Fobiyanın 166 növü

0

Fobiya növləri hansılardır? Ən geniş yayılan fobiya:

 

SOSİAL FOBİYA

Related image

Çox rastlanan növlərdən biri də sosial fobiyadır. Sosial fobiyası olan kəslər başqa insanların özlərini mühakimə etdiyi və mənfi qiymətləndirdiyi düşüncəsi ilə çatışmazlıq, alçaldılmış hiss edər və xəyal qırıqlığına uğrayarlar. Bu insanlar tək olduqda narahat olur və narahatlıq əlamətləri ictimai fəaliyyətlərə birbaşa aiddir. Sosial fobiyası olan insanlar, yad insanlarla söhbət etmək və ya hərəkət etməkdən çəkinərlər. Yanlış bir şey edəcək, söyləyəcək və sanki insanlar onunla lağ edəcək, onu yadırğayacaq, alçaldığı, hər kəsin içində rüsvay olacaq kimi hiss edər. Hər kəs danışarkən ona baxır. Etdiyi ən kiçik səhvlər onların gözündə çox böyükdür ki, onlar özlərini kobud hesab edirlər.

 

Sosial fobiya aşağıdakı hallarda baş verə bilər:

 

Cəmiyyət arasında danışmaq

Partiyə , yığıncağa qoşulmaq, yeni insanlarla görüşmək kimi ictimai fəaliyyətlər

Bir iş edərkən başqaları tərəfindən baxılmaq

Özümüzdən vəzifəcə və ya yaşca böyük insanlarla ünsiyyət zamanı

Qarşı cinslə tanışlıq v söhbət zamanı

İctimai tualetlərin istifadə edilməsi

Telefonda danışmaq

Başqalarının yanında yazı yazmaq

Hər kəsin içində üzünün qızarması

 

Bu xəstələrin qorxduğu şərtlərə cavab verdikləri təqdirdə narahatlıqların daha çox olması ehtimalı vardır. Məsələn sosial fobiyası olan bir şagird dərs izah etməyə qalxdığında dili tutulur, üzü qızarar, söyləyəcəklərini unudar, hər kəs ona baxırmış kimi gələr və bu səbəblə performansı düşər. Bu xəstələr qorxularının mənasız olduğunu bilirlər, lakin onlar qorxularının qarşısını ala bilmirlər. Sosial fobiya utancaqlıqdan ayrılmalıdır.

 

Sosial fobiyasıolan insanların ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti də çətinliyi eşitməmək üçün etdikləri bu qaçınma davranışlarıdır.Utanğac insanlar yeni bir mühitə girdiyində çətinlik duya bilərlər lakin çətinliyə girməmək üçün ictimai fəaliyyətlərini bir növ olduğu kimi sərgilmirlər . Xəstələrin hiss etdikləri narahatlıq çox şiddətli olmaqda və bu duyğuları yaşamamaq üçün müraciət etdikləri qaçınma davranışları bu kəslərin evdə, işdə, məktəbdə və digər ictimai mühitlərdə performansını salmaqda və əlaqələrin pozulmasına gətirib çıxarmaqdadır. Nəticədə ortaya çıxan sosial izolyasiya tez-tez depressiyaya gətirib çıxarır.

 

Fobiyaların başqa bir çox növü də var.

 

 

Ablutofobiya: yuyulma qorxusu

Ağırofibiya: küçələrdə və ya küçələrdə keçmək qorxusu

Agorafobi: açıq yer və ya izdihamdan qorxma

Ailurofobiya: pişik qorxusu

Akluofobi: qaranlıq qorxusu

Acrophobia: yüksək yerlərdə qorxu

Akustika: müəyyən səslərin qorxusu

Algofobi: əzab qorxusu

Amaksofobi: avtomobil qorxusu (və ya vasitə)

