Fobiya (yunan dilində phobos - qorxu) müəyyən hadisə zamanı idarə edilə bilinməyən qorxu simptomudur. Psixatriya fobiyanı qıcıqlandırıcıya həddən artıq reaksiya kimi diqqətə alır.  Psixoanalitiklər fobiyanın obsessiv nevroz oluğuna inanırlar - bu halda, bu simptom həyəcan isteriyası ilə oxşardır. Fobiya hər...
Temperament şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xassələrindəndir və psixi fəaliyyətin dinamikasını əks etdirir. Şəxsiyyətin fəaliyyət və ünsiyyət prosesində təzahür edən bu xüsusiyyəti xarakterdə öz əksini tapır. Özünüzün və ya tərəf müqabilinizin hansı temperament tipinə aid olduğunu bilmək istəyirsinizsə, aşağıdakı mülahizələrdən sizə daha...
Оliqоfreniyа – ruhi хəstəlik yох, pаtаlоji hаldır və özünü nоrmаl psiхi və fiziki prоseslərin pоzulmаsı ilə büruzə verir. Belə insаnlаrdа reаl vаrlığın dəyişmiş fоrmаdа qаvrаnılmаsı, əhvаl-ruhiyyənin dəyişilməsi və s. əlаmətlər müşаhidə оlunur. Оliqоfren uşаqlаr hаqqındа elmi təsəvvürlər dedikdə, bu...

DEPRESSİYA

Depessiya nədir? Depressiyanı gündəlik həyatımızdakı digər üzüldüyümüz və özümüzü pis hiss etdiyimiz hallardan ayıran xüsusiyyət, depressiyanın davamlı və kəskin olaraq hiss olunmasıdır. Depressiyada olan şəxs halsızlıq, həyatdan zövq almamaq, yorğunluq kimi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirir. Depressiya özünə inam hissini azaldır və depressiyada...
Təxminən XX əsrin əvvəllərində cəmiyyətdə baş verən iqtisadi, sosial dəyişikliklər, böyük dünya müharibələri, sənaye inqilabları və bütün bunların nəticəsində yaranan psixoloji travmalar, sindromlar psixologiya elminə yeni pəncərədən baxmağı qarşıya məqsəd kimi qoydu. Sonrakı dövrlərdə psixoanaliz Ziqmund Freydin səyi nəticəsində...

Kinoterapiya

Həyatınızı kökündən dəyişdirəcək bir film izlədinizmi? Ya da günlərlə təsirindən çıxa bilmədiyiniz bir kino səhnəsi varmı? Heç kino sitatlarından hazırladığınız bir gündəliyiniz olubmu, məsələn?  "Tam da ürəyimdən keçənlər tökülür kinodakı qəhrəmanın ağzından" deyə keçirdinizmi içinizdən? Ssenaridəki boşluqları öz cümlələriniz...
Xarakterin tiplərinin mövcud olan  bütün  konsep­siya­larının çox ciddi bir çatışmazlığı var. Məsələ ondadır ki, hər bir insan fərddir və heç də həmişə müəyyən bir tipə aid edilməyə bilər. Çox vaxt eyni insanda  xarakterin  ən müxtəlif əlamətləri kifayət qədər inkişaf ...
Müasir psixologiyada şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət problemi elmin müxtəlif sahələrində çalışan alim və mütəfəkkirlərin illərlə diqqət mərkəzində dayanan mühüm problemlərdən biri olmuş və müasir dövrdə də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Müasir psixologiyada şəxsiyyət, onun fəallığı, formalaşması, strukturu kimi məsələlər, ümu­miyyətlə,  şəxsiyyət anlayışının...
Cins insanın heç zaman yaddan çıxarmadığımız yeganə atributudur. Biz gözün və saçın rəngini, üzün cizgilərini, insanın əynindəki paltarı və üstündə hansı bəzək əşyasının olduğunu unuda bilərik. Lakin onun kişi yaxud qadın olduğunu heç vaxt yaddan çıxarmarıq. Son onilliklər ərzində...
Yaşadığımız aləm çox sayda insanla, cürbəcür əşya və müxtəlif vəziyyətlərlə doludur. Yəqin ki, aldığımız informasiyanı istinasız şəkildə görsəydik və qəbul etsəydik, ağlımız çaşardı. Bu rəngarəng zahiri aləmi koqnitiv qəbul edilən şəklə salmaq üçün biz daxil olan informasiyanı ayrı-ayrı kateqoriyalar...

Bizi izləyin

16,191BəyənənlərBəyən
1,818İzləyənlərİzlə
43AbunəçilərAbunə ol

Reklam

- Advertisement -

Təsadüfi Yazılar