Əmrah Əhməd

5 POSTS0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Zəhərləyici maddələrin mənbələri və zəhərin xüsusiyyətləri

Hal-hazırkı dövrdə çirklənmə dedikdə, mühitə onun üçün xarakterik olmayan, insana və flora və faunaya mənfi təsir göstərən, fiziki, kimyəvi və bioloji agentlərin daxil olma və ya yaranma prosesləri başa düşülür. Çirklənmə - çirkləndirici maddələrin qatılıq səviyyəsi və ya ətraf mühitə fiziki təsirin hər hansı səviyyəsidir. Çirklənmənin əsas növlərinə aiddir:...

Ekotoksikologiya.Ətraf mühitin zəhərlənməsi

XX əsrdən başlayaraq insan fəaliyyətinin bütün sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatı da daxil olmaqla kimyəvi maddələrin geniş tətbiq olunması ilə əlaqədar olaraq toksiki maddələrin insan orqanizminə, digər canlılara və bütünlükdə ekosistemə təsirinin öyrənilməsi kimi mürəkkəb problemin həlli yollarının axtarılması zərurəti yarandı. Ümumdünya Sağlamlığın Qorunması Təşkilatının (ÜSOT) Proqramına əsasən XXI...

Zamanın idarə olunması. Zamanı necə idarə edək?

İlk dəfə olaraq Danimarkada meydana gələn “Zamanın İdarə Olunması” adlı bir təlim hal-hazırda iş dünyasında xüsusən şirkətlərdə zamanın idarə olunması üçün tətbiq olunan üçün bir vasitədir. Zamanı biz necə idarə edə bilərik? Zaman elə bir məfhumdu ki, onu qorumaq və ya saxlamaq qeyri-mümkündür. Yəni,bir həkimin qəbuluna gedirsinizsə,ancaq o zamanda orada...

Sevgi dilləri.Sevgi yoxsa Eşq

“Eşq bir bəladır ki,girifdar olmayan bilməz.” Eşqi və sevgini bu cür poetik və gözəl sözlərlə ifadə edən dahi Füzuli eşqin və sevginin həyatda nə cür dərin və möhkəm duyğular olduğunu vurğulamışdır.Müdriklər sevginin həyatda əsas rol oynaması barədə həmfikirdirlər.Biz sevginin mükəmməl başgicəlləndirən bir duyğu olduğu düşüncələrlə böyüdük.Psixoloqlar sevginin son dərəcə...

Dərman metabolizmi.Biotransformasiya prosesi

          Dərmanların böyük əksəriyyəti kimyəvi maddələrdən təşkil olunduğuna görə digər kimyəvi birləşmələr kimi orqanizmə daxil olduqdan sonra biotransformasiya prosesinə məruz qalırlar.Bəzi dərmanlar isə : quruluşundan asılıolaraq biotransformasiya proseslərinə girmədən xaric olunur, bir qismi isə enzimatik olmayan yollarla parçalanırlar.Kimyəvi maddələrin çevrilmə reaksiyaları sonunda intoksikasiyaya və ya...