İNCƏSƏNƏT

Sandro Botiçellinin “La Primavera (Spring)” əsəri

1440-1510-cu illərdə yaşamış Renessans dövr sənətkarı Sandro Botiçellinin şah əsərlərindən biri olan "La primavera"dan bəhs edəcəyəm. Üzərində onlarca nəzəriyyə qurulmuş bu əsər renessans dövrünün...

Mikelancelo Merizi da Karavaco kimdir?

  Mikelancelo Merizi da Karavacco (Michelangelo Merisi da Caravaggio) 1573-1610-ci illərdə yaşamış italyan rəssamdır. Təbii üslubu və kəskin işıq-kölgə əleyhinə əsaslanan forması ilə XVI əsr...

İmpressionist yapon rəssam Hasui Kawase

Əsl adı Bunduziro Kavase (yap. 川瀬 文治郎) olan Hasuy Kavase (ing. Hasui Kawase) 18 may 1883-cü ildə Tokioda anadan olmuşdur. O, akvarel texnikası, qravüra və...

Covanni Papini “Mənasız bir hekayə”

Mənasız bir hekayə Dörd gün idiki xatirələrimin ən süni səhifələrindən bəzilərini qeyri-müəyyən bir narahatlıqla yazarkən qapının qorxaraq döyüldüyünü eşitdim,amma ayağa qalxmadım,cavabda vermədim.Zərbələr çox gücsüzdü mənimsə utancaqlarla işim yoxdur. Səhəri gün həmin vaxtda qapının yenədə döyüldüyünü eşitdim,bu dəfə zərbələr daha güclü daha qərarlıydı.Amma o gündə qapını açmaq istəmədim,çünki rəftarını bu tezliklə tez...

Sevgi dilləri.Sevgi yoxsa Eşq

“Eşq bir bəladır ki,girifdar olmayan bilməz.” Eşqi və sevgini bu cür poetik və gözəl sözlərlə ifadə edən dahi Füzuli eşqin və sevginin həyatda nə...

Qeyri-verbal ünsiyyət vasitələri haqqında

Ünsiyyət mübadiləsində xüsusi rol oynayan qeyri-verbal ünsiyyət vasitələri ilə tanış olaq: Mimika- yunanca “mimos” sözündən götürülmüş, simanın dəyişdirilməsi, təqlid deməkdir. Mimika sifət əzələlərinin dinamik...

Materiya / Qədim fəlsəfə materiya haqqında

Materiya kateqoriyası fəlsəfi düşüncəni əski çağlardan dolambaclara salan çoxlu problemlər vermişdir. Həm idealist, həm materialist adlanan fəlsəfələr onların üstündə yetərincə baş sındırıblar. Materiya latın sözü olub...

ELM

Kralların zəhəri və ya zəhərlərin kralı – Arsen

Napoleon Bonapartı öldürən, Claude Moneti kor edən, Vinsent Van Qoqun ağlını itirib qulağını kəsməsinə səbəb olan...

Zaman

Zaman…

Qravitasional lensləşmə: Ümumi nisbiliyin dəlillərindən biri

Bir cismin arxasındakı cismi, qarşısındakı cisim yerində qalmaqla, görə bilərikmi? Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsinə görə, əlbəttə ki, bu mümkündür. Eynşteyn fəza-zaman toxumasının büküldüyünü, bu bükülmənin də...

Çarlz Darvin – Növlərin Mənşəyi

Təbii seçmə və ya ən uyğunların həyatda qalması Çarlz Darvin (Charles Darwin) – “Növlərin Mənşəyi”, IV bölüm İnsanın əlində bu qədər güclü olduğunu gördüğümüz süni seçmə (red. Çarlz Darvin təbii seçməni məhz süni seçmə nümunələrində, yəni seçmə ilə alınan təsərrüfat heyvanları nümunələrində...

SONUNCU MƏQALƏLƏR

İ.Kant və onun əxlaq fəlsəfəsi.

Kant fəlsəfəsinə ümumi baxış İ.Kantın (1724-1804) fəlsəfi inkişafı iki dövrə bölünür. Birinci dövr - «tənqidə qədərki dövr»...

Diffuz toksik ur (Bazedov) xəstəliyi nədir?

Diffuz toksik ur xəstəliyini ilk dəfə 1786-ci ildə ingilis həkimi Pyeri təsvir etmişdir. Bundan sonra xəstəliyi italyan alimi Falyani, sonralar ingilis alimi...

Miqren nədir?

Miqren və ya hemikraniya - irsi nevroloji xəstəlik olub, travmalar, şişlər və ya insult ilə əlaqəli olmayan artan pulsator baş ağrısı şəklində...

Parkinson xəstəliyi və Parkinsonizm sindromu nədir?

Parkinson xəstəliyi - mərkəzi sinir sisteminin idiopatik, tədricən proqressivləşən degenerativ xəstəliyi olub, hərəkətlərin ləngiməsi, əzələlərin rigidliyi (sərtliyi), sakit vəziyyətdə tremor və postural...

Sinir tiki nədir?

Siz, bu məqalədə "Sinir tiki nədir?", "Səyrimə nədir?", "Tiklərin səbəbi nədir?" və "Hansı növləri var?"suallarına cavab tapacaqsınız.

Genotip və Fenotip nədir? (ensiklopedik bilgi).

Genotip termini ilk dəfə 1909-cu ildə danimarkalı alim V. İohansen tərəfindən elmə gətirilmişdir. Orqanizmin xromosomlarında (diploid sayda) cəmləşən bütün genlərin...