Çərşənbə axşamı, Aprel 24, 2018
Epikürçülük insanda qorxu hissini yenməyi və xoşbəxtliyə yetişdirməyi hədəfləyən, e.ə. 342-270-ci illər arasında yaşamış antik yunan filosofu Epikürün düşüncələri əsasında ellinizm və Roma mədəniyyətlərinin hakim olduğu zamanda yayılmış fəlsəfi cərəyandır. Epikür Somos adasında yaşamış daha sonra Afinaya gedərək "Bağ"...
Önmühakimə və irqçilik tarix boyu çox izdirablara, əzab-əziyyətlərə səbəb olduğundan bunları necə yaratdıqlarını anlamaq çox önəmli məsələdir. İrqçilik və önmühakimə insanlara sadəcə bəlli qrupa aid olduğu üçün mənfi münasibət bəsləməyə yönəldir. İrqçilik müəyyən etnik topluluğun üzvlərinə yönəlmiş önmühakiməli baxış...
Ekologiya (yun. oikos-məskən, vətən, loqos-anlayış, təlim) – orqanizmlərin həyat tərzini və orqanizmdən yüksək canlı sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin cansız komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənən elm. “Ekos” məfhumunu ilk dəfə ekologiya sözü kimi 1858-ci ildə Q.D.Toro işlətmiş və...
1879-cu ilin 18 dekabr ayında sanki dünyadaki cərəyanların bir çoxuna cavab olaraq doğulan Paul Klee deyirdi: "İncəsənətlə yaradılışın arasında bənzərlik var. Necə ki, yer üzü kainatdan bir nümunədir, incəsənət də hər zaman bir nümunə sayıla bilər". Oryantalizmlə yaradıcılığa başlayan Klee...
Ulduz Müharibələrindən (Star Wars) Taxt Oyunlarına qədər (Game of Thrones) bir çox filmə ilham verən, Volter (Voltaire) və Nitsşedən Freddi Merkyuriyədək (Freddie Mercury) çox insana təsir edən Zərdüştlük necə bir dindir? Zərdüştlüyün yaradıcısı Zərdüştün e.ə. 1500 - 1000-ci illər arası hazırkı...
Skeptizm, başqa adı ilə Şübhəçilik hellinizm və Roma dönəmində geniş şəkildə yayılmış fəlsəfi məktəblərdən biri kimi təşəkkül tapmışdır. Bu görüşün ardıcılları obyektiv reallığın dərk olmasının mümkünlüyünü şübhə altında olduğunu irəli sürürdülər. Bu səbəbdəndir ki, skeptizm nihilizmə olduqca yaxınlaşır. Aqnostizmlə...
"Hermetizm" sözü Misir tanrısı Tot, yunanların isə Hermes Trismagistus, yəni "Üç Dəfə Böyük Hermes" adlandırdıqları mifoloji fiqurla bağlıdır və ellinizim dövründə tarix səhnəsinə çıxmışdır. Antik Romada Hermes Merkurius tanrısı ilə eyni sayıldığından ona Ulu Merkurius da deyilir. Neoplatonçuluqdan (yeni-platonçuluqdan) fərqli...
Qərb dünyası öz ənənələrinin əsaslarını iki başlıca qaynağa istinad edərək qoymuşdur: 1)Yəhudi-Xristian; 2)Yunan-Roma və ya başqa sözlə, klassik mənbələr adı altında elmə daxil olan mənbələri qeyd etmək mümkündür. Lakin çox keçmədən tarixçilər bu iki təməl qaynağa daha birini, almanca olanını...
  Elmi-Texniki İnqilab (ETİ) - ictimai istehsalın inkişafında elmin mühüm amilə çevrilməsi əsasında məhsuldar qüvvələrdə baş verən köklü keyfiyyət dəyişiklərdir. ETİ, həmçinin elm və texnikanın inkişafında əsaslı keyfiyyət dəyişikliyi, dərin sıçrayışdır. ETİ-nin ilkin elmi-texniki sosial şərtləri var. Onun hazırlanmasında XIX əsrin...
15 ildir PVS (Persistent Vegetative State - davamlı vegetativ vəziyyət) halında olan 35 yaşlı bir adam sinirlərin xəbərdarlığını ehtiva edən, təkmilləşdirilməkdə olan bir müalicə nəticəsində şüurunun açıq olduğuna dair əlamətlər göstərməyə başladı. Müalicənin tətbiq edilməsi ilə ümumi olaraq qəbul...

Bizi izləyin

17,208BəyənənlərBəyən
1,878İzləyənlərİzlə
70AbunəçilərAbunə ol

Reklam

- Advertisement -

Təsadüfi Yazılar