Müstəqil Yazar

164 POSTS0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Herbertin intihar məktubu və Kantın düşüncələri: Intihar, əxlaq, kədər…

Əksər filosoflar İmmanuel Kantın işlərini, elmə qatdığı yenilikləri və əxlaq haqqındakı düşüncələrini qəbul etmiş, lakin çox az hissəsi həyatında onu nümunə olaraq götürmüşdür. 1791-ci ildə Kanta onun fəlsəfi fikirlərini sevən və izləyən avstriyalı Maria von Herbertdən məktub gəldi. Marianın Kanta yazmasına səbəb son dövrlərdə yaşadıqlarına görə qəlbinin qırılmasıdır: bu zaman onun qəlbi o qədər...

İntiharın səbəbləri, vadar edən psixoloji amillər, epidemiologiyası

İntihar. Hər kəs zamanla təklik, depressiya, çarəsizlik və ümidsizlik yaşayır. Ailənin bir üzvünün itirlməsi, bir münasibətin bitməsindən, , dəyərsizlik və ya böyük maliyyə itkisi, hər kəsin həyatında qarşılaşdığı ciddi problemlərdir. Hər kəsin emosional tənzimlənməsi unikaldır, hər kəs bu vəziyyətlərə müxtəlif yollarla cavab verir. Bir insanın intihara meylli olduğunu nəzərə...

Aqressiya nədir?

Şərti olaraq aqressiyanı 2 növə bölürlər: Düşmənçilik məqsədilə, kiməsə zərər yetirmək üçün; İnstrumental -məqsədə çatmaq üçün; Bütün tarix boyu bəşəriyyət qəddarlıq, zorakılıq, qəsdlər,dağıntılar və digər destruktiv əməllər şəklində özünü göstərən və insanlara fiziki və mənəvi iztirablar gətirən hallarla qarşılaşır. Biz, demək olar ki, hər gün kütləvi informasiya vasitələrindən insanların aqressiv...

Ünsiyyət nədir və necə olmalıdır?

Ünsiyyətin tərifi, məzmunu, məqsədi, vəzifələri. İnsanlar birgə yaşayış və birgə fəaliyyət zamanı daima bir-biri ilə informasiya mübadiləsi (ünsiyyət)  aparır, bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir və ya bir-birini qavrayır və anlayırlar. Başqa sözlə  ünsiyyətə girirlər. İnsanın hər cür fəaliyyətində ünsiyyət zəruri  şərt kimi özünü göstərir. Ünsiyyət olmadan insanların birgə fəaliyyəti həyata...

SONSUZ ENERJİ-FÜZYON

İnsan oğlu şübhəsizki, həyat fəaliyyətini davam etdirməsi üçün daima enerjiyə ehtiyac duymuşdur. Qədim insanlar üçün elədə aktual bir problem olmayan enerji, insanların sayının çox böyük sürətlə artması və təbii sərvətlərində tükənməsi ilə birlikdə çox böyük bir problemə çevrilmişdir. Günümüzdə enerji əldə etmək üçün təmiz və çirkli mənbələrdən istifadə edilir. Aşağıdakı...

Anadolu Rokunun atası – Cem Karaca

  Cem Karaca 1945-ci il  aprelin 5-də İstanbul anadan olub. Anası türk teatrının məşhur simalarından Toto Karaca, atası isə Mehmet Karaca idi. Toto Karaca erməni kökənli idi, əsl adı isə İrma Felekyan. Mehmet Karaca isə Azərbaycan türküydü. Əslində, İrma, ya da bir başqa adla Toto Karaca həm də İran əsilliydi....

Əli fırçalı qatil

Da Vinci, Michalengello kimi usta rəssamların başçılığı altında inkişaf edən və  bugün üçün də keçərli olan incəsənətin əsas qaydaları üstündən bir əsr keçmişdi. Renessans dövrünün ideal gözəllik axtarışı yeni terminlərə (üçbucaq qurğu, perspektiv, 3D format, işıq kölgə) söykənir. Həmin dövrdə uğurlu bir sənətkar olmaq istəsəydiniz, qatı katolik kilsəsi ilə aranı...

Corc Oruell – “1984”-ün xülasəsi

Çağdaş dünya ədəbiyyatı tarixinə Corc Oruell təxəllüsü ilə daxil olan Erix Artur Bleyer 1903-cü ildə Hindistanın Benqal əyalətində ingilis ailəsində anadan doğulmuşdur. Corc Oruell XX əsr ingilis ədəbiyyatının, ədəbi tənqid və jurnalistikasının tanınmış nümayəndələrindən biridir. Onun yaradıcılığı özünün yüksək intellektual səviyyəsi, ictimai haqsızlıq və ədalətsizliklərə qarşı barışmaz ruhu, totalitar...

Qədim Dünyanın Yeni Dünyaya Qatqısı Nədir?

XX əsrin əvvəllərindən etibarən Avropada özünün pik dövrünü yaşayan böyük genişlənmə hərəkatı hələ Genuyalı dəniz səyyahı Xristofor Kolumbun (Christopher Kolumbus) öz ekspedisiya fəaliyyətinə başlaması üçün İspaniyalı kraliça İzabellanın razılığını ala bilmək məqsədilə etdiyi təşəbbüslərindən çox daha öncəki bir zamanda başlamışdır. Belə ki, XI əsrdən başlayaraq vikinqlər Amerika qitəsinə ayaq basmış, genuyalılar, ispanlar, venesiyalılar XII...

Viktor Emil Frankl: “Məna axtarılmalı və tapılmalıdır”

Viktor Emil Frankl 1905-ci ildə Vyanada yəhudi ailəsində doğulmuşdur. 1923-cü ildə gimnaziyanı bitirən Frankl Vyana Universitetində tibb təhsili almış, sonralar depressiya və intihar, nevrologiya və psixiatriya sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır. Franklın inkişafına Ziqmund Freyd (Sigmund Freud) və Alfred Adlerlə (Alfred Adler) olan münasibəti də öz töhfəsini vermişdir. Frankl 1942-ci ildə evləndi,...