Etiket: paranoid

ŞİZOFRENİYA VƏ ŞİZOFRENLƏR

ŞİZOFRENİYA VƏ ŞİZOFRENLƏR

Şizofreniya insanlar tərəfindən ən çox öyrənilmək istənən xəstəliklərdən biridir. Şübhəsiz ki, filmlərin, medianın və tarixə şizofren kimi iz qoyan  dahilərin rolu böyükdür. Lakin şizofreniyanın bizə yaxın olduğunu unutmamaq lazımdır. Statistikaya görə dünyada ...

Şəxsiyyət pozuntuları

Şəxsiyyət pozuntuları

Şəxsiyyət pozuntularının müasir tipləri (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təqdim etdiyi təsnifat) 1.Paranoid 2. Şizoid 3. Dissosial 4. Emosional davamsız (affektiv), lmpulsiv sərhədi (aralıq) tip 5. lsterik (nümayişkar) 6. Anankastik (obsessiv-kompulsiv) 7. ...