Famil Minaxanov

10 POSTS0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Günəşin təkamülü: Necə var oldu və necə yox olacaq?

Nebulyar hipotezinə əsasən günəş və günəş sistemimizin bütün planetləri təqribən 4,5 milyard il əvvəl nəhəng bir molekulyar qaz və toz buludunun içə çökməsi nəticəsində meydana gəldi. Bu çökmə nəticəsində toz buludu diskvari quruluş almağa başladı. Bu disk üzərindəki daha sıx ərazilərdə toz...

Elekron necə kəşf edildi?

İlkin fikirlər Bizim eradan bir neçə əsr əvvəl qədim yunan alimləri yunla sürtülmüş kəhrəbanın yüngül cisimləri özünə cəzb etdiyini müəyyən etmişlər. XVI əsrin sonunda isə ingilis həkimi Hilbert bu hadisəni ətaflı öyrənərək kəşf etdi ki, sürtünmə nəticəsində yüngül cisimləri cəzb...

Populyasiyanın genetik sturukturuna mutasiyanın və seçmənin təsiri

Əgər genlər mutasiyaya uğramırsa, populyasiyada onların tezliyinin nisbi olaraq daimi qalması mümkündür. Lakin təkamüldə irsi dəyişkənliyin ilkin mənbəyini mutasiyalar təşkil edir. Doğrudur, gen təbiətdə nadir hallarda mutasiyaya uğrayır, lakin genofondda çoxlu miqdarda mutasiyalar baş verə bilər. Yeni mutant...

Virus nədir?

Çox xırda ölçülərə malik olub, digər mikroorqanizmləri keçirməyən bakterial süzgəclərdən süzülüb keçən və müəyyən hüceyrə quruluşu olmayan canlılara "Viruslar" adı verilir (latınca virus – heyvan mənşəli zəhər deməkdir). "Virus" termini ilk dəfə Hollandiya alimi Beyerinq tərəfindən təklif edilmişdir. Bu canlıların varlığını əvvəllər...

“Yuxugörmənin açıq məzmunu”

Biz bilirik ki, yuxu beyinin fəaliyyət normasının minimal səviyyə enməsi və ətraf mühitə olan reaksiyaların azalması ilə müşayiət olunan təbii fizioloji prosesdir. Bunun ümumi anlamda yuxunun tərifi olduğunu bilirik və bu məlumat bizə yuxu nədir sualına cavab verə bilər lakin, yuxugörmə nədir sualına cavab axtarsaq cavabımızı bu...

“Cahil cəsarəti” Danning-Krüger sindromu

Danning-Krüger sindromu nədir? Sindromun tərifi, əlamətləri və təsiri nələrdir? Psixologiyada Danning-Krüger sindromu və yaxud cahil cəsarəti adı verilən hal, Cornell Universitetinin iki psixoloqu Justin Krüger və David Danningin aşkarladıqları bu nəzəriyyə bir hadisədən sonra qaynağlanmışdır. Beləki üzünə limon sürtərək görünməz olmağa cəhd...

Qlaukoma xəstəliyi

Qlaukomanın tarixi haqqında Qlaukoma yunan termini olub yaşıl deməkdir. Keçmişdə yunanlar korluğa gətirib çıxaran xəstəliyi belə adlandırıblar. Hal-hazırda qlaukoma anlayışı altında gözdaxili təzyiqin daima və ya vaxtaşırı qalxmasından və optik neyropatiyadan; ekskavasiya ilə görmə sinirinin atrofiyası, görmə funksiyasının və xüsusən görmə sahəsinin özünəməxsus...

Psixodinamik psixoanaliz

Psixodinamik yanaşmanın psixoanalizə əks etdirilməsi Psixodinamik psixoanalizin qurucusu Ziqmund Şlomo Freyd-6 may 1856- 23 sentyabr 1939-cu il tarixləri arasında yaşamış psixoanaliz elminin banisi avstriyalı nevroloqistdir. Milliyyətcə yəhudidir. Freyd, ən çox özünün təhtəlşüur fikir və psixoloji...

Amneziya nədir? Amneziyanın növləri və yaranma səbəbləri

Amneziya tarixi 1957-ci ildə iki alim Scoville və Milner H.M adlı xəstə üzərindəki müşahidələrində medial temporal lobunun amneziya ilə əlaqəli olduğunu kəşf etdi. Beyinin temporal lobu hipokampusu özündə saxlayan və beynin hər iki yarım kürəsində var olan lobdur....

Stress və Emosional gərginlik

Stress insan bədənini və psixoloji vəziyyətinə birbaşa təsir göstərən gələcəkdə xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola biləcək bir vəziyyətdir. Stress insanın gözlənilməz  gərgin şəraitlə qarşılaşarkən verdiyi emosional reaksiyadır. Biz həyatımızda həm mənfi, həm də müsbət stresslə qarşılaşırıq. Müsbət stress bizim həyatımızı daha da...