Dahiləri divanə edən qadın – Lou Salome

90

Tarix ona hər zaman XIX əsrdə yaşamış 10-a yaxın intelektual kişinin baş bəlası kimi yanaşıb. Necə deyərlər, XIX əsr intelektuallarının “Lilith”i kimi ona qarşı hər zaman bir aqressiya olub. Fridrix Nitsşenin (Friedrich Wilhelm Nietzsche) qadınlara nifrət etməsinin və Rayner Mariya Rilkenin (Rainer Maria Rilke) ən gözəl şeirlərinin yazılma səbəbi, Ziqmund Freydin (Sigmund Freud) onun haqqında “onun yanına yaxınlaşan hər kəs onun səmimiyyət və itaətkarlığından çox təsirlənərdi. O, qadınlara aid heç bir zəif cəhətə, insanın malik olduğu zəif cəhətlərin isə çoxuna malik deyildi” dediyi, hər zaman da rəğbət bəslədiyi ilk psixoanalitik, “qamçılı” qadın – Lu Salome (Lou Salomé).

“Dünya sənə hədiyyə verməz, inan mənə. Bir həyat istəyirsənsə, oğurla onu”

Hər zaman həyatını öz ideal hesab etdiyi vəziyyətdə yaşayan Lu Salome cəsarət və azadlığı öz beynində yaratdığı düşüncələrə uyğunlaşdırırdı. Ətrafındakı intellektual kütləyə bir az sarsıdıcı, bir az da ilhamverici təsirləri oldu. Qadın-kişi münasibətlərində qəbul edilən normaları darmadağın etdi. Onun fikrincə, sevgi bir qadına və ya kişiyə yönəlmiş ehtirasdan çox, insanın özünə yönəlməsidır. Yəni insan bir insanı sevərkən, əslində, öz içindəki “mən”i sevir. Bir insanı qucaqladığımız zaman, əslində, biz özümüzü qucaqlamış oluruq. Bu düşüncələri ilə dövrünün bütün tabularına meydan oxuyan bu qadın, bəlkə də, məhz bu cəsarəti ilə o dövrün bütün intellektual kütləsini özünə heyran buraxmışdı. Ən çox mübahisələrə səbəb olan fikirlərindən biri isə “qadının sədaqəti onun azadlığına qoyulan ən böyük əngəldir” tezisi olmuşdu. Onun özünəməxsus sevgi anlayışı, qadın-kişi münasibətinin düşüncə sevgisi üstündə qurulması fikirləri, bəlkə də, ona aşiq olan intellektualların sevgisinin qarşılıq tapmasına imkan verməmişdi. Həmişə fiziki yox, ruhi birgəliyin tərəfdarı olmuşdu.

Tarixin onun üstünə yüklədiyi ədalətsiz yüklərdən biri də heç vaxt feminist olmaması fikri idi. “Xatirələrə daim bağlı qalacağam, amma bir kişiyə əsla!” deyirdi. Təbii ki, bu məsələdə onu qadınlar mühakimə edirdilər. Lu Andreas Salome isə, bütün insan münasibətlərində özünü digərləri ilə bərabər görürdü. Heç zaman özünü bir filosof, alim kimi tanıtmağa, məşhurlaşmağa çalışmamışdır. Onun üçün yaşamaq “təbii hadisələrin dövr etməsinə bənzər təbii bir məcburiyyət”dir. Yəni yaşamaq onun düşüncəsində metafizik zərurilikdir. Lakin heç zaman sevgini varlıq mənbəyi kimi görməmiş, ona cinsi münasibətlər sferasından yanaşmamışdır. Onun fikrincə, sevgi məhz cinsi münasibət səviyyəsinə endiyi zaman yox olur. Evlilik isə, sevginin qatilidir. Bundandır ki, Paul Ri (Paul Ree) və Nitsşenin evlilik təklifini rədd edir. Fridrix Andreyasın intihar hədəsinə görə onunla evlənsə də, öz prinsiplərinə evlilik boyu sadiq qalır. Evli olmasına rəğmən, S. Freyd və Rilke ilə münasibətdə olmağa davam edir

“Tanrıyla dost olmaq, onu qucaqlamaq, hətta yanında uzanmaq da olar.”