Amatofobiya: toz qorxusu

Amnesiya: yaddaşını itirmək qorxusu

Amfobiya: əlamətdar obyektin qorxusu

Anatidaephobia: hisslər / ördəklər tərəfindən izlənilmək qorxusu

Anemofobi: fırtına qorxusu

Antrofobiya: daşqından qorxma

Antropofobiya: insanlar qorxusu

Apifobi: arı qorxusu

Aracnofobi: hörümcəklərin qorxusu

Aritmofobiya: ədədlərdən qorxmaq

Asimmetrofiya: Simmetrik olmayan şeylərdən qorxma

Astenofobiya: zəif olmaq qorxusu

Astrafobiya: göy gurultusu qorxusu

Ataxphobia: səliqəsizlik qorxusu

Atelopiya: mükəmməl olmaq qorxusu

Aviofobi: uçuşdan,təyyarədən qorxma

Ballistophobia: silah və ya güllə qorxusu

Bathophobia: dərin qorxu, yüksək binaların keçməsi qorxusu

Batcafophobia: bir qurbağa, və ya cüt yaşayan heyvanlardan qorxu

Belonefobi: iynələrdən qorxma

Bibliofobiya: kitab qorxusu

Botanofobiya: bitkilərin qorxusu

Bromidrosifobi: bədən qoxusundan qorxma

Brontofobiya: göy gurultusu qorxusu

Datafobi: qorxma

Dentofobiya: diş qorxusu

Dermatopatofobiya: dəri xəstəliklərinin qorxusu

DecatriaparasCevifobi: Cümə günü gələn ayın 13-cü günü qorxusu

Eisoptrofi: aynadan qorxmaq

Elektrofobiya: elektrik qorxusu

Emetofobiya: qusma qorxusu

Entomofobiya: həşərat qorxusu

Endofobiya: geyim qorxusu

Epistaxiofobiya: burun qorxusu

Erotofobi: cinsi əlaqə qorxusu

Farmakofobiya: narkotik qorxusu

Phasmophobia: ghosts qorxusu

Febrifobi: yüksək atəş qorxusu

Filemafobi: Öpüşmək və öpmək qorxusu

Filofobiya: məhəbbətdən qorx, sevgi qorxusu

Fobofobi: qorxu qorxusu

Fotofobi: işıq qorxusu

Gametophobia: evlənmək qorxusu

Gefirofobi: keçid körpüləri qorxusu

Gerontofobiya: yaşlıların qorxusu və ya yaşlanma

GladysFobo: camaatın qarşısında danışma qorxusu

Haptophobia: toxunulma qorxusu

Harpaksofobi: cinayət və ya oğru qurbanı olmaqdan qorxur

Heliophobia: günəş qorxusu

Image result for Heliophobia

Hematofobiya: qan qorxusu

Herpetofobi: sürünənlərin qorxusu

Heterophobia: Heteroseksuallardan qorxma, nifrət

Hidrophobic: su qorxur, üzmək və ya boğmaq

Hipofobiya: nəm və ya yağış qorxusu

Hypegyeaphobia: məsuliyyət qorxusu

Hipnofobi: yatmaqdan qorxma

Hipofobiya: atların qorxusu

Homiklofobi: qorxu qorxusu

Homofobiya: homoseksualizm qorxusu

Christianophobia: xristian və xristianlardan qorxu

İtirofobi: balıq qorxusu

İslamofobiya: İslam və Müsəlmanlardan qorxma

Jinfobiya: qadınlardan qorxma

Yaponiyafobiya: Yaponlardan qorxmaq

Kainatetefobiya: yenilik qorxusu

Cacofobiya: çirkinlik qorxusu, çirkin şeylər

Kakorafiyafobiya: uğursuzluq qorxusu

cancerfobiya: xərçəng olma qorxusu

Kardiofobiya: ürək xəstəliyindən qorxma

Cataglefobiya: istehza qorxusu

Kimofobiya: kimyəvi maddələrin qorxusu

Xanofobi: qaranlıq qorxusu

Keyfobiya: soyuq və qış qorxusu

Kinofobiya: itlərin qorxusu

Climacticophobia: qorxu pilləkənlərdən və ya pilləkənlərdən düşmək

Klaustrofobiya: qapalı yer qorxusu. Lift, düz tavanlar, dəhlizlər, qapılar və dolu avtobuslar , yeraltı keçidlər, alt keçidlər və kilidli otaqlar olan otaqlar, onlar üçün dəhşətli yerlərdir. Xəstənin əsas qorxusu bu yerlərdə tələf olunmaq, nəfəs almaq və boğulmaqdır.

