Asif Əsədov

3 POSTS0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Con Konveyin təkamül məntiqi

Britaniyanın Liverpool şəhərində doğulan Con Konvey (John Conway) 1959-cu ildə öz bakalavr təhsilini başa vurduqdan sonra Harold Davenportun (Harold Davenport) rəhbərliyi altında öz elmi işini "Rəqəmlər nəzəriyyəsi" sahəsində götürdü. Belə məsələnin məğzini çox uzadıb bu şablonla sizi yormaq istəmirəm. Yəqin ki, təkamül haqqında az eşitməmisiniz, ümümiyyətlə, verilən bütün “elmi” nəzəriyyələrin arxasında güclü bir məntiq dayanmalıdır....

Ləngiyən zamanı nece başa düşmək olar?

Hərəkət zamana necə təsir göstərər? Zamanın artıq nisbi olduğunu deməyə çox gümanki ehtiyac yoxdur. Bunu çox yaxşı başa düşürsən, bəs hörmətli oxucu zaman ləngiməsinin necə baş verdiyini heç düşündünmü? Bu yazıda zaman ləngiməsini necə başa düşmək lazım olduğunu izah etməyə çalışacam. Bunun üçün bizə ilk növbədə bir "saat"- zamanı ölçən qurğudan istifadə...

CERN də foton-foton toqquşmasının nəticələri.

İşıq, fotonlar adlanan subatomik zərrəciklərdən ibarətdir, bu zərrəciklər təbiəticə dualizm (dalğa-zərrəcik)  xassəsinə malikdir. Fotonlar bir-birindən uzaq məsafədə dolaşıq halda (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement) tapıla bilər, eləcədə onlar əks oluna, səpilə  və sına bilər. Bucaq  momentinə mailk olan bu zərrəciklərin, kütləsi yoxdur. Fotonların daha əvvəllər görünməmiş xassələrindən biri də, bir-biriylə toqquşduqda səpilməsi və  bilyard...