17 yaşında düşüncələri ilə birlikdə qucaqlaya biləcəyi tanrısını tapdı. Kahin Henrix Gilot (Heinrich Gillot) sadəqəti olmayan bu qadının eşqlərinin kölgəsində qalan yaradıcılığının, düşüncələrinin formalaşmasında mühüm rol oynadı. Gilot onun üçün din tarixi, metafizika, fəlsəfə demək idi, Leybnizə (Leibniz), Kanta (I.Kant) açılan qapı idi. Belə deyə bilərik ki, Lu Gilotun şəxsiyyətinə vurulmamışdı, sadəcə onun şəxsiyyətinin təməlində duran bilgilərə qibtə edirdi. O, həmin dərin bilgilərə aşiq olmuşdu. Əslində, Gilotda gördüyü özünə vurulmuşdu. Ona öz fərqliliyi səbəbindən qəribsəməsinə icazə verməyən Gilotun müdrikliyi olmuşdur.

Nitsşe, Ri və Lu

Anası ilə birgə səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar Romaya getmiş, anasının yaxın dostu, o dövrdə İtaliya inqilabçılarından olan Malvida von Meyzenburqun (Malwida von Meysenburg) evində qalmışdır. Meyzenburq həm Paul Rinin, həm də Nietsşenin dostu idi. Romadakı Via dela Polveriradakı (Via della Polveriera) Meyzenbuqun salonunda positivist filosof Paul Ri ilə görüşdü. Luya vurulan Ri Nitsşeyə onun haqqında yazdı. Nitsşe belə bir cavab məktubu verdi:

“Mənim əvəzimdən o rusu salamlayın. Bu ruh tipinin vurğunuyam. Gələcək on ildə ağlımda olan şeylərlə əlaqədar ona ehtiyacım olacaq. Tamamilə fərqli bir tipdə evlilik olacaqdır – ən çoxu iki illik evliliyi qəbul edə bilərəm…”

Salome və Nitsşe 1882-nin martında Romada Ri tərəfindən müqəddəs Pyotr bazilikasında (St. Peter Bazilica) görüşdürüldü. İkinci görüşündə evlilik təklifi edəndə Nitsşe 38, Lu 21 yaşındaydı. Ri isə 33 yaşında idi. Həm hər ikisinin evlilik təkliflərini rədd etdi, həm də üçünün də fəlsəfə, ədəbiyyat və incəsənət haqqında müzakirələr aparacaqları bir evdə birlikdə yaşaya biləcəkləri təklifini etdi. Volter Kofman (Walter Kaufmann) Salome, Ri ve Nitsşe arasındakı birgə yaşayışın planladıqları kimi yaxşı olmadığını, Nikosiyadakı bir binada, 1888-ci ilin payızında 3 həftə birlikdə qaldıqdan sonra ayrıldıqlarını qeyd edir. Bu 3 həftəlik qəribə birgə yaşayış Nitsşenin ailəsində böyük bir səs-soraq salmış və ona qarşı etirazlara səbəb olmuşdur. Ümumilikdə, 8 ay çəkən bu münasibət ona 1 kitab yazmağa bəs eləmişdi.

“Bir qadının elmə meyilliliyi varsa, mütləq onun cinsi quruluşunda azacıq da olsa bir problem var”

Bu sözləri Nitsşenin Salome ilə tanışlığından sonra onunla bağı dediyi düşünülür. 3 həftə birlikdə yaşadığı, qibtə etdiyi qadına sonralar nifrət etməyə, onun timsalında bütün qadınlara qarşı aqressivləşməyə başladı. Əsərlərində qadınlara qarşı bu aqressiyanı açıq şəkildə göstərmişdir.

Yeni ortaya çıxan bu yazı və cızma-qara Nitsşeyə aiddir. Salomeyə bənzədilməyə çalışılan bir qadın rəsmi və onun “qadınamı gedirsən? o zaman qamçını hazırla!” cümləsində işarə etdiyi qamçı. “Nutte”, “arschgesicht”, “viele schlampe” kimi sözlər isə həqarət və söyüş xarakterlidir.

Lu Salome və Z.Freyd

50 yaşına gəldiyində isə psixoanalitikaya maraq salan Lou Salome S.Freydə bir-birlərini tanımalı olduqları barədə məktublar yazmağa başlayır. Freydi öz bilgisi və təbiiliyi ilə özünə heyran qoyan Lu, Freydlə narsizm mövzusunda araşdırmalar etmək istəyir. 22 illik ixtisasları ilə əlqaqədar məktublaşmaları Lunun bir psixoanalitik kimi mükəmməlləşməsinə səbəb olmuşdur. Lu Salomenin ölümündən sonra: “Dəhşətli ağıl! Onun yanına yaxınlaşan hərkəs onun səmimiyyət və itaətkarlığından çox böyük təsirlənərdi. O, qadınlara aid heç bir zəif cəhətə, insanın malik olduğu zəif cəhətlərin isə çoxuna malik deyildi. Ona olan sevgi və rəğbətimi demiş olmaq istəyərdim” deyirdi.

Onu əldə edə bilən yeganə insan – Rayner Mariya Rilke 

Onları yazar və şair Yakob Vaserman (Jacob Wasserman) tanış eləmişdir. Bu zaman Rilke 21 yaşına təzəcə girmiş, Lu isə 30-lu yaşların sonuna gəlmişdi. Rilke Lou Salomedən 17 yaş kiçik idi. Dövrünün ədəbiyyat adamlarını və mütəfəkkirlərini özünə heyran edən, onları təsir altına alan Lu Salome`dən Rilkeyə də eyni təsiri göstərə bilməməsini gözləmək olmazdı, təbii ki. Rilke ilə tanış olması Nitsşe ilə tanışlığına çox bənzəyir. Biri ilə münasibətdə ola-ola başqa biri ilə tanış olmuş, Lu üçün “tək gerçəkliyim” deyən Rilke Lunun simasında bir gənc kimi ana qayğısı görmüş, özünə sığına biləcəyi bir yuva tapmışdır.

Onlar adi bir evli cütlükdən savayı daha yaxın idilər. Rilke üçün Lu, Tanrı səviyyəsində bir varlıq idi. Onun özünə olan özgüvəninə isə qibtə edirdi. Rilke ən gözəl şeirlərini məhz Luya yazmışdı. Lu onun yaradıcılığının ilham mənbəyi, təkanverici qüvvəsi olmuşdu. Eynilə də, Lu, ən gözəl şeirlərini Rilke`yə yazmışdır.

Lu Salome qəbul etdiyi ruhsal birgəliyi ilk dəfə Rilke ilə pozdu. Lakin 4 il çəkən münasibətləri dövründə sədaqəti, bağlılığı azadlığına əngəl kimi sayan Lu Salome üçün Rilke xoşagəlimli pranqadan başqa bir şey deyildi.

Bu isə Lu Salomedən tərcümə edilmiş “Sən get” şeiri:

Sən get,

Mən bir gecənin qaranlığında gizlədərəm saçlarını.

Qəlbim titrəyən əllərinin arasında döyünər,

Biraz nəmli, daha da qırmızılı.

Ümiddən mahnıları dilimə zümzümə edib,

Boş qalan tərəfimi üzdürəcəyəm dərin dənizlərimdə.

Son baxışın qalacaq əldən düşmüş, qəmgin gözlərimdə.

Sən get,

Mən bir üsyanın ətəyində gizlədərəm göz yaşımı.

Cümlələrdən dinləyərsən həsrətimi məktublarımda,

Qırılmış xatirələrimlə bəzəyərəm yatağımı.

Damla-damla axarkən gün gecəyə

Bir qurtum suya saflığını qataraq,

Məlhəm kimi sürtüb sağaldacağam yaralarımı.

Üstünə sərəcəyəm istiliyini qanayan yanlarımın.

Sən get,

Bilirsən sən,

Gəlməsən də gözləyərəm mən.

Haqqında yazılan əsərlər və çəkilən filmlər:

Kitablar:

• “Salomenin həyatı və əsərləri” – Angela Livinqston (Angela Livingstone)

• “Lu – Azad bir qadının hekayəsi” – Fransuez Yirou (Françoise Giroud)
• “Nitsşe ağlayanda” –  İrvinq Yalom (İrving Yalome)

• “Nitsşenin öpüşləri” – Lans Olsen (Lance Olsen)

Film – Nitsşe ağlayanda http://( http://www.imdb.com/title/tt0760188

 

Yaşadığı dövr ərzində 15-i roman olmaqla, 19 kitab yazdı. Bu qədər intellektualı özünə bağlayıb onların yaradıclığına, həyatına, düşüncələrinə dərindən təsir etmək üçün bir qadın Z.Freydin dediyi kimi “dəhşətli ağıl”a sahib olmalıdır. Bunu bacaran Luya ən böyük haqsızlıq məhz elə ona “femme fatale” kimi yanaşılmasıdır. Məsələn, o, “Nitsşe ağlayanda” adlı kitabda intellektual, kişiləri əvvəlcə özünə aşiq edən, sonra onlarla oyun oynayan, ruhi pozuntulara sahib olan qadın kimi göstərilmişdir. Ölmədən əvvəl isə, böyüklüyünü, dahiliyini bəyan edirmişcəsinə belə deyərək həyata gözlərini yumur:

“Düşüncələrimi sərbəst buraxsam, ağlım kimsəni tapmaz. Bütün bu olub bitənlərdən sonra yaxşısı ölməkdir.”

Mənbələr:

http://www.3ammagazine.com/3am/rapture-religion-and-madness-part-1-lou-andreas-salome-on-nietzsche/

http://www.psychomedia.it/jep/number14/mazin.htm

http://www.faena.com/aleph/articles/the-woman-who-charmed-nietzsche-freud-and-rilke/

http://dusunbil.com/nietzsche-rilke-ve-freudun-kalbini-calan-narsist-guzel-lou-salome/

https://www.brainpickings.org/2015/02/12/lou-andreas-salome-sigmund-freud-letters/

https://www.worldliteraturetoday.org/blog/cultural-cross-sections/love-lou

Redaktə etdi: Fatimə Əliyeva

 

90 ŞƏRH

 1. I just want to tell you that I am very new to blogging and site-building and actually loved your web blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog post . You actually have tremendous well written articles. Thank you for revealing your website.

 2. I just want to reveal to you that I am new to posting and clearly admired your write-up. Most likely I am probably to store your blog post . You truly have superb article blog posts. Admire it for giving out with us all of your url post

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 5. Hello very nice site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also…I am satisfied to search out a lot of helpful info here in the post, we want work out more strategies in this regard, thanks for sharing.

 6. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 7. It is actually a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 8. I intended to write you that very small note just to thank you as before relating to the great strategies you have discussed above. It is really incredibly generous of you to supply freely exactly what many people would’ve advertised for an e-book in making some dough for themselves, principally now that you could possibly have done it in case you wanted. Those thoughts also served to provide a easy way to fully grasp other individuals have the same interest much like my very own to realize way more on the topic of this issue. I’m sure there are a lot more pleasant opportunities in the future for individuals who read through your blog.

 9. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist other customers like its helped me. Great job.

 10. Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 11. I will immediately grasp your rss feed as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please let me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 12. I conceive this site has got some rattling fantastic info for everyone :D. “The test of every religious, political, or educational system is the man that it forms.” by Henri Frdric Amiel.

 13. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 14. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 15. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 16. My wife and i got really cheerful that Albert managed to round up his survey using the ideas he was given out of your web pages. It is now and again perplexing just to continually be offering procedures which often people today have been making money from. And we all discover we need the writer to be grateful to for that. The entire illustrations you’ve made, the easy site menu, the relationships you will help to promote – it is many excellent, and it’s helping our son in addition to us do think the article is exciting, which is certainly wonderfully indispensable. Many thanks for all!

 17. of course like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I¡¦ll certainly come back again.

 18. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 19. I truly wanted to write a brief remark so as to thank you for those stunning pointers you are showing at this website. My prolonged internet lookup has now been compensated with reasonable insight to write about with my guests. I would suppose that we visitors are rather endowed to be in a perfect place with so many marvellous people with helpful basics. I feel very happy to have encountered your entire website and look forward to tons of more entertaining moments reading here. Thank you again for everything.

 20. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 21. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 22. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 23. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 24. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 25. It’s in point of fact a great and helpful piece of info. I’m happy that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 26. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 27. Thanks so much for providing individuals with such a wonderful chance to read articles and blog posts from here. It can be so lovely and as well , full of a lot of fun for me personally and my office peers to visit your web site not less than thrice in 7 days to see the new guides you have got. And definitely, I’m so at all times fulfilled for the fantastic advice served by you. Selected 4 tips in this post are clearly the very best I’ve had.

 28. I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 29. I cling on to listening to the news bulletin speak about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 30. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 31. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 32. I¡¦ll immediately snatch your rss feed as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 33. I was just searching for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 34. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 35. My husband and i have been really fortunate Emmanuel could finish off his research from your ideas he acquired out of your web site. It is now and again perplexing to just be handing out ideas which some others could have been trying to sell. And we also already know we’ve got the blog owner to be grateful to because of that. The most important explanations you made, the simple site menu, the friendships you help to instill – it’s got most astounding, and it is assisting our son in addition to the family reason why the matter is entertaining, and that’s unbelievably pressing. Thanks for all!

 36. I really intend to share it with you that I am new to online blogging and utterly enjoyed your website. Likely I am likely to save your blog post . You absolutely have great article information. Value it for swapping with us your current site webpage

 37. I wanted to compose you one very small remark to say thanks the moment again for your gorgeous opinions you have contributed above. This is certainly unbelievably open-handed with people like you to offer publicly all a few individuals might have distributed as an e book in order to make some bucks for their own end, notably considering that you could have tried it in the event you decided. These thoughts additionally worked as the fantastic way to recognize that some people have the identical passion much like my own to know somewhat more with respect to this matter. I’m certain there are thousands of more pleasurable periods ahead for folks who scan your site.

 38. Gday there, just turned aware about your article through Search engines like google, and realized that it is very educational. I will like in the event you keep up these.

 39. I do trust all the concepts you’ve introduced on your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for starters. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 40. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “He who walks in another’s tracks leaves no footprints.” by Joan Brannon.

 41. You really make it appear really easy together with your presentation however I find this topic to be actually one thing which I believe I would never understand. It sort of feels too complicated and very huge for me. I’m taking a look forward for your subsequent submit, I will attempt to get the hold of it!

 42. excellent publish, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You should proceed your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 43. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 44. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web site.

 45. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 46. great submit, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 47. A person necessarily assist to make significantly posts I might state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual submit amazing. Great task!

 48. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 49. I’m just writing to make you know what a fine discovery our girl developed going through yuor web blog. She mastered so many things, not to mention what it is like to have a marvelous coaching heart to have other people easily comprehend specified complicated subject areas. You truly did more than visitors’ expectations. Thank you for producing these invaluable, safe, revealing as well as easy guidance on this topic to Kate.

 50. Thanks for every other excellent article. Where else could anybody get that type of information in such an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 51. My spouse and i felt absolutely glad Louis could deal with his inquiry through the ideas he received when using the site. It’s not at all simplistic to just happen to be releasing strategies that many others may have been making money from. We really keep in mind we have got the writer to give thanks to because of that. These explanations you’ve made, the easy blog navigation, the friendships you can make it possible to foster – it’s many superb, and it’s letting our son in addition to us do think the idea is amusing, which is certainly really fundamental. Thanks for all!

 52. Thanks for every one of your efforts on this site. Kim loves conducting internet research and it is simple to grasp why. We all hear all concerning the lively way you make very helpful strategies by means of the web blog and as well boost contribution from some others on that situation and our own princess is truly starting to learn so much. Have fun with the rest of the year. You’re carrying out a great job.

 53. Some genuinely fantastic info , Gladiolus I noticed this. “The true republic men, their rights and nothing more women, their rights and nothing less.” by Franklin P. Adams.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin