Aqnostisizm nədir? // Fəlsəfə lüğəti

AQNOSTİSİZM [alm. Agnostizismus; fr. Agnosticisme; ing.
Agnosticism; yun. A-gnoein = bilməmək; a gnostos – bilinməyən;
osm. tr. la-edriyye; ər. أدسي ;ِ a – inkar və gnosis – bilik] –
dünyanın dərk olunması imkanını tamamilə və ya qismən inkar
edən təlim.

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Read More

In India, critics assail proposal to build 100 waste-fueled power plants

Intro text we refine our methods of responsive web design, we’ve increasingly focused on measure and its relationship to how people read. A wonderful serenity...

Elea məktəbi və Eleaçılar

Miladdan öncə VI və V yüzilliklərdə güney İtaliyanın Elea (lat.Velia) şəhəri qədim dünyanın mədəni və elmi mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Bu şəhərdə fəlsəfi...

Sürrealizmə giriş

Sürrealizm fransız sözü olub, bədii fikirdə reallığın fövqündə dayanmaq  deməkdir. İlk dəfə 1918-ci ildə fransız şairi Qiyom Apolliner yazdığı bir məqalədə estetika tarixində sürrealite...

Recent

Paster dedi: “Cansızdan canlı yarana bilməz…”

Əvvəlcə bir suala aydınlıq gətirək: Cansızdan canlı yaranması nə deməkdir? Müasir insan müxtəlif yaradılış nəzəriyyələrini müzakirə etsə də, belə bir ehtimalı çoxdan çıxdaş edib. Heç...

İnsulin nədir? / Ensiklopedik bilgi

İnsulin - mədəaltı vəzinin Langerhans adacıqlarının betta hüceyrələrində sintez olunan zülal hormonu. 1921-1922-ci illərdə F. Bantinq və Ç.Best tərəfindən kəşf olunmuşdur. İki peptid zəncirindən...

Dopamin (Xoşbəxtlik hormonu) nədir? / Ensiklopedik bilgi

Dopamin Hipotalamusda sintez edilən bioloji aktiv maddələrin bir qrupu neyrotransmitter xassəyə malikdir. Bunlardan ən əhəmiyyətliləri noradrenalin, dopamin və serotonindir. Biogen amin mənşəli neyrotransmitterlər orqanizmin müxtəlif...