“Eşq bir bəladır ki,girifdar olmayan bilməz.” Eşqi və sevgini bu cür poetik və gözəl sözlərlə ifadə edən dahi Füzuli eşqin və sevginin həyatda nə cür dərin və möhkəm duyğular olduğunu vurğulamışdır.Müdriklər sevginin həyatda əsas rol oynaması barədə həmfikirdirlər.Biz sevginin...
Qarşınızdakı insanı necə razı salmaq olar? Haqlı olduğunuzu düşündüyünüz bir mövzuda qarşınızdakı insanın fikrini necə dəyişdirə bilərsiniz? Psixoloji araşdırmalar,  müraciət etdiyimiz yolun, yəni qarşı tərəfin fikrini çürütmə səyinin doğru olmadığını göstərir. Mövzu istər təkamül nəzəriyyəsi, istərsə də xırda bir məişət mövzusu...
    Bəzi insanlar üçün "Bürcün nədir?" sualı ilk ünsiyyət suallarından biri halına gəlmiş sualdır. Bəs  bürc nədir? Hardan yaranmışdır? Doğrudan da, nəyisə ifadə edir? Bürc astrologiya elminin anlayışlarından biridir və çox qədim zamanlardan bəri mövcud olmuş anlayışdır. Astrologiyanı astronomiya ilə qarışdırmaq...
Оliqоfreniyа – ruhi хəstəlik yох, pаtаlоji hаldır və özünü nоrmаl psiхi və fiziki prоseslərin pоzulmаsı ilə büruzə verir. Belə insаnlаrdа reаl vаrlığın dəyişmiş fоrmаdа qаvrаnılmаsı, əhvаl-ruhiyyənin dəyişilməsi və s. əlаmətlər müşаhidə оlunur. Оliqоfren uşаqlаr hаqqındа elmi təsəvvürlər dedikdə, bu...

Nevrozlar

Nеvrоzlаr hаqqındа Nеvrоz sinir sistеminin funksiоnаl xəstəliyi оlub, çоx gеniş yаyılmıışdır. Xəstəlik sinir sistеmində yаrаnаn həddən аrtıq kəskinlik və оnu zədələyən psixiki təsirlər nəticəsində bаş vеrir. Əksər nеvrоz əlаmətləri bir sırа dаxili xəstəliklər (infеksiyа, intоksikаsiyа, trаvma və s.) nəticəsində bаş...
“Gender” ifadəsini, ilk dəfə olaraq, feminizmi təbliğ edən amerikalı qadınlar istifadə etmişlər. Gender onu bildirirdi ki, xüsusi qrup olaraq qadınların öyrənilməsinə son qoyulur və əvəzinə cinslərin qarşılıqlı şəkildə bütün bioloji, psixoloji və sosial xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq  tədqiqi başlanır. “Gender”...
Manipulyasiya Manipulyasiyanın tam tərifi olmadığından və daha dəqiq başa düşülməsi üçün sizə bunu bir neçə şəkildə göstəririk: - Manipulyasiya, başqalarını nəzarət altına almaq məqsədiylə edilən bir ağıl oyunudur. - Manipulyasiya duyğularınızı, hisslərinizi və inandığınız dəyərləri hədəf alaraq baxış bucağınızı dəyişdirməyə və həqiqəti...
  Kapgras sindromu Bu pozğunluğu “mənfi oxşar cəfəngiyatı” da adlandırırlar. Psixiatriyada xüsusi sindrom sayılan bu xəstəlikdən əziyyət çəkən iddia edir ki, onun ətrafında olan yaxınlarını (həyat yoldaşnı, valideyinlərini və s.) və ya onun özünü hansısa oxşarı əvəz edib. Sonuncu halda xəstə...
Müasir psixologiyada şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət problemi elmin müxtəlif sahələrində çalışan alim və mütəfəkkirlərin illərlə diqqət mərkəzində dayanan mühüm problemlərdən biri olmuş və müasir dövrdə də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Müasir psixologiyada şəxsiyyət, onun fəallığı, formalaşması, strukturu kimi məsələlər, ümu­miyyətlə,  şəxsiyyət anlayışının...
Psixoloji xəstəliklər sırasında çox nadir eşitdiyimiz, ancaq Avropa ölkələrində həm psixiatrların, həm də klinik psixoloqların rastlaşdığı bir neçə qəribə sindrom var. Bunlardan ən tanınmışı və maraqlısı Kapgras sindorumudur ( Capgras syndrome). Bu xəstəlik ilk dəfə 1923-cü ildə fransız Psixiatr...

Bizi izləyin

16,191BəyənənlərBəyən
1,818İzləyənlərİzlə
43AbunəçilərAbunə ol

Reklam

- Advertisement -

Təsadüfi Yazılar