Ağıl nədir? // Fəlsəfə lüğəti

Post date:

Author:

Category:

AĞIL [alm. Vernunuft; fr. Raison; ing. Rèason; lat. Ratio;
osm. tr. akıl; tr. Us; ər. أنؼمم] [intellekt] [lat. Intellectus – anlama,
başa düşmə, dərrakə] – hissiyyatın qarşılığı olaraq düşünmə,
anlamaq, dərk etmək qabiliyyəti arasında məcburi əlaqələr
qurmaq qabiliyyəti. Ağıl insanın ən yüksək təfəkkür qabiliyyəti
hesab edilir və insanın məhz insan olma xüsusiyyətini özündə
təcəssüm etdirir, onu digər canlılardan fərqləndirir. Ağıl kəlməsi
bəzən ərəb dilindən keçmə əql sözü ilə eyniləşdirilir ki, bu da
əslində doğrudur, lakin orta əslər Şərq peripatetizmində əqllər ülvi
varlıqlar kimi xarakterizə olunrudu. Fəlsəfədə isə yüksək inkişaf
etmiş və mürəkkəb differensiya edilmiş beynə malik
orqanizmlərin psxi fəalliyyətlərinin xüsusi funksiyası Əql sözü
ərəb dilində ə`qələ [ػمم [felinin I bab məsdəridir. Bu feldən aqil,
məqul və s. kimi sözlər də əmələ gəlmişdir. Ərəb dilindən Azərbaycan
türkcəsinə tərcümədə anlamaq, başa düşmək, haqqında
fikir yürütmək və s.mənalarla tərcümə edilir..

 

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

STAY CONNECTED

19,696FansLike
2,176FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Kralların zəhəri və ya zəhərlərin kralı – Arsen

Napoleon Bonapartı öldürən, Claude Moneti kor edən, Vinsent Van Qoqun ağlını itirib qulağını kəsməsinə səbəb olan...

Biotibbi texnikada elektronika amili

Biotibbi texnikanın inkişafı bilavasitə elektronika sahəsində əldə olunan naliyyətlərə əsaslanır. Buna görə də elektronikanın inkişaf mərhələlərinə uyğun olarq biotexniki vaisətlərdə müxtəlif...

Müştərini əldə tutmağın yolları

“Sadəcə bir müdir vardır: Müştəri… Və o, başqa bir yerə pulunu xərcləyərək, rəhbərdən aşağıdakı bütün hər kəsi şirkətdən qova bilər.”...