Salı, Mayıs 22, 2018
Stendal həqiqəti kəşf etmək bacarığını tamamilə özünü gizlətmək haqqındakı biliklərinə, yalan demək tərzinə borcludur. Yalan danışanda alınan zövq və həqiqət sevgisi "Üzümə maska keçirəcək, adımı dəyişəcək və bunu sevərək, istəyərək edəcəyəm." Stendal qədər yalan deyə bilən və insanları aldatmaqdan zövq alan çox...
XX əsrin əvvəllərindən etibarən Avropada özünün pik dövrünü yaşayan böyük genişlənmə hərəkatı hələ Genuyalı dəniz səyyahı Xristofor Kolumbun (Christopher Kolumbus) öz ekspedisiya fəaliyyətinə başlaması üçün İspaniyalı kraliça İzabellanın razılığını ala bilmək məqsədilə etdiyi təşəbbüslərindən çox daha öncəki bir zamanda başlamışdır. Belə...
Alov neçə kilodur? Otağımızdakı işığı bir yerə yığsaq həcmi nə qədər olar? Dərsliklərdə maddələrin aqreqat hallarından bəhs edərkən: "Maddələr bərk, maye, qaz halında mövcuddurlar. (plazma halı da var, fəqət biz digər üçünü öyrənəcəyik)" cümləsi ilə rastlaşmışıq. Son dövrdə Nobel...
Epikürçülük insanda qorxu hissini yenməyi və xoşbəxtliyə yetişdirməyi hədəfləyən, e.ə. 342-270-ci illər arasında yaşamış antik yunan filosofu Epikürün düşüncələri əsasında ellinizm və Roma mədəniyyətlərinin hakim olduğu zamanda yayılmış fəlsəfi cərəyandır. Epikür Somos adasında yaşamış daha sonra Afinaya gedərək "Bağ"...
Skeptizm, başqa adı ilə Şübhəçilik hellinizm və Roma dönəmində geniş şəkildə yayılmış fəlsəfi məktəblərdən biri kimi təşəkkül tapmışdır. Bu görüşün ardıcılları obyektiv reallığın dərk olmasının mümkünlüyünü şübhə altında olduğunu irəli sürürdülər. Bu səbəbdəndir ki, skeptizm nihilizmə olduqca yaxınlaşır. Aqnostizmlə...
  Fritiz Heinemann tərəfindən "ekzistensialist hərəkat ideyasının atası" kimi təsvir olunan Karl Cesprs 1950-ci ildən etibarən “ekzistensialist filosof” adlandırılmağı istəmədi. Amma buna paralel olaraq o, ekzistensializmin əsas prinsipinə sadiq qalmağa davam etdi. Bu prinsip həqiqətin (ən azından qismən) fərdi olduğu...
"Hermetizm" sözü Misir tanrısı Tot, yunanların isə Hermes Trismagistus, yəni "Üç Dəfə Böyük Hermes" adlandırdıqları mifoloji fiqurla bağlıdır və ellinizim dövründə tarix səhnəsinə çıxmışdır. Antik Romada Hermes Merkurius tanrısı ilə eyni sayıldığından ona Ulu Merkurius da deyilir. Neoplatonçuluqdan (yeni-platonçuluqdan) fərqli...
Qərb dünyası öz ənənələrinin əsaslarını iki başlıca qaynağa istinad edərək qoymuşdur: 1)Yəhudi-Xristian; 2)Yunan-Roma və ya başqa sözlə, klassik mənbələr adı altında elmə daxil olan mənbələri qeyd etmək mümkündür. Lakin çox keçmədən tarixçilər bu iki təməl qaynağa daha birini, almanca olanını...
Mənşə sözü burada bir şeyin haradan, nəyin vasitəsilə gəldiyini, nə və necə olduğunu ifadə edir. Olmaq və olmağın necəliyinə nəsnənin varlığı deyirik. Bir nəsnənin mənşəyi onun varlığının mənbəyidir. Sənət əsərinin (red. burada incəsənət yox, sırf sənət demək daha uyğundur)...
Həqiqətənmi məhəbbət bir sənətdir? Əgər elədirsə, onda bu iş əmək və bilik tələb edir. Yoxsa bu, yaşanması taleyə bağlanan xoş bir duyğu, və ya bəxtiniz gətirərsə, düşdüyünüz nəşəli vəziyyətdir? Bu gün böyük əksəriyyətin ikinci fərziyyəni qəbul etməsinə baxmayaraq biz bu...

Bizi izləyin

17,216BəyənənlərBəyən
1,878İzləyənlərİzlə
76AbunəçilərAbunə ol

Reklam

- Advertisement -

Təsadüfi Yazılar