Ağıl nədir? // Fəlsəfə lüğəti

Post date:

Author:

Category:

AĞIL [alm. Vernunuft; fr. Raison; ing. Rèason; lat. Ratio;
osm. tr. akıl; tr. Us; ər. أنؼمم] [intellekt] [lat. Intellectus – anlama,
başa düşmə, dərrakə] – hissiyyatın qarşılığı olaraq düşünmə,
anlamaq, dərk etmək qabiliyyəti arasında məcburi əlaqələr
qurmaq qabiliyyəti. Ağıl insanın ən yüksək təfəkkür qabiliyyəti
hesab edilir və insanın məhz insan olma xüsusiyyətini özündə
təcəssüm etdirir, onu digər canlılardan fərqləndirir. Ağıl kəlməsi
bəzən ərəb dilindən keçmə əql sözü ilə eyniləşdirilir ki, bu da
əslində doğrudur, lakin orta əslər Şərq peripatetizmində əqllər ülvi
varlıqlar kimi xarakterizə olunrudu. Fəlsəfədə isə yüksək inkişaf
etmiş və mürəkkəb differensiya edilmiş beynə malik
orqanizmlərin psxi fəalliyyətlərinin xüsusi funksiyası Əql sözü
ərəb dilində ə`qələ [ػمم [felinin I bab məsdəridir. Bu feldən aqil,
məqul və s. kimi sözlər də əmələ gəlmişdir. Ərəb dilindən Azərbaycan
türkcəsinə tərcümədə anlamaq, başa düşmək, haqqında
fikir yürütmək və s.mənalarla tərcümə edilir..

 

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

STAY CONNECTED

20,764FansLike
2,507FollowersFollow
16,400SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Rosenhan təcrübəsi – Ağıllı və dəliləri həqiqətən də, fərqləndirə bilirik?

Stanford universitetinin professoru David Rosenhan 1973-cü ildə psixiatrların (əslində elə bütün cəmiyyətin) psixologiyası normal olan və olmayan şəxsləri həqiqətən fərqləndirib-fərqləndirməyəcəyini görmək...

Matilda effekti – Cinsiyyətə görə təyin edilən etibar

Elmdə ən önəmli kəşflərə verilən nüfuzlu Nobel mükafatının indiyədək 800-dən çox kişi alim sahibi olsa da, qadın mükafatçıların 50-dən az olduğunu...

Edip kompleksi: mifologiya və psixologiya

"Kor Edip uşaqlarını tanrılara tapşırır", Benini Qaqnero (The blind Oedipus commending his children to the Gods, Benigne Gagneraux), Nationalmuseum, Stokholm