SİRİ, CORTANA, ALEXA, ALLO, BİXBY səsli köməkçilər iş sistemi sadə və izah olunandır. "Apple"-dan "SİRİ", "Samsung", "Bixby", "Amazon"-dan "Alex"-a, "Google"-dan "Allo","Google Asistant", "Microsoft"-dan "Cortana", Türkiyəli sərbəst proqramistlər tərəfindən "Ceyda" kimi bir çox səsli köməkçi mövcuddur. Qeyd edim ki,  Sirinin...
İntellektin  ümumi qəbul olunmuş tərifi hələ yoxdur. Bu qabiliyyət tədqiqatçılar tərəfindən fərqli şəkildə təsvir və izah edilir. Oxford Dictionary of Psychology intelligence məqaləsi belə başlayır : “ İntellekt koqnitiv (zehni,eyni zamanda əqli) qabiliyyətdir.” . Lüğət məqaləni Amerika psixoloqu D.Wechslerin  1944-cü...
Karl Yunq (Carl Jung) tərəfindən önə sürülən bu prinsip təməl məntiq mühakiməsinin "səbəb-nəticə" münasibətinə, görünür ki, əks olan bir prinsipdir. Sinxronizm prinsipinə görə, gerçəkləşmiş bir hadisə hər zaman görünə bilən bir səbəb və nəticə içərisində dönməyə məcbur deyil. Sözgəlişi,...
Riçard Dokinzin (Richard Dawkins) “Eqoist gen” kitabından müxtəlif heyvanların həyat tərzlərindəki eqoist və fədakar davranışları göz önünə qoyan bir hissəni tərcümə etdim. Üzdə eqoist və üzdə fədakar davranışlara dair bəzi misallar gətirəcəyəm. Öz növümüzdən danışdığımız zaman subyektiv düşünmə vərdişlərimizi kənara...
Yunan tanrıları arasında dənizin simvolu olan Poseydon (Poseidon) Zevsin (Zeus) qardaşıdır. Roma mifologiyasında adı Neptundur (Neptune). Anası Reya (Rhea), atası Krondur (Krónos). Kron Zevsdən başqa bütün uşaqlarını udaraq yemiş, Poseydon da onlardan biri olmuşdur. Reya oğlu Zevsi atasının əlindən qurtarmış, Zevs...
Materializm - adından da göründüyü kimi təbiətdə və kainatda olan bütün hadisələrin maddə və onun törəmələri olduğunu və var olan hər şeyin fizika qanunları çərçivəsində baş verdiyini önə sürür. Yəni fizikalizm təbiətdə fövqəltəbii (fizika qanunlarından kənar - cin, mələk,...
Temperament nədir? Temperament - insanın elə bir anadangəlmə xüsusiyyətləridir ki, onlar intensivliyin, təsirə cavab vermə sürətinin dinamik xarakteristikalarının emosional qıcıqlanma və tarazlıq dərəcəsini, ətraf mühitə uyğunlaşma xüsusiyyətlərini şərtləndiri Adətən, hər hansı bir insan qrupunda müşahidə apar­dıqda qrupdakı insanların birinin cəld, digərinin təmkinli, birinin...
Təxəyyül  surətlərinin  yaradılması   prosesi mühüm fikri  proseslər olan təhlil-tərkib fəaliyyəti ilə bağlıdır. Təhlil və tərkib(analiz və sintez) təkcə təfək­kür fəaliyyətinin əsasını deyil, həm də təxəyyül surətlərinin yaradılmasının əsa­sını təşkil edir. Bu cəhət yaradıcılığın bütün sahələrində həm elmi, texniki, həm...
İnsan nəinki duyğu üzvlərinə bilavasitə təsir edən cisim və hadisələri  qavrayaraq, yaxud keçmişdə qavradıqlarını yada salaraq onların surətlərini beyin­də yaradır, həm də heç zaman bilavasitə qavramadığı, hətta heç mövcud olması mümkün olmayan cisimlərin, hadisələrin surətlərini də beyində yarada bilir....
"'İçki içməklə əlaqəli problem tam da budur !" deyə düşündüm,özümə bir içki daha süzərkən. Əgər pis bir şey baş verərsə, onu unutmaq üçün içərsən. Əgər yaxşı bir şey olarsa, qeyd etmək üçün içərsən." Charles Bukowski "Qadınlar" adlı kitabında içməyi belə...

Bizi izləyin

16,119BəyənənlərBəyən
1,812İzləyənlərİzlə
42AbunəçilərAbunə ol

Reklam

- Advertisement -

Təsadüfi Yazılar