Ölümcül xəstə yaxınları və yas prosesi

91
Copyright 2009 DrAlzheimer Explorations of Beauty and Decay http://gallery.dralzheimer.stylesyndication.de All rights reserved. This image may not be published or redistributed in whole or part with out the express written permission.

Yas – şəxslərin yaşadıqları itkilər qarşısında verdiyi reaksiyadır. Bu itkilər fiziki və yaxud emosional ola bilər. Yaşadığımız müddət ərzində itirdiyimiz hər şey üçün müəyyən bir müddətdə və intensivliklə yas tuta bilərik. Bizim üçün dəyərli olan bir əşyamızı itirdikdə, bir dostumuz uzaq bir yerə köçdükdə, yaxud da bir münasibətimiz (mis: sevgililik, dostluq) sonlandıqda yas prosesi yaşaya bildiyimiz kimi, sevdiyimiz birinin ölümü də yasın əsasını qoyur. Bir yaxınımızın ölümü qarşısında keçirdiyimiz yas prosesi həm fiziki, həm də psixososial itki olduğuna görə şəxslər üçün daha ağır olur.

Yas itkimizi yaşadığımız və bu itkinin gətirdiyi hisslərin öhdəsindən gəlməyi öyrəndiyimiz bir prosesdir. Bu prosesi yaşamaq hər nə qədər mənfi və əzabverici duyğular yaşatsa da, itkidən əvvəlki həyatımıza geri dönə bilmək baxımından böyük əhəmiyyət daşımaqdadır. Klayton (Klayton) (1990) ölümün ardından baş verən yas prosesinin üç mərhələdən ibarət olduğunu bildirmişdir: hissizlik, depressiya və bərpa. İlk mərhələ olan hissizlik dövrü itkinin ardından gələn bir neçə saatla, bir neçə gün arasında davam edir, nadir hallarda bir-neçə həftəyədək uzana bilər. Bu müddət ərzində hər şey fərdlərə qarmaqarışıq gəlir, etmələri lazım olan işləri avtomatik olaraq edirlər və yaşadıqları itkinin fərqində belə olmurlar. Hissizlikdən sonra, adətən, depressiya müddəti başlayır. Bu proses bir neçə həftə ilə, bir il arasında davam edə bilir. Depressiya simptomları, əsasən, yuxusuzluq, yorğunluq və narahatlıqdır. Duyğular zaman keçdikcə azalsa belə, ildönümləri, ad günləri, bayramlar kimi şəxslər üçün xüsusi məna ifadə edən günlərdə yenidən arta bilər. Çoxları itkidən sonrakı 6 ay içərisində yaxşılaşma yolunda böyük irəliləyişlər əldə edir. Bəzi şəxslər itkinin ardından yeni rollar, yeni münasibətlər axtarışına başlayarkən, bəziləri itkini yaşadıqları andan əvvəlki vaxtlarına geri dönürlər. Belə vəziyyət itki yaşayan fərdin yaşına, cinsiyyətinə, sağlamlıq vəziyyətinə, itirdiyi şəxslə olan yaxınlığına, öz həyat təcrübələrinə görə dəyişiklik göstərir.

Ölümcül xəstəliyə sahib şəxslərin yaxınlarında bu proses bir az daha fərqli baş verməkdədir. Kübler-Ross modelinə (1997) görə belə bir yas prosesinin 5 mərhələsi var: inkar, qəzəb, sövdələşmə, depressiya və qəbuletmə.

İnkar: “Yox, belə bir şey ola bilməz.”

Yas prosesinin mərhələləri bəzən yer dəyişdirsə belə, prosesin başlanğıcı, əsasən, inkardır. Bu müddətdə şəxslər yaxınlarından birinin ölümcül xəstəlikli olduğunu qəbul etməz və xəstəlik heç yoxmuş kimi davranarlar. Bu, bir növ şok halıdır. Bu müddətdə fərdin duyğuları qarışıqdır. Vəziyyət qarşısında necə hərəkət etməsi gərəkdiyini bilməz, hissizləşib içinə qapana bilər. Xəstəlik barədə danışmaq istəməz, sanki heç yoxmuş kimi davranar, xəstə olan yaxınıyla görüşməkdən qaça bilər.

Qəzəb: “Niyə mən?”

Şəxslər ilk inkar müddətini keçirdikdən sonra qəzəb müddəti gəlir. Fərdlər bu hadisənin niyə məhz onların başına gəldiyini sorğulamağa başlayır və bu mövzuda bir çox şeyə əsəbləşə bilərlər. Sevdikləri şəxsi itirmə qorxusu qəzəb yaradan əsas duyğudur. Xəstəliklə bağlantısı olan şəxslərə – özlərinə, taleyə, Tanrıya və xəstə olan şəxsə hirslənər, hətta, bunu göstərə bilərlər. Əsəbiləşməyin qarşısını almaq yas prosesinin normal davam etməsinə mane olur və bu prosesi tam yaşaya bilməmiş şəxsin sonrakı həyatını narahatlıq, əsəb və kədər içərisində keçirməsinə səbəb olur. Vacib olan qəzəb hissini boğmaq deyil, onun öhdəsindən gəlməyi öyrənə bilməkdir. Bu müddət ərzində şəxs qəzəbin özünə və xəstəyə zərər verməsinin qarşısını almaq və sağlam bir şəkildə özündən xaric etmək üçün terapevtlərdən dəstək ala bilər. O, bu hissləri atmağın qeyri-dağıdıcı yollarını tapmalıdır.

Sövdələşmə: “Əgər sən elə etsən, mən də belə edəcəyəm.”

Yas prosesinin bir digər mərhələsi də sövdələşmə dövrüdür. Bu mərhələdə xəstə yaxınları xəstənin sağalması üçün xəstəylə, həkimlərlə, özləri ilə və hətta, Tanrıyla belə “danışıqlar aparmağa” hazır olurlar. Bu mərhələdə şəxslər yaxınlarının tamamilə sağalması ya da ağrılarının azalması üçün müxtəlif fədakarlıqlar və razılaşmalar etməyə hazırdırlar.

Depressiya: “Baş verənlər həqiqətdir!”

Şəxslər inkar, qəzəb, sövdələşmə mərhələlərini yaşayıb, yaxınlarının xəstəliyini və onları itirəcəklərini qəbul etməyə başladıqda özlərini depressiv, çarəsiz, gücsüz və qəmgin hiss etməyə başlayırlar. Prosesin bu mərhələsində xəstə yaxınları özlərinə yaxşı baxmalı, yuxularına və qidalanmalarına diqqət etməli, özlərini psixoloji və fiziki mənada rahatlaşdıracaq fəaliyyətlər yerinə yetirməlidirlər.

Qəbuletmə: “Bəli, olan bu idi.”

Bu mərhələ şəxslərin yaxınlarının xəstəliklərini və onları itirəcəklərini qəbul etdikləri mərhələdir. Proses xəstəni itirdikdən sonra onlarla yaşadıqlarını və paylaşdıqlarını xatirəyə çevirməklə bitir.

Yaxınlarının xəstənin ölümündən sonra yaşadıqları yasın nə qədər müddət ərzində davam edəcəyi şəxslərin psixi olaraq nə qədər sağlam olması ilə əlaqədardır. Edilən araşdırmalar nəticəsində, bəzi şəxslərin sevdikləri bir nəfəri itirdikdə normal əhaliyə nisbətən daha uzunmüddətli və daha çətin bir proses yaşadığı, bu itkinin onların həyatına daimi olaraq təsir etdiyi bilinir. Bir çox araşdırma yas prosesinə təsir edən müxtəlif amillərin olduğunu, bu amillərdən bəzilərinin şəxsin itirdiyi yaxını ilə əlaqəsi, bu şəxsə bağlılıq dərəcəsi, şəxsi mental və fiziki sağlamlığı, ətrafından necə dəstək aldığı, xəstəlik və xəstənin ölümüylə əlaqədar hallar olduğunu göstərmişdir. Xəstə yaxınının xəstəylə əlaqəsi nə qədər güclüdürsə, yas prosesi də onun üçün o qədər uzun və ağır olur. Şəxsin daha əvvəl yaşadığı itkilər və bu itkilərin öhdəsindən necə gəlməsi də bu yas prosesinin necə keçəcəyini bildirən əsas amillərdəndir. Xəstəlik müddətində xəstəylə yaxından maraqlanan fərdlər də prosesi yaşamaqda sıxıntı çəkirlər. İtki ardından ailədən, dostlardan və ətrafdan gələn ictimai dəstək xəstə yaxınlarının yas prosesini daha rahat yaşamalarına və itki ardından köhnə həyatlarındakı funksionallıqlarına daha tez dönə bilmələrinə kömək etməkdədir. Xəstəliyin hansı mərhələsində diaqnozun qoyulması, xəstənin bu vəziyyəti qəbul edərkən nələr yaşadığı, xəstənin ölüm anının necə və yanında kimlər olarkən gerçəkləşdiyi kimi mövzular da xəstə yaxınlarının yaşadığı prosesə təsir edən faktorlardandır.

Fərdin yaşaya biləcəyi ən konkret itki sevdiyi bir şəxsi itirməkdir. Ölümcül xəstə yaxınlarının yas prosesi xəstəliyin inkişafına görə uzun bir zamana yayıla bilər. Ani baş verən ölümlər xəstə yaxınları üçün travmatik iz buraxa bildiyi kimi, yaxınınızı itirəcəyinizi bilmək və bu halda bir müddət yaşamağa çalışmaq da öz içində travmatik bir hadisə ola bilər. Vamık Volkanın (Vamık Cemil Volkan) da bildirdiyi kimi, yaxınını itirmək şəxsdə qarşısıalınmaz bir kədər yaradır və hər itki keçmişdə yaşadığımız itkilərin dərdini, kədərini təzələyir. Əgər şəxs özünə yas prosesi yaşamağa icazə verərsə, lazım gəlsə, çevrəsindən və bu sahədə çalışan profesionallardan kömək istəyərək prosesi sağlam bir halda keçirərsə, hər itki şəxsə psixoloji böyümə və yenilənmə şansı tanıyar.

Mənbə: Psikolojik Travma

References

 

Åberg, C. A., Sidenvall, B., Hepworth, M., O’Reilly, K., & Lithell, H. (2004). Continuity of the self in later life: Perceptions of informal caregivers. Qualitative Health Research, 14, 792-815.

 

Bass, D. M., Bowman, K., & Noelker, L. S. (1991). The influence of caregiving and bereavement support on adjusting to an older relative’s death. The Gerontologist, 31(1), 32-43.

 

Brazil, K., Bedard, M., & Willison, K. (2002). Correlates of health status for family caregivers in bereavement. Journal of Palliative Medicine, 5(6), 849-855.

 

Brown, M.-A., & Stetz, K. (1999). The labor of caregiving: A theoretical model of caregiving during potentially fatal illness. Qualitative Health Research, 9, 182-197.

 

Cannaerts, N., Casterlé, B. D. d., & Grypdonck, M. (2004). Palliative care, care for life: A study of the specificity of residential palliative care. Qualitative Health Research, 14, 816-835.

 

Clayton, P. J. (1990). Bereavement and depression. Journal of Clinical Psycology;51(7), 34-38.

 

Kubler-Ross E. (1997). On Death and Dying: What the Dying have to Teach Doctors, Nurses, Clergy, and their Own Families. New York, NY: Touchstone.

 

Cleiren, M. (1993). Bereavement and adaptation: A comparative study of the aftermath of death. London: Hemisphere Publishing.

 

Dumont, S., Turgeon, J., Allard, P., Gagnon, P., Charbonneau, C., & Vézina, L. (2006). Caring for a loved one with advanced cancer: Determinants of psychological distress in family caregivers. Journal of Palliative Medicine, 9(4), 910-919.

 

Ferrario, S. R., Cardillo, V., Vicario, F., Balzarini, E., & Zotti, A. M. (2004). Advanced cancer at home: Caregiving and bereavement. Palliative Medicine, 18(2), 129-136.

 

Prigerson, H. G., & Jocobs, S. C. (2001). Traumatic grief as a distinct disorder: A rationale, consensus criteria, and a preliminary empirical test. In M. S. Stroebe, R. O. Hansson,W. Stroebe, & H. Schut (Eds.), Handbook of bereavement research (pp. 613-646). Washington, DC: American Psychological Association.

 

Volkan, V. (1993). Life after loss. New York: Charles Scribner’s Sons Inc.

Redaktə etdi: Fatimə Əliyeva

91 ŞƏRH

 1. I just want to mention I’m beginner to blogging and site-building and seriously liked this blog site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You surely have exceptional posts. Kudos for sharing with us your website.

 2. I simply want to mention I’m beginner to blogs and definitely enjoyed your web page. Likely I’m going to bookmark your website . You really have beneficial articles. Bless you for revealing your webpage.

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 5. I really hope to advise you that I am new to writing and really adored your webpage. Very possible I am going to bookmark your blog post . You indeed have extraordinary article materials. Be Thankful For it for telling with us your favorite site write-up

 6. I’ve recently started a web site, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “Patriotism is often an arbitrary veneration of real estate above principles.” by George Jean Nathan.

 7. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 8. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 9. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 10. What i don’t understood is actually how you’re not really a lot more smartly-appreciated than you might be now. You’re very intelligent. You recognize thus considerably in the case of this subject, made me in my view imagine it from numerous varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated except it is one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. Always handle it up!

 11. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 12. The the next occasion I just read a weblog, Hopefully that this doesnt disappoint me up to this blog. I mean, It was my replacement for read, but I personally thought youd have something fascinating to talk about. All I hear is often a couple of whining about something that you could fix when you werent too busy in search of attention.

 13. magnificent issues altogether, you simply received a brand new reader. What could you recommend in regards to your put up that you simply made a few days in the past? Any sure?

 14. I definitely wanted to write a note to say thanks to you for some of the pleasant instructions you are giving at this website. My extended internet lookup has finally been compensated with incredibly good facts to exchange with my friends and family. I would suppose that most of us site visitors are very much blessed to dwell in a very good place with so many lovely individuals with good suggestions. I feel quite happy to have come across the webpages and look forward to some more excellent times reading here. Thanks again for a lot of things.

 15. I precisely desired to say thanks once more. I do not know what I would have handled in the absence of those smart ideas discussed by you concerning my topic. It absolutely was the fearsome case for me, nevertheless spending time with a specialized mode you solved that made me to leap over joy. Now i’m thankful for the help and thus believe you find out what a powerful job you are always carrying out educating many others by way of your websites. Most probably you’ve never met all of us.

 16. Someone necessarily assist to make critically posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this actual submit amazing. Excellent activity!

 17. Usually I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great post.

 18. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 19. Somebody essentially assist to make critically posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this actual put up incredible. Great process!

 20. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 21. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 22. I was just seeking this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 23. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 24. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 25. hello!,I really like your writing so much! share we keep in touch more approximately your article on AOL? I require an expert on this house to resolve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to see you.

 26. What i do not realize is in truth how you’re no longer actually a lot more well-liked than you might be right now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly on the subject of this topic, produced me in my view believe it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated except it is something to do with Lady gaga! Your own stuffs great. All the time deal with it up!

 27. I’ve been browsing online greater than three hours today, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is beautiful price sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet will probably be much more useful than ever before.

 28. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 29. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 30. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 31. I am writing to let you know of the really good discovery my child found visiting the blog. She realized a good number of issues, including what it is like to possess a wonderful helping mindset to let the others very easily know certain problematic issues. You truly exceeded her expectations. Many thanks for producing such valuable, dependable, edifying and as well as fun tips on your topic to Jane.

 32. You could certainly see your expertise in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. “The only way most people recognize their limits is by trespassing on them.” by Tom Morris.

 33. Hi, Neat post. There is an issue together with your website in web explorer, would check this¡K IE still is the market chief and a good component to folks will omit your fantastic writing because of this problem.

 34. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 35. you are really a just right webmaster. The website loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have performed a fantastic process on this subject!

 36. Hi there very nice website!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I am happy to seek out numerous useful info here within the put up, we want work out more strategies on this regard, thanks for sharing.

 37. Dead written articles, regards for entropy. “He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.” by Michel de Montaigne.

 38. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 39. Thank you, I have just been searching for info approximately this subject for a while and yours is the best I have found out so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the supply?

 40. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 41. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 42. Hi, Neat post. There is an issue with your website in internet explorer, might test this… IE still is the marketplace leader and a huge section of other people will pass over your great writing due to this problem.

 43. Hello my friend! I wish to say that this article is amazing, great written and come with approximately all significant infos. I¡¦d like to peer extra posts like this .

 44. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 45. Absolutely composed content material, regards for information. “The last time I saw him he was walking down Lover’s Lane holding his own hand.” by Fred Allen.

 46. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 47. Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually understand what you are talking approximately! Bookmarked. Please additionally seek advice from my site =). We will have a link change agreement among us!

 48. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

 49. Thank you for any other informative website. Where else may I am getting that kind of info written in such a perfect manner? I have a mission that I’m simply now working on, and I have been at the look out for such information.

 50. Simply want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin