Sual Sözlərinin Hallanması  

 

Nominativ     wer ? – kim ?     was ? – nə ?

Genitiv         wessen ? – kimin ?,nəyin ?

Dativ            wem? – kimə ?,nəyə ?    wo ? – harada ?

Akkusativ      wen ? – kimi ?   was ? – nəyi ?    wohin ? – haraya ?

Qeyd :  ” Was ” nominativ və akkusativdə eyni cür yazılıb  fərqli mənalar  verir .

 

Beispiele – Nümunələr

 • Wer ist der Schriftsteller dieses Buches ? –  Bu kitabın yazarı kimdir  ?
 • Was  ist das Hauptproblem ? – Əsas problem nədir ?
 • Wessen Auto ist es vor der Tür meines Hauses ? – Evimin qapısının önündəki maşın kimindir ?
 • Wem gehört diese Jacke ? – Bu jaket kimə aiddir ?
 • Wo  plannierst du zu wohnen , biss du einen Raum in Wohnheim bekommst ? – Yataqxanada otaq tapana qədər harada qalmağı planlaşdırırsan ?
 • Wohin fahren Sie ? – Haraya gedirsiz ?

 

” haben ” felinin  indiki zamanda və şəxslərə görə  təsrifi 

Bu fel həm köməkçi fel , həm də müstəqil feldir  .

Müstəqil fel kimi mənası  ” sahib olmaq “ deməkdir .

”  haben ”  feli müstəqil fel kimi

İch habe           wir haben

du hast             ihr habt

er hat               sie haben

sie hat              Sie haben

es hat

 

Beispiele – Nümunələr

 • Ich habe in diesem Semester viele Probleme an Uni . – Bu semestr universtetdə çoxlu problemlərim var .
 • Hast du Geld dabei ? – Üstündə pulun var  ?
 • Sag mal , hat sie  schöne blaue Augen ?  – De görüm , onun gözəl mavi gözləri var ?

 

”  haben ”  feli köməkçi fel kimi

 • Ich habe bis heute nie so eine gute Show  geschaut ! – Mən indiyə qədər bu cür gözəl şou izləməmişəm !
 • Hast du deine Eltern noch nicht besucht , seitdem du hier angekommen bist ? –  Bura gələndən bəri valideynlərini hələ də ziyarət etməmisən ?

 

Əvvəlki dərsdə verilmiş sözlərin təsrfilənməsi

 

Nominativ  der Platz       der Unfall     das Handy      das Glück

Genitiv       des Platzes    des Unfalls   des Handys     des Glücks

Dativ          dem Platz     dem Unfall    dem Handy    dem Glück

Akkusativ   den Platz      den Unfall     das Handy     das Glück

 

Nominativ   die Jacke    die Tür    die Schränke      die Augen

Genitiv       der Jacke    der Tür    der Schränke      der Augen

Dativ          der Jacke    der Tür   den Schränken    den Augen

Akkusativ    die Jacke    die Tür   die Schränke      die Augen

Qeyd : ” Schränke ” sözünə dativdə hallanma ilə bağlı ” n ” artırılıb .  ” Augen ” sözündə isə sözün cəm formasında ” n ” olduğu üçün heç bir dəyişiklik edilmir.


Wortschatz

Şəkilə klik edərək sözləri daha aydın oxuya bilərsiz .

9ea1e848c379713af3d6d3ddc93dedca

 

 

 

 

Şərh yaz

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı daxil edin