Aysel Əliquliyeva

31 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

İnsanlar hələ də təkamül edir, amma nəyə?

İnsanların hələ də təkamül etdiyi bizə məlumdur. Çünki təkamül etməyə məcburuq. Bəs biz nəyə təkamül edirik? Hər nə qədər təbii seçmənin təsirindən çıxa bilsək də? Təbii seçmə nə təkamülün tək mexanizmidir, nə də təkamüldən bəhs etmək üçün sadəcə təbii seçməyə fokuslanmaq yetərlidir. Təkamülün riyazi fonu Hardi-Vaynberq (Hardy-Weinberg) qanununa əsaslanır. Hardi-Vaynberq...

Aseksuallıq nədir? Aseksuallıq və təkamül

Günümüzdə sayları çox olmasa da, bəzi insanlar özünü "aseksual" (heç bir cinsə seksual istək hiss etməyən və cinsi əlaqəyə maraq duymayan şəxs ) olaraq təsvir edir. Yaxşı bəs aseksuallıq "normal" bir fenomendir yoxsa xəstəlikdir? Təbiətdə aseksuallığın yeri nədir? İnsanlar şəxsi seçimlərinə görə...

Posthemorragik Anemiya

Posthemorragik anemiya kəskin və xronik şəkildə mədə və 12-barmaq bağırsaq xorasında yemək borusu venasının varikoz genəlməsində ağciyər vərəmi zamanı bronxoektaziya zamanı ağciyər və mədə-bağırsaq şişlərində travmadan sonra mama-ginekoloji xəstəliklərdə qan xəstəliklərində polipoz babasil müxtəlif cür ağır qurd invaziyası və digər səbəblər nəticəsində əmələ gələ bilər.

Vitamin B12 -defisitli anemiya (Ensiklopedik məlumat)

B12-defisitli anemiya bədxassəli qan azlığıdır. Bu xəstəliyə Adisson-Brimer anemiyası da deyilir. Pernisioz və ya bədxassəli anemiyanı 1855-ci ildə ingilis alimi Adisson, 1868-ci ildə Birmer təsvir etmişdir. Sonralar Fenwick bu anemiyanın ən çox atrofik qastrit zamanı təsadüf edildiyini qeyd etmişdir. Ehrlich belə xəstələrin sümük iliyində meqaloblast hüceyrəsi tapmışdır.

Açıq Faktorinq (ensiklopedik məlumat)

AÇIQ FAKTORİNQ - faktorinq əməliyyatının formalarından biri. Açıq faktorinq zamanı kreditor tərəf faktor-banka və ya faktor-şirkətə borc sənədləri haqqında məlumat təqdim etdikdən sonra ikinci tərəf borc məbləğinin 80%-ni ona kredit formasında ödəyir. Kreditor tərəf borcalan tərəfdən bütün borc məbləğinin ödənişini əldə etdikdən sonra...

Açıq Devalvasiya (ensiklopedik məlumat)

AÇIQ DEVALVASİYA - milli valyutanın stabilliyinin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq dövlət orqanları tərəfindən milli valyutaların məzənnəsinin digər ölkələrin möhkəm valyutalarına və beynəlxalq hesablaşma vasitələri vahidlərinə nisbətdə rəsmən endirilməsi, həmçinin milli valyuta vahidinin real qızıl məzmununun azaldılması. Açıq devalvasiya daxili bazarda əmtəə qiymətlərinin azalmasına, ixracın ucuzlaşmasına, idxalın isə...

Audit nədir?

Audit (lat. audieus - asma, dinləmə) əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasını həyata keçirən auditorların (auditor firmalarının) sahibkarlıq fəaliyyəti növü. Bu fəaliyyət növünə mühasibat (maliyyə) hesabatının, hesablaşma-tədiyə sənədlərinin, vergi bəyannamələrinin...

Qızılca xəstəliyi nədir?/ Ensiklopedik Bilgi

Hesabata görə, bütün dünyada qızılca xəstəliyi bu ilin ilk 3 ayında keçən illə müqayisədə 4 dəfə artıb. Və hazırda dünyanın bir çox ölkələrində qızılca sürətlə yayılır. Bəs qızılca xəstəliyi nədir və necə yayılır? Qızılca-virus mənşəli kəskin antroponoz infeksion xəstəlik olub, əsas etibarilə uşaq...

Hemolitik anemiya/ Ensiklopedik bilgi

Hemolitik anemiya etiologiyasına, patogenezinə, klinikasına və müalicəsinə görə fərqlənən çox böyük xəstəlik qrupudur.1955-1962-ci illərdə qəbul olunmuş təsnifata görə hemolitik anemiyanı 2 qrupa ayırırlar: Damardaxili hemolizlə baş verən anemiya; Hüceyrədaxili hemolizlə baş verən anemiya. Təsnifata görə, hemolitik anemiyanı başlıca olaraq 2...

Hipo-aplastik anemiya/ Ensiklopedik bilgi

Aplastik anemiya məfhumu altında sümük iliyinin funksional yetərsizliyi ilə xarakterizə olunan bir qrup patoloji vəziyyət nəzərdə tutulur. Bu anemiya zamanı xəstələrdə pansitopeniya və sümük iliyinin fəaliyyətində zəiflik və hemoblastoz əlaməti qeyd edilir. Bu növ anemiyaları əsasən 2 qrupa bölürlər: Anadangəlmə- hipoaplastik anemiya Qazanılma-...