Absurd nədir? // Fəlsəfə lüğəti

Post date:

Author:

Category:

ABSURD [alm. = ing. Absurd; fr. Absurde; osm. tr. abes; ər.
عجظ – [avropa mənşəli bu kəlmə dilimzə bizim gündəlik
həyatımızda vərdiş etdiyimiz və düzgün təfəkkür tərzinin əsasını
təşkil edən məntiqin qaydalarının əksinə çıxan, onlara əhəmiyyət
verməyən, aralarında məntiqi əlaqənin pozulması kimi tərcümə
edilir. Absurd və absurdluq təfəkkürdə və reallıqda mövcuddur.
İnsan bəzən real həyatda müşahidə etdiyi hər hansı bir hadisəni,
yaxud şeyi məntiqi cəhətdən izah etməkdə çətinlik çəkir və bu
ona absurd – qeyri məntiqi kimi görünür. Lakin insana bəzən
absurd təzhürü bağışlayan, onun məntiqi analizindən kənarda
qalan şey, hal və ya hadisələrə qeyri – həqiqi anlamı yükləmək
olmaz. Kəlmə dilimizdə özünün orijinal orfoepik formasını
qorumuşdur.

 

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

STAY CONNECTED

19,741FansLike
2,189FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Elekron necə kəşf edildi?

İlkin fikirlər Bizim eradan bir neçə əsr əvvəl qədim yunan alimləri yunla sürtülmüş kəhrəbanın yüngül cisimləri...

Beyin donması nədir?

Sizdə də heç belə olub? Soyuq, şirin, dadlı dondurma yeyirsiniz vəə... Budurr! sanki beyniniz donur! Nə baş verdi?

“Qara qızıl” – Neftin tarixi

Neftin fiziki və kimyəvi xassələri Neft, əsasən karbohidrogenlərin və digər üzvi birləşmələrin mürrəkkəb qarışığından ibarət spesifik iyə malik yanar mayedir....