Ali Babazade

15 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
Süni İntellekt

Yunan mifologiyasına giriş. Dünyanın, tanrılar və insanın yaranması.

Bəşəriyyətin ilhamı Yunan mifologiyası kiməsə sadəcə nağıllar toplusu kimi görünsə də, dünya incəsənətinə və ümumilikdə bəşəriyyət tarixinə əvəzolunmaz, çox böyük təsir göstərmişdir. Əsrlər boyunca bir çox rəssam yunan əsatirlərindən ilhamlanıb bir çox şedevr yaratmışdır. Bundan başqa, miflərin antik yunan filosoflarının formalaşmasında rolu olmuş, yunan mifologiyasının təsirindən bir çox ədəbiyyat nümunələri...

Sinir sistemi. 1-ci hissə: Refleks

İntibah dövründə dinin nüfuzunun azalmasından sonra və elmin inkişafı ilə Avropa alimləri təbiət hadisələrinə materialist izah verməyə başlamışdılar. Buna misal olaraq,  İohan Keplerin və Qalileo Qalileyin səma cisimlərinin hərəkətini, Uilyam Harveyin qan-damar sistemini təbiət qanunları ilə izah etməsini və s. göstərmək olar. İngilis həkimi olan Harvey qan-damar sistemini kəşv...

İnsanın yaranması fotolarda

1965-ci ildə LIFE jurnalı Lennart Nilsonun 16 səhifəlik embrion fotoşəkillərini dərc etdi. Bu fotolar dərhal digər jurnallarda(adme.ru) da dərc edildi və Lennart Nilsonu dünyaca məşhur etdi. Uşaqlıqdan əsas məşğuliyyəti mikroskop və fotoapparat olan Nilson 1957-ci ildə embrionun şəkillərini çəkmiş,lakin onlar çox da yaxşı alınmamışlar. Daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün o, sidik...

Bütün insanların anası; Həvva

Təxminən 15 il əvvəl genetiklər elmə “mitoxondrial Həvva” və “mitoxondrial Həvva” terminlərini gətirdilər. Alimlər bütün insanların ümumi bir əcdadı olan Adəm və Həvvadan danışmaları yaradılışçı toplumlarda rezonansa səbəb oldu. Kreasionist nəzəriyyənin tərəfdarları bunu dini mətnlərin həqiqət olması kimi və elmin səmavi dinlərdə sözü gedən Adəm və Həvva tapmasını düşündülər....

Çəkiclə tərbiyə.Biheviorizm

Keçmişdəki Bəzi psixoloji eksperimentləri etik olaraq təkrar etmək düzgün olmaz.Bu təcrübələr arasına "Balaca Albert" adlı təcrübə də daxildir. Amma bu təcrübənin aparılmasında yeganə problem etika deyil,həmçinin elmi təcrübənin özünün düzgün aparılmaması olmuşdur. 20-ci əsrdə psixologiyanı inkişaf etdirənlərdən biri istedadlı amerikalı gənc Con Brodes Uotson idi və 1913-cü ildə o psixologiyanın yeni...

MRT (maqnit rezonans tomoqrafiyası) nədir ?

  Maqnit rezonans tomoqrafiyasının 1973-cü ildə Pol Loterbur tərəfindən əsası tqoyulmuşdur.Sonradan Piter Mensfild şəkilin alınmasının riyazi alqoritmini mükəmmələşdirdi və buna görə ikisi 2003-cü ildə tibb üzrə Nobel mükafatı almışlar. Pasiyentin başını və digər nahiyə,orqanları bublik formalı güclü maqnit sahəsinə salırlar və maqnit sahəsi beyindəki atomları qüvvə xətləri boyunca düzülməyə məcbur edir.Sonra...

İmmortologiya və ya necə ölümsüz olaq?

Əsrlər boyu insanları ölüm düşündürmüş və ölümsüzlüyün sirrini tapmaq istəmişlər.İnsanın qocalması haqda buradan oxuya bilərsiniz,bu günki mövzumuzsa ölümsüzlükdür.Müasir elm insanın orta həyat dövrünü artırmışdır,lakin ölümsüzlük hələ üfüqdə belə görünmür.Elmi tədqiqatlar arasında 3 yol ən perspektivli sayılır:   Kötük hüceyrələr   Genetika   Nanotexnologiyalar Ölümsüzlük haqda elm immortologiya adlanır(lat. im-yox,mors-ölüm) və ilk dəfə İqor Vişev...

Yunan mifologiyası:Herakl

Yunan mifologiyasında ən geniş yayılmış və çox tanınan əsatirlər arasında Herakl çoxgüman birinci yer alır.Heraklın 12 qoçaqlığı barədə növbəti dəfə yazı olacaq,indi isə onun bu 12 qoçaqlığı niyə etməsi ilə tanış olaq. Fiv çariçası Alkmenanın toyuna az qalmış quldurlar onun atasını və qardaşlarını öldürmüşdülər.Bunu görən Alkmena gələcək əri olmalı Amfitriondan...

Yunan mifologiyasına giriş.Dünyanın və insanın yaranması

Fəlsəfə      Yunan mifologiyası kiməsə sadəcə nağıllar toplusu kimi görsənsə də,dünya incəsənətinə və ümumilikdə bəşəriyyət tarixinə əvəzolunmaz,çox böyük təsir göstərmişdir.Əsrlər boyunca bir çox rəssamlar yunan əsatirlərindən ilhamlanıb bir çox şedevrlər yaratmışlar.Bundan başqa miflərin antik yunan filosoflarının formalaşmasında rolu olmuş,yunan mifologiyasının təsirindən bir çox ədəbiyyat nümunələri yaradılmışdır.      Yunan mifologiyası tarixcə...

Yerin qısa tarixi və ya geotəkamül

             Günəş sistemi 4.5 milliard il əvvəl toz və qaz toplusundan əmələ gəlmişdir və Günəş dumanlığı adlanır.Duman əsas kütləsi Böyük partlayışdan bir qədər sonra əmələ gələn helium,hidrogen və digər ulduzların daxilində əmələ gələn  supernova partlayışları zamanı ətrafa yayılan daha ağır metallardan ibarət idi.Tədricən bu dumanlıqın...