İsmayıl İsmayılov

1 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Atmosferin Quruluşu Sxemi

Atmosfer - Yerin cazibə qüvvəsi ilə onu əhatə edən qaz təbəqəsinə deyilir. Tərkibinin əsas hissəsi 78% azot, 21% oksigen, 0.93% arqon, 1%-i isə hidrogen, su buxarı və digər qazlardan təşkil olunmuşdur. Atmosferin qalınlığı ekvatordan qütüblərə doğru azalaraq dəyişir. Atmosferin...