Nisə Qulizadə

89 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Neyroanatomiya: Medulla Spinalis (Onurğa beyni)

Onurğa beyninin uzunluğu kışilərdə 45 sm, qadınlarda 43 sm-dir Çəkisi yetkinlik dövründə 30-35 q, həcmi 33 sm3, en kəsiyinin sahəsi 63 mm2-ə bərabərdir. Onurğa beyni böyük dəlik vasitəsi ilə beyinlə birləşir. Onurğa beyninin yuxarı hüdudi piramid (uzunsov beyin) çarpazı və ya birinci boyun sinirinin çıxan yeri, skeletə...

Banklar yoxdan necə pul qazanır?

Banklar əsrlər boyu cəmiyyətlərin sosial quruluşunun mühüm rola malik hissəsi olmuşdur. Bank sözü bizə italyan dilidən gəlmişdir. Orta əsrlərdə italyan sərraflar işlərini yol kənarlarındakı skamyaların üzərində görərdilər. Hələ də parklarda, geniş və ağaclıq prospektlərin səki kənarlarındakı bu skamyalar, stollar italyan dilində "banco" adlanır. Bank sözü də bu "banco" sözündən...

Koronavirusun hamilələr və körpələr üçün riskləri barəsində bu günə qədər bildiklərimiz nələrdir?

Hamilə qadınlarda Covid-19-un ağır halına yoluxma riski yüksək deyil və virus döllərə keçmirmiş kimi görünür, ancaq bilmədiyimiz çox şey var. Covid-19- a yoluxan sayı bütün dünyada artmaqda davam etdiyindən, hər birimizə yoluxmanın qarşısını almaq üçün əllərinizi yuyarkən ən çox sevdiyiniz 20 saniyəlik mahnını...

Dialektik Materializm nədir?

Dünyanı anlamaq yetməz, onu dəyişdirmək lazımdır. Karl Marks Materiya nədir və o hansı formalarda mövcuddur. Materiyanın müasir fizikaya məlum olan iki növü var: maddə və sahə. Mexaniki kütləsi və ya fizikada deyildiyi kimi, sükunət kütləsi olan ...

Qısaca: Fovizm cərəyanı nədir?

1905-ci ildə Parisdə Payız Salonunda Henri Matisse, Georges Rouault, Maurice Vlaminck (Moris Vilamink) və başqa rəssamların əsərləri sərgilənirdi. İmpressionizmin (İmpressionizm (fr. impressionisme, impression — təəssürat) — XIX əsrin 60-70-ci illərində Fransada təşəkkül tapmış incəsənət cərəyanı. Ədəbiyyatda impressionizm geniş mənada XIX əsrin son rübündə yaranmış, müxtəlif əqidə...

Niyə kompyuterlər tamamilə şüurlu ola bilməz?

Bir çox qabaqcıl süni intellekt layihəsi, beyin funksiyalarının çoxsaylı məlumatları kodlaşdırması və emal etməsi fikrinə əsaslanan şüurlu bir maşın qurmaq yolunda çalışdıqlarını söyləyir. Görünür, beyin funksiyaları dəqiq öyrənildikdən sonra onları kompyuterə proqramlaşdırmaq fəriziyyələri hələ də davam edir. Microsoft bu yaxınlarda sırf bunu etmək üçün bir layihəyə...

Cinsiyyətin genetikası

İnsanları çox qədim zamanlardan belə bir sual maraqlandırmışdır: necə olur ki oğlan və ya qız övladı dünyaya gəlir? Bu suala tarix boyu, əvvəllər əqli mühakimə yolu ilə, get-gedə müxtəlif bioloji elmlərin köməyi  ilə cavab verməyə çalışmışlar. Bu sahədə müxtəlif mühakimələr  yüyürdülmüş, müxtəlif fərziyyələr və nəzəriyyələr irəli sürülmüşdür. Biz bunların üzərində dayanmadan qeyd...

COVID-19 / SARS-CoV2-Coronavirus nədir?

Ümumi məlumat Viruslar genetik məlumatı (+/- kapsul) olan, lakin başqa bir canlı orqanizmdən xaricdə çoxala bilməyən patogenlərdir.Virus bakteriya deyil, müalicəsində antibiotiklərdən istifadə olunmur. Əksər hallarda orqanizm özü infeksiyanı immun sistemi vasitəsilə aradan götürməyə malikdir (qanımızda olan hüceyrələr neytrallaşdırıcı hissəciklər hazırlayır); etioloji müalicəyə ehtiyac olmur,...

Krossinqover nədir?

Müxtəlif bitki və heyvanların xromosomları üzərində meyoz zamanı aparılan mikroskopik tədqiqatlar göstərmişdir ki, konyuqasiyada olan hər bir cüt  xromosom müxtəlif nöqtələrdə xromosom boyu bir-birilə xromatidlərlə çarpazlaşırlar. Bu çarpazlaşma nəticəsində X-ə bənzər fiqur alınır və  alimlər bunu xiazm adlandırmışlar. Xiazmlar, əsasən meyozun diplotena mərhələsində homoloji xromosomlar bir-biri ilə...

Histon və nukleosom nədir?

Eukariot hüceyrələrin xromosomlarında histonların beş fraksiyası ayırd edilir: H1, H 2 A, H 2 B, H3, H 4. Histonlar müsbət yüklənmiş əsasi zülallardır, onlar DNT molekulu ilə çox möhkəm birləşmə əmələ gətirir və bununla da DNT-də olan irsi məlumatın köçürülməsinin qarşısını alır. DNT matrisinin qorumaqla transkripsiya prosesini...