Etiket: oksihemoqlobin

Hemoqlobin // Ensiklopedik bilgi

Hemoqlobin // Ensiklopedik bilgi

Hemoqlobin, (yun. hemo-qan və lat. globus-kürə) insanın və bir çox heyvanın qanında tərkibində dəmir olan zülaldır. Onuğalıların qırmızı qan hüceyrələrində (eritrosit) oksigeni toxumalara daşıyır. Hemoqlobin oksigenlə davamsız birləşmə əmələ gətirir. Oksigenlə birləşmiş ...

FEATURED POST

EDITOR PICK'S

Advertisement Banner