Alik Alekberov

4 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Nikola Tesla haqqında gəzən yalanlar, miflər, saxta iddialar: Uğurları və uğursuzluqları – Həqiqi Nikola Tesla.

Giriş Nikola Tesla bir dahi idi. Nikola Tesla qeyri-adi bir insan idi. Nikola Tesla günümüzdə ən əhəmiyyətli texnologiya vasitələrinin istifadə olunmasına səbəb olmuş ən əhəmiyyətli bir elm insanı, ixtiraçı və böyük bir addır. Bəli Tesla, öz sahəsində bacarıqlı və peşəkar biri idi amma biznes sahəsində, bacarıqlı bir elm adamı olduğu...

Özüm özümü klonlaya bilərəmmi? Genlər və klonlama

Tibb sahəsində klonlama mühüm və qlobal maraq doğuran məsələlərdən biridir. Klonlama dedikdə bir çoxunun ağlına fantastik təsvirlər gələ bilər , amma real dünyada məsələ tamam başqadır. O zaman klonlama nədir ? Gəlin ətraflı öyrənək. Bioloqlar ''klonlama'' terminini fərqli mənalarda işlətmələrinə baxmayaraq termin bioloji kopyalamanı əldə etmək mənasını verir. Əsasən daha geniş...

Qalileyin məhkəməsi. Axı dünya fırlanır…

«Hər halda o fırlanır»: Qaliley deyib? Qalileo Qaliley klassik mexanikanın və astronomiyada teleskop müşahidələrinin əsasını qoymuş italyan alimidir. Onun elmə verdiyi töhfələr haqqında çox danışmaq olar amma, geniş ictimaiyyət onu fizikaya, riyaziyyata aid dərin elmi əsərləri, ay səthindəki dağları, günəşdə ləkələri və s. kəşf etməsi ilə deyil, əslində heç vaxt...

XVIII əsr astronomiyası

  Astronomiya qədim və qədim olduğu qədər də dərin bir elmdir. Keçmişə baxdıqda dövrlər arası astronomiya inkişaf və dinamikliyini daha da yüksəltmə prosesi keçirdib. Zamanla yeni addımlar atan astronomiya elmi günümüzdə modern bir sahəyə çevrilmişdir. Bu sahədə müasir addımlar 18-ci əsrdə atılmağa başladı. Yorulmaz kometa axtarıcısı kimi tanınan astronom Şarl Messye...