Aytac Cəbrayılzadə

1 POSTS0 ŞƏRHLƏR

Antik dünyanın sonuncu alimi – Hipatiya kimdir?

Riyaziyyatçı, astronom və filosof Hipatiya B. e. 4-cü əsrində İsgəndəriyyə şəhəri köhnə parıltısının böyük bir qismini itirmişdi. Zənginliyi Roma idarəsi ilə birlikdə böyük nisbətdə azalmış və şəhər, vətəndaş qarşıdurmaları, dini qarşıdurmalarla pozulmuşdu. Şəhər kitabxanasının böyük hissəsi yanmışdı. Muzey böyük bir nizamsızlıq içinə düşmüşdü...