Lamiyə Babazadə

3 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
https://rezonanss.com/

Broun hərəkəti nədir?

Broun hərəkəti Hər birimiz fikir verməsək belə, ətrafda daim baş verən bu hərəkətlə heç olmasa bir dəfə rastlaşmış olmalıyıq. Məsələn, suya düşən kiçik toz hissəciklərinin xaotik hərəkəti və ya birbaşa otağa düşən günəş işığının yaratdığı aydınlıq nəticəsində havada xaotik hərəkət edən toz...

Rezonans hadisəsi nədir?

Rezonans hadisəsini ilk dəfə Qalileo Qaliley musiqi alətləri üzərində araşdırmalar apararkən kəşf etmişdir. “Rezonans” həm dünyəvi (yəni makroskopik səviyyədə), həm də atom səviyyəsində (mikroskopik səviyyədə) kainatda və yerdə baş verən bir çox hadisələrin izahını verməkdə yardım edən önəmli faktorlardan biridir. Ümumiyyətlə rezonans hadisəsi rəqsi hərəkət edən...

Həndəsi optika-işığın sınma və qayıtma hadisələri

Həndəsi optikanın obyekti və predmeti nədir? Optika işıq haqqında elmdir. Tarix boyunca işığın təbiəti haqqında iki nəzəriyyə mövcud olmuşdur: Korpuskulyar nəzəriyyə;Dalğa nəzəriyyəsi. Həndəsi optika -işığın yayılma qanunlarını işıq şüası ,yəni korpuskulyar nəzəriyyəyə əsaslanaraq öyrənən optika bölməsinə deyilir.  İşıq şüası -nazik...