Nicat Yusubov

6 POSTS0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com
2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının (ADNA) İPAF-nin "Mexatronika və Robototexnika Mühəndisliyi" ixtisasını bitirib. Hal-hazırda "A+A Security" şirkətində Naqilsiz Telemetriya Şöbəsində Mühəndis vəzifəsində işləyir.

Ayzek Azimov – “Robotların qarşılıqlı əlaqəsi” (1988)

Ayzek Azimov1 "Robotların qarşılıqlı əlaqəsi" (1988)2   Artıq yarım əsrdir ki, robotlar haqqında hekayələr qoşuram. Bu vaxt ərzində cari mövzunu ən müxtəlif tərəflərdən müzakirə etməyi bacarmışam. İnanın ki, robotlar ensiklopediyasının tərtibi mənim niyyətlərimə daxil deyildi; onlar haqqında yarım əsr ərzində yazmaq fikrim belə yox idi. Sadəcə elə alındı ki, robotlar haqqında hekayələr üçün...

Ayzek Azimov – “Robotexnikanın qanunları” (1979)

Ayzek Azimov1 "Robotexnikanın qanunları" (1979)2   Kompüterlərin yerimizi “ələ keçirəcəkləri” barədə narahatlıq keçirmədən onlar haqqında düşünmək asan deyil. Bizim də öz vaxtımızda nizə və qov qutusu ilə hesablaşmışdığımız kimi, onlar da bizi əvəz edəcəklərmi, hər hansısa bir qalığa çevirəcək, zibilliyə atacaqlarmı? Əgər robot adlandırdığımız, insanın metal təqlidinin daxilində kompüter beyni təsəvvür etsək, qorxu daha...

Erix Fromm – “Qırmızı Papaq” (1955)

Erix Fromm1 “Qırmızı Papaq” (1955)2 “Qırmızı Papaq”   nağılının timsalında Freydin baxışlarını izah etmək və eyni anda dünyanın yaranması haqqındakı əfsanədə və Edip barədəki trilogiyada meydana çıxan kişi və qadın  münaqişəsinin başlanğıcı mövzusunun müxtəlifliyini izləmək olar. Bu da hekayə: "Biri var idi, biri yox idi. Balaca bir qızcığaz var idi.  Bu qız...

Erix Fromm – “Kişi və qadın”(1949)

  Erix Fromm1 "Kişi və qadın" (1949) Kişi və qadın arasındakı münasibət aydındır ki, yetərincə mürəkkəb bir problemi təmsil edir, əks halda bir çox insanların onun həllində çətinlikləri olmazdı. Buna görə də ilk olaraq istərdim ki, bu münasibətlərə toxunan bəzi sualları verim. Əgər mən öz oxucularımı bu sualların vasitəsilə şəxsən özlərinin düşünmələrinə...

Gennadi Qorelik – “Qravitasiya nəzəriyyəsinin yaranması”

Gennadi Qorelik “Qravitasiya nəzəriyyəsinin yaranması”1   Arzu olunan tarixdən ümumdünya cazibə qanununun Nyutonun adını daşıdığı real tarixə qayıdaq. Bu, həmin qanunun onun adını daşıma haqqı olması məsələsini yorulmadan müzakirə etdikləri asan və şən olmayan tarixdir. Cənab İsaak Nyutonun  (ing. Sir Isaac Newton)  həyatda olarkən başlayan bütün dünya şöhrətinə rəğmən, guya görkəmli fizik-təcrübəçi Robert Huk ...

Ayzek Azimov – “Maşın və robot” (1978)

Ayzek Azimov1 "Maşın və robot" (1978) Fizikanın nöqteyi-nəzərindən maşın – qüvvəni tətbiq edildiyi nöqtədən, istifadə edildiyi və bu prosesdə öz gücünü və istiqamətini dəyişdiyi başqa bir nöqtəyə ötürən qurğudur. Bu mənada insan varlığı üçün onun bədənin bir hissəsi olmayan hər hansı bir şeyi bu prosesə maşınları müdaxilə etmədən istifadə etmək çətindir. Bir...