Astronomiya nədir? (İkinci hissə)

Post date:

Author:

Category:

Astronomiya tarixi.

Yerdəki insanlar mövcud olandan bəri həmişə göydə gördükləri ilə maraqlanırdılar. Qədim dövrlərdə hətta səmada göy cisimlərinin hərəkətinin və havadakı dövr dəyişmələrinin qarşılıqlı əlaqəsini görürdülər. Astronomiya o zamanlar tamamilə astrologiya ilə birləşik idi. Elmi astronomiyanın astrologiyadan tamamilə ayrılması Renessans dövründə baş verib və bu, uzun müddət çəkib.

Astronomiya bəşəriyyətin praktiki ehtiyaclarını ödəmək üçün yaranmış qədim elmlərdən biridir. Ulduzların və bürclərin yerləşdiyi yerə görə ibtidai fermerlər mövsümün başlanğıcını təyin edirdilər. Köçəri qəbilələr Günəş və ulduzlar ilə oriyentasiya olurdular. Xronologiya zəruriliyi bir təqvimin yaradılmasına səbəb oldu. Hətta sübutlar var ki qədim zamanlarda insanlar Günəşin, Ayın və bəzi ulduzların yüksəlməsi və batması ilə əlaqəli əsas hadisələr haqqında məlumatlı idilər. Günəş və Ayın tutulmalarında dövrlərin təkrarlanması çox uzun müddətdir ki, bəşəriyyətə məlumdur. Ən qədim yazılı mənbələr arasında astronomik hadisələrin təsvirləri, həmçinin parlaq göy cisimlərinin, günəş doğma və gün batımının vaxtı hesablama və təqvim tutma metodlarını proqnozlaşdırmaq üçün ibtidai hesablama sxemləri vardır. Astronomiya qədim Babil, Misir, Çin və Hindistanda uğurla inkişaf etmişdir. Çin yazılarında Günəşin tutulmasını b.e.ə 3-cü minillikdə təsvir edirlər. İnkişaf edilmiş arifmetik və geometriya əsasında Günəş, Ay və parlaq planetlərin hərəkətini izah edən və proqnozlaşdırdığını sübut edən nəzəriyyələr, əvvəlcədən xristian dövrünün son əsrlərində Aralıq dənizi ölkələrində yaradılmış və sadə, lakin effektiv alətlərlə bərabər, Renessansa qədər praktik məqsədlər göstərmişdir.Qədim Yunanıstanda astronomiya xüsusilə inkişaf etmişdir. Pifaqor ilk növbədə Yerin kürə formalı olduğunu və Aristarx Samoski isə Yerin Günəş ətrafında dönmə ehtimalı olduğu fikrini irəli sürmüşdür.Hipparx eramızdan əvvəl II əsrdə tarixdə ilk ulduz kataloqlarından birini tərtib etdi. Ptolemeyin “Almagest” əsərində yazılmış dünyanın geosentrik sistemi isə demək olar ki, min il yarım qəbul edilmişdi.Orta əsrlərdə astronomiya Şərq ölkələrində də ciddi inkişafa nail olmuşdur. XV əsrdə Uluğbek (Teymurilər) Samarkand yaxınlığında həmin dövrdə dəqiq sayılan alətlərlə rəsədxana tikdirmişdir. Burada Hipparxın ulduzların kataloqundan sonra ilk dəfə yenisi tərtib edilmişdir. XVI əsrdən bəri Avropada astronomiyanın inkişafı başlayır. Ticarətin və naviqasiyanın inkişafı və sənayenin yaranması ilə bağlı yeni tələblər irəli sürülüb, elm azadlığının din təsirindən qurtuluşuna və bir sıra əsas kəşflərə səbəb oldu.

