Açıq faktorinq nədir? / Ensiklopedik Bilgi

0
2

Açıq faktorinq nədir?

 

Faktorinq əməliyyatının xüsusi forması. Bu zaman kreditor tərəf faktor-banka, yaxud faktorfir maya borc sənədləri haqqında məlumat təqdim etdikdən sonra ikinci tərəf borc məbləğinin 80%-ni ona kredit formasında ödəyir.
Kreditor tərəf borcalan tərəfdən bütün borc məbləğinin ödənişini əldə etdikdən sonra (adətən 60 gün ərzində) faktor-subyektdən əldə etdiyi məbləği və ona hesablanmış faiz məbləğini qaytarır. Borclu tərəf
borc məbləğini kreditora ödəmək imkanına malik olmadıqda kreditor bütün borc sənədlərini faktor subyektə
təqdim edir və bundan sonra borc öhdəliyinin tələb edilməsi hüququ sonuncuya keçir.

 

 

mənbə: http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/maliyye-sozluk.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here