Ağıl nədir? // Fəlsəfə lüğəti

Post date:

Author:

Category:

AĞIL [alm. Vernunuft; fr. Raison; ing. Rèason; lat. Ratio;
osm. tr. akıl; tr. Us; ər. أنؼمم] [intellekt] [lat. Intellectus – anlama,
başa düşmə, dərrakə] – hissiyyatın qarşılığı olaraq düşünmə,
anlamaq, dərk etmək qabiliyyəti arasında məcburi əlaqələr
qurmaq qabiliyyəti. Ağıl insanın ən yüksək təfəkkür qabiliyyəti
hesab edilir və insanın məhz insan olma xüsusiyyətini özündə
təcəssüm etdirir, onu digər canlılardan fərqləndirir. Ağıl kəlməsi
bəzən ərəb dilindən keçmə əql sözü ilə eyniləşdirilir ki, bu da
əslində doğrudur, lakin orta əslər Şərq peripatetizmində əqllər ülvi
varlıqlar kimi xarakterizə olunrudu. Fəlsəfədə isə yüksək inkişaf
etmiş və mürəkkəb differensiya edilmiş beynə malik
orqanizmlərin psxi fəalliyyətlərinin xüsusi funksiyası Əql sözü
ərəb dilində ə`qələ [ػمم [felinin I bab məsdəridir. Bu feldən aqil,
məqul və s. kimi sözlər də əmələ gəlmişdir. Ərəb dilindən Azərbaycan
türkcəsinə tərcümədə anlamaq, başa düşmək, haqqında
fikir yürütmək və s.mənalarla tərcümə edilir..

 

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

STAY CONNECTED

20,764FansLike
2,507FollowersFollow
16,400SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Əsrarəngiz yunan küçə filosofu Sokrat haqqında 7 fakt

Jak-Lui David tərəfindən çəkilən bu məşhur "Sokratın ölümü" rəsm əsərində Sokrat, ardıcılları ilə əhatələnərək zəhərlə dolu (red. baldırğan) fincanı içdiyi təsvir olunur.

İ.Kant və onun əxlaq fəlsəfəsi.

Kant fəlsəfəsinə ümumi baxış İ.Kantın (1724-1804) fəlsəfi inkişafı iki dövrə bölünür. Birinci dövr - «tənqidə qədərki dövr»...

Diffuz toksik ur (Bazedov) xəstəliyi nədir?

Diffuz toksik ur xəstəliyini ilk dəfə 1786-ci ildə ingilis həkimi Pyeri təsvir etmişdir. Bundan sonra xəstəliyi italyan alimi Falyani, sonralar ingilis alimi...