərər yetirmək üçün;
 • İnstrumental -məqsədə çatmaq üçün;

Bütün tarix boyu bəşəriyyət qəddarlıq, zorakılıq, qəsdlər,dağıntılar və digər destruktiv əməllər şəklində özünü göstərən və insanlara fiziki və mənəvi iztirablar gətirən hallarla qarşılaşır. Biz, demək olar ki, hər gün kütləvi informasiya vasitələrindən insanların aqressiv davranışının təcəssümü olan cinayətlər, müharibələr,terror aktları haqqında məlumat alırıq. Aqressiyanın tibbi aspektlərindən söz açılarkən, ilk növbədə psixi patalogiya ilə bağlı olan aqressiya nəzərdə tutulur. Psixi xəstələrin aqressiyası müharibələr zamanı törədilən zorakılıqdan müqayisə olunmaz dərəcədə az olsa da , nəzərə almaq lazımdır ki, psixi xəstəxanaların pasientlərinin 10 %-də bu və ya digər aqressiv tendensiyalar müşahidə olunur. Təəssüf ki, aqressiya anlayışının özü, ona dəqiq tərif vermək cəhdləri zamanı ciddi ziddiyyətlər doğurur. Belə ki, bir çox hallarda , digərləri üçün təhlükəli olan və onlara zərər yetirən , istənilən davranış aqressiya kimi qiymətləndirilir. Lakin sürücünün diqqətsizliyi üzündən baş vermiş və insan tələfatı ilə nəticələnən, qəsdən törədilməyən avtomobil qəzası, bir qayda olaraq, aqressiv əməl hesab olunmur.

Aqressiv davranışı insan psixikasının hər hansı konkret sferası ilə bağlamaq daha böyük çətinliklərlə rastlaşır. Bəzən aqressiya emosional sferanın məhsulu kimi nəzərdən keçirilir. Burada ön planda nifrət və qəzəb kimi emosional hallar – affektlər durur. Lakin belə olan təqdirdə soyuqqanlı şəkildə fəaliyyət göstərən muzdlu qatilin hərəkətləri aqressiya sayılmamalıdır. Bu isə cəfəng görünür. Aqressiyanı motiv ilə əlaqələndirmək cəhdləri də inandırıcı görünmür. Məsələn, valideynlərin uşağını hər hansı bir dəcəlliyinə görə tənbeh etməsini kimsə aqressiya adlandıra bilməz. Halbuki burada qəsdən zərər yetirmək motivi şübhəsizdir. Ən nəhayət, aqressiyanın koqnitiv proses nöqteyi –nəzərindən qiymətləndirmək də həmişə mümkün olmur. Bir çox hallarda aqressiya xoşməram , müsbət münasibət bəslənilən yaxın adamlara qarşı yönəlmiş olur.

Aqressiv davranışın çoxlu miqdarda müxtəlif variantlarının mövcudluğunu və hərhansı hərəkətin aqressiya sayılıb-sayılmadığının dəqiq müəyyənləşdirilmədiyini nəzərə alaraq , Buss (1976) tərəfindən verilmiş aqressiv davranışın çoxxətli təsnifatından istifadə etmək məqsədyönlü görünür. Bu sxemə görə aqressiv hərəkətlər 3 xətt üzrə təsnif olunur:

Fiziki-verbal , aktiv-passiv, birbaşa-dolayı.

Aqressiv davranışın psixoloji determinantları

Aqresssiyanın təbiətini aydınlaşdıran konsepsiyalardan biri də instinktlər haqqında təlimdir. Nobel mükafatı laureatı Lorens heyvanlarda aqressiv davranışı tədqiq edərkən belə nəticəyə gəlmişdir ki, yaşamaq uğrunda mübarizədən başlanğıc götürən xüsusi aqressiv təzahürlər təkamül nöqteyi-nəzərindən güclü və həyat qabiliyyəti fərdlərin sağ qalıb çoxalmasını təmin etmək əhəmiyyəti daşıyır. Aqressiv davranış Lorensin hipotezinə görə, toplanmış aqressiv enerjinin çıxarılmasını təmin edən və ya tormozlayan xüsusi xarici amillərdən asılıdır. Onu da qeyd edək ki, öz aqressiv instinktlərini cilovlamaq qabiliyyəti qurbanlara ciddi xəsarət yetirmək imkanları ilə bağlıdır. Məsələn, pələng, aslan, ayı kimi vəhşi heyvanlar güclü cilovlayıcı başlanğıca malik olduqlarından öz növünün nümayəndələrinə çox nadir hallarda hücum edirlər. Daha az təhlükəli canlı olduğundan insanlarda aqressiv instinktlərini cilovlamaq qabiliyyəti də zəifdir. Lakin silahın ixtirasından sonra onların xəsarət yetirmək imkanları ölçüyəgəlməz dərəcədə artdı. Lorens yazır : “İnsan bir-biri ilə mübarizə aparan heyvanlara bənzəməklə yanaşı onunla unikaldır ki, o , öz cəmiyyəti üçün yaramayan yeganə varlıqdır”.  Eyni zamanda bu məntiqi hipotez aqressivlik olmadan “nə elmin ,nə mədəniyyətin, nə də digər insan xarüqələrinin “ mümkün olmasını iddia edir. Təsvir olunan hipotezin tənqidçiləri haqlı olaraq bildirirlər ki , heyvanların müşahidəsindən alınan nəticələr avtomatik olaraq insanlara şamil edilə bilməz. Bundan əlavə, heyvanlardan fərqli olaraq, insanlar sülhsevərlik, xeyirxahlıq, mərhəmət ,qarşılıqlı yardım kimi xüsusiyyətlərə də malikdirlər. Həmin xüsusiyyətlər uyğunlaşma nöqteyi-nəzərindən aqressivliyə nisbətən daha vacib rol oynayır.

Aqressivliyin təbiətini instinkt mövqeyindən izah edən digər konsepsiya psixoanalizin nümayəndələri tərəfindən təklif olunmuşdur. Freyd hələ 1920-ci ildə belə qənaətə gəlmişdi ki, insanda dağıtmağa və həyatı məhv etməyə yönəlmiş xüsusi instiktiv meyl mövcuddur. Aqressiyanın formalaşmasına dair daha maraqlı fikirlər E.Fromun “ İnsanın ruhu” və “ İnsanın destruktivliyinin anatomiyası” əsərlərində şərh olunmuşdur. From aqressiyanı xoşxassəli və bədxassəli növlərə bölür. Birinciyə daha çox idman yarışlarında rast gəlinən oyun aqressiyası aiddir. Burada məqsəd rəqibi öldürmək və ya yaralamaq deyil, cəldlik və məharəti nümayiş etdirməkdir. Xoşxassəli aqressiyanın daha bir növü məqsədə nail olmağa yönəlmiş özünütəsdiq meylidir. Belə aqressiya şəxsiyyətin özünü təsdiq etməsi üçün vacibdir. İşgüzar menecer, parlaq siyasətçi , cəsarətli tədqiqatçı öz məqsədinə nail olmaq üçün bucür aqressiyaya malik ola bilər. Təbii ki, məqsədi dağıtmağa deyil, həyatı qorumağa yönəlmiş müdafiə meyli də xoşxassəli aqressiyaya aiddir.

Aqressiyanın bədxassəli formalarına paxıllıq və qısqanclıq üzündən törədilmiş aqressiyalar daxil edilir. Bu zaman insan təkcə istədiyinə malik ola bilməməsi səbəbindən deyil, həmçinin başqasının buna malik olmasına görə zorakılıq əməlləri törədir.  Aqressiyanın digər növü intiqam məqsədilə keçirilən aqressiyadır. Müdafiə aqressiyasından fərqli olaraq , zərər artıq yetirildiyindən , o qorumaq funksiyası daşımır. O, artıq baş vermiş hadisəni sanki geri qaytarmaq cəhdi edir. Bu isə reallıqdan çox ecazkar məna daşıyır. İnamın sarsılması ilə əlaqədar aqressiya da mövcuddur. From yazır : “Həyata inamın itməsi nifrətə səbəb olur. İnsan sübut etməyə çalışır ki, həyat amansızdır, bütün insanlar qəddardırlar və sən özün qəddar olmalısan”. Nəhayət, aqressiyanın ən ekstremal forması kompensator aqressiyasıdır. Kompensator aqressiya özündə pozitiv qüvvələr aşkar etmək qabiliyyətindən məhrum olan insanlara xasdır. Belələri, sanki həyatda tam dəyərli yaşamaq imkanından məhrum olduğuna görə dünyadan intiqam alır. Onun məntiqi “ mən qurub-yarada bilmirəmsə , məhv etməliyəm” formuluna uyğun gəlir. Sadistin törətdiyi aqressiya kompensator aqressiyaya yaxındır. O, digər insana əzab verməklə şikarını əsas həyati keyfiyyətdən – azadlıqdan məhrum edir. Stalin, Hitler, Himler kimi destruktiv şəxsiyyətlərin tərcümeyi-halını öyrənən From insan aqressivliyi anlayışını genişləndirmişdir. Froma görə, bədxassəli aqressiyanın mənbələri aşağıdakılardır :