Müasir astronomiyanın doğulması Ptolemeyin dünyasının geosentrik sistemindən (II əsr) imtina və onun Nikolay Kopernikin heliosentrik sistemi ilə əvəz olunması, (16-cı əsrin ortası) bir teleskop vasitəsilə (Galileo, 17-ci əsrin əvvəllərində) göy cisimlərinin tədqiqatının başlanğıcı və universal cazibə qanunun (XVII əsrin sonu İsaak Nyuton) kəşfi ilə bağlıdır.XVIII-XIX əsrlər astronomiya üçün günəş sisteminin, qalaktikamızın və ulduzların fiziki təbiətinin, günəşin, planetlərin və digər kosmik cisimlərin bilik və biliklərin toplanması dövrü idi. Böyük teleskopların görünüşü və sistematik müşahidələrin həyata keçirilməsi Günəşin bir çox milyard ulduzdan ibarət olan böyük disk şəklində bir sistemin – qalaktikanın bir hissəsi olmasını bizə göstərdi. 20-ci əsrin əvvəllərində astronomlar bu sistemin milyonlarla oxşarlarından biri olduğunu aşkar etdilər. Digər qalaktikaların aşkar edilməsi ekstraqalaktik astronomiyanın inkişafı üçün təkan oldu. Qalaktikalar spektrlərinin tədqiqi 1929-cu ildə Edvin Habbla “galaxy escape” (qalaktikaların bir-birindən aralanması) fenomenini aşkar etməyə imkan verdi, sonra isə kainatın ümumi genişləndirilməsi əsasında izahatlar verildi.XX əsrdə astronomiya iki əsas şöbəyə ayrıldı: müşahidə və nəzəri. Müşahidəçi astronomiya göy cisimləri haqqında müşahidə məlumatlarının alınması və sonra təhlil edilməsidir. Nəzəri astronomiya astronomik obyektlərin və hadisələri təsvir etmək üçün modellərin (analitik və ya kompüter) inkişafına yönəlib. Bu iki bölgü bir-birini tamamlayır: nəzəri astronomiya müşahidələrin nəticələrinə dair izahat axtarır və müşahidə astronomiyası nəzəri nəticələr və hipotezlər və onların yoxlanılması imkanını təmin edir.

XX əsrin elmi və texnoloji inqilabı ümumi astronomiya və xüsusilə astrofizikanın inkişafına çox böyük təsir göstərmişdir. Yüksək keyfiyyətli optik və radio teleskopların yaradılması, atmosferdən xaric astronomik müşahidələri üçün raketlərin və süni peyklərin istifadəsi yeni kosmik cisim növlərinin aşkar olunmasına gətirib çıxardı: radio qalaktikaları, kvarslar, pulsarlar, X-şüaları və s. Ulduzların təkamül nəzəriyyəsi və günəş sisteminin kosmoqoniyasının əsasları tərtib olundu. XX əsrin astrofizika nailiyyəti, kainatın bir bütün olaraq təkamül nəzəriyyəsi – nisbi kosmologiya idi.

Təbiət elmlərindən astronomiya ən çox Papa məhkəmələrinin hücumlarına məruz qalmış elmlərdən biri və bəlkə də birincisidir. Yalnız 1822-ci ildə inkvizisiya formal olaraq katolik kilsəsinin əvvəlki fikirləri ilə olan ziddiyətləri qəbul etdi və Romada Yerin hərəkəti və Günəşin tərpənməzliyi haqda iddiaları özündə cəmləşdirən kitabların çapına icazə verildi. 1835-ci ildə isə Qadağan olunmuş kitabların indeksindən Kopernikin, Keplerin və Qalileyin adı silindi.

 

Davamı 3-cü hissədə…

 

STAY CONNECTED

20,186FansLike
2,246FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Yuxularımızı idarə edə bilərikmi?Lüsid yuxu nədir?

Çox gözəl bir yuxu görərkən heç bitməməsini istədiyiniz olubmu ? Əgər olubsa, yuxuda olduğunuzu anlamısız deməkdir. Buna “Lüsid yuxu” deyilir. Lüsid...

Broun hərəkəti nədir?

Hər birimiz fikir verməsək belə ətrafda daim baş verən bu hərəkətlə heç olmasa bir dəfə rastlaşmış olmalıyıq. Məsələn, suya düşən kiçik...

X ; Y ; Z nəsilləri nəyi ifadə edir? Onlar necə formalaşır ?

Adətən, yaş fərqi olan insanlar ilə fikirlərimiz üst-üstə düşmədikdə "nəsil" ; "generasiya fərqi’" deyib keçirik. Çünki onlar yaşca bizdən böyük ya...