APORİA nədir? // Fəlsəfə lüğəti

0
2

APORİA [alm. = fr. Aporie; ing. Aporia; yun. Aporia; a = sız,
poros = yol, körpü, çıxış; ər. يغؤنح حؤل لؤتم شُغ .[Bir məsələdə
ortaya çıxan problemin həllinin tapıla bilməməsi vəziyyəti, çıxış
yolunun olmaması. Ümumiyyətlə natiqin mövzunun hansı
istiqamətindən getməsi lazım gəldiyini, mövzuya haradan
başlanıb harada qurtaracağı, nə deyiləcəyi haqqında yolunu
itirdiyi vəziyyətin adı olaraq ya da natiqin nə söyləyəcəyini yaxud
nə düşünəcəyini bilmədiyi bir vəziyyətdə müraciət etdiyi,
ümumiyyətlə ediləsi şübhə ifadəsi olaraq təyin olunar.

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here