Nekrofiliya- Bütün cansız şeylərə meyl (cinsi). Həyata qarşı biganəlik , sadələşdirmək, bəsitləşdirmək cəhdi ;

Narsisizm- Öz şəxsiyyətinə pərəstiş, özünə vurğunluq, hamını və hər şeyi arzulara tabe etdirmək;

İnsestual sinbioz – Azadlıqdan qorxa , başqalarından asılılıq , qüvvəni şəxsləşdirmək.

Son hədd kimi adları çəkilən təzahürlər tənəzzül sindromunda birləşərək ən aqressiv davranış formasında əks olunur

Aqressiv davranışın tədqiqində digər istiqamət biheviorizmin görkəmli nümayəndəsi Bandura tərəfindən təklif olunmuşdur. Aqressiyanın formalaşmasında vacib elementlər aşağıdakılardan ibarətdir.

 1. Aqressiv davranışı mənimsəmə üsulları;
 2. Aressiyaya təhrik edən amillər ;
 3. Aqressiyanın tənzimlənməsinə cavabdeh amillər.

 

Redaktə etdi: Şəfiqə Babayeva

Mənbəə : N.V.İsmayılov, F.N.İsmayılov – Tibbi psixologiya və psixoterapiya

Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğu (PAK) Nedir?

87 ŞƏRH

 1. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 2. I merely want to notify you that I am new to posting and absolutely loved your report. Very possible I am inclined to remember your blog post . You definitely have excellent article blog posts. Love it for swapping with us your favorite url information

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 5. Great write-up, I am regular visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 6. A person necessarily lend a hand to make seriously articles I might state. That is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to make this actual submit amazing. Wonderful job!

 7. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “Do you want my one-word secret of happiness–it’s growth–mental, financial, you name it.” by Harold S. Geneen.

 8. of course like your web site however you need to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth on the other hand I’ll definitely come back again.

 9. Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 10. Thanks so much for giving everyone such a brilliant opportunity to read from this site. It’s usually very beneficial and as well , full of amusement for me and my office fellow workers to visit your web site at the very least 3 times in one week to read the latest secrets you will have. And definitely, we are actually contented concerning the splendid secrets served by you. Some 3 tips in this article are rather the simplest we have had.

 11. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 12. I like this website very much, Its a really nice spot to read and obtain information. “Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren’t.” by Margaret Hilda Thatcher.

 13. Thank you for each of your work on this website. Ellie loves getting into internet research and it is easy to understand why. All of us know all regarding the dynamic way you give informative tips and hints through your web site and as well boost participation from visitors about this area so our own simple princess has always been understanding so much. Have fun with the remaining portion of the year. You are conducting a great job.

 14. I genuinely enjoy studying on this website , it has got wonderful content . “For Brutus is an honourable man So are they all, all honourable men.” by William Shakespeare.

 15. I have read some just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to make this sort of magnificent informative site.

 16. I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 17. What i do not understood is in reality how you’re not actually much more neatly-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You understand thus significantly when it comes to this matter, produced me in my view imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t fascinated except it’s one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time deal with it up!

 18. Whats up very nice website!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI am happy to search out so many useful information here within the submit, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 19. You could certainly see your expertise within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 20. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is actually a tremendous site.

