Genetik xəstəliklər.

1.Tey-saks xəstəliyi (GM2 qmqliozidoz və ya heksozaminidoz A defisiti) nadir rast gəlinən autosom-ressesiv irsi çatışmazlıqdır. Bu xəstəlik nəticəsində mərkəzi sinir sistemi zədələnir. Ilk dəfə 1881 və 1887-ci illərdə bir-birindən...

ELM

İNCƏSƏNƏT

İtalyan Renessansı – Leonardo da Vinçi

Leonardo da Vinçi (1452-1519). Leonardo da Vinçi vaxtından əvvəl yetişmiş dahilərdəndir. Oğlunun bu yüksək qabiliyyətini görən Ser Piero 1470-ci ildə onu o vaxtkı Florensiyanın ən...

60-cı illərin röyası: Pink Floyd

1960-cı illərin İngiltərəsi. Seks, narkotik və sevginin havada uçuşduğu illər. Kembricdə bir qrup istedadlı və akademik keçmişə sahib olan gənclər - Rocer Sid Berit, Rocer...

Antonio van Deyk – Rəsmdə Barokko Stili

Antonio van Deyk (ing. Anthony van Dyck) Barokko dövrü. Niderland. XVI əsr. 22 mart 1599-cu ildə çoxuşaqlı ailədə, zəngin antverpen parça taciri Frans van Deykin ailəsində 12...

Ensiklopediya

Bəzi tibbi terminlərinin mifologiyadakı qarşılıqları – Adonis

Adonis Qədim  psixofarmakologiyada sakitləşdirici siropların eksipiyenti olaraq çox istifadə olunan adonis vernalis infusionu’ndakı Adonis Vernalis nəbatatı adını tipik bir Anadolu əfsanəsi olan Kybele-Attis mifindən, bir torpaq-bərəkət nağılından almışdır. Myrrha, digər adıyla Smyrna,...

Ən çox oxunanlar

Şüur və onun təkamülü

Qısaca ifadə etsək, insanın özünə, yaşayışına, ətrafına, digər şəxslərə, bir bütün olaraq içində yaşadığı dünyaya bağlı fərqindəliyi, yaşanan təcrübələrdən yaranan özünün fərqində olma hissinə...

Şəxsiyyət pozuntuları

Şəxsiyyət pozuntularının müasir tipləri (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təqdim etdiyi təsnifat) 1.Paranoid 2. Şizoid 3. Dissosial 4. Emosional davamsız (affektiv), lmpulsiv sərhədi (aralıq) tip 5. lsterik (nümayişkar) 6. Anankastik (obsessiv-kompulsiv) 7. Təşvişli (yayınan) 8....

Təkamülün Sübutları: Paleontologiya və ara növlər

  Paleontologiya qədim orqanizmlərin qalıqlarını öyrənərək onların müasir orqanizmlərlə oxşarlıq və fərqlərini aydınlaşdırır. Paleontoloji məlumatlara əsasən yerin üst laylarından tapılan orqanizmlərin aşağıdakı laylardakı formalara nisbətən...

DNT analizinə görə bizim millətimiz nədir?

Artıq mən türkəm, farsam, talışam və ya ərəbəm demədən öncə işin əsli ilə maraqlanmağınızın vaxtı gəlib. Türkiyə və Azərbaycan türkləri varmı? Bu yazımızda sizləri...

SEVGİ: ALİMLƏR FİLOSOFLARA QARŞI

Biologiya elmlər doktoru Helen Fişer həyata, xüsusilə sevgiyə elmi prizmadan baxaraq materialistcəsinə yanaşır. Bu məqalədə isə biz onun təcrübələrinə istinad edəcəyik. Həmçinin bəzi filosofların,...

İdman proqramları:İdeal Bədən Quruluşuna Sahib Olmağın Yolları

Hər kəs gözəl və fitt bədənə sahib olmaq istər, ancaq bunun üçün disiplinli məşq və qidalanma proqramı lazımdır.  Bir çoxları atletik bədən quruluşuna sahib olmanın...

FƏLSƏFƏ

Milet məktəbi haqqında

Milet fəlsəfi məktəbi qədim yunan fəlsəfi məktəblərinin ilki olmuşdur. Milet şəhəri müasir Türkiyənin Qərbində, Ege dənizinin sahilində yerləşirdi. Bu məktəbi...