Antiseptika nədir? / Ensiklopedik Bilgi

Müasir cərrahlıqda antiseptika kimyanın, fizikanın, farmakologiyanın və immunologiyanın nailiyyətləri əsasında yaranmış yeni bir istiqamətdir. Antiseptikanın 5 növü məlumdur: mexaniki, fiziki, kimyəvi, bioloji və qarışıq. Bundan başqa antiseptika səthi, dərin, yerli və ümumi növlərə də bölünür. Antiseptikanın ayrı-ayrı nadir hallarda tətbiq edildiyindən təsnifatı da şərtidir.

Əksər yaraların müalicəsində antiseptikanın bütün növlərindən istifadə olunduğu üçün bu tədbirlər birlikdə «qarışıq antiseptika» adlanır. Məsələn, hər hansı bir təsadüfi yara birincili işlənir, yaranın kənarları, dibi kəsilir, yad cisimlər xaric edilir (mexaniki ant.), yaranın kənarlarma antiseptiklər sürtülür (yod, spirt), yara boşluğu antiseptiklərlə yuyulur (kimyəvi ant.), yaralıya antibiotiklər, qazlı qanqrena, tetanus əleyhinə zardablar yeridilir (bioloji ant. ) və yaraların müalicəsində, ultrasəs, lazer, kvars şüalandırılması aparılır (fiziki ant.). Beləliklə, bir yaranın müalicəsində bütün antiseptika növlərindən istifadə olunur.

Mexaniki antiseptika

Yara səthində və irinli boşluqlarda mikrobların mexaniki yolla məhv edilməsi və onlarla birlikdə «ölmüş» toxumaların yaradan xaric edilməsinə mexaniki antiseptika deyilir. Təsadüfi yaralardan həyat qabiliyyətini itirmiş toxumalar, bakteriyalar, yad cisimlər birincili işlənmə ilə xaric edilir.

Fiziki antiseptika

Yara səthində və irinli boşluqlarda olan mikroblara qarşı fiziki vasitələrlə aparılan kompleks müalicə tədbirlərindən ibarətdir. Bu tədbirlərin köməyi ilə yarada mikrobların çoxalmasının, toksinlərin sorulmasının qarşısı alınır, məhv olmuş, yaşama qabiliyyətini itirmiş hüceyrə və toxuma qalıqlarının yaradan xaric olunması sürətləndirilir.

Kimyəvi antiseptika

Kimyəvi maddələrin antiseptiklərin köməyi ilə yarada, xəstə ocaqda və bütövlükdə bədəndə olan mikrobların məhv edilməsidir. Bütün kimyəvi maddələr aktiv bakteriosid və bakteriostatik təsiri ilə fərqlənir.

Kimyəvi antiseptiklər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: təsir dozasında patogen mikrobları məhv etməli və onların çoxalmasının qarşısını almalıdır; yerli toxumalara və bütövlükdə bədənə toksiki təsir göstərməməlıdır; yara eksudatı və bədənin digər mayeləri ilə təmasda öz təsirini itirməməlidir.
Kimyəvi antıseptik maddələr tətbiqinə göstərişlərə və bədənə yeridilmə yollarına görə 3 əsas qrupa bölünür: dezinfeksiyaedicilər, antiseptiklər və müalicə təsirinə malik kimyəvi maddələr.

Mənbə:

Çərkəz Cəfərov- Ümumi Cərrahlıq

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Read More

Cinsiyyət rolları insan mədəniyyətinin məhsuludur

“Gender” ifadəsini, ilk dəfə olaraq, feminizmi təbliğ edən amerikalı qadınlar istifadə etmişlər. Gender onu bildirirdi ki, xüsusi qrup olaraq qadınların öyrənilməsinə son qoyulur və...

Autizm Nədir?

  Autizm olaraq da tanınan Autustik Spekturum Pozğunluğu (Autism Spectrum Disorder) (ASD) doğum zamanı və ya doğulduqdan qısa zaman sonra başlayır və ömür boyu davam...

Qızılca xəstəliyi nədir?/ Ensiklopedik Bilgi

Hesabata görə, bütün dünyada qızılca xəstəliyi bu ilin ilk 3 ayında keçən illə müqayisədə 4 dəfə artıb. Və hazırda dünyanın bir çox...

Recent

Təkamül mexanizmləri:Təbii seçmə-2

­­ Təbii seçməyə aid yazdığımız seriyaya qaldığımız yerdən davam edək. Əvvəlcə təbii seçməni 4 yerə bölək: 1. Hərəkətverici seçmə 2. Stabilləşdirici seçmə 3. Dizruptiv (dağıdıcı) seçmə 4. Neqativ (əlverişsiz) seçmə Bu...

Stiven Spilberqin ən sevdiyi 15 film

Stiven Spilberq (Steven Spielberg) 18 dekabr 1946-cı ildə Amerikanın Ohayo ştatında anadan olmuşdur. görkəmli Amerika rejissoru, prodüseri və ssenaristi mənşəcə yəhudidir. "Şindlerin siyahısı" və "Sıravi Ryanı xilas...

Ən böyük arxeoloji tapıntılardan biri: Antikiter mexanizmi ( I hissə )

9 iyun 2016-ci ildə Afinada bütün kütləvi informasiya vasitələrinin məlumat verdiyi sadə press-konfrans keçirildi. Burada Tutanhamonun (Tutankhamun) sərdabəsinin araşdırılması qədər maraqlı bir mövzu müzakirə edildi....