Orxan Yunisli

4 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Çirklənmiş sular: Burada ilanlar “qara geyinir”

         Bəlkə də bu sürünənlər arasında məşhurlaşan dəbdən daha çox şey ifadə edir. Şəhər yaxınlığındaki həyata uyğunlaşmış dəniz ilanlarının böyük hissəsinin dərilərindəki tündləşmə ətraf mühitin çirkləndirilməsinin təkamül üstündəki təsirinin göstəricisi ola bilər. Avstraliya və Yeni Kaledoniya sahillərində yaşayan tısbağabaş dəniz ilanlarının (Emydocephalus annulatus) bəzilərinin qara rəngli dərilərində solğun zolaqlar müşahidə...

Bioloji ölümsüzlük

         İnsanlar demək olar ki, özlərini dərk etdikləri gündən ölümsüzlüyün sirrini tapmağa can atır. Bu istək öz əksini əfsanələrdə, əsatirlərdə də tapır. Himalay dağlarındakı cavanlaşdıran bulaqlardan sehrli piyalələrə qədər. Qədim yunanıstanda tanrıların nektar adlanan balabənzər maddə sayəsində ölümsüz olduqlarına və nektar sayəsində insanların da ölümsüz ola...

Tardiqradlar – “Mikroskopik Terminatorlar”

Onları qaynadın, dondurun, əzin, qurudun və hətta kosmosa qorumasız göndərin. Bunların heç biri arxanızca düşmüş tardiqraddan sizin yaxanızı qurtara bilməz. Normada insan kosmosa qorumasız çıxsa kapilyarları, təbil pərdəsi dağılar və qanı qaynamağa başlayar. Bunlardan qurtulsa belə yüksək dozada şüalanmanın təsirindən məhv olar. 2007-ci ildə minlərlə tartiqrad süni peykə qorumasız yerləşdirilir....

Neytron ulduzları

         İnsanlardan fərqli olaraq ulduzların necə "biri" olacaqları doğulduqları gündən bəlli olur. Bunu onların kütlələri müəyyən edir. Kosmosda dumanlıqlarda (nebulalarda) maddələr sıxlaşır və zaman keçdikcə vahid mərkəz ətrafında toplanmağa başlayır. Sıxlaşma nəticəsində maddə plazma halına keçir və hidrogen (H) atomları istilik-nüvə reaksiyasına girir. Nəticədə külli miqdarda...