 21. I think this is among the most vital information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 22. I precisely wished to say thanks once again. I do not know what I might have worked on in the absence of these ways revealed by you directly on that industry. Entirely was the depressing scenario in my opinion, however , considering a well-written mode you processed the issue forced me to jump for delight. I’m happy for your information as well as hope that you really know what a great job your are accomplishing training the mediocre ones by way of a site. I’m certain you haven’t got to know all of us.

 23. Thanks , I have recently been looking for information about this subject for ages and yours is the greatest I have came upon so far. However, what about the bottom line? Are you sure about the supply?

 24. My spouse and i felt so comfortable that Albert managed to do his analysis through the precious recommendations he gained when using the web page. It’s not at all simplistic to simply possibly be making a gift of tricks which usually other people might have been making money from. And we also consider we have you to give thanks to for that. All of the explanations you have made, the straightforward site navigation, the relationships your site make it easier to instill – it’s everything powerful, and it’s really facilitating our son and us reckon that that theme is amusing, which is certainly quite serious. Thank you for everything!

 25. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. A great read. I’ll definitely be back.

 26. I would like to express appreciation to this writer for rescuing me from such a scenario. Because of searching through the online world and finding concepts which were not pleasant, I assumed my life was over. Being alive minus the answers to the problems you have resolved as a result of your entire article content is a serious case, and the kind which could have adversely damaged my entire career if I hadn’t come across your blog post. Your good talents and kindness in dealing with the whole thing was very helpful. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a stuff like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for the expert and amazing guide. I will not think twice to recommend your web sites to any individual who would need tips about this problem.

 27. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 28. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 29. I simply wanted to post a quick note to be able to thank you for these wonderful instructions you are placing on this site. My considerable internet look up has at the end been recognized with reputable insight to write about with my partners. I would claim that many of us readers actually are very much lucky to be in a fabulous network with so many wonderful individuals with interesting plans. I feel truly grateful to have seen your entire weblog and look forward to really more fabulous minutes reading here. Thanks again for everything.

 30. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect web site.

 31. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 32. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 33. I would like to express my appreciation to this writer for rescuing me from this type of circumstance. As a result of surfing around throughout the the net and seeing tips that were not helpful, I thought my entire life was well over. Being alive without the presence of strategies to the problems you have resolved by means of your entire posting is a critical case, and ones which may have negatively damaged my entire career if I had not encountered your site. Your personal skills and kindness in playing with a lot of stuff was very useful. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a solution like this. I can also at this time relish my future. Thank you so much for this impressive and amazing guide. I will not be reluctant to propose your blog post to any individual who ought to have assistance on this situation.

 34. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 35. I do consider all the concepts you’ve presented for your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for starters. May just you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 36. Thanks so much for giving everyone an exceptionally memorable chance to discover important secrets from this web site. It’s usually so great plus full of a lot of fun for me personally and my office peers to search the blog more than thrice in one week to see the newest secrets you will have. Not to mention, I’m just at all times satisfied concerning the unbelievable techniques served by you. Selected 3 facts in this article are surely the most efficient I’ve had.

 37. It’s in reality a great and helpful piece of info. I am glad that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 38. I simply had to say thanks yet again. I do not know the things that I could possibly have followed in the absence of the entire creative concepts discussed by you relating to that area. It had been an absolute frightful dilemma for me, however , viewing a expert fashion you solved it made me to leap over gladness. Extremely happier for the information and thus wish you know what a powerful job your are getting into training the rest by way of your web site. Most probably you have never got to know all of us.

 39. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 40. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 41. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web site.

 42. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web site.

 43. My spouse and i have been really comfortable Jordan managed to round up his preliminary research from your precious recommendations he grabbed from your weblog. It’s not at all simplistic to simply happen to be giving away ideas that many many people have been selling. We keep in mind we have the blog owner to give thanks to for this. All of the illustrations you made, the straightforward blog menu, the relationships you will aid to engender – it’s most great, and it’s really making our son and the family feel that this concept is pleasurable, which is extraordinarily mandatory. Thank you for all!

 44. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 45. I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 46. Usually I don’t learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great post.

 47. Generally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice post.

 48. Thank you for helping out, fantastic info. “The surest way to be deceived is to think oneself cleverer than the others.” by La Rochefoucauld.

 49. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin