Amiqdala, vizual yaddaş və qərarlarımız

112

Amiqdala beynin hər iki hissəsində temporal lobların dərinliklərində yerləşən badam formasındakı iki balaca strukturdan ibarətdir (corpus amygdaloideum). Balaca olmasına baxmayaraq, fəaliyyəti çox böyükdür. Belə ki, amiqdalanın fəaliyyətini itirdiyi vəziyyətlərdə yaşadığımız hadisələrin emosional mənası qalmaz.
Amiqdala başda qorxu olmaq üzrə əsəb, xoşbəxtlik, təəccüb kimi əsas emosiyalar, yaddaş və sağ qalma ilə bağlı arzuların nəzarətinə cavabdehdir, emosional yaddaş və emosional reaksiyaların yaranmasını təşkil edir və emosional olaraq ətrafımızdakı bir çox şeyi tanımağımıza kömək olur.
Beyin emosional xatirələrin yaddaşda saxlanılmasını təmin etmək üçün sadə bir üsuldan istifadə edir. Təhdidedici təhlükələrlə qarşılaşdığımız zaman bizi mübarizə aparmağa ya da qaçmağa yönəldən neyrokimyəvi stimul o anları bütün canlılığı ilə yaddaşa yazır. Məsələn, stressli bir vəziyyətlə qarşılaşdığımız zaman və ya bir qorxu siqnalı alanda amiqdala fəaliyyəti artır və böyrək üstündəki adrenal parçaları bədəni təcili vəziyyətə hazırlayan epinefrin və neropinefrin qəbul edir. Bu hormonlar qəlb sürəti, qan təzyiqi, tənəffüs sürəti və qlükoza dəyərlərini artırır. Amiqdaladan gələn siqnallarla üzdə qorxulu bir ifadə ortaya çıxır, əzələlər lazımsız hərəkətlərini dayandırır, həzm sistemi hərəkətləri, tənəffüs sürəti yavaşlayır, nəbz və qan təzyiqini yüksəlir. Nəticədə, bədəndə “mübarizə apar ya da qaç” cavabı ortaya çıxır. Eyni anda korteksin yaddaş sistemləri bir düşüncə yaratmadan əvvəl, bu tip təcili vəziyyətlə daha əvvəl qarşılaşıb qarşılaşmadığını emosional bir reaksiya verildiyi hallarda amiqdala rasional zehin də daxil olmaqla, beynin böyük bir bölümünü idarə edir və yönləndirir.
Amiqdalanın emosional dünyamız və yaddaşımız üzərinə olan təsirlərindən əlavə, bu günə qədər üzərində dayanılmamış bir özəlliyi də Harvard Tibb Fakültəsinin bir dəstəsinin gerçəkləşdirdiyi araşdırma ilə ortaya qoyulmuşdur. Dünyanın öndə gələn jurnallarından olan “The Lancet”də dərc edilən və 300 xəstənin baxıldığı bu araşdırmada uzunmüddətli gərginlik nəticəsində amiqdala bölgəsində ortaya çıxan yüksək fəaliyyətin ürək infaktı riskini artırdığı göstərildi. Tədqiqatçılar artmış amiqdala fəaliyyətinin sümük iliyindən gələn siqnal nəticəsində daha çox miqdarda ağ qan hüceyrələri yaradılması ilə arteriyalarda enflamasiya yaranması və bunun nəticəsində ürək infaktı, angina ortaya çıxma riskinin artdığını ortaya qoydu. Bu tədqiqat gərginlik yaradan emosional vəziyyətin kardiovasküler xəstəliklərlə əlaqəsini göstərmək baxımından əhəmiyyət daşımaqdadır.
Emosional vəziyyətimizin nəzarətçisi olan amiqdalanın ən əhəmiyyətli funksiyası bizi təhlükələrdən qorumaq və həyatda qalmağımızı təşkil etməkdir. Bütün sistem bu proqrama xidmət edəcək şəkildə çalışır. Amiqdala hər vəziyyəti sorğulayır, ancaq bunu ən sadə sual şəklində, “Bu mənim nifrət etdiyim bir şey dimi? Mənə zərər verərmi? Mən bundan qorxurammı?” kimi suallar verir. Əgər bu sualların cavabı “bəli”dirsə, amiqdala eyni bir sinir həyəcanı kimi anında reaksiya verir və bir “böhran var” mesajını beynin geri qalan hisslərinə ötürür. Yozef le Doks (Joseph Le Doux) emosional beyində amiqdalanın əsas rolunu kəşf edən ilk nevroloqdur. Le Doks düşünən beynin, yəni neokorteksin hələ qərar mərhələsində ikən, amiqdalanın necə sürətli əlaqəyə girməsi ilə bağlı çox sayda çalışma həyata keçirmişdir. Hər hansı bir şeyi dərk etdiyimiz ilk bir neçə milli saniyədə şüursuzca onun nə olduğunu anlamaqla qalmayıb, ondan xoşlanıb xoşlanmadığımıza da qərar verdiyimizi vurğulayan Le Doks bu “idraki şüursuzluq” ilə sadəcə gördüyümüz şeyi dərk etdiyimizi deyil, onun haqqında bir fikir də əldə etdiyimizi qeyd edər.
Emosialarımızın rasional zehindən əlaqəsiz, özlərinə xas bir zehinləri vardır.
Le Doks göz ya da qulaqdan gələn duyğu siqnallarının beyində öncə talamusa (qoxu xaric bütün duyğu stimulları üçün ara stansiya), oradan da tək bir sinaps ilə (sinir hüceyrələri arasındakı əlaqə, beyində hər saniyə trilyonlarla sinaps gerçəkləşir) amiqdalaya çatdığını göstərmişdir. Talamusdan ikinci siqnal isə düşünən beyin neokorteksə gedir. Le Doksun tədqiqatları hisslərimizin neokorteksi ötürərək birbaşa amiqdalaya çatdığını və beləcə onların rasional beyinə olan üstünlüyünü ortaya qoymuşdur.

Neokorteks yavaş, ancaq təchizatlı bir şəkildə daha incə formada reaksiyalar ortaya çıxararkən, amiqdala bizi həmin an hərəkətə keçirə bilər.
Məsələn, vizual siqnallar, öncəliklə, retinadan talamusa çatır və mesajın böyük bir qismi buradan vizual korteksə gəlir, mənası analiz edilir və uyğun reaksiya təyin edilir. Reaksiya emosionaldırsa, duyğu mərkəzlərini hərəkətə keçirmək üçün amiqdalaya siqnal göndərilir.
Ancaq ilk siqnalın daha kiçik bir bölümü nisbətən sürətli bir cərəyanla talamusdan birbaşa amiqdalaya gedib daha tez (ancaq daha az dəqiq) bir reaksiyaya yol açar. Beləcə, kortikal mərkəzlər hələ nə olub bitdiyini anlaya bilmədən amiqdala emosional bir reaksiyanı başlada bilir. Bu şüursuz təəssüratlar emosional xatirələrdir, yığılan yer isə amiqdaladır. Le Doksun və digər nevroloqların tədqiqatları uzun zamandır limbik sistemin (davranış, motivasiya, uzunmüddətli yaddaş və qoxu alma duyğusu kimi müxtəlif funksiyaları əhatə edən beyin bölgəsi) əsas strukturu olaraq bilinən hipokampusun emosional reaksiyalardan çox, dərk edilən halların qeyd edilib, açıqlanması ilə əlaqəli olduğunu önə sürməkdədir.
Hipokampus sadəcə reallıqları xatırlayarkən, amiqdala o reallıqlarla əlaqəli olan emosional detalları qeyd edib saxlayır. İki xətli bir yolda öncəki maşını keçməyə çalışarkən bir qəzadan xilas olsaq, hipokampus yolun hansı qismində olduğumuzu, kimlə olduğumuzu, digər maşının nəyə oxşadığı kimi hadisə ilə əlaqəli detalları qeyd edir. Ancaq sonradan nə zaman eyni şəkildə maşını keçməyə çalışsaq, həyəcana qapılmamıza səbəb olan amiqdaladır. Le Doksun etdiyi kimi: “Bir üzün qohumumuzun olub olmadığını ayırd edən hipokampusdur, ondan çox xoşlanmadığımızı xatırlayan isə amiqdaladır.”

Amiqdalaya stimul verilməsi, emosional anların yaddaşda daha dərin izlər buraxmasını təmin edir. Bu səbəblə, ilk dəfə biri ilə görüşdüyümüz zaman hara getdiyimizi ya da yaxınlıqda olan bir partlama zamanında nə etdiyimizi xatırlayarıq. Amiqdala nə qədər şiddətli stimul alarsa, hadisə də o qədər güclü bir şəkildə xatırlanar. Həyatımızda bizi ən çox həyəcanlandıran ya da qorxudan hadisələr ən unudulmaz zamanlarımız arasında yer alır. Bu vəziyyət də, əslində, beyində iki yaddaş sistemi olduğu mənasına gəlir – biri adi hadisələr, digəri isə emosional olaraq mənalı olanlar üçündür. Emosional xatirələr üçün şəxsi bir sistem olması kainat baxımından son dərəcə mənalıdır, insanların özlərini təhdid edən ya da xoşlarına gələn hadisələr haqqında canlı xatirələrə sahib olmalarını təmin edir. Ancaq emosional xatirələr indiki zamanı səhv istiqamətləndirə bilər.

Amiqdalanın göndərdiyi təcili mesajlar hər zaman olmasa da, bəzi vəziyyətlərdə əhəmiyyətsiz ola bilir. Emosional yaddaşın saxlandığı yer amiqdala təcrübələri axtarır və indi olanı keçmişdəki ilə qarşılaşdırır. Qarşılaşdırma üsulu isə əlaqə qurmaqdır. İndiki vəziyyətin müəyyən bir qismi keçmişdəkinə bənzəyirsə, buna “eynisi” deyə bilər. Bu səbəbdən, bu zəncir çox diqqətsizdir, bir şey tam olaraq dəqiqləşmədən hərəkətə keçə bilər. Yeni meydana gələn vəziyyətlə, keçmişdə yaşanmış və bizə çox təsir edən bir hadisə arasında əlaqə quraraq bu hadisədən öyrənilmiş düşüncələr və emosiyalarla reaksiya verməyimiz üçün təlimatlar göndərir. Amiqdalanın təcili vəziyyət elan etməsi üçün hadisəni keçmişdəki təhlükəyə bənzətməsi kifayətdir. Buradakı problem böhran reaksiyasını başladacaq gündəlik emosiya yüklü xatirələrin yararsız reaksiyaları da bərabərində gətirməsidir.

Təhlükələr qarşısında bir neçə milli saniyə içərisində ani cavablar verilməsini təmin edən sürətli reaksiyalar quşlar, balıqlar və sürünənlərin həyatda qalması üçün vacib məna daşıyır. Bu milli saniyələr məməlilərin həyatda qalması üçün də əhəmiyyət daşıyırdı.
İndi texnologiyaların inkişaf sürəti ilə insan inkişafı arasında qeyri-bərabərlik göz önünə alınanda bir zamanlar bizə kömək edən daxili hissiyat və istedadlar bu gün bizim üçün zərərli ola bilər.
Çünki amiqdala əhəmiyyətli bir emosional modelin ortaya çıxdığını hiss edərsə, nəticəni buraxıb onu dəstəkləyən əlamətlərə baxmayaraq, reaksiyalarını başladır.
Amiqdala bir qorxu ya da əsəb vəziyyəti sırasında daha korteks nə olduğunu anlamadan reaksiya verə bilər, çünki emosiyalar düşüncədən əvvəl və müstəqil bir şəkildə hərəkətə keçir.
Amiqdala (və əlaqəli limbik strukturlar) ilə neokorteks arasındakı əlaqələr, rasional zehin (düşüncələr) və emosiyalar arasındakı müharibələrin ya da ortaq qərarların əsas mərkəzidir. Bəzi hallarda, emosiyaların düşünməyin qarşısını alan bir gücü də vardır. Bir işi ya da problemi həll etmək üçün lazımlı mənbələri ağılda tutmaq bacarığına “işləyən yaddaş” adı verilir. Prefrontal korteks işləyən yaddaşa cavabdeh olan beyin bölgəsidir. Ancaq limbik sistemdən prefrontal korteksə gedən qayğı, əsəb və bənzər qüvvətli duyğular siqnalları prefrontal korteksin fəaliyyətini azalda bilər. Bu səbəblə, emosional baxımdan dağınıq olduğumuz zaman “doğru düzgün düşünə bilmirəm” deyirik. Bu səbəbdən, keçmişə aid hadisələrlə indiki vəziyyət arasında qurduğumuz ani və emosional əlaqələr bizi səhv yola sala bilər. Əslində, heç təhlükəli sayılmayan bir stimulu şəxsi təhdid kimi görə bilərik.
Ən qüvvətli duyğularımız iradə və xarici reaksiyalardır. Sahib olduğumuz emosiyaları seçə bilmərik. Ancaq ani reaksiyaların, emosiyaların bizi tamamilə ələ keçirməsinin qarşısını ala bilərik.

Mənbələr:

1.Ahmed Tawakol, “Relation between resting amygdalar activity and cardio vascular events:a longitudinal and cohort study”, The Lancet, January 12,2016
Http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)31714-7.pdf

2.Joseph LeDoux, “The Amiqdale in 5 Minutes”, Big Think, 2015
http//bigthink.com/videos/the-amygdala-in-5-minutes

3.Daniel Goleman,Emotional Intelligence :Why It Can Matter More than IQ, New York, Bantam Books, 2005

Tərcüməçi: Bənövşə Soltanova

Redaktə etdi: Fatimə Əliyeva

 

112 ŞƏRH

 1. I am really enjoying the themedesign of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue? dgdgeggaebakkegd

 2. I just like the helpful information you provide on your articles. I will bookmark your blog and test once more here frequently. I’m moderately certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next! dbcdaeeackac

 3. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission. kdgfaabfcckdfakb

 4. I like what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll. kkcdcgacdbfd

 5. This really is actually fascinating, That you are a quite specialist blogger. Ive joined your rss feed and sit up for looking for more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks! agaceeegfdadaddk

 6. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content! dkafeafecgfd

 7. I simply want to tell you that I am just newbie to blogging and definitely savored you’re page. Probably I’m going to bookmark your site . You definitely come with impressive article content. Thank you for sharing your blog site.

 8. I just want to say I’m new to blogging and definitely enjoyed your page. Almost certainly I’m likely to bookmark your site . You amazingly have beneficial writings. Regards for sharing with us your website.

 9. I just want to say I am just beginner to weblog and absolutely loved you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your blog . You certainly come with tremendous posts. Kudos for sharing your blog site.

 10. I simply wish to inform you you that I am new to having a blog and pretty much liked your information. Likely I am most likely to save your blog post . You undoubtedly have impressive article content. Value it for swapping with us your main web information

 11. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 12. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 13. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 14. hi!,I love your writing very much! percentage we keep up a correspondence extra approximately your article on AOL? I require a specialist in this space to resolve my problem. May be that is you! Looking ahead to peer you.

 15. you’re really a good webmaster. The web site loading velocity is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you have performed a magnificent job in this topic!

 16. Aw, i thought this was a really nice post. In thought I have to put in writing this way additionally – taking time and actual effort to create a top notch article… but what / things I say… I procrastinate alot by no indicates seem to get something accomplished.

 17. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 18. I genuinely enjoy studying on this website , it holds good articles . “The secret of eternal youth is arrested development.” by Alice Roosevelt Longworth.

 19. Whats up very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I’m satisfied to search out numerous useful information right here in the post, we want work out more techniques in this regard, thanks for sharing.

 20. Wow, superb blog structure! How long have you ever been running a blog for? you made running a blog glance easy. The full glance of your site is wonderful, let alone the content!

 21. A person essentially help to make critically posts I’d state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the research you made to make this actual submit extraordinary. Excellent task!

 22. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 23. I simply had to thank you very much yet again. I am not sure what I might have worked on without the type of techniques contributed by you about such a area. It seemed to be a very frightening situation in my opinion, but looking at a new professional avenue you dealt with it took me to cry with happiness. I’m just grateful for the assistance and trust you really know what an amazing job your are accomplishing educating many others via a web site. I am certain you haven’t encountered any of us.

 24. My wife and i got happy Ervin managed to finish up his reports from the ideas he grabbed using your web page. It is now and again perplexing to just be giving freely secrets that many most people might have been making money from. And we acknowledge we need the blog owner to appreciate for that. Those illustrations you have made, the simple blog navigation, the friendships you can help engender – it is everything fantastic, and it is facilitating our son in addition to us consider that the theme is satisfying, and that’s exceedingly mandatory. Many thanks for all!

 25. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! “A thing is not necessarily true because a man dies for it.” by Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde.

 26. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make running a blog glance easy. The whole glance of your web site is fantastic, let alone the content!

 27. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 28. I’ve been browsing online greater than three hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net might be much more helpful than ever before.

 29. hi!,I love your writing very much! proportion we keep in touch more about your article on AOL? I need an expert in this space to resolve my problem. May be that is you! Having a look forward to look you.

 30. whoah this weblog is magnificent i like reading your articles. Keep up the good work! You understand, a lot of persons are searching round for this info, you can help them greatly.

 31. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 32. Howdy very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I am satisfied to search out so many helpful info right here in the publish, we want work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.

 33. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a wonderful site.

 34. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 35. I carry on listening to the news broadcast speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 36. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is really irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 37. What i don’t understood is in truth how you are no longer really much more neatly-preferred than you may be right now. You’re so intelligent. You understand thus considerably when it comes to this matter, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. All the time care for it up!

 38. Enjoyed reading through this, very good stuff, appreciate it. “We swallow greedily any lie that flatters us, but we sip little by little at a truth we find bitter.” by Denis Diderot.

 39. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 40. I needed to post you this little bit of note in order to thank you as before considering the magnificent basics you’ve contributed at this time. It’s quite incredibly generous of people like you to allow freely exactly what a number of us could possibly have supplied as an e book to earn some bucks for themselves, certainly considering that you could have done it in the event you desired. Those tactics likewise worked to provide a fantastic way to be sure that some people have similar interest much like mine to find out a lot more when it comes to this issue. I am certain there are thousands of more pleasant instances in the future for individuals that look into your blog.

 41. Great weblog right here! Additionally your site rather a lot up fast! What web host are you using? Can I get your associate hyperlink for your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 42. hello!,I really like your writing very a lot! proportion we communicate more about your post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. May be that is you! Looking ahead to peer you.

 43. Someone essentially lend a hand to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to create this particular post incredible. Magnificent job!

 44. I together with my friends happened to be digesting the best hints on the website and then at once developed an awful suspicion I never expressed respect to you for them. These men became glad to see them and have now in reality been making the most of those things. Thanks for truly being so considerate and also for choosing such great issues millions of individuals are really desirous to learn about. My personal honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 45. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 46. I do believe all of the ideas you have introduced to your post. They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for newbies. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 47. I just wish to advise you that I am new to blogging and totally cherished your information. Quite possibly I am likely to remember your blog post . You seriously have stunning article content. Truly Appreciate it for swapping with us your url page

 48. certainly like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the reality however I’ll certainly come back again.

 49. Greetings here, just got mindful of your writings through Google, and discovered that it is quite helpful. I will like in the event you continue this approach.

 50. Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a great web site.

 51. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 52. I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 53. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 54. I just wanted to write a brief remark to express gratitude to you for all the amazing tricks you are sharing at this website. My rather long internet search has at the end been compensated with beneficial ideas to write about with my company. I would point out that most of us site visitors are unequivocally endowed to live in a useful community with so many outstanding individuals with interesting basics. I feel rather grateful to have used your entire webpages and look forward to really more brilliant times reading here. Thanks once again for everything.

 55. I¡¦ve learn some good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you place to make this kind of magnificent informative web site.

 56. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 57. Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just cool and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 58. hi!,I really like your writing very so much! share we keep up a correspondence more approximately your article on AOL? I need an expert on this house to solve my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to peer you.

 59. I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 60. Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 61. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 62. Thank you, I have recently been looking for info approximately this subject for a while and yours is the best I’ve came upon till now. But, what in regards to the bottom line? Are you positive about the source?

 63. What i don’t realize is in truth how you are now not actually a lot more well-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You already know therefore significantly with regards to this topic, made me individually believe it from numerous varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated except it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. All the time maintain it up!

 64. excellent publish, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin