Kinoterapiya

Həyatınızı kökündən dəyişdirəcək bir film izlədinizmi? Ya da günlərlə təsirindən çıxa bilmədiyiniz bir kino səhnəsi varmı? Heç kino sitatlarından hazırladığınız bir gündəliyiniz olubmu, məsələn?  "Tam da ürəyimdən keçənlər tökülür kinodakı qəhrəmanın ağzından" deyə keçirdinizmi içinizdən? Ssenaridəki boşluqları öz cümlələriniz...
Qısaca ifadə etsək, insanın özünə, yaşayışına, ətrafına, digər şəxslərə, bir bütün olaraq içində yaşadığı dünyaya bağlı fərqindəliyi, yaşanan təcrübələrdən yaranan özünün fərqində olma hissinə şüur demək mümkündür. İnsan davranışlarının təməli şüur ilə birbaşa bağlıdır. Amma onu da qeyd etmək...
Tarix ona hər zaman XIX əsrdə yaşamış 10-a yaxın intelektual kişinin baş bəlası kimi yanaşıb. Necə deyərlər, XIX əsr intelektuallarının “Lilith”i kimi ona qarşı hər zaman bir aqressiya olub. Fridrix Nitsşenin (Friedrich Wilhelm Nietzsche) qadınlara nifrət etməsinin və Rayner Mariya...
Yas - şəxslərin yaşadıqları itkilər qarşısında verdiyi reaksiyadır. Bu itkilər fiziki və yaxud emosional ola bilər. Yaşadığımız müddət ərzində itirdiyimiz hər şey üçün müəyyən bir müddətdə və intensivliklə yas tuta bilərik. Bizim üçün dəyərli olan bir əşyamızı itirdikdə, bir...
Məhəbbət intim qarşılıqlı münasibətlər içərisində ən mürəkkəb hadisədir. İnsanlar ona can atır, onun xatirinə yaşayır , ölür. Buna baxmayaraq , Mayersin qeyd etdiyi kimi yalnız son illər ərzində sosial-psixologiyada bu mövzuda ciddi tədqiqat işləri aparmağa başlanılıb. Əgər dostluq insanların mənəvi...
İlk dəfə olaraq Danimarkada meydana gələn “Zamanın İdarə Olunması” adlı bir təlim hal-hazırda iş dünyasında xüsusən şirkətlərdə zamanın idarə olunması üçün tətbiq olunan üçün bir vasitədir. Zamanı biz necə idarə edə bilərik? Zaman elə bir məfhumdu ki, onu qorumaq və...
“Eşq bir bəladır ki,girifdar olmayan bilməz.” Eşqi və sevgini bu cür poetik və gözəl sözlərlə ifadə edən dahi Füzuli eşqin və sevginin həyatda nə cür dərin və möhkəm duyğular olduğunu vurğulamışdır.Müdriklər sevginin həyatda əsas rol oynaması barədə həmfikirdirlər.Biz sevginin...
Freyd psixoanaliz və din problemini  ' Die Zukunft einer Illusion' əsərində araşdırır. Miflərin və dini idealların insan üzərində dərin təsirləri olduğunu ilk anlayanlardan biri olan Yung isə eyni mövzunu Yale Universitetində verdiyi Terry Fondu Konfranslarında işləmişdir. İndi mən bu  ...
Cəmiyyət həyatında qadının rolu günü-gündən artır. XX əsrin əsas istiqamətlərindən biri belədir. İctimai - siyasi hadisələrdə, xüsusilə qadın təhsilinin sürətli inkişaf axarında gender problemi əmələ gəlib və sürətlə inkişaf edir. XIX əsrin ənənəvi kişi və qadın peşə stereotipləri və etalonları...
Ünsiyyət mübadiləsində xüsusi rol oynayan qeyri-verbal ünsiyyət vasitələri ilə tanış olaq: Mimika- yunanca “mimos” sözündən götürülmüş , simanın dəyişdirilməsi ,təqlid deməkdir. Mimika sifət əzələlərinin dinamik ifadəsi kimi özünü göstərir. Qaş, göz, yanaq, dodaqlar və s. sifətin bu və ya...

Bizi izləyin

16,147BəyənənlərBəyən
1,818İzləyənlərİzlə
43AbunəçilərAbunə ol

Reklam

- Advertisement -

Təsadüfi Yazılar