Etiket: oksihemoqlobin

Hemoqlobin // Ensiklopedik bilgi

Hemoqlobin // Ensiklopedik bilgi

Hemoqlobin, (yun. hemo-qan və lat. globus-kürə) insanın və bir çox heyvanın qanında tərkibində dəmir olan zülaldır. Onuğalıların qırmızı qan hüceyrələrində (eritrosit) oksigeni toxumalara daşıyır. Hemoqlobin oksigenlə davamsız birləşmə əmələ gətirir. Oksigenlə birləşmiş ...