Koulrofobiya: klounların qorxusu

Koumpounofobiya: düymələr qorxusu

Kremnofobiya: yüksək yamaclarda və qayalarla qorxu

Kristofobiya: donma və dondurma qorxusu

Xronomorfofobiya: saat qorxusu

Xanthofobiya: sarı rəng qorxusu

Ksenofobiya: yad insanlardan qorxu

Xylofobiya: ağac və ya meşə qorxusu

Limnofobiya: göllərin qorxusu

Lytikafobiya: məhkəmə və məhkəmə qorxusu

Logofobiya: müəyyən sözlərdən qorxmaq

Lokofobiya: ağ rəng qorxusu

Manyofobiya: dəhşətə getmək qorxusu-dəli olmaq qorxusu

Mastiqofobiya: cəzalandırılma qorxusu

Mexanofobiya: maşın qorxusu

Melanofobiya: qara tonlardan qorxma

Mikrobiofobiya: mikroorqanizmlərin qorxusu

Mizofobiya: çirklənmə qorxusu

Monofobiya: təklik qorxusu

Musofobiya: siçan qorxusu

Necrofobiya: bədən qorxusu

Nelfobiya: şüşə qorxusu

Niktofobiya: gələcək qorxusu

Nozokomofobiya: xəstəxanadan qorxu

Nudophobia: çılpaqlıq qorxusu

Negrophobia: Siyasdan qorxaraq

Obezofobiya: yağ alma qorxusu (köklük)

Okphobia: vasitə qorxusu

Ornitofobiya: quşların qorxusu

Orophobia: dağdan enmə qorxusu

Osmofobiya: müəyyən qoxular qorxusu

Otofobiya: boş yerlərdə tək olma qorxusu

Panfobi: hər şeydən qorxma

Papirofobi: kağız qorxusu

Paraskavedekatriafobi: ayın on üçü və cümə günündən qorxur

Pathophobia: xəstə olmaq qorxusu

Pedophobia: uşaq qorxus

Pyrofobi: yanğın qorxusu

Plakofobiya: məzar daşlarının qorxusu

Pogonophobia: saqqallı və ya saqqallı insanlar qorxusu

Politophobia: siyasətçilərdən qorxmaq

Porfirofobiya: bənövşəyi rəng qorxusu

Potampbobi: çaylar və su axınlarının qorxusu

Potofobi: spirtli içkilərdən qorxma

Pteronofobiya: quş tüklərinin qorxusu

Radiofobiya: X-lərdən qorxma.

Ranidafobi: qurbağalardan qorxur

Selenofobiya: ay qorxusu

Siderofobi: ulduzların qorxusu

Symmetrophy: simmetriya qorxusu

Skiofobi: kölgələrdən qorxun

Sosiofobiya: cəmiyyətdən, ümumiyyətlə insanlar qorxusu

Soteriofobi: başqalarına ehtiyacı olan qorxu

Tafefobi: diri-diri basdırılma qorxusu

Taxofobiya: yüksək sürətdən qorxma

Talasofobiya: dənizdən və okean qorxusundan

Tantofobiya: ölüm qorxusu

Texnofobi: texnologiyadan qorxma

Teratofobiya: Hamilə qadın bir deformasiya olunan, çirkin bir uşaq doğurmaqdan qorxur

Termofobi: istilik qorxusu

Testophobia: test və ya imtahan qorxusu

Topofofiya: hamilə qalma və doğuşdan qorxma

Tomophobia: cərrahiyyə qorxusu

Toxifobi: zəhər qorxusu

Topofobiya: müəyyən yerlərdə qorxu

Transfobiya: transseksual və transseksual insanlar qorxusu

Traumatophobia: yara qorxusu

Trikinofobiya: qida zəhərlənməsi qorxusu

Triskaidekafobi: 13 sayından qorxu

Trypanophobia: aşılanmaq və ya infeksiya qorxusu

Trichopathophobia: saç xəstəliklərinin qorxusu

Tripofobi: dəlik qorxusu

Urophobi: boşluq qorxusu

Venerefobi: vərəm xəstəliklərinin qorxusu

Venus travisi: gözəl qadın qorxusu

Vermifobi: qurdlar qorxusu

Ksenofobiya: kənar qorxu

Zelophobia: qısqanclıq qorxusu

Image result for Zelophobia

Zoophobia: heyvan qorxusu

 

Qaynaq:  http://www.nurmeric.com/fobi-cesitleri-nelerdir?-46s.html

Fobi nedir? Nedenleri ve tedavi yolları nelerdir?

 

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin