Lamiyə Babazadə

1 POSTS0 ŞƏRHLƏR
https://rezonanss.com/

Həndəsi optika-işığın sınma və qayıtma hadisələri

Həndəsi optikanın obyekti və predmeti nədir? Optika işıq haqqında elmdir. Tarix boyunca işığın təbiəti haqqında iki nəzəriyyə mövcud olmuşdur: Korpuskulyar nəzəriyyə;Dalğa nəzəriyyəsi. Həndəsi optika -işığın yayılma qanunlarını işıq şüası ,yəni korpuskulyar nəzəriyyəyə əsaslanaraq öyrənən optika bölməsinə deyilir.  İşıq şüası -nazik...